Opera: Past, Present, Perfect

Opera: Past, Present, Perfect

27/10/2020

Nosilac porjekta: Muzicko opersko teatarska organizacija, Srbija
Madlenianum opera i teatar, Srbija
Nieuw Geneco, Holandija
Univerzitet Donja Gorica Podgorica, Severna Makedonija
Young Musicians International Association of Georgia, Gruzija

Iznos dodeljenih sredstava: 120,000 €

Glavni opseg ove aktivnosti je da poveže i edukuje mlade profesionalce sa ciljem da uspostavi intersektorski, transnacionalni i međugeneracijski dijalog (između mladih profesionalaca i mentora), saradnju i razmenu iskustva kako bi se opera (re)pozicionirala kao interdisciplinarna i autentična evropska umetnička forma.
Preciznije, cilj je ponovno osmišljavanje i promatranje konteksta opere i njene važnosti u savremenom svetu, sa aktivnostima koje su usmerene na razvijanje kapaciteta – trening edukacija i unapređivanje kometencije krajnjih korisnika i uživalaca, koristeći se prednostima savremenih tehnologija u oglašavanju i produkciji (društveno umrežavanje, aplikacije i digitalna scenografija) i sinergiji međugeneracijskog dijaloga.
Jedna od činjenica o poziciji današnje opere je da formalni edukativni centri često ne uzimaju u obzir da je opera zaista interdisciplinarna umetnost u kojoj je svaki segment jednako važan. Granice između umetničkih formi su još više neodređene upotrebom novih tehnologija, uključujući i inkorporisanje filma ili real-time videa i digitalnih elektronskih medija u rad, gde se kroz viziju mladog umetnika novije generacije može dosegnuti novi pojam opere. Projekat će biti implementiran kako u glavnim gradovima i kulturnim centrima zemalja učesnica, tako i u manjim opštinama i ruralnim predelima, uz pokušaj da se demistifikuje opera i klasična muzika kao „elitistička“.
Takav pristup zasnovan je na prethodnom iskustvu i predstavlja nastavak lekcija iz brojnih projekata koje su implementirale sve organizacije učesnice na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.