Roma Jazzing Europe

Roma Jazzing Europe

27/10/2020

Nosilac projekta: L’Air des Balkans, Francuska
1001 valises, Belgija
Udruženje ,,Nišville fondacija”, Srbija
Iznos dodeljenih sredstava: 200.000 €

Projekat uključuje muzičke festivale iz Francuske, Belgije i Srbije koji promovišu transnacionalnu mobilnost romskih džez muzičara i poboljšanje njihove karijere, kako bi se ojačala međunarodna saradnja između muzičkih festivala koji promovišu romsku muziku kao sastavni deo evropskog identiteta. Cilj je da se olakša kreativnost i pokrene umetnička razmena mladih i profesionalnih romskih džez muzičara različitog kulturnog, socijalnog, ekonomskog i geografskog porekla, kako bi se razvili interkulturni dijalog i međukulturna saradnja.

Romski muzičari koji će biti uključeni moći će da prepoznaju razlike i sličnosti, da uče i dele između sebe, razmenjuju ideje i komuniciraju, kroz razumevanje, upoznavanje novih ljudi i otkrivanje „novih svetova“ i to kroz mobilnost, radionice, zasedanja i zajedničke nastupe. Projekat takođe ima za cilj podizanje svesti o bogatstvu raznolike romske kulture i njenom uticaju na evropsku džez muziku. Organizovanje kulturnih događaja ojačaće osećaj evropske pripadnosti među Romima iz Francuske, Belgije i Srbije, povećavajući svest šire javnosti o tome da je romska muzika ključni deo evropskog kulturnog mozaika.

Rezultati projekta su sledeći: Četrdesetosmoro mladih Roma iz Francuske, Belgije i Srbije obučeno je o razumevanju kulture kao nosioca promena u društvu. Četrdesetoro mladih Roma i ostalih mladih iz Francuske, Belgije i Srbije zajednički je nastupilo na šest džez koncerata u Seisanu, Briselu i Nišu. Sprovedeno je šest muzičkih razmena mladih- Sprovedeno je šest kreativnih, umetničkih i obrazovnih zasedanja romskih džez muzičara. Dva međunarodna dana džeza održana su istovremeno u tri države. Jedna zajednička veb-stranica povezana je sa društvenim mrežama. Proizveden je i emitovan jedan „iza scene“ televizijski dokumentarni film. Jedna platforma za razmenu romske džez muzike predstavljena je kao stalni deo sva tri partnerska džez festivala; Održano je šest seminara o novim praksama u predstavljanju romske muzike, razvoju publike i modelima prihoda za romske muzičke festivale; Dva DVD albuma sa „živim“ snimcima koncerata održanih u ciljanim zemljama. Međunarodni dan džeza i festivali u Seisanu, Nišu i Briselu 2021. i 2022. godine.