THEY: LIVE, Student lives revealed through context-based art practices

THEY: LIVE, Student lives revealed through context-based art practices

27/10/2020

Nosilac projekta: Dom kulture “Studentski grad”, Srbija
Akademija primjenjenih umjetnosti Sveucilista u Rijeci, Hrvatska
ICARUS Hrvatska, Hrvatska
Institut za savremenu umjetnost, Severna Makedonija
Universidad Rey Juan Carlos, Španija

Iznos dodeljenih sredstava: 166,100 €

Projekat “They: Live – Student lives revealed through context-based art practices ” ima za cilj da uključi studentsku populaciju kao učesnike u stvaranju moderne umetnosti upotrebom alata društvenog arhiviranja i umetničkih rezidencija u okviru kampusa. Naš glavni cilj je da stvorimo efektivnu interdisciplinarnu metodologiju koja uključuje digitalne arhive kao resurs za kontekstualne i participatorne umetnike prakse. Ishodi našeg projekta služiće kao uputstva za menadžere kulturnih institucija i umetničkih galerija, kustose i umetnike za dalje poboljšanje inovativnih pristupa razvoju mladih publika.

Fokusirani smo na studentski život na sledeće teme: svakodnevni život studenata, život u kampusu, kulturne navike i slobodno vreme, mežusobni odnosi, odnosi mežu polovima, i društveno-politički angažman, u vremenskom periodu od kraja Drugog svetskog rata do današnjeg vremena na evropskom nivou.

Iskustvo i diverzitet umetničkih organizacija koje su partneri na projektu, uz njihovu posvećenost i inspirisanost temom projekta, izuzetno su važni u osiguravanju primene rezultata na širok spektar drugih organizacija koje žele da razvijaju svoju publiku. Konzorcijum partnera sastoji se od nosioca projekta Doma kulture „Studentski grad“ (DKSG) iz Beograda, Srbija i četiri partnerske organizacije na projektu: Institut sa savremenu umjetnost (ISU) sa Cetinja, Crna gora (NVO); Akademija primjenjenih umjetnosti iz Rijeke, (APUR), Hrvatska (javni univerzitet); Fakultet audiovizuelne komunikacije sa Univerziteta Rej Huan Karlos (URJC) Madrid, Španija (javni univerzitet) i Međunarodni centar za arhivska istraživanja ICARUS Hrvatska (NVO koja je deo međunarodne mreže) i dva pridružena partnera: Institut za umetnost u kontekstu, Univerzitet Kunste (UDK), Nemačka (javni univerzitet) i Centrar za primenjenu istoriju (CPI), Beograd, Srbija (NVO).