Trans-European Music Organisations Linked Organically

Trans-European Music Organisations Linked Organically

27/10/2020

Nosilac projekta:  Europa Jovoje Egyesulet, Mađarska
Associazione Musicale Etnea, Italija
Wemsical Association, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 105.900 €

TREMOLO projekat stvoriće organsku sponu između tri nevladine organizacije u kulturi koje su već aktivne na polju muzike na lokalnom i regionalnom nivou, u Mađarskoj (Festival mladih ,,Csipero”), Srbiji (,,Malom” Festival) i Italiji (svetski festival ,,Marranzano”), omogućavajući im da prošire svoj spektar aktivnosti na širi, transevropski nivo i da aktivno podrže međunarodnu mobilnost umetnika i kulturnih operatera iz svojih regiona. Značaj kulturnog nasleđa u savremenoj popularnoj kulturi duboko je ukorenjen u zajedničkim vrednostima koje definišu samu prirodu partnerstva.

Većina aktivnosti biće usredsređena na uspostavljene svetske muzičke festivale koje organizuju partneri na projektu, a koji čine srce koncepta organske mreže i jezgro (proširive) mreže TREMOLO. Prilika za odabrane mlade umetnike da nastupe zajedno sa etabliranijim međunarodnim umetnicima i podele kreativnu rezidenciju u multikulturalnom i podsticajnom kontekstu festivala presudna je tačka strategije, sa jasnim reperkusijama na isplativost aktivnosti i održivost celog projekta. Ovaj plan aktivnosti gradiće se na stečenom iskustvu projektnih partnera za organizaciju uspešnih događaja na regionalnom nivou i ojačaće njihov kapacitet za širenje rezultata njihovih aktivnosti u kulturnim i kreativnim sektorima na evropskom i međunarodnom nivou.