Monthly Archives: November 2020

Rezultati konkursa „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“

27/11/2020

Objavljeni su rezultati međusektorskog konkursnog poziva „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“ koji je bio raspisan u januaru ove godine. Podržano je osam projekata sa ukupno 3.176.333,97 evra, a u jednom od njih, projektu „MUSE.ar“ koji vodi organizacija Pro Progresione Kulturalis iz Mađarske, učestvuje i UPT Lepenski Vir iz Donjeg Milanovca. Čestitamo svim ustanovama i organizacijama koje su podržane u okviru ovog konkursa.

Spisak podržanih projekata i organizacija možete preuzeti ovde.

Pre uspostavljanja Laboratorije za kreativne inovacije u okviru narednog ciklusa programa Kreativna Evropa 2021-2027, Evropska komisija je pokrenula pilot poziv „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“ za podršku prekograničnim, međusektorskim aktivnostima. Cilj konkursa bio je da podrži projekte koji nude nove oblike stvaralaštva kroz ukrštanje različitih oblasti kulture i audiovizualne delatnosti, uz korišćenje inovativnih tehnologija, s fokusom na virtuelnu realnost, kao i projekte koji podstiču inovativne međusektorske pristupe i alate za olakšavanje pristupa, distribucije, promocije svih oblasti kulture i kreativnosti, uključujući kulturno nasleđe.


When you cross the border ‒ challenges of growing up in a female body through European female literature

09/11/2020

Arete izdavačka kuća

Iznos dodeljenih sredstava: 59,294.05 €

Adolescencija je granični period prelaska iz detinjstva u odraslo doba i zato sa sobom nosi brojne izazove. Za devojčice predstavlja posebno osetljivu temu percepcije i prihvatanja sopstvenog tela u okviru društveno prihvatljivih normi, zahteva vršnjaka i medija koji kreiraju sliku idealnog tela. Slika o telu dalje vodi ka građenju slike o sebi i vrlo često ka nezadovoljstvu, strahovima i anksioznosti. Rezultat je prelazak granice ka ponašanjima i stanjima svesti koji mogu biti i životno opasni. Kroz osam naslova koji tematizuju upravo ovakve granične oblike ponašanja, ideja je da se ovim projektom mladim devojkama približi književnost iz osam evropskih zemalja. Ovi romani pružaju različite ženske likove u adolescentskim godinama u određenoj problematici na ličnom nivou kroz koju se gradi njihov odnos prema sebi, a na osnovu njega dalje odnos prema spoljašnjem svetu. 
Ovo su teme koje traže šire angažovanje, debatu i komunikaciju i zato je podjednako važan deo projekta prelazak granice uobičajenih načina promocije koji bi se postigao performativnim pristupu promociji svih naslova kroz primenjeno pozorište i rad sa psiholozima i pedagozima, kao i kulturnim i pozorišnim radnicima.


Do You Speak Feminine? – Literature as a Way of Women’s Empowerment

09/11/2020

Kontrast izdavaštvo

Iznos dodeljenih sredstava: 59,951.57 €

Projekat “Do You Speak Feminine? – Literature as a Way of Women’s Empowerment” spaja 7 knjiga koje su napisale spisateljice na 7 različitih jezika. Fokus je na značajnim autorkama od početka XX veka do danas. Autorke su predugo nedovoljno predstavljene. Danas, ženski glas mnogo je jači, kako kod autorki tako i kod čitateljki, i one čine zdravu većinu književne industrije. Međutim, i dalje postoji dosta toga što treba uraditi u osnaživanju žena, i ovaj projekat okuplja žene iz raznih profesionalnih oblasti: prevodioce, urednice, lektorke, dizajnerke, menadžerke itd. Naš glavni zadatak je da dostavimo kvalitetan prevod, publikaciju, promociju i distribuciju izabranih dela visokog književnog kvaliteta: francuska spisateljica Sofi Dol (Sophie Daull) (Au Grand Lavoir) i finski romanopisac Pia Leino (Piia Leino) (Taivas) dobitnici su EUPL, Merse Rodoreda (Mercè Rodoreda) smatra se najvažnijim katalonskim romanopiscem posleratnog perioda i La mort i la primavera kao njen magnum opus. Kora Sandel (Cora Sandel) bila je norveška pionirka u emancipaciji žena sa svojim delom Albertetrilogien. Anja Golob je nagrađivana slovenačka pesnikinja. Njena zbirka poezije Vesa v zgibi nagrađena je Jenko nagradom za poeziju koju dodeljuje Asocijacija slovenačkih pisaca. Ingeborg Bahman (Ingeborg Bachmann) jedna od najautentičnijih književnih glasova svog vremena i njena zbirka poezije Ausgewählte Gedichte jedinstvena je filozofska meditacija nad pitanjima roda, rodne zemlje i granica. Takođe, ona je bila na čelu austrijskih spisateljica koje su težile ka emancipaciji. Dorota Maslovska (Dorota Masłowska), autorka zbirke poezije Inni ludzie vodeći je ženski glas savremene poljske književne scene. Dobitnica je najprestižnijih književnih nagrada u Poljskoj: NIKE i Paszport Polityki. Autorke su i dalje nedovoljno promovisane u Srbiji, a ovaj projekat je deo Kontrastove tendencije da ovo promeni. Očekuje se da usmeri još pažnje na važna pitanja osnaživanja žena u regionu uz veliki uticaj na naše čitaoce.


The Arc of Time

09/11/2020

Izdavačka kuća ProPolis

Iznos dodeljenih sredstava: 52,643.47 €

Projekat The Arc of Time čiji naslov se zasniva na naslovu jedne od naših knjiga, ima za cilj da podrži kulturnu i lingvističku raznolikost objavljivanjem 9 knjiga napisanih na 9 ređe upotrebljavanih jezika – Finska, Gruzija, Grčka, Island, Italija, Poljska, Slovenija i knjige iz Belgije i Nemačke.
Izabrane knjige i autori nagrađivani su prestižnim književnim nagradama.

Njihova dela promovišu evropske vrednosti, otvorenost, diverzitet, ekologiju, humanizam, nasleđe i inovacije. Inovativna su po načinu tretiranja tema, uloga glavnih i sporednih likova, oslanjajući se i odvajajući se od književnih tradicija i konvencija, tehnika pričanja priča i pristupa jeziku. Svojim kvalitetom, doprinuse popularizaciji čitanja kod mlađe publike.

Naš izbor ređih žanrova namenjen je širokom spektru životnih doba, od knjiga za predškolce do knjiga za nezavisne male čitaoce, pa sve do knjiga za adolescente i mlade. U svom opsegu knjige variraju po žanrovima (ili spadaju u više žanrova). Ima razigranih istraživanja bajki koja preispituju stereotipe, avantura, ratnih priča, detektivskih misterija, putovanja kroz vreme, putovanja, a svi elementi čine čitanje radosnim, zanimljivim i uzbudljivim. Ova dela suptilno uče mlade čitaoce o vrednostima, a da pritom nisu otvoreno didaktička.


Književni prevodi 2020

7 Languages of Love

09/11/2020

Izdavačka kuća Darma Buks

Iznos dodeljenih sredstava: 59,975.11 €
Projekat 7 Languages of Love zasnovan je na ideji da iako danas ima približno 7.000 poznati jezika, jedan univerzalni jezik je zajednički svima nama – ljubav. Kao transnacionalni jezik, ljubav spaja ljude širom sveta na dubljem nivou, baš kao i sama književnost. Izabrali smo 7 naslova visoke književne vrednosti, koji predstavljaju raznovrsne aspekte/vrste ljubavi i njenog značaja u ljudskim životima: romani Sestra od Jakima Topola, Dimineaţă pierdută od Gabrijele Adamestanu, Lala og jaceka Dehnela; szbirke kratkih priča Seta Despedida od Marije Judite de Karavaljo, Gospodi, pomiluй od Dejana Eneva, Gli amori difficili od Itala Korvina; i zbirku poezije Die Suchende od Neli Sahs.
Misija Darma Buksa je uspešna koordinacija u svakoj fazi ovog projekta: prevođenju, uređivanju, promociji i distibuciji ovih 7 paketa književnih radova, pritom projektujući dobro izbalansirani budžet i starajući se da su sve uplate tokom projekta na vreme.
Naši opšti ciljevi su objavljivanje i promocija kvalitetne evropske književnosti i omogućavanje boljeg pristupa za srpske čitaoce širokom izboru kvaliteta i raznolikosti (kako lingvistički tako i kulturološki) strane književnosti. Naši glavni prioriteti uključuju razvijanje promotivnih strategija, upotrebu modernih digitalnih tehnologija u promociji i distribuciji i omogućavanje bolje cirkulacije objavljenih naslova pažljivo osmišljenom distribucijom. Očekivani rezultati projekta su doprinos većoj cirkulaciji dela, posebno onih koja su prevedena sa ređe upotrebljavanim jezicima, kao i zapostavljenih žanrova, pritom osiguravajući dobru vidljivost svih učesnika u projektu (EU, Darme, prevodilaca i autora). Očekivani uticaj uključuje podizanje nivoa dostupnosti kvalitetne strane književnosti na nacionalnom tržištu, privlačenje nove publike, povećanje vidljivosti umetnika i prevodilaca i daljem doprinosu njihovom daljem angažmanu i mogučnostima za posao u njihovom profesionalnom polju.


Književni prevodi 2020

Restor(i)ed: European Short Story Today

09/11/2020

Izdavačka kuća Partizanska knjiga

Iznos dodeljenih sredstava: 38,593.83 €

Projekat je zasnovan na tendenciji izdavača ka objavljivanju zbirki kratkih priča i na ključnim ciljevima Programa Kreativna Evropa za prevođenje i Evropske agende za kulturu. Sastoji se od prevoda 8 zbirki kratkih priča koje su u originalu napisane na 8 različitih evropskih jezika, a koje će biti objavljene u štampanom izdanju i kao e-knjige.

Ideja je da se objave 4 knjige prevedene na srpski i sažetke iz 2 zbirke godišnje koji će biti prevedeni na strane jezike. Promotivni proces započeće odmah posle objavljivanja. Međutim, posebna pažnja biće posvećena periodima pred objavljivanje, koji će biti upotrebljeni za dolazak do potencijalnih čitalaca putem promotivnih knjiga, pregleda pred objavljivanje i kreiranje sveobuhvatnih promotivnih paketa. Svi autori i prevodioci biće pozvani da prisustvuju promotivnim aktivnosti kako u živo, tako i on-lajn.

Promocija će imati razne oblike: 2 sajma knjiga, 2
diskusije za okruglim stolom, 2 festivala i 2 radionice kreativnog pisanja i prevođenja. Svaka knjiga takođe će biti promovisana u institucijama čije su aktivnosti blisko povezane sa njenim temama i potencijalnim čitaocima. Društveni mediji i on-lajn promocija biće stalno vođeni postavljanjem relevantnog sadržaja, videa, slika, podkasta, intervjua, organizovanjem takmičenja i posebnim ponudama. Štampane knjige biće distribuirane najvećim lancima knjižara i nezavisnim knjižarama, a e-knjige putem domaćih i globalnih platformi za prodaju e-knjiga. Kao rezultat toga, očekuje se da radovi dosegnu široke publike (marginalizovane grupe, adolescente, mlade i odrasle), sa ciljem vraćanja osećaja blagostanja u samom činu čitanja o zajedničkim problemima identiteta i zajedničkim problemima, bez obzira na individualne razlike.


Književni prevodi 2020

Dangerous Liaisons in Women’s European Literature

09/11/2020

Izdavačka kuća Štrik

Iznos dodeljenih sredstava: 44,952.84 €

Izdavačka kuća Štrik fokusirana je na izdavanje književnosti visokog kvaliteta, prvenstveno književnosti koje su napisali ženski autori sa ciljem omogućavanja uvida u različite književne glasove. Želimo da povećamo vidljivost ženske književnosti, da stvorimo novi senzibilitet među čitaocima i da prepoznamo njenu književnu vrednost, i da stvorimo jednake mogućnosti za evaluaciju ženske književnosti.

Ovaj projekat još jedan je korak u tom pravcu jer ilustruje kako jedna važna tema, karakteristična za književne klasike koje su napisali muškarci – ambivalentni, često kontroverzni i potajni porodični, partnerski i prijateljski odnosi, koje simbolično nazivamo “opasne veze ” po istoimenom književnom klasiku Pjera Šoderloa – primljena, analizirana i tumačena u savremenoj književnosti koje su napisale žene.

Opšti ciljevi projekta su da promovišu visko kvalitetnu i raznoliku evropsku književnost, žene autore i prevodioce; osiguravanje široke dostupnosti i vidljivosti radova kroz jaku distribuciju i dokazane inovativne promotivne strategije; pristup novoj publici za različite autorke i žanrove; uticanje na primanje ženske književnosti; doprinos transnacionalnoj mobilnosti i cirkulaciji. Projekat uključuje nekoliko ključnih aktivnosti: prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija 6 dela visokog kvaliteta koje su napisale žene iz 6 evropskih zemalja, 3 različita žanra i 3 ređe korišćena jezika.

Dalekosežnom promocijom knjiga, autora i prevodilaca na tri nivoa (1. standardna promocija; 2. gerila marketing; 3. digitalna prmocija), učešćem na sajmovima knjiga i festivalima i posetama autora ciljamo različite grupe: opšta javnost (naročito žene), ali takođe i mladi čitaoci, studenti, književna zajednica, itd. Naši prethodni rezultati svedoče da se broj naših čitalaca, pratioca i članova čitalačkog kluba stabilno povećava, što pokazuje uspeh u dostizanju važnih ciljeva ovog projekta: povećanje čitalačke publike i promocija evropske književnosti i vrednosti.


Književni prevodi 2020

Literary Conversations with the Future

09/11/2020

Izdavačka kuća Heliks

Iznos dodeljenih sredstava: 59,920.00 €

Cilj projekta je da obogati srpsku izdavačku scenu delima savremene evropske književnosti. Posebna pažnja posvećena je kulturama koje su manje zastupljene u Srbiji i autorima koji su novi za čitaoce iz Srbije. Naš cilj takođe je da podstaknemo debatu o definišućim tačkama modernog društva: ksenofobiji i globalnim migracijama, jednakim mogućnostima i dehumanizaciji urbanog društva. Štaviše, želimo da naglasimo ulogu prevodilaca i EUPL nagrade.

Ključne aktivnosti: prevođenje 4 romana (3 sa EUPL nagradom), 3 dečije knjige/knjige za mlade i 2 zbirke kratkih priča napisanih na 9 jezika, organizovanje Festivala dobitnika EUPL nagrade (2021, 2022) i Festivala islandske književnosti, promotivne posete troje autora i održavanje književnih večeri/diskusija o knjigama i predstavljenim društvenim problemima. Učešće na sajmovima knjiga i festivalima u Srbiji i u inostranstvu, globalna distribucija štanpanih i e-knjiga i saradnja sa medijima, kulturnim organizacijama i aktivistima, upotreba društvenih platformi, digitalnih alata i promotivnog materijala privućiće široku publiku.

Smatramo da ovaj projekat ide u prilog 9 prevodilaca, 9 autora, naših partnera i ciljnih grupa (od nekoliko hiljada obožavatelja skandinavske kulture do desetina hiljada zainteresovanih za jednake mogućnosti, pa sve do stotina i stotina adolescenata i više od dva miliona opšte javnosti u Srbiji i susednim zemljama).

Očekujemo rezultate u jačanju vidljivosti knjiga i autora iz manje zastupljenih kultura (npr. islandska književnost), prevodioce i EUPL nagradu, ali takođe i drutvenu korist – podignutu svest o predrasudama prema marginalizovanim i diskriminisanim ljudima, kao i o transformativnim društvenim procesima.

Proizvodi projekta biće 9 objavljenih knjiga, 3 organizovana festivala, 3 posete autora, 15 književnih večeri/diskusija, internet stranicu projekta, uživo prenosi promotivnih događaja, članci/pregledi u medijima i promo materijali (mini knjiga dobitnika EUPL nagrade, 15 postera i flajera, 5 kataloga, 2 promotivne knjige).


Vesti

Onlajn prezentacija: Načini isplate honorara umetnicima i spoljnim saradnicima

03/11/2020

Realizacija svakog evropskog projekta u kulturi podrazumeva angažovanje spoljnih saradnica*: umetnica, kustoskinja, istraživačica, edukatorki i drugih profesija koje su neophodne za uspešno izvođenje aktivnosti u raznim oblastima i na razne teme kojima se bavi program Kreativna Evropa. Imajući u vidu da pravno-formalna procedura uključivanja spoljnih saradnica otvara puno pitanja brojnim ustanovama i organizacijama u kulturi, odlučili smo da jednu od prezentacija u okviru onlajn ciklusa „Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“ posvetimo ovoj temi.

O načinima isplate nadoknada spoljnim saradnicama iz Srbije i inostranstva, tipovima ugovora i obavezama koje podrazumevaju (oporezivanje, doprinosi, autorska prava i dr.), dokazivanju rezidencijalnog statusa i pravdanju ovih troškova, govori Marina Kostić, savetnica za poslove saradnje Centra za promociju nauke. Centar za promociju nauke je republička ustanova koja je do sada realizovala veliki broj evropskih projekata u okviru raznih programa (Horizont2020, Kreativna Evropa, Erazmus+ i COST okvira itd.), a Marina je uključena u realizaciju projekata, u poslovima finansijko-administrativnog upravljanja.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

Uspešna implementacija evropskih projekata u kulturi podrazumeva stalno unapređivanje znanja i veština u raznim poljima menadžmenta – od razumevanja relevantnog pravnog okvira i poznavanja najboljih praksi, do rada u međunarodnim timovima i upravljanja novcem.

Iako se to znanje najbolje stiče kroz realizaciju projekata, za upuštanje u administriranje projekata veoma je važno dobro informisanje, tj. razmena znanja i specifičnih iskustava. S idejom da se odgovori na najvažnija finansijsko-administrativna pitanja, pokrenuli smo ciklus onlajn prezentacija„Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“.

Ciklus je najpre namenjen predstavnicama ustanova i organizacija koje su nove u programu, naročito onima koje imaju prve liderske projekte, ali može biti od koristi i onima koje realizuju evropske projekte u okviru drugih EU programa ili tek planiraju da se upuste u konkurisanje.

*Ženski rod se koristi kao generički i odnosi se na sve ostale rodove.


Vesti

Održana obuka za implementaciju projekata u Andrevlju

02/11/2020

U cilju uspešne implementacije projekata koji su podržani na konkursu „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“, Desk Kreativna Evropa Srbija i Anteka Kultura deska Srbija organizovali su obuku u Kongresnom centru ”Ceptor” na Andrevlju.

Obuci je prisustvovalo deset predstavnica i predstavnika podržanih projekata, što je maksimalan broj ljudi u odnosu na trenutne epidemiološke mere. Poziv za učešće je bio upućen onim organizacijama koje po prvi put realizuju evropske projekte, i to:

– Biljana Jotić, Udruženje građana „Beoart Kontemporeri“, Beograd
– Ilija Petronijević, Udruženje građana „Fenomena“, Beograd
– Ana Konstantinović i Željko Maksimović, Udruženje građana „Eho animato“, Beograd
– Dajana Vujaklija i Sanja Ćirković, Udruženje građana „Ink fest“, Novi Sad
– Aleksandar Stamenković, Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči ”Nikola Mitrović Kokan”, Leskovac
– Mirjana Utvić, Dušan Mitić i Jelena Joksimović, Udruženje građana „Škogled“

Program obuke je bio osmišljen tako da odgovori na najvažnija pitanja implemetacije projekata:

– Prezentacije Praktični saveti o implementaciji evropskih projekata u kulturi i Finansijsko planiranje i upravljanje akcionim planom projekta, koje je održao Dejan Vujinović, umetnički direktor festivala „Etnofest“ i „Jazzirè“ i menadžer projekta „2020 Troubadours“, koji je podržan programom Kreativna Evropa. Prezentacije su imale za cilj da upoznaju učesnike obuke sa osnovnim pravilima administrativno-finansijskog sprovođenja EU projekata, ali i specifičnim iskustvima na projektu „2020Troubadours“ koja se tiču domaćeg zakonodavstva i koja mogu biti primenjena u realiѕaciji novih projekata kako bi se predupredili mogući izazovi;

– Prezentacija Uspešna komunikacija i saradnja sa partnerima, koju je održao Luka Kulić, Galerija Matice srpske, koji je bio angažovan na više projekata u okviru programa Kreativna Evropa. Prezentacijom su učesnici upoznati s najvažnijim smernicama za vođenje uspešne saradnje s partnerskim organizacijama, s obavezama i pravima partnera na projektu, ali i savetima za širenje kruga uticaja kroz uspostavljanje neformalnih partnerstava tokom realizacije projekta;

– Prezentacija Komunikacija i diseminacija rezultata projekta, koju su održali Mirjana Žarković i Milan Đorđević, menadžeri projekata Kultura Deska Srbija. Prezentacijom su učesnici upoznati s mogućnostima razvoja uspešne strategije komunikacije i diseminacije rezultata projekata, što podrazumeva precizno definisanje grupa zainteresovanih strana, jasno postavljanje ciljeva strategije i akcionog plana (izbor kanala komunikacije i načina komuniciranja);

– Takođe, u okviru seminara je organizovano predstavljanje projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u jadransko- jonskom regionu- CCI4Turizam“ finansiran u okviru Intereg Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje – Adrion 2014- 2020 a u cilju upućivanja učesnika na ostale mogućnsoti finansiranja kroz EU fondove. Prezentaciju je održala Jovana Kontić, stručna saradnica za evropske projekte Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine.


Archives