7 Languages of Love

7 Languages of Love

09/11/2020

Izdavačka kuća Darma Buks

Iznos dodeljenih sredstava: 59,975.11 €
Projekat 7 Languages of Love zasnovan je na ideji da iako danas ima približno 7.000 poznati jezika, jedan univerzalni jezik je zajednički svima nama – ljubav. Kao transnacionalni jezik, ljubav spaja ljude širom sveta na dubljem nivou, baš kao i sama književnost. Izabrali smo 7 naslova visoke književne vrednosti, koji predstavljaju raznovrsne aspekte/vrste ljubavi i njenog značaja u ljudskim životima: romani Sestra od Jakima Topola, Dimineaţă pierdută od Gabrijele Adamestanu, Lala og jaceka Dehnela; szbirke kratkih priča Seta Despedida od Marije Judite de Karavaljo, Gospodi, pomiluй od Dejana Eneva, Gli amori difficili od Itala Korvina; i zbirku poezije Die Suchende od Neli Sahs.
Misija Darma Buksa je uspešna koordinacija u svakoj fazi ovog projekta: prevođenju, uređivanju, promociji i distibuciji ovih 7 paketa književnih radova, pritom projektujući dobro izbalansirani budžet i starajući se da su sve uplate tokom projekta na vreme.
Naši opšti ciljevi su objavljivanje i promocija kvalitetne evropske književnosti i omogućavanje boljeg pristupa za srpske čitaoce širokom izboru kvaliteta i raznolikosti (kako lingvistički tako i kulturološki) strane književnosti. Naši glavni prioriteti uključuju razvijanje promotivnih strategija, upotrebu modernih digitalnih tehnologija u promociji i distribuciji i omogućavanje bolje cirkulacije objavljenih naslova pažljivo osmišljenom distribucijom. Očekivani rezultati projekta su doprinos većoj cirkulaciji dela, posebno onih koja su prevedena sa ređe upotrebljavanim jezicima, kao i zapostavljenih žanrova, pritom osiguravajući dobru vidljivost svih učesnika u projektu (EU, Darme, prevodilaca i autora). Očekivani uticaj uključuje podizanje nivoa dostupnosti kvalitetne strane književnosti na nacionalnom tržištu, privlačenje nove publike, povećanje vidljivosti umetnika i prevodilaca i daljem doprinosu njihovom daljem angažmanu i mogučnostima za posao u njihovom profesionalnom polju.