Literary Conversations with the Future

Literary Conversations with the Future

09/11/2020

Izdavačka kuća Heliks

Iznos dodeljenih sredstava: 59,920.00 €

Cilj projekta je da obogati srpsku izdavačku scenu delima savremene evropske književnosti. Posebna pažnja posvećena je kulturama koje su manje zastupljene u Srbiji i autorima koji su novi za čitaoce iz Srbije. Naš cilj takođe je da podstaknemo debatu o definišućim tačkama modernog društva: ksenofobiji i globalnim migracijama, jednakim mogućnostima i dehumanizaciji urbanog društva. Štaviše, želimo da naglasimo ulogu prevodilaca i EUPL nagrade.

Ključne aktivnosti: prevođenje 4 romana (3 sa EUPL nagradom), 3 dečije knjige/knjige za mlade i 2 zbirke kratkih priča napisanih na 9 jezika, organizovanje Festivala dobitnika EUPL nagrade (2021, 2022) i Festivala islandske književnosti, promotivne posete troje autora i održavanje književnih večeri/diskusija o knjigama i predstavljenim društvenim problemima. Učešće na sajmovima knjiga i festivalima u Srbiji i u inostranstvu, globalna distribucija štanpanih i e-knjiga i saradnja sa medijima, kulturnim organizacijama i aktivistima, upotreba društvenih platformi, digitalnih alata i promotivnog materijala privućiće široku publiku.

Smatramo da ovaj projekat ide u prilog 9 prevodilaca, 9 autora, naših partnera i ciljnih grupa (od nekoliko hiljada obožavatelja skandinavske kulture do desetina hiljada zainteresovanih za jednake mogućnosti, pa sve do stotina i stotina adolescenata i više od dva miliona opšte javnosti u Srbiji i susednim zemljama).

Očekujemo rezultate u jačanju vidljivosti knjiga i autora iz manje zastupljenih kultura (npr. islandska književnost), prevodioce i EUPL nagradu, ali takođe i drutvenu korist – podignutu svest o predrasudama prema marginalizovanim i diskriminisanim ljudima, kao i o transformativnim društvenim procesima.

Proizvodi projekta biće 9 objavljenih knjiga, 3 organizovana festivala, 3 posete autora, 15 književnih večeri/diskusija, internet stranicu projekta, uživo prenosi promotivnih događaja, članci/pregledi u medijima i promo materijali (mini knjiga dobitnika EUPL nagrade, 15 postera i flajera, 5 kataloga, 2 promotivne knjige).