Restor(i)ed: European Short Story Today

Restor(i)ed: European Short Story Today

09/11/2020

Izdavačka kuća Partizanska knjiga

Iznos dodeljenih sredstava: 38,593.83 €

Projekat je zasnovan na tendenciji izdavača ka objavljivanju zbirki kratkih priča i na ključnim ciljevima Programa Kreativna Evropa za prevođenje i Evropske agende za kulturu. Sastoji se od prevoda 8 zbirki kratkih priča koje su u originalu napisane na 8 različitih evropskih jezika, a koje će biti objavljene u štampanom izdanju i kao e-knjige.

Ideja je da se objave 4 knjige prevedene na srpski i sažetke iz 2 zbirke godišnje koji će biti prevedeni na strane jezike. Promotivni proces započeće odmah posle objavljivanja. Međutim, posebna pažnja biće posvećena periodima pred objavljivanje, koji će biti upotrebljeni za dolazak do potencijalnih čitalaca putem promotivnih knjiga, pregleda pred objavljivanje i kreiranje sveobuhvatnih promotivnih paketa. Svi autori i prevodioci biće pozvani da prisustvuju promotivnim aktivnosti kako u živo, tako i on-lajn.

Promocija će imati razne oblike: 2 sajma knjiga, 2
diskusije za okruglim stolom, 2 festivala i 2 radionice kreativnog pisanja i prevođenja. Svaka knjiga takođe će biti promovisana u institucijama čije su aktivnosti blisko povezane sa njenim temama i potencijalnim čitaocima. Društveni mediji i on-lajn promocija biće stalno vođeni postavljanjem relevantnog sadržaja, videa, slika, podkasta, intervjua, organizovanjem takmičenja i posebnim ponudama. Štampane knjige biće distribuirane najvećim lancima knjižara i nezavisnim knjižarama, a e-knjige putem domaćih i globalnih platformi za prodaju e-knjiga. Kao rezultat toga, očekuje se da radovi dosegnu široke publike (marginalizovane grupe, adolescente, mlade i odrasle), sa ciljem vraćanja osećaja blagostanja u samom činu čitanja o zajedničkim problemima identiteta i zajedničkim problemima, bez obzira na individualne razlike.