Rezultati konkursa „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“

Rezultati konkursa „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“

27/11/2020

Objavljeni su rezultati međusektorskog konkursnog poziva „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“ koji je bio raspisan u januaru ove godine. Podržano je osam projekata sa ukupno 3.176.333,97 evra, a u jednom od njih, projektu „MUSE.ar“ koji vodi organizacija Pro Progresione Kulturalis iz Mađarske, učestvuje i UPT Lepenski Vir iz Donjeg Milanovca. Čestitamo svim ustanovama i organizacijama koje su podržane u okviru ovog konkursa.

Spisak podržanih projekata i organizacija možete preuzeti ovde.

Pre uspostavljanja Laboratorije za kreativne inovacije u okviru narednog ciklusa programa Kreativna Evropa 2021-2027, Evropska komisija je pokrenula pilot poziv „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“ za podršku prekograničnim, međusektorskim aktivnostima. Cilj konkursa bio je da podrži projekte koji nude nove oblike stvaralaštva kroz ukrštanje različitih oblasti kulture i audiovizualne delatnosti, uz korišćenje inovativnih tehnologija, s fokusom na virtuelnu realnost, kao i projekte koji podstiču inovativne međusektorske pristupe i alate za olakšavanje pristupa, distribucije, promocije svih oblasti kulture i kreativnosti, uključujući kulturno nasleđe.