Info sesija – Kako aplicirati za sredstva namenjena kulturi?

Info sesija – Kako aplicirati za sredstva namenjena kulturi?

14/12/2020

EU Info Point Novi Sad u saradnji s Deskom Kreativna Evropa Srbija organizuje dvodnevnu informativnu sesiju o pisanju projekata za sredstva namenjena programima u kulturi. Info sesija se organizuje u dve etape i to 16. i 17. decembra od 18h-19:30h. Učešće na info sesijama je besplatno ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno prijaviti se. Cilj susreta je podizanje kvaliteta i priprema projekata za prijave na programe, sa posebnim akcentom na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Dan 1.
Prvog dana tema obuke će biti razvoj ideje i koncepta projekta – kako formirati osnovnu ideju projekta, polazište za ideju – potrebe kulture i specifičnosti polja delatnosti, kako definisati aktivnosti da budu raznovrsne, inovativne i da doprinose realizaciji projektne ideje; kako mapirati ciljeve i ciljne grupe, kome se projekat obraća i na koga upućuje; kako napraviti realističan i izvodljiv vremenski plan realizacije; i kako napraviti strukturu partnerstva sa drugim pravnim licima i pojedincima. Forma obuke je zamišljena kroz dijalog i sa fokusom na nedoumice i pitanja učesnika i učesnica.

Dan 2.
Drugog dana tema je upravljanje jednim projektom – definisanje svih obaveza u projektu, podela uloga i rad projektnog tima; finansijski i pravni poslovi, budžetiranje i finansijsko upravljanje; komunikacija sa nadležnim telimaorganizacija i realizacija pojedinačnih aktivnosti; komunikacija i odnos sa partnerima; promocija i diseminacija projekta, komunikacija sa javnošću; izmene u projektu; pisanje narativnog i finansijskog izveštaja. Forma obuke je zamišljena kroz dijalog i sa fokusom na nedoumice i pitanja učesnika i učesnica.

Info sesije vodi Luka Кulić, zaposlen u Galeriji Matice srpske gde obavlja poslove organizacije i produkcije izložbi i drugih javnih događaja. Luka je takođe saradnik Deska Кreativna Evropa Srbija u okviru EU programa Кreativna Evropa na poslovima edukacije aplikanata, savetovanja aplikanata, finansijskog upravljanja, održavanja predavanja i radionica, pisanje narativnog i finansijskog izveštaja i drugih aktivnosti.

Više o načinu prijave možete pogledati ovde.