i-Portunus 2020-21: mobilnost u oblasti arhitekture, muzike i kulturnog nasleđa

i-Portunus 2020-21: mobilnost u oblasti arhitekture, muzike i kulturnog nasleđa

15/01/2021

 

Pilot projekat programa Kreativna Evropa i-Portunus nastavlja da finansira mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi još jednim projektnim ciklusom.

Uz dva otvorena konkursa u oblasti muzike i književnog prevođenja, otvorena su još dva nova, i to: konkurs za podršku projekata mobilnosti umetnika u oblasti arhitekture, i konkurs za podršku mobilnosti u oblasti muzike i kulturnog nasleđa.

Ko se može prijaviti?

Mogu se prijaviti arhitekte i drugi profesionalci aktivni u polju arhitekture (pojedinci ili grupe do 5 ljudi), starosti preko 18 godina, svih nivoa obrazovanja i stepena iskustva, koji imaju legalno prebivalište u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa.

Kakvi projekti se podržavaju ovim konkursom?

Podržavaju se projekti kontinuirane mobilnosti (jedno povratno putovanje ka jednoj destinaciji ili jedno putovanje koje obuhvata više destinacija) ili projekti segmentirane mobilnosti (više putovanja ka jednoj ili ka različitim destinacijama).

Podržava se kratkoročna mobilnost u kontekstu:

  • međunarodne saradnje;
  • rezidencije orijentisane ka novoj produkciji;
  • aktivnosti profesionalnog razvoja.

Kada se mogu realizovati projekti?

Projekti se odnose na mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi između 16. juna i 30. novembra 2021. godine, ukoliko uslovi dozvoljavaju. Projekti mogu da traju između 7 i 60 dana.

Koliki iznos podrške može da se očekuje?

Maksimalni iznos finansiranja projekta mobilnosti po osobi je 3.000 evra.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno da otvorite nalog na my.i-portunus.eu i popunite obrazac za prijavu. Rok za podnošenje prijava je 14. mart 2021. godine.

Dodatne informacije možete naći na sajtu i-Portunus projekta: https://www.i-portunus.eu/

I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope.