ENOA: Empowering Opera – breaking boundaries for institutions and artists

ENOA: Empowering Opera – breaking boundaries for institutions and artists

25/01/2021

Nosilac projekta: Association pour le Festival International D’Art Lyrique et l’Academieeuropeenne de Musique D’Aix-en-Provence, Francuska

Stichting Nationale Opera & Ballet, Holandija

Fundacao Calouste Gulbenkian, Portugalija

Teatr Wielki Opera Narodow, Poljska

Fondacija Operosa, Srbija

Palau de les Arts, Fundacio de la Comunitat Valenciana, Španija

Bayerische Theaterakademie August Everding im Prinzregententheater, Nemačka

Theatre Royal de la Monnaie, Belgija

Ville de Luxembourg, Holandija

Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Belgija

Snape Maltings, Ujedinjeno kraljevstvo

LOD, Belgija

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000 €

Projekat „Empowering Opera: breaking boundaries for institutions and artists“ je nova inicijativa organizacije ENOA (European Network of Opera Academies) koja povezuje dvanaest partnera iz nekih od najvećih operskih institucija u Evropi. Posle deset godina međunarodne sradnje u treniranju i stvaranju, članovi ENOA danas veruju da budućnost opere u Evropi zavisi od otvorenosti sektora ka većoj raznolikosti umetnika, kao i otvorenosti ka israživanju inovativnih opera koje pričaju inkluzivne priče a predstavljaju današnji svet. Projekat Empowering Opera osmišljen je tako da pruža najvećem mogućem diverzitetu umetnika priliku da budu deo sveta opere i da procvetaju profesionalno.

Projekat ima za cilj da inspiriše, podrži i prikaže inovativne operske projekte koji pričaju nove priče i predstavljaju odraz savremenih društava. Implementacija projekta takođe ima za cilj da ukloni umetničke i finansijske prepreke, kao i podsvesne predrasude koje onemogućavaju pojavljivanje novih umetničkih izraza u svim poljima sektora opere, od treninga i privlačenja umetnika ka operskoj produkciji i programz. Projekat ima četiri komlementarna i međusobno zavisna aspekta: plan evropskog osnaživanja i diverzifikacije za stvaraoce i izvođače u operi, evropski trust mozgova za inovativne i inkluzivne operske projekte, novi model za finansiranje, produkciju i program opera, kao i pilot projekat treninga na temu problema jednakosti i diverziteta za aktere u sektoru. Projekat Empowering Opera koristi ove aspekte da poveća diverzitet i broj umetničkih izraza širom evropskog sektora opere i da potpuno transformiše prakse i radne metode u operi.