Monthly Archives: February 2021

Ksenija Đurović: umetničko istraživanje uz pomoć i-Portunus programa

23/02/2021

Kakvo je vaše iskustvo konkurisanja za i-Portunus program podrške mobilnosti umetnika? Kako izlgleda projekat koji ste realizovali uz pomoć i-Portunus granta?

i-Portunus je doprineo razvoju umetničkog istraživanja sa kustoskinjom Mirjanom Dragosavljević i producentkinjom Anom Vuković u okviru zajedničkog udruženja Brina – „Kako žive um(j)etnice u Beogradu“ – prema postojećem projektu koreografkinje Selme Banich i dramaturškinje Nine Gojić. Konkurisanje i administracija granta su optimizovani za široku ciljnu grupu kojoj je namenjen i dozvoljava fleksibilnost koja nije uobičajena za individualne grantove.

Kakve mogućnosti i/ili izazove vam je donela realizacija projekta „Kako žive um(j)etnice u Beogradu“?

Učešće na rezidenciji nam je omogućilo dalje saradnje sa umetnicama koje u suprotnom ne bismo upoznale, ali presudan uticaj je imalo vreme koje smo imale za refleksiju i izmeštanje u kontekst koji je dozvolio da „odmor bude otpor“. Suština programa koji finansiraju mobilnost umetnika na ovaj način leži u omogućavanju boljih uslova rada, nedostupnih u zemlji, a neophodnih za sve prekarne radnice i radnike u kulturi.

Koje veštine i znanja ste stekli zahvaljujući ovom iskustvu? Kakav uticaj je ova prilika imala na razvoj vaše karijere?

Kao kolektiv Brina, isključivo zahvaljujući i-Portunus grantu, bile smo u mogućnosti da provedemo petnaest dana na samoorganizovanom rezidencijalnom programu „MultiMadeira“ na ostrvu Madeira u Portugalu. Tokom rezidencije, javno smo prezentovale programe koje smo organizovale od osnivanja (2018), kolektivno producirale fanzin sa svim ostalim umetnicima i radile na razvoju upitnika koji je poslužio kao osnova istraživačkog projekta.

Ksenija Đurović (1987) je kulturna radnica i producentkinja. Završila je Fakultet dramskih umetnosti gde je radila kao demonstratorka. Od 2011. radi sa Stanicom Servisom za savremeni ples, aktivna je u Magacinu u Kraljevića Marka, producira predstave, izložbe (MSUB, Remont) i festivale (Kondenz, Na sopstveni pogon, REZ). Suosnovala je udruženje Brina sa kustoskinjom Mirjanom Dragosavljević, a trenutno sa Anom Vuković sprovodi istraživanje Kako žive um(j)etnice? o uslovima rada kulturnih radnica u Beogradu, na osnovu projekta Selme Banich i Nine Gojić iz 2017. Angažovana je kao producentkinja programa Bitef festivala. Članica je upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Bivša je stipendistkinja Grada Beograda i Akademije Schloss Solitude u Štutgartu (2016).


i-Portunus 2021 – Mobilnost u oblasti muzike i kulturnog nasleđa

17/02/2021

Ko može da se prijavi?
kompozitori, muzičari i pevači, najpre u oblasti klasične muzike, džeza i tradicionalnih muzičkih žanrova
• umetnici i profesionalci aktivni aktivni u polju kulturnog nasleđa

Za kakvu podršku se može konkurisati?
Kratkoročna mobilnost u kontekstu:
• međunarodnih saradnji
• rezidencija usmerenih ka novoj produkciji
• aktivnosti profesionalnog razvoja

Za koji period se može konkurisati?
Može se konkurisati s projektima mobilnosti između 16. jula i 30. novembra 2021. godine, uzimajući u obzir uslove za putovanje.

Koliko može da traje putovanje?
Put može da traje između 7 i 60 dana.

Koji je iznos finansijske podrške?
Individualno se može se konkurisati za maksimalnih 3000 evra podrške.

Do kada je konkurs otvoren?
Prijave se mogu poslati do 15. aprila 2021. god.

Kako se konkuriše?
Kreirajte nalog za konkurisanje na my.i-portunus.eu i popunite onlajn konkursni formular.

VAŽNA INFORMACIJA:
Prvi i-Portunus konkurs za finansiranje mobilnosti u oblasti muzike i književnog prevodilaštva je otvoren do 28. februara, dok je poziv u oblasti arhitekture otvoren do 14. marta.

Dodatne informacije: www.i-portunus.eu/


MUSE.AR

10/02/2021

Lider projekta: Pro Progresione, Mađarska

Novena d.o.o., Hrvatska

Upravljač turističkog prostora Lepenski Vir d.o.o., Srbija

Udruženje menadžera u sektoru kulture, Mađarska

NaFILM, Češka Republika

Ajvar studios AB, Švedska

Iznos dodeljenih sredstava: 650.305 €

Glavni cilj projekta je omogućiti širu upotrebu digitalnih kolekcija muzeja i lokaliteta kulturnog nasleđa, razvijanjem međusektorskog pilot programa digitalnog pripovedanja uz učešće i saradnju unutar kreativnih industrija i IT sektora. Ova potreba proizlazi iz činjenice da se na mestima od istorijskog značaja, postojeće digitalne arhive i kolekcije ne koriste u dovoljnoj meri. One su delimično dostupne i mogu se pretraživati na mreži. Takođe, projektom se prepoznaje nedostatak dobrih praksi upotrebe digitalnih alata koje bi mogle imati koristi u obrazovne svrhe, kao uticaja na kvalitet iskustva posetilaca. Projektom je predviđeno intenziviranje saradnje između različitih sektora kao što su kulturne i kreativne idustrije i njihovih podsektora (audio-vizuelna tehnika i mediji, izvođačke umetnosti, vizuelna umetnost, kulturno nasleđe, arhivi i biblioteke) i IT sektor.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. JAČANjE MEĐUSEKTORSKE SARADNjE: osnaživanje različitih igrača na tržištu da rade međusektorski, direktnim testiranjem modela međusektorske saradnje između različitih sektora (kulture i IT sektori) i između različitih podsektora u okviru kulture (Vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, audiovizuelna tehnika i mediji, kulturna aština, arhivi i biblioteke), kao i mudrije usklađivanje napora među njima sa zajedničkim ciljem da se iskoristi snaga digitalnih alata za naše zajedničko evropsko kulturno nasleđe.
 • Pozivamo devet umetnika iz različitih disciplina (digitalnih, audio-vizuelnih, izvođačkih) da kreiraju naša tri digitalna narativna pilot projekta na tri mesta kulturne baštine ili muzeja pomoću novo razvijenog digitalnog alata
 • Kreiramo aplikaciju za mobilni telefon MUSE.ar, koja će podstaći međusektorsku saradnju
 • Organizujemo šest muzejskih hektatlona u šest različitih zemalja, uključujući najmanje 30 dodatnih digitalnih umetnika
 1. PODSTICANjE INOVATIVNIH PRISTUPA I ALATA: promovisanje međusektorskog pristupa rešavanja problema za izazove sa kojima se kultura suočava u kontekstu brze digitalizacije i stvaranje inovativnih alata kako bi se ponudila održiva rešenja za identifikovane izazove, kao i inoviranje postojeće prakse nudeći nove metode.
 • Kreiramo aplikaciju za mobilni telefon MUSE.ar kao novo, inovativno sredstvo za umetnike i institucije kulturnog nasleđa
 • Dizajniramo novi sertifikovani program obuke za digitalne prevodioce, zajedno sa Interpret Europe, koji podstiče upotrebu digitalnih alata u pripovedanju i tumačenju kulturne baštine, dok istovremeno doprinosimo digitalnim kapacitetima muzejskih stručnjaka i vodiča
 • Ukupno osposobljavamo osam (tri muzeja koja su direktno uključena + pet povezanih muzeja) o digitalnoj interpretaciji, dok pružamo priliku za dodatnih 20 stručnjaka za kulturnu baštinu u našem programu obuke da direktno iskoriste naše aktivnosti i nauče nove alate
 1. KORIŠĆENjE TEHNOLOGIJE: u nameri rešavanja izazova za kulturu i pomoć u poboljšanju njihovih kapaciteta i na taj način maksimalno koriste digitalno okruženje.
 • Stvaramo MUSE.ar kao digitalni alat koji daje okvir za interpretaciju kulturnog nasleđa, gde je na umetnicima, pripovedačima priča i vodičima da kreiraju sadržaj
 • Organizujemo dva rezidencijalna programa, gde umetnici kreiraju sadržaj za aplikaciju MUSE.ar, koristeći tehnologiju kao mogućnost
 • Stvaramo novi sertifikovani program obuke kako bismo pripovedačima, stručnjacima za kulturnu baštinu pružili sposobnost da koriste tehnologiju (uključujući, ali ne samo aplikaciju MUSE.ar) kao sredstvo za uključivanje sopstvenog sadržaja u njihovom okruženju.
 • Tokom šest muzejskih hakatlona u šest različitih muzejskih institucija širom Evrope predstvićemo MUSE.ar kao tehnološki alat za umetnike da predstave i distribuiraju svoje umetničke ideje u novom obliku
 1. OLAKŠAVANjE PRISTUPA, DISTRIBUCIJE I PROMOCIJE KULTURE I KREATIVNOSTI: podrška inovacijama u pogledu pristupa, distribucije i promocije kreativnog sadržaja i fokusiranje na tri važna faktora na holistički način: podizanje svesti, poboljšanje kvaliteta podataka i poboljšanje korisničkog iskustva.
 • Distribuiramo naše metodologije (i obuku i tehnologiji) u 10 različitih međunarodnih mreža, dostižući preko 1000 zainteresovanih strana širom Evrope.
 • Organizujemo tri velika javna događaja, pokretanje digitalnih narativa na našim partnerskim lokalitetima kulturne baštine, koji dosežu preko 1.000 posetilaca direktno na licu mesta i 10.000 dugoročno, pošto digitalni narativi ostaju dostupni nakon zatvaranja projekta.
 • Organizujemo šest muzejskih hakatona, gde dolazimo do preko 300 posetilaca, koji će razumeti kulturno nasleđe i kreativnost iz drugačije perspektive.
 • Cilj nam je da dosegnemo nekoliko hiljada ljudi putem digitalnog alata MUSE.ar, jer omogućava dosezanje potencijalnih korisnika širom sveta i na taj način doprinosi olakšavanju pristupa i distribucije kulture na međunarodnom nivou.

Rezultati javnog poziva za učešće u in-house obukama

10/02/2021

 

Na osnovu javnog poziva za učešće u programu in-house obuka odabrano je osam ustanova i organizacija u kulturi s kojima ćemo u narednim mesecima raditi na podizanju programsko-organizacionih kapaciteta za učešće u programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koje realizuju.

Predstavnici sledećih ustanova i organizacija imaće priliku da direktno rade sa timom Kultura deska Srbija i predstavnicima uspešnih projekata programa Kreativna Evropa:

 1. Univerzitetska biblioteka „ Nikola Tesla“, Niš
 2. Kulturni centar Kruševac
 3. AKUD Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović”, Beograd
 4. Udruženje građana „Fabrika umetnika”, Niš
 5. Udruženje građana ”Kruna”, Beograd
 6. Udruženje građana ”Fakiri sa juga”, Kruševac
 7. Medijski arhiv Ebart, Beograd

Tim Kultura deska Srbija će u narednim danima kontaktirati predstavnike odabranih ustanova i organizacija kako bi zajedno utvrdili termine realizacije obuka. Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima obuka želimo uspešan rad!


Vesti

Učestvujte u anketi projekta Perform

09/02/2021

Projekat Perform, koji je nedavno otpočeo pod okriljem Evropske komisije, trenutno je u fazi istraživanja i razvoja. Prvi javni poziv za finansiranje mobilnosti i distribucije biće objavljen u junu 2021. godine.

U međuvremenu, pozvani ste da učestvujete u opsežnoj i veoma važnoj anketi, na osnovu koje će se raditi na dizajniranju nove međunarodne šeme mobilnosti i digitalne distribucije izvođačkih umetnosti u zemljama Kreativne Evrope.

Vaš doprinos i iskustva pomoći će timu koji vodi projekat da prikupi informacije o trenutnoj situaciji u polju scenskih umetnosti i oblikuje buduće preporuke.

Svi koji rade u scenskim umetnostima kao stvaraoci, producenti, menadžeri, rukovodioci ili programeri u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa pozvani su da daju svoj doprinos popunjavanjem upitnika.

Anketi možete pristupiti preko zvaničnog sajta projekta.


Evropske nagrade

Studija konzervacije sela Gostuša u pirotskom okrugu

08/02/2021

*Grand Prix Evropa Nostra 2016

Studija konzervacije sela Gostuša je nagrađena posebnom nagradom Evropske unije, Grand Prix Evropa Nostra. Istraživači su izvršili arhitektonsko istraživanje nad svakom zgradom i proizveli detaljnu i sveobuhvatnu dokumentaciju u vezi sa arhitekturom i građevinskim tehnikama koje se koriste u svakoj pojedinačnoj strukturi. Studija je imala ubedljiv obrazovni element sa snažnim angažmanom studenata u relevantnim oblastima. Koordinatori projekta bili su posvećeni razjašnjavanju važnosti restauratorskih radova za lokalnu zajednicu i nameravali su da uključe i edukuju stanovnike sela u svakom aspektu projekta. Završetak studije i obnova zgrada rezultirali su entuzijazmom za nasleđe kod lokalnog stanovništva i poboljšanjem njihovog seoskog načina života.

Projekat je od međunarodnog značaja i već deluje kao uticajni primer dobre prakse zahvaljujući doprinosu istraživača međunarodnim konferencijama i njihovoj istrajnosti u sticanju priznanja za selo Gostuša i okolni pejzaž.

Žiri je utvrdio da su „metodologija i pristup podizanju svesti o ovom selu izvanredno dobro urađeni“. Iako je zaštita vernakularne arhitekture očigledna, studija je prevazišla ove materijalne faktore u jačanju kulturnog identiteta područja i pružanju novog potencijala za društveni i ekonomski rast u ovom posebnom regionu. Projekat treba smatrati divnim primerom uticaja dobrog istraživanja i konzervacije.


Evropske nagrade

Uglješa Šajtinac: Quite Modest Gifts

08/02/2021

 

*Nagrada Evropske unije za književnost 2014

Knjiga ”Sasvim skromni darovi”  Uglješe Šajtinca je u 2014. godini dobila Evropsku nagradu za književnost. Izdavačka kuća Arhipelag o knjizi navodi: „Izuzetan savremeni epistolarni roman u kome dva brata razmenjuju e-mailove u kojima svedoče o svojoj američkoj i srpskoj, njujorškoj i banatskoj svakodnevici. Roman o Banatu i Njujorku. Porodični roman u kome se kroz sudbinska iskušenja njenih pripadnika na uzbudljiv i upečatljiv način govori o najizazovnijim društvenim pitanjima našeg vremena. Šajtinac je napisao potresnu i provokativnu hroniku naših dana, knjigu u čijim pismima sa autentičnom snagom progovara poslednja decenija naših života. Žestoko i strasno, nepotkupljivo i angažovano.”

Jedan od najistaknutijih savremenih pisaca iz Srbije, Uglješa Šajtinac, dobio je ovu značajnu evropsku nagradu u novembru 2014. godine, zajedno sa još 12 evropskih autora: Ben BLUSHI (Albanija), Milen RUSKOV (Bugarska), Jan NĚMEC (Češka ), Makis TSITAS (Grčka), Oddný EIR (Island), Janis JONEVS (Latvija), Armin ÖHRI (Lihtenštajn), Pierre J. MEJLAK (Malta), Ognjen SPAHIĆ (Crna Gora), Marente DE MOOR (Holandija), Birgül OĞUZ (Turska) i Evie WYLD (Ujedinjeno Kraljevstvo).


Evropske nagrade

Darko Tuševljaković: Jaz

08/02/2021

*Nagrada Evropske unije za književnost 2017

Srpski pisac Darko Tuševljaković nagrađen je za roman “Jaz” o 90-im godinama, u izdanju Arhipelaga, koji je preneo da je izjavio da je velika čast dobiti tako značajno priznanje i naći se kako među odabranim autorima iz drugih evropskih zemalja, kao i među dosadašnjim dobitnicima nagrade iz Srbije (Jelena Lengold i Uglješa Šajtinac).

Tuševljakovićev “Jaz” je roman o Srbiji 90-ih godina i početku novog veka, kao i o mladoj generaciji razapetoj između odlaska i opstanka u vlastitoj zemlji, ali i o onim starijima, obuzetim nostalgijom i borbom protiv vremena koje ih prevazilazi. Slikajući život mladih ljudi u uzburkanom vremenu i kombinujući elemente društvenog romana i fantazmagorije, Tuševljaković u “Jazu” oblikuje pozornicu na kojoj se, usred velikih političkih i istorijskih lomova, pokazuju upečatljivi likovi sa svojim ljudskim i intimnim dramama. “Jaz” je, kako opisuje Arhipelag, uzbudljiva priča o tome kako preživeti istoriju i sačuvati pravo na vlastitu različitost. Roman vodi čitaoca na nesvakidašnju avanturu od Beograda i Kragujevca 90-ih do slike porodičnog odmora u Grčkoj, dok se u paralelnim i ukrštenim pričama razrešavaju se lične i porodične drame, kao i duga povest nasilja i borbe sa sobom i drugima.

Laureati dobijaju novčani iznos od po 5.000 evra, ali i niz drugih beneficija proizašlih iz međunarodne vidljivosti i prekogranične promocije njihovih dela, počev od ceremonije uručenja nagrada u Briselu do prezentacija na najvećim sajmovima knjiga.

Prava za strana izdanja romana Darka Tuševljakovića prodata su u nekoliko evropskih zemalja: Italiji (Voland), Poljskoj (Ezop), Bugarskoj (Uniscorp) i Albaniji (Albas), dok su u toku pregovori sa izdavačima iz Francuske, Turske, Slovenije i Makedonije. Darko Tuševljaković rođen je u Zenici 1978. godine. Od 2002. objavljuje kraću i dužu prozu u raznim domaćim i regionalnim časopisima i antologijama. Go- dine 2004. dobija nagradu „Lazar Komarčić“ za najbolju novelu. Objavio je ro- mane Senka naše želje (2010) i Jaz (2016), kao i knjige priča Ljudske vibracije (2013) ), koja se našla u najužem krugu za književnu nagradu „Zlatni suncokret“, i Naknadne istine (2017). Priče Darka Tuševljakovića zastupljene su u nekoliko izbora i panorama savremene srpske pripovetke. Tuševljaković živi u Beogradu.


Evropske nagrade

Rekonstrukcija tvrđave Bač

08/02/2021

*Nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe

Tvrđava Bač je izgrađena u 14. veku s naknadnim dogradnjama u 15. i 16. veku i predstavlja nacionalni spomenik kulture. Projekat Vekovi Bača pokrenut je 2006. godine radi istraživanja i povećanja znanja o području Bača, radi primene ključnih principa konzervacije u njenom očuvanju, pronalaženja održive upotrebe za lokaciju, ali i podizanja svesti o njegovoj vrednosti u široj zajednici.

Konzervacija i rehabilitacija tvrđave Bač je centralni deo ovog projekta. Projekat je realizovao Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin, a podržan je i od Fonda za očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa Vekovi Bača, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Muzeja Vojvodine. Projekat je dobio finansijsku podršku od regionalnih, nacionalnih i međunarodnih izvora, uključujući sredstva Evropske unije.

Projekat je uspešno integrisao tvrđavu Bač u život lokalne zajednice i pronašao održive načine korišćenja kako bi osigurao svoju budućnost. Tvrđava je obnovljena, prezervirani su arheološki ostaci, a unutrašnjost pretvorena u centar za posetioce i izložbeni prostor koji pomaže posetiocima da interpretiraju širi kulturni pejzaž Bača. Takođe, mesto je postalo centar u kojem se stiču, proširuju i dele stručna znanja o očuvanju i upravljanju baštinom. U proteklih 15 godina, tvrđava je takođe bila regionalna centralna tačka u Danima evropske baštine, inicijative Saveta Evrope. Zbog uspeha ovog projekta, Tvrđava Bač je 2010. godine uvršćena na UNESKO privremenu listu, kao deo Istorijskog mesta Bač i okoline. Ovaj projekat je izuzetan primer očuvanja baštine zasnovan na interdisciplinarnoj saradnji. Da bi se to postiglo, rukovodioci projekta su iskoristili evropske resurse za istraživanje i sprovođenje neophodnih preliminarnih istraživanja, što je dovelo do implementacije pravilne strategije upravljanja. Uložen je veliki trud i pažnja u konzervaciji da se ostatak ruševine očuva. Pored toga, postoji jaka obrazovna komponenta projekta, relevantna za ceo region, rekao je žiri nagrade Evropa Nostra.

Grad Bač pokazuje uticaje romaničkog, gotičkog, renesansnog, vizantijskog, islamskog i baroknog stila, kao i primere narodne arhitekture. Graditeljsko nasleđe svedoči o kulturnoj raznolikosti područja, povezujući Balkan sa centralnom i zapadnom Evropom. Neke od njenih najznačajnijih građevina sada su navedene kao nacionalni spomenici: tvrđava Bač, pravoslavni manastir Bođani i franjevački manastir Bač. Tvrđava se nalazi u neposrednoj blizini Dunava, reke koja je obezbedila vezu između mnogih evropskih zemalja, napomenuo je žiri u odluci.


Evropske nagrade

Istraživanje i katalogizacija državne umetničke zbirke

08/02/2021

*Nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe

Uprkos svojim fascinantnim sadržajima, Državna umetnička zbirka Srbije nikada nije bila u potpunosti istražena ili katalogizovana do 2006. godine. Te godine, projekat istraživanja kolekcije je iniciran i finansiran od strane Ministarstva kulture Srbije. Projekat je, pod vođstvom profesorke Jelene Todorović i Biljane Crvenković, izveden pod nadzorom Narodnog muzeja u Beogradu.

Državna umetnička zbirka ima bogatu i zanimljivu istoriju. Simbolički je osnovana 1929. godine proglašenjem Kraljevine Jugoslavije. Poslednje dopune sprovedene su krajem sedamdesetih. Kolekcija je imala za cilj da odražava jugoslovenske i evropske ideale s nekim od najznačajnijih umetnika Evrope i Jugoslavije, kao što su Nikolas Pusen, Gaspar Duge, Palma il Vekio, Ivan Meštrović i Vlaho Bukovac, a odražava želju za spajanjem lokalnih i evropskih kulturnih vrednosti s novim, nadnacionalnim identitetom Jugoslavije. Istraživački tim je najpre krenuo od osnovnih zadataka. Zbirka je prvo ispravno popisana, zatim je sprovedeno kom- pletno arhivsko istraživanje na svim dosadašnjim radovima i, najzad, kreirana je odgovarajuća baza podataka (digitalna i analogna) sa zasebnim dosijeom za svako umetničko delo. Žiri nagrade Evropa Nostra je pohvalio odličan kvalitet istraživanja izuzetne umetničke zbirke.

Nakon realizacije ovog dugog i napornog zadatka, nastao je katalog dela umetničke zbirke. Prilozi za umetnička dela i istraživanja provenijencija napravljeni su uz saradnju s brojnim europskim muzejima, među kojima su Luvr (Francuska), Umetničko-istorijski muzej (Austrija), Muzej Dubrovnika i Moderna galerija (Hrvatska), Muzej Bergamo i Muzej Trst (Italija), Institut RKD (Holandija) i Muzej savremene umetnosti (Slovenija). Žiri je veoma cenio kvalitet štampanog kataloga, navodeći da je dvojezična publikacija visokog kvaliteta što daje značajan doprinos istoriji umetnosti i istoriji kolekcionarstva. Uvažavanje ovog zaboravljenog, nevidljivog dela evropskog nasleđa konačno je učinilo da ovi radovi budu dostupni široj javnosti, a naročito jer se od njenog objavljivanja povećao broj zahteva drugih evropskih muzeja za pozajmicu. Žiri je pohvalio ovaj aspekt projekta, navodeći da je prvobitna namera ove kolekcije bila da utelovljuje evropski duh. Ova istraživačka studija predstavlja ponovno otkrivanje i vraćanje ove namere, čime je skrenuta pažnja šire javnosti.

Pored toga, saradnja sa evropskim partnerima proširila je mrežu istraživača i muzeja i stvorila nove mogućnosti za njihov dijalog. Državna kolekcija, koja je ranije bila dostupna samo državnim zvaničnicima i gostujućim dostojanstvenicima, postala je poznata evropskoj javnosti, a neki delovi zbirke su prvi put javno izloženi.


Evropske nagrade

Paviljon Kneza Miloša u Bukovičkoj Banji

08/02/2021

*Nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe

Izgrađen 1907. godine, paviljon kneza Miloša nalazi se na mestu jednog od najstarijih izvora mineralne vode u Srbiji i bio je prva punionica u zemlji. Nekoliko zgrada u parku Bukovičke banje, među kojima je i paviljon, pretrpele su posledice zanemarivanja tokom perioda nemira krajem prošlog veka. U maju 2014. godine, poplave su uništile većinu zgrada u parku. Ministarstvo kulture je odmah stavilo paviljon na spisak važnih zgrada koje je trebalo obnoviti. Obnova paviljona je na kraju trajala samo devet meseci i završena je zahvaljujući saradnji Kraljevine Norveške, koja je finansirala polovinu projekta preko norveškog Ministarstva inostranih poslova. Drugu polovinu je finansirala kompanija za proizvodnju mineralne vode Knjaz Miloš, opština Aranđelovac i bolnica Bukovička Banja, koja je vodila projekat.

Ovaj projekat predstavlja uspešan oporavak spomenika, koji je zadržao svoju izvornu upotrebu nakon prirodne katastrofe. Rezultat je postignut sa skromnim budžetom, što je dobar primer za druge banjske gradove širom Evrope, naveo je žiri nagrade Evropa Nostra.

Bukovička banja u Aranđelovcu bila je omiljena destinacija Kneza Miloša Obrenovića, koji je do svoje smrti 1860. godine bio knez Srbije. Banja se nalazi u jednom od najstarijih i najlepše očuvanih banjskih gradova u Srbiji. Danas je to važan centar za velnes i rehabilitaciju. Paviljon se sastoji od tri dela: izvor mineralne vode je bio u centru, u severnom krilu zgrade bila je fabrika za punjenje, dok je južno krilo sa kolonadom služilo kao poslastičarnica. Fabrika za flaširanje vode donela je prosperitet gradu Aranđelovcu. U fabrici se sve radilo ručno, uključujući pranje i punjenje boca. Voda je tada distribuirana širom zemlje. Spa koncept je čest u velikom delu Evrope, a Secesija je bio tipičan stil za ove struk- ture, istakao je žiri.

Sredinom šezdesetih godina paviljon kneza Miloša pretvoren je u umetničku galeriju, a danas još uvek ima galeriju, kao i mali muzej o Bukovičkoj Banji. U centralnom delu paviljona još uvek se nalazi mineralna voda koja se sada dobija iz okolnih izvora. Obnova je podrazumevala osiguranje konstrukcijskih elemenata zgrade kao i posta- vljanje bitnih zaštitnih elemenata protiv kiše i podzemnih voda. Velika pažnja posvećena je obnovi gipsane fasade zgrade, prozora, roletni i glavnih vrata. Drve- ni elementi i unutrašnja dekoracija su takođe očišćeni i restaurirani, koristeći fotografije i razglednice iz vremena kako bi se osigurala autentičnost. Žiri je istakao odgovarajuću pažnju posvećenu detaljima u oporavku ovog važnog lokaliteta, na primer u oporavku slavina.

Paviljon je ponovo otvoren u junu 2016. godine. Projekat je imao pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i opštinu da nastave sa očuvanjem banjskog parka u celini u bliskoj budućnosti, saopštio je žiri.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Some Call Us Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: ICSE & CO, Italija

Biennale of Western Balkans, Grčka

Kunstrepublik e.v., Nemačka

Tačka komunikacije – DOTKOM, Srbija

Platform for Civic Engagement through Artistic and Cultural Practices Sociopatch, Severna Makedonija

RRITU, Kosovo*

TULLA, Albanija

Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 312,467.00 €

Projekat kulturne saradnje Some Call Us Balkans (SKUB) predstavnja transdisciplinarno ispitivanje. Od 2017. godine ovaj projekat je istražio i mobilisao momente kolektivne imaginacije, istraživanje i višeglasne predstave Zapadnog Balkana (ZB) preko granica i nacionalizma. Pod krovom društveno aktivne umetničke prakse, SKUB implementira prakse inovativnog umetničkog istraživanja i otvoren, dramaturški i participatorni pristup dekonstruisanju predrasuda i pogrešnih stereotipa o regionu. Cilj je izgraditi zajedničku osnovu za interkulturalno razumevanje, saradnju i društvenu koheziju na ZB. Prekogranična saradnja i mobilnost mogu se osigurati  kada kreativne i kulturne organizacije imaju podršku institucija i neophodne resurse da bi vodili kulturne projekte. Na početku SKUB nudi svim partnerskim organizacijama priliku da unaprede svoj menadžerski i liderski kapacitet.

Inicijalno, od svih partnera biće traženo da sprovedu istraživanje na čestim mitovima i legendama o ZB uključujući teme kao što su: ekologija, migracija, urbano-ruralna dihotomija, problemi identiteta i pripadanja i interkulturalne zajedničke egzistencije. Posle ove prve faze istraživanja, SKUB će organizovati jednomesečni program izgranje kapaciteta za vršnjačko učenje u Berlinu. Ovaj program kombinuje uranjanje u lokalne kulturne realnosti u gradu, radionice osnaživanja i inovacije sa radnim sesijama saradnje. Program je specifično napravljen da osnaži svaku organizaciju kao kulturnog lidera pozitivne društvene promene na lokalnom i međunarodnom nivou, kao i da stvori stabilnu zajedničku osnovu za zajednički rad na kraće i duže staze. Posle mesec dana u Berlinu, SKUB partneri na projektu pokrenuće otvoreni poziv za identifikaciju mladih umetnika ili kulturnih operatora za svaku od zemalja uključenu u konzorcijum. Grupa od osam odabranih mladih umetnika učestvovaće u umetničkoj rezidenciji u Banjoj Luci (BiH). Tokom ovog vremena umetnike će pratiti kustosi, interni i eksterni eksperti kako bi izradili koncept i zajedno stvorili kulminaciju u vidu Ground Tour Journey. Ovo je zamišljeno kao putujuće pozorište i participativna, višeglasna narativna intervencija zasnovana na istraživanju u gradovima iz kojih potiču partneri. Umetnici će zajedno stvoriti Open-Script of the Ground Tour Journey i participatorni format The Mobile Forum koji ga prati.

The Mobile Forum zamišljen je kao platforma za preispitivanje, diskusiju i zamišljanje različitih narativa regiona, odupirući se spregama nacionalnih granica i etničkog razdvajanja. Zamišljen kao javna izvođačka umetnička instalacija, funkcioniše kao katalizator – preambula otvorenog izložbenog prostora za kulturnu demokratiju i platforma za civilno učešće u cilju podržavanja interkulturnog dijaloga. Višeglasne i višejezičke naracije Balkana koje budu sakupljene tokom The Ground Tour Journey biće dokumentovane upotrebom interaktivnih audio sustema, videa, pojedinačnih umetničkih odgovora i kritičkih osvrta koji će biti podeljeni putem štampanih i digitalnih izdanja. Na ovaj način, SKUB će prmovisati interkulturni dijalog i prekograničnu saradnju.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Manifesta 14 Prishtina_Co- Producing Common Space and Shaping Formations of Solidarity in the Western Balkans and Beyond

05/02/2021

Nosilac projekta: Manifesta foundation, Holandija

APSS Institut, Crna Gora

European Roma Institute for Arts and Culture, Nemačka

Institut za savremenu umetnost, Bugarska

Kosovo Architecture Foundation, Kosovo*

Meydan d.o.o., Srbija

Opština Priština, Kosovo*

NVO AKTIV, Kosovo*

Qendra Harabel, Albanija

Muzej na sovremenata umetnost skopje, Severna Makedonija

RRITU, Kosovo*

Udruženje za postkonfliktna istraživanja, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 429,884.00 €

Međunarodna Fondacija Manifesta (IFM), pokretač jedinog evropskog nomadskog bijenala, sarađuje sa Gradom Prištinom na razvijanju projekta Manifesta 14 Priština, koji bi trebalo da se realizuje tokom 2022. godine. U nastojanju da se demarginalizuje kultura u javnim politikama Kosova, Grad Priština je kontaktirao Manifestu sa pozivom za razvijanje kvalitativnh i održivih kulturnih aktivnosti u biliskoj saradnji sa regionalnim partnerima. Organizovan povodom Manifesta 14, projekat M14WB ima za cilj da razvije regionalni model saradnje koje će rezultovati stvaranjem nove kulturne institucije koja istražuje, stimuliše i promoviše proces pomirenja. Ovako zamišljena institucija baviće se odnosima između zajednica i povećaće pristup umernosti i obrazovanju sa posebnom pažnjom posvećenom manjinama. Projekat podržava međunarodna partnerstva i stimuliše interkulturalnu solidarnost i regionalno pomirenje. Promovisanjem kritičnih i održivih strategija kulturnog sećanja i materijalnom prezervacijom, projekat ima za cilj podsticanje umetničkog zajedničkog stvaranja među partnerima na Zapadnom Balkanu. Nadograđujući se na verovanje da demokratska i pluralistička društva iziskuju nezavisne kulturne politike koje podstiču slobodu izražavanja i koje su slobodne od korupcije, ovaj projekat ima za cilj unapređenje procesa regionalnog zajedničkog stvaranja. Povezivanjem arhitekture, urbanog planiranja, ljudskih prava, umetnosti i kulture, ovaj projekat animira razvoj interdisciplinarne institucije, i produžava društvenu, kulturnu i tehnološku inovaciju, zajedničko stvaranje, mobilnost i kulturna rešenja. Partneri na projektu, svaki od njih sa značajnim iskustvom u domenima umetnosti, urbanizma, izgradnje zajednica i mira, zajedno će istražiti i odrediti ulogu nove kulturne institucije u unapređenju regionalnog pomirenja, kao i u stimulisanju inovativne i inkluzivne izgradnje zajednice širom Zapadnog Balkana.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

(NON)ALIGNED MOVEMENTS Strengthening contemporary dance in Western Balkans

05/02/2021

Lider projekta: Stanica – Servis za savremeni ples, Srbija

Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture, Severna Makedonija

Nomad Dance Academy, Bugarska

Tanzfabrik, Nemačka

Nomad Dance Academy, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 499,657.00 €

Projekat (Non)Aligned Movements (NAM) treba da ojača kreativni i potencijal za saradnju unutar savremenih plesnih praksi na Balkanu. Njime podstičemo društveni značaj ovdašnjeg savremenog plesa kroz povećanje naših sposobnosti za zajednički rad i saradnju, kroz promociju plesnog nasleđa i kroz njegovo upisivanje u buduće diskurse i prakse, ali i kroz podršku dugoročnom povezivanju na regionalnom i evropskom nivou.

Ciljevi projekta su (1) Stvaranje pozitivnog okruženja i pogodnih uslova za razvoj balkanskog savremenog plesa u evropskom kontekstu; (2) Razvoj kolektivnih kustoskih praksi u kojima zajednički rad, saradnja i zajedničko učenje usmeravaju modele organizovanja u plesu i daju primer saradničkih mikro-politika; (3) Jačanje društvenog uticaja savremene umetnosti i kulture na Balkanu kroz razvoj plesa, prakse deljenja znanja, zaštitu ugroženog i nesistematizovanog plesnog nasleđa i sistematizaciju diverzifikovanih znanja u toj oblasti.

Od izuzetne važnosti za projekat je (1) Predstavljanje prošlosti: zaštita plesnog nasleđa kroz istraživanje, konceptualizaciju i prezentaciju (izložbe i digitalni arhiv), i podsticanje veština za korišćenje digitalnog okruženja; (2) Promišljanje sadašnjosti: kritički diskurs i promišljanje društvene, kulturne i druge vrednosti savremenog plesa u balkanskim društvima (3) Stvaranje budućnosti: ekološki odgovoran način da se ostvare dobri radni uslovi za umetnike i da se oni povežu sa drugim društveno odgovornim kontekstima. NAM posebnu pažnju poklanja marginalizovanim zajednicama unutar balkanskih plesnih scena: žene, LGBTQI, kao i umetnici, umetničke prakse i iskustva sa i oko drugačijih tela dobijaju poseban položaj.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Muzeul Judetean de Istorie Brasov, Rumunija

Centre Belge de la Bande Dessinee, Belgija

National Historical Museum, Albanija

Strip centar na Makedonija, Severna Makedonija

Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči „Nikola Mitrović Kokan“, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 254,705.00 €

Istorijski strip na Balkanu ima prošlost koju su obeležili nacionalistički diskursi i komunistička propaganda ili jednostavno nema prošlost (slučaj Albanije). Nažalost, u mnogim slučajevima grehovi prošlosti karakterišu sadašnji strip na Balkanu, zbog čega je regionalno umetničko tržište istorijskih stripova siromašno, podeljeno i autarhično.

Konzorcijum partnera iz Albanije, Belgije, Makedonije, Rumunije i Srbije želi da promeni perspektivu i kaže „MOŽE“ stvaranju prekogranične kulturne mreže koja treba da olakša saradnji između umetnika i stručnjaka iz sveta istorijskog stripa na zapadnom Balkanu i Evropske unije, u duhu vrednosti Evropske unije.

Da bi se postigao ovaj cilj, konzorcijum teži da:

Takođe, ovaj projekat nije usmeren samo na profesionalnu ciljnu grupu (umetnike, stručnjake, organizacije) ili ljubitelje stripa, već obuhvata širu javnost i lokalne zajednice partnera na projektu sa ciljem da poveća strip publiku kroz slobodan pristup atraktivnim kulturnim događajima (putujuća izložba projekata u partnerskim zemljama), kao i na internetu (digitalna platforma).

 


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Translation in Motion

05/02/2021

Nosilac projekta: Réseau Européen des Centres Internationaux de Traducteurs Littéraires (RECIT), Francuska

Association pour la Promotion de la Traduction Litteraire, Francuska

Drustvo za izdavanje, promet i uslugi GOTEN GRUP, Severna Makedonija

Fondacia “Sledvashta Stranica”, Bugarska

OKF d.o.o., Crna Gora

Östersjöns Författar – Och Översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and Translators), Švedska

Sabiedriba ar Ierobezotu Atbildibu Starptautiska Rakstnieku un Tulkotaju Maja, Litvanija

Shoqata Poeteka, Albanija

Udruženje KROKODIL, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 347.468 €

Projekat “Translation In Motion” predstavlja doprinos fondu kvalitetne savremene prevodilačke građe na polju evropske književnosti. Sa fokusom na prevođenje sa i na jezike Zapadnog Balkana, u okviru projekta “Translation in motion”, u periodu od tri godine, u devet različitih zemalja organizovaće se 32 prevodilačke rezidencije, kako bi se književnim prevodiocima obezbedili uslovi za rad, istraživanje i interakciju na govornom području ciljnog jezika. Uz mogućnost za sklapanje profesionalnih kontakata, upoznavanje sa publikom, izdavačima i agentima zemlje domaćina, jednomesečne prevodilačke rezidencije podrazumevaju i 60 događaja otvorenih za širu javnost. Pored toga, organizovaće se i brojne radionice sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti. Prevodioci se prijavljuju za rad na još uvek neobjavljenom prevodu.

U okviru projekta obradiće se rodovski raznovrsna dela, sa posebnim fokusom na delima dečije književnosti i književnosti za mlade. Finalni rezultat projekta podrazumeva minimum od 25 prevedenih knjiga. Cilj projekta “Translation in motion” je poboljšanje uslova i stvaranje održivih resursa za kontinuirano prevođenje literarnih dela, kao i podrška centria za prevodilačke rezidencije – vodećim institucijama za internacionalizaciju književnih dela.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Rise of woman in culture in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Udruženje Fenomena, Srbija

Association for Development of Culture and Ecology Sensus, Severna Makedonija

BeoArt Contemporary, Srbija

SPES, Crna Gora

Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti – Prizma, Hrvatska

Zavod Lokarjeva galerija, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 307.171 €

Zamislite koju energiju jedna žena nosi u sebi i šta sve može da se učini u sinergiji više žena na jednom mestu. Jedan deo odgovora na to pitanje nudimo kroz projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“. Da bismo došli do zajedničkog cilja, isticanja uloge žene u kreiranju stvarnosti kroz umetnost, kulturu i ostale društvene sfere, mi žene, umetnice, vaninstitucionalne kustoskinje, eksperti u polju digitalnog marketinga, istraživanja, kulturne diplomatije, autorskih prava i feminističkih kretanja okupile smo se oko različitih aktivnosti.

Savremeno doba je doba različitosti na koje umetnost odgovora diverzitetom u izrazu i medijima. Ključno je razumevanje i prihvatanje. Umetnost spaja, što će u vizuelnom smislu biti predstavljeno kroz dve izložbe „Žena o ženi“, kako u realnom tako i u virtuelnom prostoru i dokumentarnom serijalu. Zajedničkim delovanjem kustoskinja i umetnica težimo da podstaknemo saradnju i podignemo svest o ženskom uglu posmatranja i reagovanja na stvarnost.

Kako je projekat zamišljen kao proces, baš kao što je i suština stvaralaštva u procesu iz koga se rađa vidljiva slika stvarnosti, tako je i fokus na aktivnostima predviđenim u projektu da istražuju, edukuju, razgovaraju, sarađuju, druže se, kao i da se prilagode savremenim digitalnim tehnologijama kroz VR tehnologije. Svesni neophodnosti za mladalačkom energijom i u želji da je podstaknemo razvili smo Rezidencijalni program koji će da okupi 30 mladih umetnica sa teritorija Zapadnog Balkana i Evrope, kao i da ih podstakne na dalju saradnju i razmenu. Umrežavanjem kustoskinja podjednako iz vaninstitucionalnog i institucionalnog sektora, otvaramo polje za povezivanje i podsticanje budućihh projekata sa sličnom temom.  Širu vidljivost sadržaja kojima se bavimo, identitetom žene u savremenoj umetnosti, kulturi i društvu, nudimo preko sajta, snimanja i emitovanja dokumentarnog serijala, kao krajnje publikacije.

Veliki feministički doprinos celini projekta pruža partner lider Udruženje Fenomena, koje je već četrnaest godina aktivno u oblasti unapređenja ljudskih prava, odnosno ravnopravnosti polova, poboljšanja položaja žena u Srbiji. Kako je projekat zasnovan na delovanju i saradnji nevladinih organizacija u kulturi, pored Fenomene, tu su udruženja BeoArt Contemporary, Spes, Sensus, Udruga Prizma i Lokrajeva galerija koji projektu pružaju umetničku stranu, a neki su fokusirani na mlade generacije.

Dakle, projekat je zasnovan na 95-procentnom učešću žena u kulturi, njihovim okupljanjem i spajanjem, sa ciljem podizanja svesti o ulozi žene u kulturi na Zapadnom Balkanu. Aktivnosti projekta su pored niza predavanja, radionica edukativnog karaktera i panela sa fokusom na stvaralaštvo i ulogu vanninstitucionalnog sektora u kulturi, dve izložbe u stvarnom i virtuelnom prostoru, istraživanje, dokumentarni serijal, osnivanje mreže kustoskinja i publikacija koja će obuhvatiti sve aktivnosti na jednom mestu.  Za identitet izabrali smo pojam LJUBAV koja uključuje i povezuje sve navedene aspekte.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

RE:PLAY – Redesigning playscapes with children in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Pazi!Park!, Slovenija

Kreativni krajobrazi, Hrvatska

Škogled, Srbija

Qendra Marrëdhënie (Relationship Center), Albanija

Gradionica, Crna Gora

Iznos dodeljenih sredstava: 424,947.00 €

Vekovima, edukatori i teoretičari detinjstva naglašavali su da deca ne bi trebalo toliko da budu vaspitavana da toliko uče, već radije da im ponudi pravo okruženje i alati da sami mogu da se bave svojim učenjem. Nestruktuirano igranje u prirodi omogućava deci da rizikuju, istražuju svoju znatiželju, i da gaje svoju maštu, nezavisnost i empatiju za druge – što su osobine koje oblikuju njihovu sposobnost da uče tokom života. Ipak, urbano detinjstvo je sve više hiper-nadzirano, po preciznom rasporedu, društveno podeljeno i odsečeno od prirodnog sveta. Prethodne decenije autocentričnog planiranja drastično su umanjile sposobnost dece da se kreću i igraju nezavisno u gradu. Kulturne norme koje okružuju rano detinjstvo postale su preokupirane minimizacijom rizika, a ovo se ogleda u često dosadnom, nerizičnom igranju koje tretira detinjstvo kao odgovornost koja se mora kontrolisati.

Ali igranje je previše važno da bi bilo zapostavljeno – trebalo bi da bude prepoznato kao oblik javnog izražavanja koje je jednako važno kao muzika ili umetnost, i trebalo bi mu dati prioritet u urbanom projektovanju u istoj meri kao hodanju ili odmoru. Mi smo odgovorni kao praktikanti kulture i urbanisti da to tako uradimo. Iako dizajn ne može da diktira kako se igranje odvija, ono što može da uradi je da stvori prostorne i materijalne uslove za odvijanje bogatijih vrsta igranja.

Projekat RE:PLAY  predstavlja dialogični i kolaborativni pristup ponovnom osmišljavanju igranja kao specifično ljudskog kapaciteta. Ovaj projekat naglašava važnost projektovanja prostora za (i sa) decu koja će se osećati slobodnim od ograničenja, naročito u kontekstu Zapadnog Balkana (ZB), gde je urbano projektovanje označeno društvenim, političkim i kulturnim ograničenjima koja stvaraju segregaciju i privatizovana mesta za igru. Partneri na RE:PLAY projektu pokrenuće prvi su-kreativni proces projektovanja koji uključuje decu kao primarne saradnike, sa ciljem transformisanja statusa kvo u projektovanju igranja na ZB i stvaranja inkluzivnijih i uzbudljivijih infrastruktura za igranje u našim gradovima. Ovaj projekat omogućiće razmenu ekspertiza u radu sa decom različitih uzrasta i iz različitih društveno/ekonomsko/kulturnih registara i rezultovaće regionalnom mrežom koja će za sobom ostaviti pet kolektivno projektovanih i izgrađenih javnih igrališta.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Udruženje centar za društvene inovacije Blink 42-21, Severna Makedonija

Arheološki institut, Srbija

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grčka

Balkan Heritage Foundation (Fondatsiya “Balkansko nasledstvo”), Bugarska

Muzej in galerije mesta Ljubljane, Slovenija

Navipro d.o.o., Slovenija

Nacionalna ustanova za upravljanje arheološkim lokalitetom Stobi, Severna Makedonija

Iznos dodeljenih sredstava: 338.055 €

Kulturno nasleđe predstavlja neverovatnu dodirnu tačku za saradnju kulturnog i kreativnog sektora. Njegova vrednost leži u potencijalu koji ima za pričanje priča. Posetiocima često nedostaje da budu uključeni, da imaju priliku da uče, kao i da dele relevantne informacije na kreativan i precizan način. Deljenje opštih informacija je problematično na lokalitetima kulturnog nasleđa Zapadnog Balkana, pošto im nedostaje dobra vizuelna prezentacija i uključivanje publike. Potrebe, kao i pažnja publike, drastično se menjaju, tako da gore pomenuti institucije moraju da se adaptiraju na novo okruženje i savremenu digitalizaciju. Specifične potrebe ovih lokaliteta, usled njihovog konzervativnog, istorijski uslovljenog koncepta prezentovanja, predstavljaju veći izazov za inovacije i saradnju sa kreativnim industrijama. Vrlo konkurentno tržište za privlačenje publike od njih zahteva da razviju nove strategije i da podržavaju progresivnu saradnju koja ima omogućava da se izdvoje i da uspeju. Ovo zahteva stvaranje inovativne saradnje diseminacije, koja je zasnovana na upotrebi naprednih tehnologija i poboljšavanju iskustva korisnika. Ovi izazovi nisu jedinstveni za institucije kulturnog nasleđa jedne zemlje, već su specifične za ceo region Zapadnog Balkana. S toga, nova saradnja podstaknuta pričanjem priča, osmišljena sa namerom da izgradi kapacitete gore pomenutih institucija sa krajnjim ciljem da razvije intenzivna iskustva pričanja priča za posetioce lokaliteta kulturnog nasleđa je od esencijalne važnosti. Ovaj projekat će dalje produbiti saradnju između partnera na projektu i predstavljaće osnovu za razvijanje kapaciteta kulturnih institucija za istraživanje novih mogućnosti imerzivnog pričanja priča u stvaranju narativa i iskustava koji će privući nove publike i dalje proširiti vrednosti kulturnog nasleđa.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

The Ways of the Heroes

05/02/2021

Nosilac projekta: Makedonski nacionalni teatar, Severna Makedonija

Asocijacija za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti Studio Teatar, Bosna i Hercegovina

Associazione “La Dramaturgie”, Italija

Eho Animato, Srbija

Loop Amke, Grčka

Izdavačka kuća Gavroš Dooel, Severna Makedonija

Studio za raziskavo umetnosti igre, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 395,183.00 €

Društvena apatija i nedostatak aktivnosti, naročito u zemljama ZB, prestavlja zajednički problem koji su svi partneri prepoznali. Projekat će iz umetničke ispitati ovaj problem i ponuditi načine da se priđe problemu, sa fokusom na najzabrinjavajući problem koji je neophodno odmah rešiti: životnu sredinu. Da li je potrebno da vidimo boju vazdiha koji udišemo da bismo nešto uradili? Zašto ne reagujemo čak i onda kada je u pitanju naš opstanak?

ZB partnerske zemlje koje su uključene u projekat, MK, RS i BiH, bave se aktuelnim pitanjem zagađenja vazduha, ali su partneri iz zemlja sa razvijenijim politikama zaštite životne sredine: SLO, IT, GR takođe pogođene klimatskom krizom. Ovo će biti podsticaj za preispitivanje odgovornosti u vreme krize. Prikupićemo činjenice: ali pitanje je šta ćemo URADITI sa ovim činjenicama? Kako da DELAMO kao pojedinci i kao zajednice? Kako reagujemo politički, društveno i emocionalno na krizu?

Dobre vesti su da ima junaka među nama, i oni nam mogu pokazati put! Ima mnogo pojedinaca koji su aktivni sa dobrim ciljem, ali oni nisu dovoljno vidljivi. Inspirisani Ibsenovom predstavom „Neprijatelj naroda“ koji preispituje uticaj pojedinca na zajednicu i obratno, fokusiraćemo se na povećavanje vidljivosti njihovih priča u publici kroz pozorište, performanse u javnom prostoru, izložbe, ilustrovanu knjigu za decu i onlajn kampanje.

Takođe ćemo analizirati kako mi kao umernici utičemo na životnu sredinu kroz naše radne procese. Međunarodni tim koji radi na koprodukciji sakupiće dokumentarni materijal kroz sve projektne aktivnosti i reinterpretiraće predstavu. Kroz aktivnost na multidisciplinarnom nivou, cilj nam je da donesemo dinamiku u sektor javnog pozorišta i da kreiramo savremeno pozorište koje potiče iz potreba zajednice. Osećaj pripadnosti važan je za identitet pojedinca. Podelićemo priče o dobrim praksama kako bismo inspirisali svoje zajednice da prate puteve junaka.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration

05/02/2021

Nosilac projekta: Kooperativa – Regionalna platforma za kulturu, Hrvatska

Alliance Operation City, Hrvatska

Anibar, Kosovo*

Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, Srbija

Društvo asocijacija, Slovenija

JADRO – Asocijacija nezavisne kulturne scene Skoplje, Severna Makedonija

Omladinski kulturni centar Abrašević, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 424.010 €

U toku protekle decenije pojavio se intenzivni bottom-up razvoj u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, uglavnom u okviru civilnog sektora u kulturi. Neophodnost novih modela organizovanja, rada i upravljanja van tradicionalnih institucionalnih okvira podstakla je regionalnu  vršnjačku razmenu znanja i iskustava. Ovaj projekat se nastavlja na postojeća iskustva i saradnje i dalje razvija regionalnu i evropsku razmenu, tako stvarajući dinamičnu šemu umetničke razmene između kulturnih centara, kreirajući znanje zasnovano na činjenicama o novim participatornim modelima rada, izgrađujući kapacitete i veštine umernika i kulturnih operatora da nastupaju regionalno i internacionalno i povećavajući vidljivost regionalne saradnje kako na lokalnom tako i na evropskom nivou. Ovaj projekat predstavlja priliku za aktere u regionu da kreiraju održiv i stabilan okvir za buduće razvijanje regionalne saradnje, preuzimajući aktivniju ulogu u procesu trazicije, pomirenja i uzajamne podrške. Projekat će ponuditi trenutnu mapu i analizu postojećih inovativnih participativnih pristupa koji se tiču programske saradnje i upravljanja u civilnom sektoru u kulturi i definisaće ovu temu na većem transnacionalnom nivou, pritom zadržavajući dužnost upravljanja bottom-up procesima saradnje. Projekat takođe nudi sigurne alate u vidu uobičajenog know-how koji je dostupan za dalju upotrebu na evropskom nivou. Kombinovanjem peer-to-peer logike razmene iskustava i veštine sa ekspertskim pristupom, u okvitu mentorstava i uparivanja,  projekat će ponuditi treninge na temu praktičnih veština koje su neophodne za uspešnu implementaciju transnacionalnih kulturnih programa. Naposletku, projekat omogućava prepoznavanje i veće učešće umetnika i kulturne scene Zapadnog Balkana u evropskom kulturnom „ekosistemu“, nadovezujući se i poboljšavajući rad drugih aktera, kao što su evropske kulturne mreže.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

#synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Fondacija Don Branko Sbutega, Crna Gora

Centar beogradskih festivala – CEBEF, Srbija

Festival Ljubljana, Slovenija

Dubrovačke ljetne igre, Hrvatska

Kosovo Chopin Association, Kosovo*

Vox Baroque, Albanija

Iznos dodeljenih sredstava: 410,930.00 €

Projekat #Synergy ima za cilj da prevaziđe trenutno postojeće prepreke za sektor umetničke muzike na Zapadnom Balkanu, koje su posledice malih i fragmentiranih umetničkih tržišta, nejednakog ekonomskog razvoja i nedavnim konfliktima u regionu. Projekat naglašava potrebu za saradnjom između zemalja ZB i EU u polju klasične savremene muzike što će za rezultat imati veće prepoznavanje ovog perifernog KKI sektora na evropskom nivou.

Naziv projekta oslikava njegove primarne ciljeve: poboljšavanje veština učesnika (u klasičnoj muzici znak ‘#’ naziva se povisilica (eng. sharp) i sinergizacija aktivnosti partnera na projektu. Projekat spaja šest relevantnih festivala umetničke muzike sa ZB i iz EU (Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo*, Slovenija i Hrvatska). Festivali će u saradnji naručiti nove muzičke komade od odabranih kompozitora srednjeg nivoa iskustva (2 kompozitora po festivalu, 12 ukupno). Svaki kompozitor učestvovaće u programu rezidencije u nekoj drugoj projektnoj zemlji i on/ona će iskomponovati komad koji nudi umetnički odgovor na izabranu društveno relevantnu temu. Ove komade izvodiće odabrani mladi izvođači klasične muzike iz svih projektnih zemalja (otpilike njih 40 ukupno) koji će predstaviti ovu novu muziku publikama širom ZB i EU projektnih zemalja. S toga, kompozitori i izvođači će dobiti jak međunarodni podsticaj, dok će festivalima koristiti transnacionalna razmena know-how i resursa koji, trenutno, praktično ne postoje.

U isto vreme, projektni partneri će imati aktivnosti u cilju daljeg razvijanja sopstvenih kapaciteta u menadžmentu u kulturi. Organizovaće se šest radionica (jedna po partneru) koje će se baviti različitim relevantnim problemima ove industrije, uključujući i učesnike u peer učenju i deljenju iskustava. Nezavisna eksperska istraživačka grupa radiće na analizi politike što će za rezultat imati priručnik za industriju klasične muzike na ZB i dalje od toga.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Balkan Translation Collider

05/02/2021

Nosilac projekta: Fondacia “Sledvashta Stranica”, Bugarska

Društvo za izdavanje, promet i uslugi GOTEN GRUP, Severna Makedonija

Glavni grad Podgorica, Crna Gora

Shoqata poeteka, Albanija

Srsen Ivan, Hrvatska

Udruženje ARGH, Srbija

Iznos dodeljenih sredsrava: 324.234 €

Projekat Balkan Translation Collider nastao je iz zajedničkog nastojanja partnera na projektu – kao književnih NVO, udruženja, malih izdavačkih preduzeća, književnih agenata, organizatora sajmova/festivala knjiga i gradskih vlasti – da prevaziđu barijere u književnoj saradnji u okviru Zapadnog Balkana i između regiona i zemalja članica EU. Projekat je fokusiran na izgradnju kapaciteta za saradnju književnih menadžera i hands-on učenja u međunarodnom kontekstu. Projekat će opskrbiti buduće književne medijatore novim profesionalnim kontaktima, novim poznavanjem međunarodnih tržišta knjiga, motivacijom i spremnost da budu transnacionalno aktivni. Takođe, projekat će stvoriti platformu za dijalog između nezavisnog sektora, izdavačke kulturne industrije i kreatora politika u zemljama Zapadnog Balkana. Na duže staze, projekat će dovesti do povećane vidljivosti pisaca sa Balkana kao i savremene književnosti preko jezičkih barijera.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

ReCulture: Re- branding of Cultural Institutions in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Kulturni centar Trebinje, Bosna i Hercegovina

Udruženje „INK Fest“, Srbija

Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Francuska

Fiels OG, Austrija

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

Umjetnička kolonija „Danilovgrad“, Crna Gora

Iznos dodeljenih sredstava: 466,852 €

Sveukupni cilj projekta ReCulture jeste da uspostavi osnovu za povećanu vidljivost i modernizovan izgled kulturnih institucija Zapadnog Balkana podržavanjem intersektorskog povezivanja i saradnjom između kulturne i kreativne industrije u zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije. Naročiti ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta kulturnih institucija sa Zapadnog Balkana kroz rekonstrukciju njihovih vizuelnih identiteta i razvijanje novih veština u strateškom prostupu razboju publike i komunikacionih praksi; 2) Sticanje novih profesionalnih iskustava i stručnost mladih dezajnera sa Zapadnog Balkana podsticanjem saradnje na Zapadnom Balkanu, kao i sticanje i primena novih dizajnerskih veština, zajedničkih Evropskoj uniji i profesionalnim dizajnerima sa Zapadnog Balkana 3) Promovisanje novih pristupa marketingu i razvijanju publike i testiranje novih modela zarade kulturnih institucija na Zapadnom Balkanu putem edukacije o novim poslovnim veštinama, proizvodnje ograničene serije suvenira i razvijanje on-lajn prodavnica. Četiri kulturne institucije sa Zapadnog Balkana (BiH, MN, RS) upoznaće se sa najboljim EU praksama u savremenoj komunikaciji i razvijanju publike, dobiće novi vizuelni identitet i veštine za strateško razvijanje i održavanje novih pristupa komunikaciji i razvijanju publike. Grupa mladih dizajnera sa Zapadnog Balkana, stećiće raznolika iskustva i veštine i upotrebiće ih, u okviru mentorstva prepoznatih profesionalaca iz EU i Zapadnog Balkana, za rad na rebrendiranju četiri kulturne institucije sa Zapadnog Balkana, i tako popraviti njihov profesionalni portfolio i potencijal za zapošljavanje. Ovaj proces biće zasnovan na strateškim participatornim analizama rada kulturnih institucija Zapadnog Balkana, što će biti propraćeno produkcijom i distribucijom niza dokumenata sa preporukama kako za dizajnere tako i za institucije. Umetnički i kulturni događaji u BiH, MN i RS, uključujući i Novi Sad EpK 2022, osiguraće učenje među EU i ZB institucijama i profesionalcima, kao i promociju proizvoda projekta.


Vesti

Pokrenuta platforma Perform Europe

01/02/2021

 

Perform Europe je dugo očekivani projekat programa Kreativna Evropa koji će podržati eksperimente u oblasti izvođačkih umetnosti, kako bi međunarodna mobilnost umetnika bila održivija, inkluzivnija i uravnoteženija. Cilj projekta je kolektivno testiranje i osmišljavanje buduće evropske šeme podrške za prekograničnu mobilnost i digitalnu distribuciju scenskih umetnosti.

Tokom 18 meseci, u okviru Perform Europe biće istražene i testirane održive prakse turneja – na umetničkom, ljudskom, socijalnom, ekonomskom i ekološkom planu. Takođe, platforma će promovisati digitalne tehnologije, kao uzbudljiv resurs za eksperimentisanje u scenskim umetnostima.

Nastojaće da dopre do različitih grupa profesionalaca u oblasti izvođačkih umetnosti, kao i publike, koja obično ne učestvuju u međunarodnim turnejama izvođačkih umetnosti, niti ima direktne koristi od njih.

Šta se će dešavati od 2021. do leta 2022. godine? Ukratko:

Više informacija: https://www.performeurope.eu


Archives