CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans

CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Muzeul Judetean de Istorie Brasov, Rumunija

Centre Belge de la Bande Dessinee, Belgija

National Historical Museum, Albanija

Strip centar na Makedonija, Severna Makedonija

Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči „Nikola Mitrović Kokan“, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 254,705.00 €

Istorijski strip na Balkanu ima prošlost koju su obeležili nacionalistički diskursi i komunistička propaganda ili jednostavno nema prošlost (slučaj Albanije). Nažalost, u mnogim slučajevima grehovi prošlosti karakterišu sadašnji strip na Balkanu, zbog čega je regionalno umetničko tržište istorijskih stripova siromašno, podeljeno i autarhično.

Konzorcijum partnera iz Albanije, Belgije, Makedonije, Rumunije i Srbije želi da promeni perspektivu i kaže „MOŽE“ stvaranju prekogranične kulturne mreže koja treba da olakša saradnji između umetnika i stručnjaka iz sveta istorijskog stripa na zapadnom Balkanu i Evropske unije, u duhu vrednosti Evropske unije.

Da bi se postigao ovaj cilj, konzorcijum teži da:

  • kroz uspostavljanje radnih alata (digitalne arhive i istorijske studije) istorije istorijskih stripova i putem međunarodnog otvorenog poziva za umetnike podstaknite kreativno istraživanje istorije od strane strip crtača kako bi stvorili nova dela i doprinese originalnom i nekonvencionalnom tumačenju evropske istorije, posebno istorije Balkana, sa uticajem na kulturni prostor kojim dominira kulturno nasleđe sa nekompatibilnim akcentima sa vrednostima Evropske unije;
  • promoviše istorijski strip kroz kulturne akcije kao što su izložbe, istraživački projekti, online platforme i javne rasprave o kulturnim i socijalnim klišeima, kao i stereotipima na Balkanu.

Takođe, ovaj projekat nije usmeren samo na profesionalnu ciljnu grupu (umetnike, stručnjake, organizacije) ili ljubitelje stripa, već obuhvata širu javnost i lokalne zajednice partnera na projektu sa ciljem da poveća strip publiku kroz slobodan pristup atraktivnim kulturnim događajima (putujuća izložba projekata u partnerskim zemljama), kao i na internetu (digitalna platforma).