Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Udruženje centar za društvene inovacije Blink 42-21, Severna Makedonija

Arheološki institut, Srbija

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grčka

Balkan Heritage Foundation (Fondatsiya “Balkansko nasledstvo”), Bugarska

Muzej in galerije mesta Ljubljane, Slovenija

Navipro d.o.o., Slovenija

Nacionalna ustanova za upravljanje arheološkim lokalitetom Stobi, Severna Makedonija

Iznos dodeljenih sredstava: 338.055 €

Kulturno nasleđe predstavlja neverovatnu dodirnu tačku za saradnju kulturnog i kreativnog sektora. Njegova vrednost leži u potencijalu koji ima za pričanje priča. Posetiocima često nedostaje da budu uključeni, da imaju priliku da uče, kao i da dele relevantne informacije na kreativan i precizan način. Deljenje opštih informacija je problematično na lokalitetima kulturnog nasleđa Zapadnog Balkana, pošto im nedostaje dobra vizuelna prezentacija i uključivanje publike. Potrebe, kao i pažnja publike, drastično se menjaju, tako da gore pomenuti institucije moraju da se adaptiraju na novo okruženje i savremenu digitalizaciju. Specifične potrebe ovih lokaliteta, usled njihovog konzervativnog, istorijski uslovljenog koncepta prezentovanja, predstavljaju veći izazov za inovacije i saradnju sa kreativnim industrijama. Vrlo konkurentno tržište za privlačenje publike od njih zahteva da razviju nove strategije i da podržavaju progresivnu saradnju koja ima omogućava da se izdvoje i da uspeju. Ovo zahteva stvaranje inovativne saradnje diseminacije, koja je zasnovana na upotrebi naprednih tehnologija i poboljšavanju iskustva korisnika. Ovi izazovi nisu jedinstveni za institucije kulturnog nasleđa jedne zemlje, već su specifične za ceo region Zapadnog Balkana. S toga, nova saradnja podstaknuta pričanjem priča, osmišljena sa namerom da izgradi kapacitete gore pomenutih institucija sa krajnjim ciljem da razvije intenzivna iskustva pričanja priča za posetioce lokaliteta kulturnog nasleđa je od esencijalne važnosti. Ovaj projekat će dalje produbiti saradnju između partnera na projektu i predstavljaće osnovu za razvijanje kapaciteta kulturnih institucija za istraživanje novih mogućnosti imerzivnog pričanja priča u stvaranju narativa i iskustava koji će privući nove publike i dalje proširiti vrednosti kulturnog nasleđa.