(NON)ALIGNED MOVEMENTS Strengthening contemporary dance in Western Balkans

(NON)ALIGNED MOVEMENTS Strengthening contemporary dance in Western Balkans

05/02/2021

Lider projekta: Stanica – Servis za savremeni ples, Srbija

Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture, Severna Makedonija

Nomad Dance Academy, Bugarska

Tanzfabrik, Nemačka

Nomad Dance Academy, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 499,657.00 €

Projekat (Non)Aligned Movements (NAM) treba da ojača kreativni i potencijal za saradnju unutar savremenih plesnih praksi na Balkanu. Njime podstičemo društveni značaj ovdašnjeg savremenog plesa kroz povećanje naših sposobnosti za zajednički rad i saradnju, kroz promociju plesnog nasleđa i kroz njegovo upisivanje u buduće diskurse i prakse, ali i kroz podršku dugoročnom povezivanju na regionalnom i evropskom nivou.

Ciljevi projekta su (1) Stvaranje pozitivnog okruženja i pogodnih uslova za razvoj balkanskog savremenog plesa u evropskom kontekstu; (2) Razvoj kolektivnih kustoskih praksi u kojima zajednički rad, saradnja i zajedničko učenje usmeravaju modele organizovanja u plesu i daju primer saradničkih mikro-politika; (3) Jačanje društvenog uticaja savremene umetnosti i kulture na Balkanu kroz razvoj plesa, prakse deljenja znanja, zaštitu ugroženog i nesistematizovanog plesnog nasleđa i sistematizaciju diverzifikovanih znanja u toj oblasti.

Od izuzetne važnosti za projekat je (1) Predstavljanje prošlosti: zaštita plesnog nasleđa kroz istraživanje, konceptualizaciju i prezentaciju (izložbe i digitalni arhiv), i podsticanje veština za korišćenje digitalnog okruženja; (2) Promišljanje sadašnjosti: kritički diskurs i promišljanje društvene, kulturne i druge vrednosti savremenog plesa u balkanskim društvima (3) Stvaranje budućnosti: ekološki odgovoran način da se ostvare dobri radni uslovi za umetnike i da se oni povežu sa drugim društveno odgovornim kontekstima. NAM posebnu pažnju poklanja marginalizovanim zajednicama unutar balkanskih plesnih scena: žene, LGBTQI, kao i umetnici, umetničke prakse i iskustva sa i oko drugačijih tela dobijaju poseban položaj.