Translation in Motion

Translation in Motion

05/02/2021

Nosilac projekta: Réseau Européen des Centres Internationaux de Traducteurs Littéraires (RECIT), Francuska

Association pour la Promotion de la Traduction Litteraire, Francuska

Drustvo za izdavanje, promet i uslugi GOTEN GRUP, Severna Makedonija

Fondacia “Sledvashta Stranica”, Bugarska

OKF d.o.o., Crna Gora

Östersjöns Författar – Och Översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and Translators), Švedska

Sabiedriba ar Ierobezotu Atbildibu Starptautiska Rakstnieku un Tulkotaju Maja, Litvanija

Shoqata Poeteka, Albanija

Udruženje KROKODIL, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 347.468 €

Projekat “Translation In Motion” predstavlja doprinos fondu kvalitetne savremene prevodilačke građe na polju evropske književnosti. Sa fokusom na prevođenje sa i na jezike Zapadnog Balkana, u okviru projekta “Translation in motion”, u periodu od tri godine, u devet različitih zemalja organizovaće se 32 prevodilačke rezidencije, kako bi se književnim prevodiocima obezbedili uslovi za rad, istraživanje i interakciju na govornom području ciljnog jezika. Uz mogućnost za sklapanje profesionalnih kontakata, upoznavanje sa publikom, izdavačima i agentima zemlje domaćina, jednomesečne prevodilačke rezidencije podrazumevaju i 60 događaja otvorenih za širu javnost. Pored toga, organizovaće se i brojne radionice sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti. Prevodioci se prijavljuju za rad na još uvek neobjavljenom prevodu.

U okviru projekta obradiće se rodovski raznovrsna dela, sa posebnim fokusom na delima dečije književnosti i književnosti za mlade. Finalni rezultat projekta podrazumeva minimum od 25 prevedenih knjiga. Cilj projekta “Translation in motion” je poboljšanje uslova i stvaranje održivih resursa za kontinuirano prevođenje literarnih dela, kao i podrška centria za prevodilačke rezidencije – vodećim institucijama za internacionalizaciju književnih dela.