Rekonstrukcija tvrđave Bač

Rekonstrukcija tvrđave Bač

08/02/2021

*Nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe

Tvrđava Bač je izgrađena u 14. veku s naknadnim dogradnjama u 15. i 16. veku i predstavlja nacionalni spomenik kulture. Projekat Vekovi Bača pokrenut je 2006. godine radi istraživanja i povećanja znanja o području Bača, radi primene ključnih principa konzervacije u njenom očuvanju, pronalaženja održive upotrebe za lokaciju, ali i podizanja svesti o njegovoj vrednosti u široj zajednici.

Konzervacija i rehabilitacija tvrđave Bač je centralni deo ovog projekta. Projekat je realizovao Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin, a podržan je i od Fonda za očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa Vekovi Bača, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Muzeja Vojvodine. Projekat je dobio finansijsku podršku od regionalnih, nacionalnih i međunarodnih izvora, uključujući sredstva Evropske unije.

Projekat je uspešno integrisao tvrđavu Bač u život lokalne zajednice i pronašao održive načine korišćenja kako bi osigurao svoju budućnost. Tvrđava je obnovljena, prezervirani su arheološki ostaci, a unutrašnjost pretvorena u centar za posetioce i izložbeni prostor koji pomaže posetiocima da interpretiraju širi kulturni pejzaž Bača. Takođe, mesto je postalo centar u kojem se stiču, proširuju i dele stručna znanja o očuvanju i upravljanju baštinom. U proteklih 15 godina, tvrđava je takođe bila regionalna centralna tačka u Danima evropske baštine, inicijative Saveta Evrope. Zbog uspeha ovog projekta, Tvrđava Bač je 2010. godine uvršćena na UNESKO privremenu listu, kao deo Istorijskog mesta Bač i okoline. Ovaj projekat je izuzetan primer očuvanja baštine zasnovan na interdisciplinarnoj saradnji. Da bi se to postiglo, rukovodioci projekta su iskoristili evropske resurse za istraživanje i sprovođenje neophodnih preliminarnih istraživanja, što je dovelo do implementacije pravilne strategije upravljanja. Uložen je veliki trud i pažnja u konzervaciji da se ostatak ruševine očuva. Pored toga, postoji jaka obrazovna komponenta projekta, relevantna za ceo region, rekao je žiri nagrade Evropa Nostra.

Grad Bač pokazuje uticaje romaničkog, gotičkog, renesansnog, vizantijskog, islamskog i baroknog stila, kao i primere narodne arhitekture. Graditeljsko nasleđe svedoči o kulturnoj raznolikosti područja, povezujući Balkan sa centralnom i zapadnom Evropom. Neke od njenih najznačajnijih građevina sada su navedene kao nacionalni spomenici: tvrđava Bač, pravoslavni manastir Bođani i franjevački manastir Bač. Tvrđava se nalazi u neposrednoj blizini Dunava, reke koja je obezbedila vezu između mnogih evropskih zemalja, napomenuo je žiri u odluci.