Učestvujte u anketi projekta Perform

Učestvujte u anketi projekta Perform

09/02/2021

Projekat Perform, koji je nedavno otpočeo pod okriljem Evropske komisije, trenutno je u fazi istraživanja i razvoja. Prvi javni poziv za finansiranje mobilnosti i distribucije biće objavljen u junu 2021. godine.

U međuvremenu, pozvani ste da učestvujete u opsežnoj i veoma važnoj anketi, na osnovu koje će se raditi na dizajniranju nove međunarodne šeme mobilnosti i digitalne distribucije izvođačkih umetnosti u zemljama Kreativne Evrope.

Vaš doprinos i iskustva pomoći će timu koji vodi projekat da prikupi informacije o trenutnoj situaciji u polju scenskih umetnosti i oblikuje buduće preporuke.

Svi koji rade u scenskim umetnostima kao stvaraoci, producenti, menadžeri, rukovodioci ili programeri u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa pozvani su da daju svoj doprinos popunjavanjem upitnika.

Anketi možete pristupiti preko zvaničnog sajta projekta.