Igor Koruga: i-Portunus mogućnost za profesionalno usavršavanje

Igor Koruga: i-Portunus mogućnost za profesionalno usavršavanje

24/03/2021

Kakvo je vaše iskustvo s i-Portunus programom? Koji projekat ste uspeli da realizujete?

Tokom 2019. godine izabran sam za program Das THIRD Research – DAS Graduate School, na Akademiji za pozorište i ples u Amsterdamu. To je jedinstveni edukativni model za male grupe do šest pozorišnih i plesnih umetnika iz sveta, koji ih priprema za istraživačke mogućnosti trećeg ciklusa obrazovanja (doktorske studije) kroz pročišćavanje njihovih individualnih umetničkih istraživačkih predloga, izoštravanje njihovih nacionalnih i/ ili međunarodnih težnji, definisanje njihove pripadnosti kao i finansiranje tih mogućnosti. Takvo okruženje, stvoreno od međunarodno angažovanih umetnika, generiše kolektivnu saradnju sa ciljem unapređenja individualnih umetničkih praksi, kolektivne proizvodnje znanja i razmene među kolegama i javnih prikazivanja umetničkih dela. Moje umetničko istraživanje istražuje „negativna“ osećanja – kao što su beznađe, anksioznost, depresija – kao značajne odlike današnjeg društva (i aktuelne svetkse pandemije), posmatrajući kako se boriti za njihovo snažnije javno priznanje – ne samo kao medicinska stanja već i kao novi oblici solidarnosti, kolektivitet, političnost… Ujedno, projekat se dotiče i tema nege (care) i imuniteta kao alternativnih društveno- političnih i etičkih angažmana i delovanja u javnom prostoru.

i-Portunus program mobilnosti mi je omogućio putovanja na planirane susrete Das Third Research programa, u toku prvog semestra (oktobar – decembar 2019. god.) uključujući i prisustvo na  godišnjem simpozijumu koji okuplja sve dosadašnje generacije polaznika ovog programa, kao i pripadnike zajednica Univerziteta umetnosti i lokalne plesne scene u Amsterdamu.

Da li vam je učešće u programu otvorilo nove mogućnosti?

Dolazeći iz socio-kulturnog konteksta sa slabim razvojem savremene umetnosti, ova mobilnost mi je omogućila da budem i radim u uslovima koji pružaju kontinuitet za poboljšanje, samorefleksiju i artikulaciju svog umetničkog rada i metoda. Posebnu lepota ogledala se u tome što se sve ovo događalo uglavnom kolektivno, kroz uzajamnu komunikaciju i razmenu sa drugim kolegama umetnicima i profesionalcima iz celog sveta, donoseći svoje različite radne, životne i društveno-političke uslove i profesionalna iskustva. Tokom boravka u Amsterdamu, imao sam kontakta i sa lokalnom plesnom/ umetničkom scenom u Amsterdamu (kroz javne događaje i plesne izvedbe, studentske prezentacije na plesnim akademijama, lokalnim konferencijama/ plenumima, kroz susrete sa umetnicima, i dr.).

Kakav uticaj je ova prilika imala na razvoj vaše karijere?

Dugoročniji ishod ovog granta bio je bolje povezivanje sa međunarodnom plesnom scenom, posebno sa akterima sa lokalne scene u Amsterdamu. Deleći svoj rad i praksu sa umetnicima iz drugih međunarodnih okruženja, potreba za daljom saradnjom (barem među nekima od nas) se prirodno razvijala. Amsterdamskoj plesnoj zajednici celokupno sam ponudio i podelio svoje profesionalno znanje i iskustvo u radu između različitih javnih kulturno-umetničkih institucija i nezavisnih umetničkih scena u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Berlinu, Stokholmu kao samostalni autor i koreograf, plesni dramaturg, izvođač, pedagog i kulturni radnik. Istovremeno, za moj rad je bilo vrlo korisno da ga predstavim u socio-kulturnom kontekstu, koji je nov i drugačiji u poređenju sa beogradskim. Imao sam prilike da čujem dosta o novim i aktuelnim teorijskim diskursima, metodama koreografskog istraživanja, da učestvujem u nekim umetnčkim istraživanjima unutar svoje grupe i stičem nova saznanja o aktuelnostima i novim umetničkim tendencijama unutar sfere koreografije i plesa u Evropi. Trenutno sam treći semestar istog programa i nadam se skorom pristupu na neke od postojećih doktorskih programa za koreografiju i ples.

 

Igor Koruga je samostalni umetnik u oblasti plesa i koreografije. Radi kao autor, pedagog, dramaturg u plesu, koreograf za scencki pokret u pozorištu, i kulturni radnik na nezavisnoj kulturno-umetničkoj sceni u Beogradu. Bavi se primenom koreografije kao alata za tumačenje socio-kulturnih fenomena, ideologija i različitih sociopolitičkih i etičkih aspekata koji uslovljavaju trenutne načine umetničke produkcije i znanja. Član je udruženja Stanica – Servis za savremeni ples i Udruženja baletskih umetnika Srbije (UBUS), kao i međunarodne mreže Nomad Dance Academy na Balkanu.