Desk Kreativna Evropa Srbija na konferenciji u Skoplju

Desk Kreativna Evropa Srbija na konferenciji u Skoplju

15/06/2021

 

Na poziv Kancelarije za Kreativnu Evropu Severne Makedonije predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija su učestvovali na konferenciji Kreativna Evropa kod kuće. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić na konferenciji predstavio je rezultate učešća Srbije u programu Kreativna Evropa i osvrnuo se na veoma uspešnu saradnju kako organizacija i institucija iz Srbije i Severne Makedonije tako i saradnju deskova ove dve zemlje.  U okviru diskusije na temu kulturni produkti rukovodilac Deska predstavio je publikaciju (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu u izdanju Deska Kreativna Evropa Srbija koja objedinjuje rezultate anketnog istraživanja koje je sprovedeno u svim državama regiona i preporuke za unapređenje regionalne saradnje.

Na konferenciji je kao predstavnik uspešnih priča iz Srbije učestvovao Andrija Stojanović koji je predstavio projekat Doma kulture studentski grad iz Beograda – They Live, Students Lives, revealed through context – based art practices.

Konferencija Kreativna Evropa kod kuće održana je u Muzeju savremene umetnosti Skoplje i Mladinskom kulturnom centru (MKC) u Skoplju.