Monthly Archives: November 2021

Potpisan sporazum o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa

29/11/2021

S velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Republika Srbija zvanično pristupila programu Kreativna Evropa 2021-2027. Sporazum između Vlade Srbije i Evropske unije potpisale su potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Evropske unije Marija Gabrijel.

Stupanjem na snagu Sporazuma ustanovama kulture, udruženjima građana i drugim pravnim licima u kulturi omogućava se učešće u najznačajnijem programu Evropske unije za kulturu, čime se obezbeđuje integracija naše kulture u međunarodne razvojne tokove, podstiče mobilnost umetnika i kulturnih stvaralaca, promoviše kulturna raznolikost i interkulturni dijalog, obezbeđuje finansijska podrška za domaće profesionalce u kulturi – kako u javnom, tako i u civilnom i privatnom sektoru, te pospešuje proces evropskih integracija Republike Srbije.

S budžetom koji je za 50% uvećan u odnosu na prethodni program (2014 – 2020), Kreativna Evropa 2021-2027 će sa 2.44 milijardi € ulagati u projekte i inicijative koji unapređuju kulturnu raznolikost i odgovaraju na potrebe i izazove s kojima se susreće oblast kulture i kreativnosti. Novine koje program donosi doprineće oporavku sektora, osnaživanjem digitalne transformacije i eko-održivosti, razvijajući na taj način veću otpornost i inkluzivnost.

Program će nastojati da čuva, razvija i promoviše evropsku kulturnu i jezičku raznolikost i nasleđe, te da poveća kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnog i kreativnog, a naročito audiovizuelnog sektora.