Monthly Archives: July 2022

Tête-à-tête razgovori o evropskim projektima u bašti EU info centra

27/07/2022

Iako je vreme letnjih odmora u toku, otvoreno je nekoliko konkursa u okviru programa Kreativna Evropa s rokom do kraja leta – konkursi Inovativne laboratorije i Medijska partnerstva traju do 7. septembra, a konkurs Odbrana medijske slobode i pluralizma traje do 20. septembra.

Imajući u vidu da mnogi koriste leto i manji broj obaveza da pripremaju konkursnu prijavu, organizujemo tête-à-tête razgovore o projektnim idejama u polju kulture, informisanja i medija, u utorak, 2. avgusta u 12h, u bašti EU info centra u Beogradu (Kralja Milana 7).

Pripremite pitanja i ponesite konkursni materijal (iako je još u radnoj fazi!) da uz kafu ili čaj i francuske kolače pogledamo prijavu i porazgovaramo o dilemama i mogućnostima za unapređenje.

Ukoliko ste tek na početku i još uvek nemate predlog projekta, pozivamo vas da nam se svakako pridružite, jer možemo zajedno da razmotrimo vaše inicijalne ideje za konkurisanje.

Kako bismo za sve zainteresovane planirali dovoljno vremena molimo vas da popunite kratak upitnik i tako se prijavite se za događaj.

Vidimo se u bašti EU info centra!


KREATIVNA EVROPA: TRENING ZA PROJEKTE U OBLASTI INFORMISANjA I MEDIJA

19/07/2022

U okviru programa Kreativna Evropa otvoreno je tri konkursna poziva za ustanove i organizacije u oblasti informisanja i medija, i to:
● Javni poziv za projekte medijskih partnerstava (rok 7. septembar),
● Javni poziv za projekte izgradnje mehanizama brzog odgovora (rok 20. septembar),
● Javni poziv za projekte saveta za štampu i medije i profesionalnih standarda (rok 20. septembar)
Konkursima će biti podržani projekti koji jačaju poziciju medija u konvergentnom medijskom okruženju, pružaju praktičnu pomoć u zaštiti novinarske profesije i osnažuju transnacionalnu saradnju i razmenu dobrih praksi.
U cilju što uspešnije pripreme za konkurisanje, Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje info dan i trening za pisanje projekata u Beogradu, u utorak 26. jula i sredu 27. jula u prostoru MTS dvorane
O misiji i prioritetima programa Kreativna Evropa, smernicama i uslovima za konkurisanje, finansijskom planiranju, kao i praktičnim savetima za razvoj projektnih ideja govoriće predstavnici Deska.
Pozivamo predstavnike i predstavnice medija, novinarskih i medijskih udruženja, kao i svih organizacija u oblasti informisanja i medija, koji žele da se informišu o uslovima ovog konkursa da prijave učešće popunjavanjem kratke prijave.
PROGRAM
Utorak, 26. jul, Pres sala MTS dvorane

11.00 – 11.05 Uvodna reč, Borka Radovanović, savetnica, Sektor za informisanje i medije, Ministarstva kulture i informisanja RS

11.05 – 11.45 Misija i prioriteti programa Kreativna Evropa, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Una Domazetoski, rukovoditeljka MEDIA deska Srbija

11.45 – 12.30 Predstavljanje smernica konkursa u oblasti informisanja i medija, Milan Đorđević, menadžer projekata

12.30 – 12.45 Pauza

12.45 – 13.15 Predstavljanje finansijskog okvira konkursnih poziva i predloga projekata, Ana Ćosić, finansijska konsultantkinja

13.15 – 14.00 Konsultacije uz posluženje

Sreda, 27. jul, Pres sala MTS dvorane

11.00 – 11.45 Konkursna procedura i priprema dokumentacije, Mirjana Žarković, menadžerka projekata

11.45 – 12.00 Pauza

12.00 – 13.30 Radionica razvoja projektnih ideja, tim Deska Kreativna Evropa Srbija

13.30 – 14.30 Konsultacije uz posluženje


Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

12/07/2022

Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 22. do 25. avgusta 2022. godine u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Prednost će imati ustanove i organizacije koje planiraju da konkurišu u ovoj godini.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa 2021-2027.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Takođe, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Kriterijumi za izbor učesnika

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost projektne ideje i stručnu utemeljenost koncepta.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):
– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu potrebno je dostaviti na elektronsku adresu: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 31. jula 2022. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.


INFO DAN O KONKURSU INOVATIVNE LABORATORIJE

11/07/2022

S ciljem da se pruži podsticaj saradnji različitih organizacija u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti u pogledu razvijanja inovativnih digitalnih rešenja (alata, metodologija ili modela) u domenu zelenih ili inovativnih obrazovnih praksi, do 7. septembra je otvoren Javni poziv za inovativne laboratorije u okviru programa Kreativna Evropa.

Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje info dan na temu ovog konkursa u petak, 15. jula u 12č u prostoru Kreativnog haba Nova Iskra (Cara Uroša 18) u Beogradu. O smernicama konkursa, idejnom i finansijskom planiranju projekata i mogućnostima za pronalaženje partnera govoriće tim Deska Kreativna Evropa Srbija.

Na konkurs se mogu prijaviti različite vrste ustanova i organizacija koje deluju u polju umetnosti, kulture i audiovizuelnih delatnosti, stoga pozivamo sve zainteresovane profesionalce u kulturi se prijave.

Prijave učešća su obavezne putem kratkog onlajn formulara.

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža savetodavnu podršku svima koji planiraju da konkurišu, a u narednom periodu biće otvoreni pozivi za seminare i treninge za ovaj i druge konkurse programa Kreativna Evropa.


Archives