INFO DAN O KONKURSU INOVATIVNE LABORATORIJE

INFO DAN O KONKURSU INOVATIVNE LABORATORIJE

11/07/2022

S ciljem da se pruži podsticaj saradnji različitih organizacija u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti u pogledu razvijanja inovativnih digitalnih rešenja (alata, metodologija ili modela) u domenu zelenih ili inovativnih obrazovnih praksi, do 7. septembra je otvoren Javni poziv za inovativne laboratorije u okviru programa Kreativna Evropa.

Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje info dan na temu ovog konkursa u petak, 15. jula u 12č u prostoru Kreativnog haba Nova Iskra (Cara Uroša 18) u Beogradu. O smernicama konkursa, idejnom i finansijskom planiranju projekata i mogućnostima za pronalaženje partnera govoriće tim Deska Kreativna Evropa Srbija.

Na konkurs se mogu prijaviti različite vrste ustanova i organizacija koje deluju u polju umetnosti, kulture i audiovizuelnih delatnosti, stoga pozivamo sve zainteresovane profesionalce u kulturi se prijave.

Prijave učešća su obavezne putem kratkog onlajn formulara.

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža savetodavnu podršku svima koji planiraju da konkurišu, a u narednom periodu biće otvoreni pozivi za seminare i treninge za ovaj i druge konkurse programa Kreativna Evropa.