Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

12/07/2022

Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 22. do 25. avgusta 2022. godine u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Prednost će imati ustanove i organizacije koje planiraju da konkurišu u ovoj godini.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa 2021-2027.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Takođe, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Kriterijumi za izbor učesnika

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost projektne ideje i stručnu utemeljenost koncepta.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):
– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu potrebno je dostaviti na elektronsku adresu: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 31. jula 2022. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.