Biblioteka

Biblioteka Deska Kreativna Evropa Srbija

U kancelariji Deska Kreativna Evropa Srbija oformljena je biblioteka, koju čine domaće i inostrane stručne knjige, časopisi i zbornici, izveštaji i druge publikacije. Svesni značaja primene teorijskih znanja pri koncipiranju i realizaciji projekata u kulturi, biblioteku smo osnovali u želji da olakšamo pristup najaktuelnijoj literaturi iz oblasti menadžmenta, kulturne politike, međunarodnih odnosa, teorije kulture i umetnosti, umetničkog stvaralaštva. Tu su, takođe, i katalozi značajnih međunarodnih projekata u kulturi, koji mogu služti kao primeri dobre prakse i inspiracija za osmišljavanje novih.

Biblioteka stoji na raspolaganju svim zainteresovanima u toku radnog vremena Deska Kreativna Evropa Srbija.