Digitalna biblioteka

Svake godine organizacije u kulturi u Srbiji objave na desetine stručnih publikacija – priručnika, studija, istraživanja, vodiča u kojima predstavljaju stečena iskustva i rezultate svojih aktivnosti. U duhu otvorenosti i jačanja profesionalne saradnje, Desk Kreativna Evropa Srbija inicirao je formiranje jedinstvene baze ovih publikacija koja će biti dostupna na sajtu. Ne samo da baza omogućuje lakši pristup posebnim temama poput kulturne politike il kreativne ekonomije kojima se domaće organizacije bave, nego i pruža uvid u celokupnu naučnoistraživačku produkciju i domete kulturne scene Srbije u polju razvoja znanja i veština u oblasti kulture. Njena svrha je da poveća vidljivost rezultata rada domaćih kulturnih organizacija i podstakne sve aktere na dalje učenje i istraživanje.