Category Archives: Evropske integracije

Građanstvo Evropske unije

28/02/2015

Sanja Ivić
Mediterran Publishing, Novi Sad, 2014


Evropska unija: Uvod

28/02/2015

Miroslav Prokopijević
Čigoja, Beograd, 2012

Studija o ključnim ustanovama i politikama Evropske unije. U njoj su odgovori na pitanja kao što su: Kako je nastala i kroz koje razvojne faze je Unija prošla? Koja su osnovna tela Unije i kakve nadležnosti imaju? Kako se odlučuje u telima Unije? Koje je najviše telo Unije? Da li konstitucionalna struktura Unije poštuje načelo podele vlasti? Zašto briselske ustanove pate od demokratskog deficita? Treba li Uniji ustav? Da li je evro dobro rešenje za Uniju i kakva mu je budućnost? Da li je zajedničkom tržištu Unije bila potrebna jedinstvena valuta? Koji su uslovi za ulazak u evrozonu i zašto su baš oni odabrani? Da li zemlje članice poštuju uslove evrozone? Zašto Unija ekonomski zaostaje za SAD? Da li su sve zajedničke politike istog kvaliteta? Može li se reformisati zajednička poljoprivredna politika? Pretežu li u Uniji tržišne sile ili teška ruka države? Kakve koristi i troškovi proizlaze iz članstva u Uniji? Da li će Unija nastaviti da se širi? Kakva je budućnost Unije?

Knjiga Evropska unija: uvod prvenstveno je namenjena studentima ekonomije, evropskih studija, poslovne administracije, međunarodnih ekonomskih odnosa, finansija i srodnih disciplina. Korisna je i za poslovni svet, novinare, aktiviste NVO i međunarodnih organizacija, za čitaoce zainteresovane za pitanja Evropske unije i monetarne integracije.


Razumjeti Europsku uniju

28/02/2015

Džon MekKormik
Izdavač: Mate, Zagreb, 2010

Sa 27 država članica i gotovo pola milijarde stanovnika, Evropska unija je značajan akter na svetskoj pozornici. Unija je promenila način na koji Evropljani žive, kao i način na koji ostatak svieta doživljava Evropu. Ipak, Evropska unija je često predmet nerazumevanja, a mnogi Evropljani su još uvek neodlučni i zbunjeni sagledavajući njene uloge u svojim životima. Ova uspešna knjiga Džona MekKormika namenjena je svima kojima treba kratak i jasan uvod u Evropsku uniju. Ova knjiga, takođe predstavlja jedinstvenu kombinaciju konciznosti i širokog pregleda funkcionisanja Unije. Među temama koje pokriva su istorija i institucije Evropske unije, temeljna načela procesa evropskih integracija, uticaj EU na države članice i građane, kao i razvoj i učinke politika EU. U potpunosti revidirano i ažurirano, novo četvrto izdanje osvrće se na rasprave o Evropi, donosi detaljniju analizu javnih politika EU i procesa njihovog kreiranja, kao i nadopunjava „evropske priče“ analizom Lisabonskog ugovora, učinaka evra, istočnog proširenja, kao i promenjenog položaja Evropske unije na međunarodnoj pozornici.


Sve bliža unija, uvod u evropsku integraciju

28/02/2015

Dezmon Dinan
Službeni glasnik, Beograd, 2009

Ovo je najkorišćeniji univerzitetski udžbenik u Evropi i SAD  o nastanku i funkcionisanju tri Zajednice, njihovom pretvaranju u Evropsku uniju, objašnjenje glavnih politika i savremenih problema u delovanju EU. Napisan veoma jednostavnim  jezikom odgovara na osnovna pitanja koja predstavljaju osnovu razumevanja Unije kakva ona danas jeste.


Evropske integracije

Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji

28/02/2015

Ana Klikovac
Mate, Zagreb, 2009

Knjiga Financijsko izvještavanje u EU nastala je kao rezultat istraživanja o harmonizaciji finansijskog izveštavanja u svetu, a posebno u Evropskoj uniji. Proces harmonizacije finansijskog izveštavanja u Evropskoj uniji posebno je značajan u odnosu na finansijsko izveštavanje u zemljama regiona koje i same pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji. Obveza zemalja je da uskladite svoje zakonodavstvo s propisima Evropske unije, a to znači da trebamo uskladiti računovodstvenu i revizorsku regulativu s regulativom Evropske unije. Prvenstveno se to odnosi na usklađivanje Zakona o računovodstvu s Četvrtom i Sedmom direktivom Evropske unije, kao i na primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

Ova knjiga je podobna za izučavanje na svim ekonomskim fakultetima i srodnim visokoškolskim institucijama. Isto tako, knjiga je namenjena i onima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima finansijskog izveštavanja i računovodstva – računovođama, finansijskim radnicima, kao i drugim korisnicima koje zanima problematika harmonizacije finansijskog izveštavanja, posebno malih i srednjih preduzeća.


Evropske integracije

Ugovor iz Lisabona

28/02/2015

Priredila Tanja Miščević
Službeni glasnik, Beograd, 2010, saizdavaštvo sa Fondacijom Fridrih Ebert

Najnovija izmena osnivačkih ugovora EU, koja je stupila na snagu 1. decembra 2009, poznatija kao Ugovor iz Lisabona, akcenat stavlja na tri ključna pitanja daljeg delovanja Unije: jačanje efikasnosti u njenom delovanju, dobijanje demokratskog legitimiteta za proširenu Uniju, kao i koherentnost spoljne akcije. Autori ovog zbornika raspravljaju o institucionalnoj strukturi i novoj podeli uloga, o novom zakonodavnom postupku, pitanjima mesta i značaja zaštite ljudskih prava, socijalnoj oblasti, poljoprivredi, spoljnoj i bezbednosnoj politici, ali i trendovima izlaska iz ekonomske krize. Ovo je prvi put da na srpskom jeziku bude objavljena analiza jednog od osnivačkih akata Unije.


Evropske integracije

Politički sistem Evropske unije

28/02/2015

Sajmon Hiks
Službeni glasnik, Beograd, 2007

Politički sistem Evropske unije ustanovljava novi način analiziranja i i straživanja EU. Polazeći od stanovišta da EU sada poseduje mnoge atribute modernih političkih sistema, Sajmon Hiks tvrdi da bi trebalo da koristimo opšte teorije i metode političkih nauka koje bi nam pomogle u razumevanju načina funkcionisanja EU. Za svaki od ključnih procesa u političkom sistemu EU – izvršnu, zakonodavnu i sudsku politiku, javno mnjenje, interesne grupe i demokratiju i regulatornu, distributivnu, monetarnu, spoljnu i politiku građanstva – u knjizi su korišćeni ključni instrumenti političkih nauka, razmatrana najnovija teorijska istraživanja i ovo znanje primenjeno u detaljnoj deskriptivnoj analizi.

Novo izdanje ove veoma uspešne i originalne knjige sistematizuje ogromnu količinu empirijskih podataka prikupljenih do danas. Potpuno je revidirana i dopunjena kako bi obuhvatila uticaj proširenja EU i drugih skorijih događaja kako u samoj EU, tako i u teorijskim raspravama o njoj.

Sajmon Hiks je profesor Evropske i uporedne politike na London School of Economics and Political Science. Pored nekoliko objavljenih knjiga o politici EU i članaka u vodećim časopisima političkih nauka, takođe je i direktor Istraživačke grupe Evropskog parlamenta i kourednik u European Union Politics.


Evropske integracije

Godišnjak foruma za međunarodne odnose

28/02/2015

Priredili Svetlana Đurđević-Lukić, Jovan Ilić i Mihajlo Ramač
Službeni glasnik, Beograd, 2010, saizdavaštvo sa Evropskim pokretom u Srbiji

Godišnjak razmatra delovanje i uticaj evropske integracije u okvirima spoljne politike i međunarodnih odnosa. Imajući u vidu savremena kretanja u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima, prilozi sabrani u Godišnjaku nastoje da podstaknu raspravu o mestu i načinu konsolidovanja demokratskih vrednosti našeg društva i njegove modernizacije.


Evropske integracije

Ustav Evrope

28/02/2015

Priredio Milutin Janjević
Službeni glasnik, Beograd, 2005

Kada se po prvi put u jednom osnivačkom aktu EU pojavio izraz „ustav“, sve je ukazivalo na to da je njegova budućnost neizvesna. Iako je EU od njega odustala, taj dokument je važan ne samo za razumevanje ograničenja delovanja evropske integracije,već i kao osnova za novo ustrojstvo, koje je sledeći većinu rešenja iz Ustava postala kasnije deo Ugovora iz Lisabona.


Evropske integracije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

28/02/2015

Vladimir Medović
Službeni glasnik, Beograd, 2011


Evropske integracije

Nova era međunarodnih organizacija

28/02/2015

Tanja Miščević
Službeni glasnik, Beograd, 2012


Evropske integracije

Evropski parlament

28/02/2015

Jasminka Simić
Službeni glasnik, Beograd, 2010

Evropska unija, zemlje zapadnog Balkana i Srbija nalaze se u periodu kad se formulišu odgovori na pitanja – kako nastaviti putem evropskih integracija, kako maksimalno iskoristiti prednosti i kapacitete njenih institucija u postkriznom vremenu, kako je iskoristiti da postanu instrumenti koji će ojačati stabilnost i garantovati dobru vladavinu, jer se radi zapravo o tome da današnja Evropska unija predstavlja zajednicu uzajamne pomoći i solidarnosti, konsenzusom dogovorenih mehanizama, jasnih pravila, a pre svega poštovanja tih pravila. Snaga Unije ogleda se u ubeđenju da će svi njeni članovi poštovati zajednički prihvaćene obaveze i da će poštovati vladavinu zakona.

Autorka pokazuje da pisanje o Evropskoj uniji i njenom funkcionisanju ne znači informisati čitaoca o nečemu što mu je nepoznato i daleko, nego pre svega znači približiti građanima instituciju, koja se na suštinski način tiče svih nas, jer ona predstavlja nadu u jednu lepšu evropsku budućnost.


Archives