Category Archives: Evropske platforme 2017

Aerowaves

08/09/2017

Iznos dodeljenih sredstava 500.000 €
Lider projekta: Aerowaves UK
Ustanova Studentski kulturni centar Novi Sad RS
Art Link Fondacija BG
Art Stations Fondacija PL
Bora bora DK
Centre de création chorégraphique Luxembourgeois LU
Centrul National al Dansului Bucuresti RO
Centrum Kultury W Lubline PL
Comune di Bassano del Grappa IT
Centre de les Arts de Moviment ES
Contemporary Dance Trust Limited UK
Plesni kulturni centar Unitiva EL
Dance Limerick Hub Ltd IE
Dansehallerne DK
Dansens Hus NO
EN-KNAP SI
Fondacija Romaeuropa Arte e Cultura IT
International Dance Festival of Ireland Ltd IE
La Briqueterie centre de developpement choregraphique du Val de Marne Associ FR
Lietuvos sokio informacijos centras LT
Stegi Sygchronou Chorou Lemesou (Dance House Lemesos) CY
stichting Danswerplaats Amsterdam NL
Stiftelsen Dansens Hus SE
Tanec Praha Sdruzeni CZ
Verein fuer neuse tanzformen AT
Zagrebački plesni ansambl HR

Aerowaves je središte plesnih otkrića Evrope. Mi identifikujemo nova dela mladih umetnika koji obećavaju, kako bi ih promovisali kroz transnacionalne ture performansa. Mreža partnera u 32 zemlje omogućuje mladim koreografima da izvedu potpuno novu umetničku igru pred potpuno novom publikom.

Aerowaves pokreće vikend promotivna platforma Spring Forward, festival koji putuje od grada do grada, iz godine u godinu – od Arhusa do Sofije, zatim do Pariza, do Rijeke i do Elefsine 2021. Lokalna publika će se sretati sa 200 plesnih prezentera, kada će odlučivati koje od dvadeset kratkih plesnih radova će pozivati u svoje pozorište. Svake godine će se ponuditi najmanje 75 mogućnosti, a još više kroz nove inicijative za razvoj publike. Neki od ovih radova biće prilagođeni galerijama, koncertima, čak i sportskim događajima i ulicama. Upravo kroz ove predstave i iskustva rastu i umetnici i publika.

Springback akademija je paralelni projekat koji traži 10 mladih pisaca koje će uključiti u kurs praćenja scene pod budnim očima četiri poznata plesna kritičara. U narednim godinama, i daljim multimedijalnim treninzima, oni će postati pisci naše nove interaktivne onlajn plesne publikacije. Takođe, sarađivaće u produbljivanju angažovanja publike kroz nove pristupe diskusiji nakon nastupa sa umetnicima. Kontinuirano poverenje Aerowaves platforme i partnera osigurano je nagradom Platforms tokom prve tri godine programske šeme, i sada nakon toga nastojimo da iskoristimo ono što smo naučili.


Future Architecture platforma

08/09/2017

Iznos ostvarenih sredstava: 500.000,00 €
Lider projekta: Muzej arhitekture i dizajna SI
Društvo arhitekata Beograda RS
Charitable organizacija, Charitable Fund Canastions UA
Društvo arhitekata Istre HR
Fondacija Mies van der Rohe ES
Ethel Baraona Pohl ES
Fondacija MAXXI – Macionalni muzej umetnosti IT
Fondacija Calouste Gulbenkian PT
Kuća arhitekture AT
MICHAU+ DK
Muzej estonske arhitekture EE
Muzej arhitekture u Vroclavu PL
Silke Neumann DE
Skills e.V. DE
Tretaroka – Društvo za reciklažne i kreativne projekte SI
Trijenale arhitekture u Lisabonu PT
Univerzitetski grad SHPK AL

Future Architecture platforma funkcioniše kao platforma za razmenu i umrešavanje evropske arhitekture. Ona omogućava evropskim muzejima, festivalima, stvaraocima, izdavačima, specijalizovanim agencijama, akademskim ustanovama i drugim kulturnim akterima u oblasti arhitekture da se laše povežu i razvijaju zajedničke projekte, produkcije, usluge i razmenjuju iskustva. U prvoj godini povezaće 6 muzeja, 8 festivala, 2 proizvođača, 1 izdavača, 1 komunikacionu agenciju i 1 akademsku ustanovu iz 13 različitih zemalja. Program okuplja neke od ključnih inicijativa u oblasti evropske arhitekture, kao što su Evropska nagrada za mlade talente u arhitekturi (YTAA) koju vodi Fondacija Mis van der Roe i Program za mlade arhitekte (YAP), koji vodi muzej MAXXI u Rimu, i koji se sprovodi i van Evrope u svojim verzijama u Muzeju MoMA u Njujorku, zatim Constructo of Santiago, Istanbul Modern i MMCA Seoul.

Platforma poziva nadolazeće kreativne stvaraoce u različitim disciplinama da konkurišu na otvoreni poziv kako bi postali ključni nosioci ideja koje definišu platformu, kroz izložbe, konferencije, letnje škole, radionice i druge programske module. otvoreni poziv će na godišnjem nivou promovisati više od 500 talenata kroz onlajn prezentacije, razgovore, razmene i javna glasanja. Kreativna razmena i konferencije kojima će biti promovisani omogućiće im javno predstavljanje projekata i postignuća, susrete s muzejskim i festivalskim menadžerima kako bi postali deo njihovog redovnog programa širom Evrope, postali priznati razvili svoje profesionalne sposobnosti. Članovi platforme će birati izlagače, govornike, vođe radionica i druge ključne aktere, koji će putovati u različite evropske zemlje kako bi prezentovali svoj rad. U prvoj godini program će biti sastavljen od 3 izložbi, 4 konferencija, 1 serije predavanja, 1 radionice, 1 programa izrade prototipova, 1 letnje škole, 1 digitalne police za knjige i 1 rezidencijalnog programa.


Magični tepisi

08/09/2017

Iznos dodeljenih sredstava: 500.000 €
Lider projekta: Viesoji Istaiga Kauno Bienale LT
Novo kulturno naselje RS
Biedriba latvijas Jauna Teatra LV
Centar za savremenu umetnost -Tbilisi GE
EVA International Biennial of Visual Art Limited IE
Folkestone Fringe UK
Ideias Emergentes PT
Kunstrepublik E.V. DE
Lab 852 d.o.o. za promidžbu HR
Latitudo Srl IT
META kulturna fondacija RO
Prague Biennale CZ
Stowarzyszenie Industrial Art PL

Platforma Magični tepisi spaja 13 partnerskih organizacija iz različitih krajeva Evrope. Kreirana je kao podrška i prostor za promociju mladih umetnika i profesionalaca u kulturi u razvoju u pogledu primene strategije razvoja publike i stimulacije internacionalnih aktivnosti u kulturi.

Kroz projekat, ne-nacionalni umetnici i profesionalci u kulturi dobiće priliku da stvaraju i zajedno rade sa lokalnom zajednicom u okviru rezidencijalnih programa, istraživanja lokalnog konteksta u širokom konceptu „magičnog tepiha“ koji se odnosi na priče koje nas vode na drugo mesto i dugu tradiciju nomadizma.

Umetnici i drugi stvaraoci sa partnerskim organizacijama preispitaće njihove aktivnosti u pogledu opstajanja relevantnim za publiku u današnje vreme i uspostavljanje dugoročnih odnosa u suočavanju sa socijalnim i digitalnim tranzicijama i proceniti kako umetnički procesi i angažman civilnog društva mogu postati međusobno inspirativne aktivnosti i poboljšati zajednički život evropskih gradova i regija.

Rezidencijama, radionicama, izložbama, evaluacijom i praćenjem, onlajn platformom, snažnom komunikacijom i brendiranjem, platforma ima za cilj da postane evropska etiketa kvaliteta za savremene umetnike i zajednice širom Evrope. Uspostaviti će Nagradu evropske zajednice CO-CREATE & COMPREHEND. Nagrada će biti obezbeđena za projekte u kojima su zajednice otvorene da dele svoje priče, resurse i veštine sa umetnicima i kulturnim profesionalcima kako bi zajedno stvorile bolje kulturno, emocionalno i stoga društveno okruženje.

Negovanjem evropskih vrednosti sa umetnicima, lokalnim zajednicama, članovima iz svih krajeva Evrope, kao i sa našom publikom, platforma će doprineti rešenjima izazova sa kojima se danas suočava Evropa, kako bi se još jednom pokazala mekana moć kulture da podstakne interkulturni dijalog i međusobno razumevanje.


Archives