Category Archives: Niš – Pozivi

Radionica za osnovce: Zavesa je podignuta

14/05/2019

Književno memorijalna postavka Branko Miljković i Stevan Sremac, Narodni muzej Niš, petak, 31. maj u 11 časova

Kome je namenjena?
Otvoriće vrata muzeja mladim generacijama – učenicima viših razreda osnovnih škola (V-VIII) u Nišu, sa druge strane doprineće kustosima da čuju ideje učenika, i šta bi to njih zainteresovalo na jednoj izložbi.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Radionica ima za cilj približavanje muzejskih aktivnosti deci, kroz interaktivno predavanje o muzejima i njihovom razvoju. Tokom izlaganja, biće reči o osnovnoj ulozi muzeja (čuvar blaga) do potreba današnjih muzeja, koje su pored osnovne uloge teže da zadovolje potrebe publike (industriju zabave).

Tokom jedne ovakve radionice, potrudićemo se da predstavimo kako nastaje jedna muzejska izložba, s predmetima koji nisu nužno kulturna dobra. Zajednički razmišljajući o tome koje predmete treba povezati, kao i osmisliti priču koja će činiti celinu sa eksponatima, učenici će steći predstavu o važnosti načina prezentacije predmeta koji su izloženi.

Kako se prijaviti za učešće?
Sve infomacije o načinu prijave učenika možete dobiti upitnom na elektronsku adresu: ivana.gruden@narodnimuzejnis.rs.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Ivana Gruden Milentijević i Željko Anđelković, kustosi Narodnog muzeja Niš.


Radionica: Kritičko mišljenje i osmišljavanje projekata u kulturi

24/04/2019

Oficirski dom u Nišu, četvrtak, 30. maj u 16 časova

Kome je namenjenа?
Studentima umetnosti i društvenih nauka Univerziteta u Nišu, Fakulteta umetnosti, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta i Filozofskog fakulteta.
Cilj radionice je da polaznici podele svoje ideje o projektima u kulturi (izložbe, festivali, koncerti i sl.) koje bi želeli da realizuju u svom gradu, i da na tim primerima nauče kako da koncipiraju i artikulišu ideju, kako da definišu željenu publiku, partnere u realizaciji, kako da pronađu finansijska sredstva i na koji način da promovišu svoj događaj.
Broj mesta je ograničen na 20 polaznika koji će raditi u 4 grupe.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Osnove projektnog menadžmenta u kulturi.

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovni za učešće je potrebno da pošalju kratak opis predloga projekta u kulturi kojeg bi voleli da realizuju i razrađuju u grupi. Prijave se šalju na mejl snezana@ambasador.rs. Rok za prijavu je nedelja, 19. maj 2019. god.
Odabir učesnika će se izvršiti u saradnji s profesorima Fakulteta umetnosti i udruženjem Mladi ambasadori Niš.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura deska Srbija i docentkinja na predmetu Menadžment u kulturi i kulturna politika na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura deska Srbija i doktorand na katedri za menacment i kulturnu politiku FDU.


Radionica: Nove inicijative – mesto izdavača u projektima kulturne saradnje

24/04/2019

Startap Niš – Centar za inovativno preduzetništvo mladih, 31. maj, 16.15h

Kome je namenjena?
Urednicima, vlasnicima izdavačkih kuća kao i drugim zaposlenima u izdavaštvu (biblioteke, univerziteti, sajmovi).

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Učesnici stiču širu sliku o evropskim projektima saradnje, kao i opšta znanja o modelima saradnje i mogućnostima koje nudi program Kreativna Evropa.

Kako se prijaviti za učešće?
Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativnaevropa.izdavaci@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 19. maj 2019. god.

Ko vodi radionicu?
Ana Pejović, koordinatorka Udruženja KROKODIL. Ana je diplomirala na odseku za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2008. godine radila je u izdavačkoj kući Rende kao lektorka, asistentkinja urednika i urednica. Od 2009. do 2011. radila je u beogradskoj podružnici hrvatske izdavačke kuće VBZ, kao asistentkinja urednika i urednica. Tokom devet godina rada u izdavaštvu, uredila je više od dve stotine knjiga, uglavnom savremenih naslova iz regiona i Evrope. S engleskog je prevela nekoliko knjiga, među kojima je i „Britanski muzej propada“, autora Dejvida Lodža. Godine 2009. zajedno s Vladimirom Arsenijevićem osniva Udruženje Krokodil, u kom radi kao menadžerka projekata i glavna koordinatorka. Aktivno je uključena u sve poslove i oblasti delovanja Udruženja Krokodil – festivale, gostovanja, s posebnim naglaskom na KROKODILovu Kuću za pisce.


Radionica: Vizuelni identitet ustanova kulture: savremeni pristupi

24/04/2019

Startap Niš – Centar za inovativno preduzetništvo mladih, četvrtak, 30. maj u 11h

Kome je namenjeno?
Učenicima Umetničke škole u Nišu, zainteresovanima za oblast grafičkog dizajna.
Cilj radionice je da, debatujući o primerima ustanova kulture iz Niša i drugih gradova u Srbiji i Evropi, polaznici nauče kako se koncipira vizuelni identitet ustanova kulture i koji su aktuelni trendovi u tom polju.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Osnove osmišljavanja vizuelnog identiteta ustanova kulture, nove prakse u grafičkom dizajnu.

Kako se prijaviti za učešće?
Broj mesta je ograničen na 25 polaznika. Odabir učesnika će se izvršiti u saradnji s profesorima grafičkog odseka Umetničke škole u Nišu.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Željko Lončar, grafički dizajner i profesor na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogadu i Jovana Bogdanović, grafička dizajnerka. To su umetnici koji rade na razvoju vizuelnog identiteta Deska Kreativna Evropa Srbija.
Naš sajt i linkove ka njihovim profilima možete pronaći ovde:
– Kultura desk Srbija www.kultura.kreativnaevropa.rs/
– DayDream Studio www.daydreamstudio.net/


Niš - Pozivi

Radionica: Šetačke/vođene ture kao medij prezentacije lokalnog kulturnog nasleđa

11/04/2019

Galerija Sinagoga, petak, 31. maj u 16:15h

Kome je namenjena?
Svi zainteresovani za razvoj tura inspirisanih lokalnim kulturnim nasleđu, bez obzira da li su iz javnih ustanova ili organizacija civilnog društva u kulturi. Broj učesnika je organičen na 10 ljudi. Rad se odvija u parovima učesnika iz istih gradova. Trajanje radionice 4 sata.
Oživljavanje kulturne baštine i digitalizacija sumeđu prioritetimakonkursa za evropske saradnje programa Kreativna Evropa, iz tog razloga predlozi projekataiz tih oblasti zahtevaju inovativne pristupe i gledišta prezentacije iinterpretacije nasleđa. Procesi digitalizacije rezultiraju povećanom potrebom za vidljivošću i pristunošću na mreži kao i osmišljavanju inovativnih IT rešenja i platformi za prezentaciju nasleđa.
S obzirom na to da se inovativnost kod IT projekata ne dovodi u pitanje, nameće se izazov kako sav taj digitalizovani materijal opet prevesti u sadržaje i medije koji se koriste u realnom gradskom prostoru. Cilj ove radionice je da preispita na koji način šetačke ture mogu biti inovativni element projekata međunarodne saradnje.
Tokom trajanja radionice, po principu step by step, gradićemo predloge tura za lokalne sredine iz kojih učesnici dolaze. Predloge tura ćemo promatrati kroz tri osnovne celine i pokušati da damo odgovore na pa potpitanja u okviru njih:
1. sadržaj ture – koja je tema ture? Da li se i na koji način tura uklapa u korpus vrednosti evropskog kulturnog prostora (european added value)? Kako mapiramo tačke, ljude, sećanja, događaje, objekte itd.
2. interpretacija – kako pričamo našu priču? Kako tačke povezujemo u koherentnu priču? Koje medije koristimo da ilustrujemo tačke i njihove priče? Koja su nam novomedijska rešenja dostupna, a koja adekvanta za turu (digitalno/analogni storytelling)? Kako aktivirati učesnike šetnje? Šta će učesnici šetnje novo naučiti?
3. tehničke karakterstike dobre šetnje – broj ljudi, trajanje šetnje, plan kretanja kroz grad, tehničko-tehološki zahtevi itd.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Kreiranje šetačke ture, digitalni/ analogni storytelling, animacija lokalne kulturne baštine.

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovаni za učešće je potrebno da pripreme skicu jedne ture koja treba da sadrži:
– predlog naziva ture;
– kratak opis u nekoliko rečenica;
– predlog do 5 tačaka i opis svake tačke u nekoliko rečenica (bez putanje kretanja);
– svaki par treba da ima jedan laptop;
Prijave se u parovima šalju na elektronsku adresu: setacke.ture@gmail.com, do nedelje, 19. maja 2019. godine.

Ko vodi radionicu?
Radionicu vodi Andrija Stojanović, rođen u Beogradu 1984. godine. Menadžer i producent pozorišta, radija i kulture, diplomirao na Fakultetu dramskih umetnost u Beogradu, takođe apsolvent na Fakultetu za Informatički menadžment na Univerzitetu Singidunum. Profesionalno iskustvo stekao kroz rad na različitim projektima, manifestacijama i inistitucijama (Bitef, Belef, Zadužbina Ilije M. Kolaraca, Radost Evrope, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Dom kulture Studentski Grad), od 2011. godine osniva udruženje građana Tačka komunikacije i kroz njeno delovanje bavi se osmišljavanjem i produkcijom projekata iz oblasti kulturnog nasleđa, društvene istorije i novih medija.


Archives