Category Archives: Novi Sad – Pozivi

Radionica: Misli kritički o medijima i prepoznaj lažne vesti

25/04/2019

Istorijski arhiv Novog Sada, 16. maj u 16h

Kome je namenjena?
Mladima od 18 do 25 godina koji se pasionirano se bave ili interesuju za medije i nove tehnologije (novinarstvo i kritika, onlajn platforme, digitalni alati, teorija medija…). Radionica je deo peer-to-peer treninga za mlade o medijima i novim tehnologijama.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Osnovna ideja radionice je da se podstakne kritičko promišljanje o medijskim fenomenima i medijskim porukama. Učesnici radionice razumeće fenomen lažnih vesti i kontekst u kojem nastaju dezinformacije, kao i načine na kojim se informacijama manipuliše. Takođe, učesnici biće osposobljeni da, koristeći dostupne alate na Internetu, proveravaju medijske sadržaje.

Kako se prijaviti za učešće?
Na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs pošalji nam prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika i kontakt, i to do 10. maja 2019. Pored toga, zainteresovani učesnici bi trebalo da pošalju kratku biografiju u nekoliko rečenica, kako bi radioničari kreirali sadržaj radionice u skladu sa postojećim kompetencijama i znanjem učesnika. Obaveštenje o prihvaćenim prijavama će stići do utorka, 14. maja!

Ko vodi radionicu?
Valentina Sigeti (1994) radi u Novosadskoj novinarskoj školi kao koordinatorka projekata. Diplomirala je novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2017. godine i iste upisala master studije Komunikologije. U NNŠ-u radi na projektima medijske pismenosti i analize diskursa medija. Posebno se bavi temama medijske reprezentacije, uticaja medija, stereotipa i predrasuda u medijima i štetnog sadržaja.

Milovan Nikolić (1996) radi u Novosadskoj novinarskoj školi na projektima medijske produkcije i na portalu koji svakodevno dekonstruiše lažne vesti u medijima u Srbiji, Fake News Tragač. Apsolvent je novinarstva na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Posebno je zainteresovan za teme građanskog i MOJO novinarstva, kao i za foto i video forenziku.

Novosadska novinarska škola (NNŠ) je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu, poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičnom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju i neguje odmeren i tolerantan dijalog. Projektne aktivnosti organizacije usmerene su na: podizanje profesionalnih kapaciteta u medijskom sektoru, monitoring i analizu medijskih sadržaja, edukovanje različitih ciljnih grupa o medijskoj pismenosti kao i javno zagovaranje koje doprinosi demokratizaciji i razvoju građanskog društva i promociji evropskih vrednosti. NNŠ je osnivač sajtova medijskapismenost.org.rs i fakenews.rs na kojima se objavljuju edukativni tekstovi o medijima i medijskoj pismenosti, kao i dekonstruisane lažne vesti u medijima u Srbiji.


Radionica: Umetnost za sve ili kako uključiti lica lišena slobode i maloletne prestupnike u programe u kulturi

24/04/2019

Istorijski arhiv Novog Sada, 17. maj u 16h

Koje je namenjena?
Ova radionica je namenjena profesionalcima iz ustanova kulture, kao i umetnicima i aktivistima iz nevaldinog sektora koji do sada retko ili nikad nisu imali prilike da lica lišena slobode i/maloletne prestupnike uključe u svoje postojeće programe ili kreiraju neke nove programe samo za njih.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Učesnici će na radionici imati prilike da se upoznaju sa bogatom praksom ApsArt Centra za pozorišna istraživanja, ali i da kroz radioničarski pristup otvore mogućnosti za kreiranje ovakvih programa u okviru svojih institucija ili organizacija.

Zajedno ćemo razmenjivati ideje, osmišljavati, povezivati, predočavati izazove i probati da na kraju radionice izađemo sa nekoliko konkretnih predloga i ohrabreni za buduću realizaciju.

Trajanje radionice 3 časa.

Kako se prijaviti za učešće?
Potrebno je poslati prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, kao i naziv ustanove/organizacije koju predstavlja, na elektronsku adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 12. maj u ponoć 2019. god. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu vodi Aleksandra Jelić pozorišna i filmska rediteljka i izvršna direktorka ApsArt Centra za pozorišna istraživanja (www.apsart.org).


Radionica: PR ustanova i organizacija u kulturi na društvenim mrežama

24/04/2019

EU info kutak Novi Sad, petak, 16. maj u 16:00h

Kome je namenjena?
Predstavnici ustanova i organizacija u kulturi, zainteresovani za razvoj digitalnog marketinga i PR-a, a naročito oni koji su već angažovani na tim pozicijama u svojim organizacijama. Broj učesnika je organičen na 15 ljudi.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Kako upakovati aktivnosti ustanova i organizacija u kulturi u zanimljivu ambalažu kao pametan marketinški brend i pobuditi veće zanimanje medija i mladih? Koje su to tehnike i veštine odnosa s javnošću neophodne za privlačenje publike i medija? Kako do uspešne kampanje na društvenim mrežama? Ovo su samo neka od pitanja na koje ćete dobiti odgovor ukoliko se prijavite za radionicu „PR ustanova i organizacija u kulturi na društvenim mrežama“ koja će biti održana za predstavnike PR timova ustanova i organizacija u kulturi 16. maja u EU info kutak Novi Sadа 16:00 – 18:00č u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019.

Društvene mreže su neizostavan alat u promovisanju kulturnih i umetničkih praksi. Međutim, glavobolju zadaju algoritmi koji se menjaju iz dana u dan, što zahteva relativno često revidiranje postojeće strategije komunikacije i redefinisanje ciljeva. Kako plivati u moru mogućnosti koje ovi algoritmi nude, kako se inspirisati i stvoriti vlastiti sadržaj koji će u prvom redu biti okrenuti publici i kako iskoristiti aktuelne trendove u privlačenju nove publike, neki su od glavnih fokusa radionice.

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovni za učešće je potrebno da pošalju prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, naziv ustanove/organizacije koju predstavlja, kao i odgovor do 300 reči na pitanje zašto vam je konkretno potrebna ova radionica i zašto baš vašu ustanovu/organizaciju da odaberemo. Prijave se šalju na mejl marija.stevuljevic@euinfo.rs. Rok za prijavu je nedelja 12. maj u podne. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Marija Stevuljević, savetnica za društvene mreže EU info centra u Beogradu. Marija je radila kampanje i strategije komunikacija za mreže i koalicije organizacija, omladinske organizacije, startapove, te institucije u zemlji i regionu.


Radionica za zaposlene u ustanovama i organizacijama u kulturi: brainstorming novih saradnji na lokalu

12/04/2019

Kome je namenjena?
Radionica je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi, urednicima programa, kustosima, edukatorima i drugim profesionalcima koji su zainteresovani za osmišljavanje novih modela saradnje na lokalnom nivou.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Svi zainteresovani za učešće u radionici, potrebno je da prilikom prijave definišu najvažnije snage i resurse svoje organizacije ili programa, ali i šta im nedostaje (šta bismo u partnerstvu ponudili, a šta bismo hteli da steknemo kroz saradnju s drugom organizacijom, npr. imamo jaku kolekciju, ali nemamo mladu publiku. Imamo međunarodne kontakte, ali malo finansijskih sredstava).

Na osnovu odgovora formiraju se grupe u okviru kojih će se kroz brainstorming dolaziti do novih modela saradnje na lokalu, kao i na evropskom nivou.

Cilj radionice je da profesionalci koji rade u ustanovama i organizacijama u kulturi Novog Sada i gradova iz okoline dođu do ideja i dogovora u vezi s povezivanjem i zajedničkim aktivnostima u domenu:
– realizacije programa
– rada na razvoju publike
– rada na razvoju turističke ponude

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovni za učešće je potrebno da pošalju prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, naziv ustanove/organizacije koju predstavlja. Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativna.evropa.radionice@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 12. maj u ponoć. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura deska Srbija i docentkinja na predmetu Menadžment u kulturi i kulturna politika na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura deska Srbija.


Archives