Category Archives: Književni prevodi 2020

When you cross the border ‒ challenges of growing up in a female body through European female literature

09/11/2020

Arete izdavačka kuća

Iznos dodeljenih sredstava: 59,294.05 €

Adolescencija je granični period prelaska iz detinjstva u odraslo doba i zato sa sobom nosi brojne izazove. Za devojčice predstavlja posebno osetljivu temu percepcije i prihvatanja sopstvenog tela u okviru društveno prihvatljivih normi, zahteva vršnjaka i medija koji kreiraju sliku idealnog tela. Slika o telu dalje vodi ka građenju slike o sebi i vrlo često ka nezadovoljstvu, strahovima i anksioznosti. Rezultat je prelazak granice ka ponašanjima i stanjima svesti koji mogu biti i životno opasni. Kroz osam naslova koji tematizuju upravo ovakve granične oblike ponašanja, ideja je da se ovim projektom mladim devojkama približi književnost iz osam evropskih zemalja. Ovi romani pružaju različite ženske likove u adolescentskim godinama u određenoj problematici na ličnom nivou kroz koju se gradi njihov odnos prema sebi, a na osnovu njega dalje odnos prema spoljašnjem svetu. 
Ovo su teme koje traže šire angažovanje, debatu i komunikaciju i zato je podjednako važan deo projekta prelazak granice uobičajenih načina promocije koji bi se postigao performativnim pristupu promociji svih naslova kroz primenjeno pozorište i rad sa psiholozima i pedagozima, kao i kulturnim i pozorišnim radnicima.


Do You Speak Feminine? – Literature as a Way of Women’s Empowerment

09/11/2020

Kontrast izdavaštvo

Iznos dodeljenih sredstava: 59,951.57 €

Projekat “Do You Speak Feminine? – Literature as a Way of Women’s Empowerment” spaja 7 knjiga koje su napisale spisateljice na 7 različitih jezika. Fokus je na značajnim autorkama od početka XX veka do danas. Autorke su predugo nedovoljno predstavljene. Danas, ženski glas mnogo je jači, kako kod autorki tako i kod čitateljki, i one čine zdravu većinu književne industrije. Međutim, i dalje postoji dosta toga što treba uraditi u osnaživanju žena, i ovaj projekat okuplja žene iz raznih profesionalnih oblasti: prevodioce, urednice, lektorke, dizajnerke, menadžerke itd. Naš glavni zadatak je da dostavimo kvalitetan prevod, publikaciju, promociju i distribuciju izabranih dela visokog književnog kvaliteta: francuska spisateljica Sofi Dol (Sophie Daull) (Au Grand Lavoir) i finski romanopisac Pia Leino (Piia Leino) (Taivas) dobitnici su EUPL, Merse Rodoreda (Mercè Rodoreda) smatra se najvažnijim katalonskim romanopiscem posleratnog perioda i La mort i la primavera kao njen magnum opus. Kora Sandel (Cora Sandel) bila je norveška pionirka u emancipaciji žena sa svojim delom Albertetrilogien. Anja Golob je nagrađivana slovenačka pesnikinja. Njena zbirka poezije Vesa v zgibi nagrađena je Jenko nagradom za poeziju koju dodeljuje Asocijacija slovenačkih pisaca. Ingeborg Bahman (Ingeborg Bachmann) jedna od najautentičnijih književnih glasova svog vremena i njena zbirka poezije Ausgewählte Gedichte jedinstvena je filozofska meditacija nad pitanjima roda, rodne zemlje i granica. Takođe, ona je bila na čelu austrijskih spisateljica koje su težile ka emancipaciji. Dorota Maslovska (Dorota Masłowska), autorka zbirke poezije Inni ludzie vodeći je ženski glas savremene poljske književne scene. Dobitnica je najprestižnijih književnih nagrada u Poljskoj: NIKE i Paszport Polityki. Autorke su i dalje nedovoljno promovisane u Srbiji, a ovaj projekat je deo Kontrastove tendencije da ovo promeni. Očekuje se da usmeri još pažnje na važna pitanja osnaživanja žena u regionu uz veliki uticaj na naše čitaoce.


The Arc of Time

09/11/2020

Izdavačka kuća ProPolis

Iznos dodeljenih sredstava: 52,643.47 €

Projekat The Arc of Time čiji naslov se zasniva na naslovu jedne od naših knjiga, ima za cilj da podrži kulturnu i lingvističku raznolikost objavljivanjem 9 knjiga napisanih na 9 ređe upotrebljavanih jezika – Finska, Gruzija, Grčka, Island, Italija, Poljska, Slovenija i knjige iz Belgije i Nemačke.
Izabrane knjige i autori nagrađivani su prestižnim književnim nagradama.

Njihova dela promovišu evropske vrednosti, otvorenost, diverzitet, ekologiju, humanizam, nasleđe i inovacije. Inovativna su po načinu tretiranja tema, uloga glavnih i sporednih likova, oslanjajući se i odvajajući se od književnih tradicija i konvencija, tehnika pričanja priča i pristupa jeziku. Svojim kvalitetom, doprinuse popularizaciji čitanja kod mlađe publike.

Naš izbor ređih žanrova namenjen je širokom spektru životnih doba, od knjiga za predškolce do knjiga za nezavisne male čitaoce, pa sve do knjiga za adolescente i mlade. U svom opsegu knjige variraju po žanrovima (ili spadaju u više žanrova). Ima razigranih istraživanja bajki koja preispituju stereotipe, avantura, ratnih priča, detektivskih misterija, putovanja kroz vreme, putovanja, a svi elementi čine čitanje radosnim, zanimljivim i uzbudljivim. Ova dela suptilno uče mlade čitaoce o vrednostima, a da pritom nisu otvoreno didaktička.


7 Languages of Love

09/11/2020

Izdavačka kuća Darma Buks

Iznos dodeljenih sredstava: 59,975.11 €
Projekat 7 Languages of Love zasnovan je na ideji da iako danas ima približno 7.000 poznati jezika, jedan univerzalni jezik je zajednički svima nama – ljubav. Kao transnacionalni jezik, ljubav spaja ljude širom sveta na dubljem nivou, baš kao i sama književnost. Izabrali smo 7 naslova visoke književne vrednosti, koji predstavljaju raznovrsne aspekte/vrste ljubavi i njenog značaja u ljudskim životima: romani Sestra od Jakima Topola, Dimineaţă pierdută od Gabrijele Adamestanu, Lala og jaceka Dehnela; szbirke kratkih priča Seta Despedida od Marije Judite de Karavaljo, Gospodi, pomiluй od Dejana Eneva, Gli amori difficili od Itala Korvina; i zbirku poezije Die Suchende od Neli Sahs.
Misija Darma Buksa je uspešna koordinacija u svakoj fazi ovog projekta: prevođenju, uređivanju, promociji i distibuciji ovih 7 paketa književnih radova, pritom projektujući dobro izbalansirani budžet i starajući se da su sve uplate tokom projekta na vreme.
Naši opšti ciljevi su objavljivanje i promocija kvalitetne evropske književnosti i omogućavanje boljeg pristupa za srpske čitaoce širokom izboru kvaliteta i raznolikosti (kako lingvistički tako i kulturološki) strane književnosti. Naši glavni prioriteti uključuju razvijanje promotivnih strategija, upotrebu modernih digitalnih tehnologija u promociji i distribuciji i omogućavanje bolje cirkulacije objavljenih naslova pažljivo osmišljenom distribucijom. Očekivani rezultati projekta su doprinos većoj cirkulaciji dela, posebno onih koja su prevedena sa ređe upotrebljavanim jezicima, kao i zapostavljenih žanrova, pritom osiguravajući dobru vidljivost svih učesnika u projektu (EU, Darme, prevodilaca i autora). Očekivani uticaj uključuje podizanje nivoa dostupnosti kvalitetne strane književnosti na nacionalnom tržištu, privlačenje nove publike, povećanje vidljivosti umetnika i prevodilaca i daljem doprinosu njihovom daljem angažmanu i mogučnostima za posao u njihovom profesionalnom polju.


Književni prevodi 2020

Restor(i)ed: European Short Story Today

09/11/2020

Izdavačka kuća Partizanska knjiga

Iznos dodeljenih sredstava: 38,593.83 €

Projekat je zasnovan na tendenciji izdavača ka objavljivanju zbirki kratkih priča i na ključnim ciljevima Programa Kreativna Evropa za prevođenje i Evropske agende za kulturu. Sastoji se od prevoda 8 zbirki kratkih priča koje su u originalu napisane na 8 različitih evropskih jezika, a koje će biti objavljene u štampanom izdanju i kao e-knjige.

Ideja je da se objave 4 knjige prevedene na srpski i sažetke iz 2 zbirke godišnje koji će biti prevedeni na strane jezike. Promotivni proces započeće odmah posle objavljivanja. Međutim, posebna pažnja biće posvećena periodima pred objavljivanje, koji će biti upotrebljeni za dolazak do potencijalnih čitalaca putem promotivnih knjiga, pregleda pred objavljivanje i kreiranje sveobuhvatnih promotivnih paketa. Svi autori i prevodioci biće pozvani da prisustvuju promotivnim aktivnosti kako u živo, tako i on-lajn.

Promocija će imati razne oblike: 2 sajma knjiga, 2
diskusije za okruglim stolom, 2 festivala i 2 radionice kreativnog pisanja i prevođenja. Svaka knjiga takođe će biti promovisana u institucijama čije su aktivnosti blisko povezane sa njenim temama i potencijalnim čitaocima. Društveni mediji i on-lajn promocija biće stalno vođeni postavljanjem relevantnog sadržaja, videa, slika, podkasta, intervjua, organizovanjem takmičenja i posebnim ponudama. Štampane knjige biće distribuirane najvećim lancima knjižara i nezavisnim knjižarama, a e-knjige putem domaćih i globalnih platformi za prodaju e-knjiga. Kao rezultat toga, očekuje se da radovi dosegnu široke publike (marginalizovane grupe, adolescente, mlade i odrasle), sa ciljem vraćanja osećaja blagostanja u samom činu čitanja o zajedničkim problemima identiteta i zajedničkim problemima, bez obzira na individualne razlike.


Književni prevodi 2020

Dangerous Liaisons in Women’s European Literature

09/11/2020

Izdavačka kuća Štrik

Iznos dodeljenih sredstava: 44,952.84 €

Izdavačka kuća Štrik fokusirana je na izdavanje književnosti visokog kvaliteta, prvenstveno književnosti koje su napisali ženski autori sa ciljem omogućavanja uvida u različite književne glasove. Želimo da povećamo vidljivost ženske književnosti, da stvorimo novi senzibilitet među čitaocima i da prepoznamo njenu književnu vrednost, i da stvorimo jednake mogućnosti za evaluaciju ženske književnosti.

Ovaj projekat još jedan je korak u tom pravcu jer ilustruje kako jedna važna tema, karakteristična za književne klasike koje su napisali muškarci – ambivalentni, često kontroverzni i potajni porodični, partnerski i prijateljski odnosi, koje simbolično nazivamo “opasne veze ” po istoimenom književnom klasiku Pjera Šoderloa – primljena, analizirana i tumačena u savremenoj književnosti koje su napisale žene.

Opšti ciljevi projekta su da promovišu visko kvalitetnu i raznoliku evropsku književnost, žene autore i prevodioce; osiguravanje široke dostupnosti i vidljivosti radova kroz jaku distribuciju i dokazane inovativne promotivne strategije; pristup novoj publici za različite autorke i žanrove; uticanje na primanje ženske književnosti; doprinos transnacionalnoj mobilnosti i cirkulaciji. Projekat uključuje nekoliko ključnih aktivnosti: prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija 6 dela visokog kvaliteta koje su napisale žene iz 6 evropskih zemalja, 3 različita žanra i 3 ređe korišćena jezika.

Dalekosežnom promocijom knjiga, autora i prevodilaca na tri nivoa (1. standardna promocija; 2. gerila marketing; 3. digitalna prmocija), učešćem na sajmovima knjiga i festivalima i posetama autora ciljamo različite grupe: opšta javnost (naročito žene), ali takođe i mladi čitaoci, studenti, književna zajednica, itd. Naši prethodni rezultati svedoče da se broj naših čitalaca, pratioca i članova čitalačkog kluba stabilno povećava, što pokazuje uspeh u dostizanju važnih ciljeva ovog projekta: povećanje čitalačke publike i promocija evropske književnosti i vrednosti.


Književni prevodi 2020

Literary Conversations with the Future

09/11/2020

Izdavačka kuća Heliks

Iznos dodeljenih sredstava: 59,920.00 €

Cilj projekta je da obogati srpsku izdavačku scenu delima savremene evropske književnosti. Posebna pažnja posvećena je kulturama koje su manje zastupljene u Srbiji i autorima koji su novi za čitaoce iz Srbije. Naš cilj takođe je da podstaknemo debatu o definišućim tačkama modernog društva: ksenofobiji i globalnim migracijama, jednakim mogućnostima i dehumanizaciji urbanog društva. Štaviše, želimo da naglasimo ulogu prevodilaca i EUPL nagrade.

Ključne aktivnosti: prevođenje 4 romana (3 sa EUPL nagradom), 3 dečije knjige/knjige za mlade i 2 zbirke kratkih priča napisanih na 9 jezika, organizovanje Festivala dobitnika EUPL nagrade (2021, 2022) i Festivala islandske književnosti, promotivne posete troje autora i održavanje književnih večeri/diskusija o knjigama i predstavljenim društvenim problemima. Učešće na sajmovima knjiga i festivalima u Srbiji i u inostranstvu, globalna distribucija štanpanih i e-knjiga i saradnja sa medijima, kulturnim organizacijama i aktivistima, upotreba društvenih platformi, digitalnih alata i promotivnog materijala privućiće široku publiku.

Smatramo da ovaj projekat ide u prilog 9 prevodilaca, 9 autora, naših partnera i ciljnih grupa (od nekoliko hiljada obožavatelja skandinavske kulture do desetina hiljada zainteresovanih za jednake mogućnosti, pa sve do stotina i stotina adolescenata i više od dva miliona opšte javnosti u Srbiji i susednim zemljama).

Očekujemo rezultate u jačanju vidljivosti knjiga i autora iz manje zastupljenih kultura (npr. islandska književnost), prevodioce i EUPL nagradu, ali takođe i drutvenu korist – podignutu svest o predrasudama prema marginalizovanim i diskriminisanim ljudima, kao i o transformativnim društvenim procesima.

Proizvodi projekta biće 9 objavljenih knjiga, 3 organizovana festivala, 3 posete autora, 15 književnih večeri/diskusija, internet stranicu projekta, uživo prenosi promotivnih događaja, članci/pregledi u medijima i promo materijali (mini knjiga dobitnika EUPL nagrade, 15 postera i flajera, 5 kataloga, 2 promotivne knjige).


Archives