Category Archives: Kulturna politika


Kultura i umjetnost, zbirka propisa Republike Hrvatske

28/02/2015

Urednik Jadran Antolović
Grafika, Osjek, 2004.


Guide de politiques

28/02/2015

Agenda Europeen de la culture, plan de travail 2011-2014 en faveur de la culture, 2012


Policy handbook

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014, Brussels 2012


Kulturna politika

Report on the role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014, Brussels 2012


Kulturna politika

A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better acces to and wider participation in culture

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014, Brussels 2012


Kulturna politika

Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014
Working group of EU member states experts, Brussels, 2012


Kulturna politika

Cultural diversity & cultural enterprise in Bulgaria

28/02/2015

The Council of Europe with the support of the Ministry of Culture of Bulgaria
Euro-Bulgarian Cultural Centre, Sofia, Bulgaria 2001


Kulturna politika

Kulturne politike gradova Srbije

28/02/2015

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010


Kulturna politika

Preparatory action, Culture in EU external relations

28/02/2015

Yudhishthir Raj Isar
Europen Union, 2014


Kulturna politika

Alliance for inclusion, Cross-sector policy synergies and inter-professional collaboration in and arond schools

28/02/2015

Prof Anne Edwards, Dr. Paul Downes
European Comission 2013


Kulturna politika

Strateški planovi kulturnih ustanova jugoistočne Srbije

28/02/2015

Predrag Cvjetičanin, recenzenti Milena Dragićević Šešić i Danijela Gavrilović
Odbor za građansku inicijativu Niš, 2012


Kulturna politika

Strategija kulturnog razvoja grada Niša 2012-2015

28/02/2015

Tim za izradu strategije, recenzenti Vesna Đukić i Nenad Popović
Grad Niš, 2012


Kulturna politika

Transferzalna studija kulturna politika i kulturna raznovrsnost Srbija

28/02/2015

Koordinator projekta Branimir Stojković
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2004


Kulturna politika

Civilni sektor i Ministarstvo kulture: Nove perspektive u oblasti vizuelnih umetnosti

28/02/2015

Dimitrije Tadić
Udruženje građana Anonymous said:, Beograd, 2012


Kulturna politika

Galerijski i izložbeni prostori savremene vizuelne umetnosti u Srbiji

28/02/2015

Dimitrije Tadić
Udruženje građana Anonymous said:, Beograd, 2012


Kulturna politika

Instrumenti podrške kulturnom stvaralaštvu Srba u regionu 2004-2010

28/02/2015

Đurđijana Jovanović
Udruženje građana Anonymous said:, Beograd, 2011


Kulturna politika

Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja

28/02/2015

Snežana Đorđević
Građanske inicijative, Beograd, 2011


Kulturna politika

Evropske strategije i politike u lokalnoj zajednici

28/02/2015

Urednici Nataša Vučković i Svetlana Vukomanović
Fond Centar za demokratiju, Beograd, 2006


Kulturna politika

Bela knjiga o interkulturnom dijalogu

28/02/2015

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd, 2009


Kulturna politika

Bela knjiga o interkulturnom dijalogu

28/02/2015

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd, 2009


Kulturna politika

Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza

28/02/2015

Urednički koncept Borislav Šurdić, Ivana Zečević, Asja Drača Muntean
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd, 2005


Kulturna politika

Budućnost proširenja Evropske unije: Slučaj zapadni Balkan

28/02/2015

Danijela Božović, Marko Vujačić, Nikola M.Živković
Unija evropskih federalista Srbija, Centar za evropske studije, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2010


Kulturna politika

Kultura jednakosti, 12 vodiča za aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u rad i program javnih ustanova

28/02/2015

Glavni i odgovorni urednik Endru Glas
Britanski savet u Beogradu, Beograd, 2008


Kulturna politika

Izveštaj o rezltatima primene mera socijalne politike 2011/ 2012 za mlade,decu i izbegla i interno raseljena lica

28/02/2015

Radojka Pavlović, Tanja Subotić, Dejana Stevkovski, Bojana Jevtović, Jovana Čanji Aranđelović, Robert Kozma, Jelena Milovanović i Maja Stojanović
Građanske inicijative, Beograd, 2012


Kulturna politika

European audiences: 2020 AND BEYOND

28/02/2015

European Commission, 2012


Kulturna politika

Procena stanja u sektoru organizacija civilnog društva u Srbiji

28/02/2015

Priredili Dubravka Velat i Građanske inicijative
Građanske inicijative, Beograd, 2011


Kulturna politika

Ljudska prava u tranziciji Srbija 2011

28/02/2015

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002


Kulturna politika

Kulturna politka u oblasti muzike

28/02/2015

Natalija Macura
Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006

Predmet ove monografije je kadrovska politika, te njena instrumentalizacija u obrazovnoj, kulturnoj i medijskoj politici. U okviru rada prikazana je kadrovska politika u ustanovama obrazovanja, medija, muzičkoj manifestaciji i kulturnoj industriji, u oblasti muzike, čime se pružio uvid u aktuelno stanje na današnjoj srpskoj kulturnopolitičkoj sceni. Pored kadrovske politike koja je jedan od instrumenata obrazovne, kulturne i medijske politike, za njeno sagledavanje korišćeni su i ostali instrumenti kulturne politike (strateško planiranje, finansije, zakonodavstvo, marketing, međunarodna saradnja). Posle prvog retrospektivnog dela koji se bavi prethodnim istraživanjima o položaju muzičkih kadrova kroz istoriju društva, druga celina, (od drugog do petog poglavlja), analizira uzročno-posledične odnose kulturne politike i menadžmenta u kulturi kojima su država i javne ustanove kulture prethodne Jugoslavije, tj. Srbije, od početka XX-og veka do danas uticale na razvoj muzičkog stvaralaštva. Ovaj centralni deo bavi se i analizom četiri različite oblasti koje su vezane za oblast muzike – obrazovanje, muzičke manifestacije, mediji i kulturna industrija, te njihovim teorijskim determinatama, putevima instrumentalizacije i zaključnim analizama kadrovske politike u tim oblastima. Treći, za­ključni deo organizuje činjenice ta­ko da vo­de razumevanju problema kadrovske politike u oblasti muzike i sadrži perspek­tiv­no, projektno-modelsko razvijanje i ispitivanje novih, efikasnijih i efektivnijih načina organizovanja, uređivanja, upravljanja i usmeravanja muzičkog stvaralaštva. Na osnovu složenih analiza, na kraju se donose preporuke za strategiju reforme kadrovske politike u institucijama obrazovanja, kulture i medija u oblasti muzike. Time je u potpunosti ostvaren cilj da se analizom stanja kadrovskih resursa u oblasti muzike sagledaju mogućnosti unapredjenja postojeće prak­se i preporuče potrebni reformski koraci koji se moraju preduzeti u cilju poboljšanja ovog stanja.

 


Kulturna politika

Kulturna politika Jugoslavije 1946–1963

28/02/2015

Branka Doknić
Službeni glasnik, Beograd

Kultura u olovnom vremenu između lažne svesti i svesne laži, između slobode i podaništva, između Istoka i Zapada, između nepismenosti i elite, između kreativnosti i prosečnosti, između zabrana i iskoraka, između građanske tradicije i komunističke budućnosti. U istorijskom vremenu partikularne ideologije i totalitarne vlasti, kultura i politika bile su osuđene jedna na drugu. Kultura je politici davala formu, a politika kulturi sadržinu. Pisana jednostavnim jezikom, potkrepljena sa stotinak do sada neobjavljenih arhivskih dokumenata, knjiga je prvorazredno svedočanstvo o kulturi jednog vremena, čije tada otvorene probleme i danas nastoje da reše kulturne politike na eksjugoslovenskom prostoru.


Kulturna politika

Kulturni turizam

28/02/2015

Vesna Đukić Dojčinović
Clio, Beograd, 2005

Inspirisano svetskim iskustvima povezivanja kulturnog i turističkog prostora, kao i velikim međunarodnim projektima Saveta Evrope, delo Kulturni turizam nudi detaljna uputstva o aktiviranju kulturnih potencijala u Srbiji. Autorka nudi odgovore na veliki broj pitanja s kojima se svakodnevno suočavaju kreatori razvojne politike na svim društvenim nivoima i pruža nova znanja iz područja kulturne animacije, marketing menadžmenta i koncepta strateškog planiranja.

U okviru knjige nalazi se i CD Krstac, u produkciji Grupe za scenski dizajn, Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji prikazuje kreativnu primenu ideja iz ove knjige. Namenjen kulturnim delatnicima, turizmolozima, privrednicima i ekonomistima, Kulturni turizam pouzdan je vodič kroz ideje i tehnike koje naš geografski prostor mogu učiniti značajnim na turističkoj i kulturnoj mapi sveta.

Vidljivo je njeno (autorkino) poznavanje stanja i kretanja kulturnog turizma u svijetu te poznavanje recentne strane literature koja naglašava promjene u ponašanju postmodernih turista. Ti novi koncepti uključuju „life-seeing“, dakle iskustvo, atmosferu, sudjelovanje u životu lokalnog stanovništva, za razliku od koncepta „sight-seeing“ koji se danas napušta, a koji uključuje puko razgledavanje lokaliteta i njegovih znamenitosti.

Iz recenzije dr Daniele Angeline Jelinčić


Archives