Category Archives: Međunarodna saradnja

Kulturna diplomatija

28/02/2015

Margaret DŽ. Vizomirski i Sintija P. Šnajder
Fondacija Balkankult, Beograd, 2003


This is not a report, Cultural Exchange Sweden/ Serbia 2009-2012

28/02/2015

OVO NIJE IZVEŠTAJ, kulturna razmena Švedska/ Srbija 2009-2012
Editor/ Urednik Helene Larsson
Embassy of Sweden in Belgrade, Ambasada Švedske u Beogradu, Beograd, 2012


Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije 1931

28/02/2015

Priredili Nada Petrović, Jelna Bakić
Urednik Miladin Milošević
Izdavač Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007


Diplomatija i kultura – Jugoslavija, prelomna 1950

28/02/2015

Miroslav Perišić
Narodna biblioteka Srbije, Institut za noviju istoriju Srbije

Ova knjiga predstavlja prikaz odnosa između jugoslovenske kulture i diplomatije u periodu nakon Drugog svetskog rata i prodora jugoslovenske kulture u zapadnoevropske zemlje u pedesetim godinama dvadesetog veka. Za Jugoslaviju kultura je bila najbolji način da se predstavi zapadnim zemljama sa svojim vrednostima kao i da zapadni kulturni uticaji dođu u dodir sa jugoslovenskim društvom. Putem kulturne razmene i značajnog prisustva juogoslovenskih umetnika u zemljama zapadne Evrope, Jugoslavija je viđena kao daleko humanije socijalističko društvo za razliku od Sovjetskog saveza. Knjiga govori o pitanjima istoka i zapada i sinergiji razvoja kulturne scene u Jugoslaviji i odnosu zemalja zapadnog bloka prema našem društvu.


Međunarodna saradnja

Odnosi Jugoslavije sa UNESCO-m, Istorijski i kulturološki aspekti

28/02/2015

Igor Janev
Institut za političke studije, Beograd, 2010

Ova monografija je urađena u okviru projekta “Društvene i političke pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji” Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Obuhvaćena materija obrađuje najbitniju globalnu organizaciju na području prosvete, nauke i kulture, kao i odnose Jugoslavije sa ovom agencijom u ključnom periodu od 1980. do 1990. godine.


Međunarodna saradnja

Kulturna diplomatija i identitet Srbije

28/02/2015

Ljiljana Rogač Mijatović
Clio, Beograd, 2014

Polazeći odpitanja: Kako ojačati pozicije kulture i mogućnosti koje ona ima u međunarodnim odnosima Srbije? Ljiljana Rogač-Mijatović analizira aktuelne principe i instrumente javnih kulturnih politika s jedne, i različite nivoe i vezivne matrice identiteta Srbije, s druge strane. Počev od kosovskog mita, panslavizma i jugoslovenstva, sve do balkanskih i evropskih identitetskih okvira, ona proučava predstave o Srbiji formirane i oblikovane u stranoj i domaćoj javnosti, sa posebnim osvrtom na etničke stereotipe koji određuju aktuelni imidž Srbije u svetu.

Autorka zaključuje da pitanja o opštem stanju kulture, o kulturnim obrascima i modelima komunikacije, o kulturnom kanonu, kao i o ključnim identifikatorima nacionalnog kulturnog identiteta moraju biti deo državne politike. koja bi bila izražena kroz modele saradnje, medijacije i partnerstva.Put jačanja pozicija kulture i mogućnosti koje ona u međunarodnim odnosima, Ljiljana Rogač Mijatović vidi u afirmaciji institucijaelitne i nacionalne kulture,ali i savremenog stvaralaštva.


Međunarodna saradnja

Međunarodni kulturni odnosi – Istorija i kontekst

28/02/2015

Fransoa Šobe, Loren Marten
Clio, Beograd, 2014

Kombinujući istoriju međunarodnih odnosa i kulturnu transnacionalnu istoriju, dvojica autora ponudila su prvu pravu sintezu istraživanja višestrukih kulturnih interakcija, bilo da je reč o globalnim kruženjima slike i zvuka kulturnih i medijskih industrija ili o tokovima intelektualne i umetničke razmene u užem smislu. Vodeći računa i o novouvedenim temama istraživanja, od egzila intelektualaca u dvadesetom veku do pitanja kolonijalne ili imperijalne kulture, delo Međunarodni kulturni odnosi – istorija i kontekst predstavlja sredstvo rada i razmišljanja u cilju razumevanja savremenog sveta.


Archives