Category Archives: Najnovija vest

Muzika pokreće Evropu: Muzičko obrazovanje i učenje

07/02/2020

U okviru pripremne aktivnosti Muzika pokreće Evropu je otvoren konkurs Muzičko obrazovanje i učenje. Cilj konkursa je da se prepoznaju i podrže osam inovativnih pristupa muzičkom obrazovanju i učenju koji će predstavljati interresornu saradnju polja muzičkog stvaralaštva i obrazovanja.

Muzičko obrazovanje može biti korisno na mnogo načina, međutim, podrška u okviru ovog poziva biće ograničena na projekte koji doprinose jačanju društvene inkluzije, tj. one projekte koji omogućavaju pristup muzičkom obrazovanju i učenju deci koja inače ne bi imala tu mogućnost. Društvena inkluzija u ovom kontekstu znači pružanje neophodne podrške svim učenicima u skladu sa njihovim specifičnim potrebama, a naročito decu u nepovoljnom socioekonomskom položaju, migrantskog porekla ili decu sa posebnim potrebama.

Namera je da se testiraju mali projekti koji bi imali evropsku dimenziju.

Pripremna aktivnosti „Muzika pokreće Evropu: Jačanje evropske muzičke raznolikosti i talenta“ ima za cilj da testira i osmisli adekvatan način sektorskepodrške muzičkom stvaralaštvu, kao novom elementu narednog programa Kreativna Evropa 2021-2027.

Konkurs je otvoren do 6. aprila 2020. godine u 12 časova.

Više informacija o uslovima konkursa možete naći ovde.


Nekoliko saveta za konkurisanje

05/02/2020

Drage naše kolege,

Bilo da tek krećete sa pripremom ili da ste već osmislili projekat, pripremili smo nekoliko saveta kako bismo vam pomogli. Ukoliko učestvujete kao partner, nastojite da se uključite u osmišljavanje projekta i pripremu konkursne dokumentacije, jer će samo na taj način projekat oslikavati zajednički interes, što je odlika najboljih projekata saradnje.

  • Dobro upoznajte svoje partnere

Partnere možete naći na više načina, a osnovne predloge možete naći na našem sajtu. Ukoliko biste popunili poziv za partnerstvo, jasno obrazložite svoja interesovanja i oblast ekspertize. Obavestite svoje domaće i međunarodne kontakte da pripremate projekat ili da ste zainteresovani da se priključite.

Kako biste se bolje upoznali, kreirajte mogućnost za direktan kontakt sa vašim partnerima, putem Skajpa ili uživo. Razgovarajte o očekivanjima od projekta i u odnosu na to odredite zajedničke ciljeve. Sagledajte pojedinačne snage i na osnovu toga podelite zaduženja. Uspešna komunikacija u pripremi projekta garantuje i uspešnu realizaciju kada projekat otpočne!

  • Definišite područje saradnje i predlog projekta

Prema dosadašnjim statistikama rezultata konkursa, najčešći razlog za odbijanje projekata je nedovoljno razumevanje prioriteta konkursa. Imajte u vidu da je neophodno izabrati samo jedan prioritet, a detaljno pojašnjenje prioriteta možete naći u Vodiču za konkurisanje (strana 4). Ukoliko niste sigurni da li projektna ideja odgovara na prioritete konkursa, kontaktirajte sve deskove zemalja koje učestvuju u projektu i zakažite razgovor.

Na sastancima s partnerima razgovarajte o temi koju vaš projekat pokreće, ciljevima i ciljnim grupama (publici), aktivnostima i očekivanim rezultatima, koji bi imali održivi uticaj u sredini u kojoj delujete. Ne zaboravite da je vidljivost projekta veoma važan segment projekta, koji treba pažljivo osmisliti koristeći sve raspoložive resurse.

Detaljno pročitajte Vodič za konkurisanje, a naročito obratite pažnju na odeljak koji govori o kriterijumima ocenjivanja (strana 16).

  • Uputite se u proces podnošenja konkursne dokumentacije

Upoznajte se sa konkursnom procedurom tako što ćete pročitati Vodič za aplikante u kojem je objašnjena cela procedura podnošenja projekta, korak-po-korak. Takođe, u odeljku ”Aneksi” preuzmite dokumenta koja čine projektnu aplikaciju.

Kako biste preuzeli konkursni formular, sve organizacije na projektu moraju da imaju PIC (Participant Identification Code) broj koji se dobija jednostavnim registrovanjem na Portalu učesnika EU programa. PIC broj je jedinstveni registracioni kod, koji ćete jednom kreirati i koristiti pri svakom konkurisanju. Nosioci projekata moraju imati i EULogin nalog, koji se takođe jednostavno kreira i koristi pri podnošenju konkursne dokumentacije.

  • Procenite svoje finansijske mogućnosti – iskoristite ovu priliku!

Ovaj konkurs je osmišljen kako bi se osnažilo učešće organizacija koje nisu imale veliki priliv sredstava i koje imaju niske finansijske kapacitete. Iz tog razloga je sufinansiranje je smanjeno na 15% vrednosti projekta.

Finansijski plan projekta bi trebalo da odgovara finansijskim kapacitetima partnerstva, pa je stoga osnovni savet da u odnosu na mogućnosti vaše organizacije odredite i svoj udeo u grantu.

U pojedinim zemljama, poput Srbije, postoje instrumenti sufinansiranja na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom novu. Pregled izvora sufinansiranja možete preuzeti ovde.

  • Pripremite se uz našu pomoć

Javite nam kakvi su vaši planovi i kakva vrsta pomoći vam je potrebna. Kultura desk Srbija nastoji da na različite načine pruži podršku svima koji planiraju da konkurišu.

U narednom periodu organizujemo više događaja koji su posvećeni pripremi za uspešno konkurisanje – prijavite se za učešće u obuci za pisanje projekata koju organizujemo 13. februara u Beogradu ili dođite na neki od info dana u nekoliko gradova Srbije.

Ukoliko niste u prilici da se vidimo na događajima, zakažite sastanak jedan-na-jedan u Desku ili preko telefona/Skajpa.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i držimo palčeve i ove godine!

Srdačno,

Tim Kultura deska Srbija


Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

12/06/2019

Kultura desk Srbija u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 5. do 8. avgusta 2019. godine. Seminar će biti održan u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su Nela Tonković, direktorka Narodnog muzeja Šabac i Marina Matović, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke.

Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Kultura desk Srbija i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“Loznica pokrivaju troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu potrebno je dostaviti na elektronsku adresu Kultura deska Srbija: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 20. jula 2019. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Marketing i izdavaštvo: kako do nove čitalačke publike?

29/01/2019

EU info centar Beograd (Kralja Milana 7)
26. februar 12 – 14h

Događaj u EU info centru posvećen je pitanju koje muči mnoge koji se danas bave beletristikom: kako u vremenu brzih distrakcija i lake zabave dugoročno zainteresovati publiku za čitanje, kako animirati mlade, ali i starije ljude da redovno kupuju i čitaju vrhunsku savremenu književnost?

Manje interesovanja za evropsku književnost u odnosu na domaće naslove i svetske bestselere, razlog je zašto se u okviru konkursa za književne prevode Kreativne Evrope posebna pažnja posvećuje oceni strategija promocije knjiga i razvoja publike. Upravo zato Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje događaj koji će biti posvećen ovoj temi.

Domaće izdavače očekuje predavanje Uroša Vukovića, kreativnog direktora marketing agencije Publicis, koje će biti zasnovano na njegovom decenijskom iskustvu u radu u sektorima marketinga i kulture, kao i na konkretnim pitanjima i nedoumicama koje domaći izdavači budu izneli.

Molimoda se prijavite na događajdo 15. februara tako što ćete:

1. poslati osnovne informacije (ime i prezime, ime izdavačke kuće)na našu adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs

2. popunjavaniti anonimni upitnikna ovom linku.

Srdačno,

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija


Najnovija vest

Javno-civilna partnerstva u kulturi

11/09/2018

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Alternativnim umetničkim prostorom “Kvaka 22” organizuje događaj “Javno-civilna partnerstva u kulturi” u sredu, 10. oktobra u 14h u Kvaci 22 (Ruzveltova 39, Beograd).

Događaj se organizuje u cilju boljeg upoznavanja predstavnika javnog i civilnog sektora kulture u Srbiji, a s idejom da se prilikom susreta prepoznaju mogućnosti za nove saradnje, međusobno učenje i zajedničke poduhvate.

Većina projekata u Kreativnoj Evropi uključuje partnerstvo javnih i civilnih organizacija. U Srbiji ovakav vid povezivanja nije ustaljena praksa, tako da je Kreativna Evropa upravo prostor koji može da posluži jačanju saradnje i udruživanju kapaciteta. Partnerstvo javnih i civilnih organizacija i jednima i drugima može u mnoge da doprinese: javne ustanove imaju infrastrukturu, bogate arhive, delom osigurane finansije, dok su organizacije civilnog društva u situaciji da prikupljaju sredstva i projektno razmišljaju, te imaju specifična znanja poput rada s posebnim grupama publike.

Događaj je jedinstvena prilika da se na jednom mestu sretnu predstavnici javnih i civilnih, manjih i većih organizacija, tek osnovanih i onih sa tradicijom, oni koji rade u srodnim ili potpuno različitim područjima, oni koji žele da steknu nova znanja i oni koji mogu da ih prenesu!

Za učešće se mogu prijaviti sve ustanove i organizacije u kulturi koje imaju želju da ostvare nova partnerstva i konkurišu na program Kreativna Evropa.

Broj učesnika je ograničen, a možete se prijaviti popunjavanjem prijave do 3. oktobra u podne.

Vidimo se u Kvaci 22!


Najnovija vest

Rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2018

20/07/2018

Dobre vesti stigle su s objavom rezultata konkursa za evropske projekte saradnje u 2018. godini – čak 13 organizacija iz Srbije učestvuje u 14 podržanih projekata!

Prvi put i to kao lider projekta, organizacija Turbo strip iz Beograda ulazi u program Kreativna Evropa! U narednim godinama, zajedno sa organizacijama iz Belgije, Portugalije i Francuske realizovaće projekat TURBULATOR – generator of turbulent art brut practices.

Kao partneri, u 13 projekata saradnje će učestovati:

Tačka komunikacije iz Beograda u projektu Parallel Traces “A new lens for Jewish Heritage”

Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada u projektu CrossOpera. Otherness: fear and discovery

Kuda.org iz Novog Sada u projektu Vectors of Collective Imagination

Etnofest iz Subotice u projektu 2020 Troubadours

Dah teatar iz Beograda u čak dva projekta MAUERSPRINGER (Jumping walls) New forms of artistic expression and participation in European street theatre i Rights4kids- Theatre Performances to promote the Convention on the Rights of the Child

Kulturanova iz Novog Sada u takođe dva projekta Port of Dreamers i Play! MOBILE

Mikser i Nova Iskra iz Beograda u projektu MADE IN-Crafts and Design Narratives

PerArt iz Novog Sada u projektu Europe beyond Access

United Artist Labour u projektu Create to Connect -> Create to Impact

Centar za promociju nauke iz Beograda u projektu European ARTificial Intelligence Lab

Studentski kulturni centar iz Novog Sada u projektu Be SpectACTive!

SKC Novi Sad ostvario je podršku programa i u okviru posebnog EYCH2018, tako da se ovogodišnji ukupan uspeh Srbije na konkursu za evropske saradnje broji u 4 liderska i 19 partnerskih projekata!
Čestitamo na ovako izuzetnim rezultatima svim ustanovama i organizacijama koje su vredno radile i čiji se trud isplatio!

Liste sa ostalim podržanim projektima biće objavljene na sajtu Evropske komisije.


Najnovija vest

Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

03/07/2018

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 1. do 4. avgusta 2018. godine. Seminar će biti održan u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su Ana Petković, docentkinja na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i Marina Matović, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica pokrivaju troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu je potrebno dostaviti na internet adresu Kultura Deska Srbija – kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 20. jula 2018. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Najnovija vest

FORUM KREATIVNA EVROPA 2018

30/05/2018

Nove perspektive kulturnih odnosa EU i Zapadnog Balkana

Forum Kreativna Evropa 2018, tradicionalni događaj Deska Kreativna Evropa Srbija održava se od 20-22. juna na više lokacija u Beogradu (Zadužbina Ilije M. Kolarca, Muzej savremene umetnosti, Vukova zadužbina, Dositejeva zadužbina, Kvaka 22, Dom omladine Beograda, Legat Franklin, klub Polet, EU info centar) i ove godine je poseban iz dva razloga.

Prvo, organizuje se u saradnji s ambasadom Republike Bugarske, Delegacijom EU u Srbiji, EUNIC Global-om, Državnim institutom za kulturu Bugarske, i to povodom predsedavanja Bugarske Savetom Evropske unije. Pošto kao predsedavajuća, Bugarska pokreće temu položaja Zapadnog Balkana, deo programa Foruma biće posvećen pitanju međunarodnih kulturnih odnosa i saradnje Zapadnog Balkana i Evropske unije, a rezultati Foruma podržavaće buduće osvrte na implementaciju kulturne strategije Evropske unije u regionu.

Drugo, Forum Kreativna Evropa 2018 obeležava Evropsku godinu kulturnog nasleđa putem raznovrsnih programa koji bacaju novo svetlo na pojam evropske kulturne baštine i na pitanja koja ga okružuju.

Glavne teme kojima će se pristupiti putem panela, predavanja, radionica, vođenja, izložbi su:
– Kulturna saradnja, međunarodni odnosi i repozicioniranje Zapadnog Balkana;
– Evropska godina kulturnog nasleđa; kultura sećanja, istorija, evropsko kulturno nasleđe i njegovi kulturni, društveni i ekonomski potencijali i doprinosi;
– Praktična znanja: razvoj projekata i konkurisanje.

Uz učešće velikog broja domaćih i inostranih stručnjaka, Forum će pružiti okvir za dijalog o prošlosti i zajedničko planiranje bolje i odgovornije evropske budućnosti.

Zato Desk Kreativna Evropa Srbija i Ambasada Republike Bugarske u Srbiji pozivaju sve profesionalce u kulturi da se priključe Forumu Kreativna Evropa 2018 radi jačanja profesionalnih veza, sticanja novih informacija, učešća u kreiranju vizije budućnosti i zajedničkog rada na podizanju svesti o mogućnostima i značaju projekata u kulturi za sveukupan društveni razvoj našeg kontinenta!

Program Foruma možete preuzeti ovde.

Prijave su obavezne, a možete se prijaviti ovde.


Najnovija vest

Rezultati konkursa Evropski projekti saradnje EYCH2018

25/05/2018

Danas su objavljeni rezultati posebne kategorije konkursa Evropski projekti saradnje 2018 za podršku projektima koji se odnose na obeležavanje Evropske godine kulturnog nasleđa (EYCH2018).

Srbija je u rezultatima ostvarila veoma veliki uspeh, jer je među podržanim projektima čak tri liderskih iz Srbije: Hartefakt fond kao nosilac projekta Future Epics, Studentski kulturni centar Novi Sad kao nosilac projekta Someone from Home – in the sense of belonging to Europe i Kulturni centar Mladost Futog kao nosilac projekta Make it new!

Kao partnerke organizacije, uspeh su ostvarili: Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije u okviru projekta Unearthing the Music, organizacija Kulturni kod u okviru projekta Food is Culture, Zavičajni muzej Paraćin u okviru projekta Crafting Europe in the Bronze Age and Today, Centar za urbani razvoj u okviru projekta Heritage Hubs, Vojvođanski Građanski Centar u okviru projekta European Cultural Heritage Onstage i Upravljač turističkim prostorom Lepenski Vir u okviru projekta Journey to the Beginnings!

Čestitke svim uspešnim organizacijama! Veoma nam je drago da među njima ima novih učesnika programa, a posebno onih s kojima smo se viđali i radili tokom prošlih godina.

Liste sa ostalim podržanim projektima dostupne su ovde.


Najnovija vest

Konkurs za književne prevode 2019 je otvoren

27/03/2018

Ovogodišnji poziv Konkursa za književne prevode otvoren je u dve kategorije i traje do 23. maja 2018. godine.

Konkurs pruža priliku izdavačima i izdavačkim kućama za prevođenje književnih dela s jednog na drugi zvanično priznati evropski jezik. Za cilj ima podršku kulturnog i jezičkog diverziteta u Evropi, promociju transnacionalne cirkulacije visoko kvalitetne književnosti, kao i unapređenje pristupa književnim delima, tako da mogu dopreti do nove publike.

Dozvoljeni troškovi uključuju prevođenje, produkciju i promociju evropske fikcije, novela, kratkih priča, dečije fikcije, stripova/grafičkih novela, poezije i drame. Posebno se podržavaju prevodi knjiga čiji su autori dobili Nagradu Evropske unije za književnost.

Ukoliko ste zainteresovani za konkurisanje i želite da znate više:

– pažljivo pročitajte raspis konkursa i vodič za konkursanje;

– čitajte o tehničkim koracima pri konkurisanju kako biste se upešno poslali vašu aplikaciju;

– pogledajte koji projekti su ostvarili podršku u prethodnim godinama;

– prijavite se na naš njuzleter;

– Kultura Desk Srbija daje besplatne savete i podršku izdavačima i izdavačkim kućama iz Srbije. Ako imate nameru da konkurišete, možemo zakazati viđanje jedan-na-jedan, ili se konsultovati putem telefona i Skajpa.

Detaljnije informacije o konkursnoj proceduri i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizuelne delatnosti (EACEA), koja upravlja programom Kreativna Evropa.


Najnovija vest

Najnovije vesti u vezi s konkursom za književne prevode

23/03/2018

Poziv za književne prevode 2019 trebalo bi da bude objavljen uskoro, najverovatnije pre uskršnjih praznika. Kao što je i najavljeno izdavači koji konkurišu moraće da se odluče za jednu od dve moguće kategorije projekata: kategorija 1 – dvogodišnji projekti prevođenja, kategorija 2 – trogodišnji okvirni plan prevođenja.

U pogledu izmena u odnosu na prethodne pozive, postojaće manje promene u kategoriji 1 – dvogodišnjih projekata prevođenja:

– Paket knjiga koji se predlaže za prevođenje i dalje se mora obrazložiti u formularu, ali će evaluaciona pitanja biti izmeštena u poseban Word dokument u cilju jednostavnijeg pisanja i čitanja odgovora;

– Evaluaciona pitanja o relevantnosti i kvalitetu ostaju uglavnom neizmenjena (nema više pitanja o sastavu tima i vremenskom rasporedu), ali treba pažljivo obratiti pažnju na tekst pitanja;

– Promotivne aktivnosti koje će biti primenjivane moraju biti obrazložene za svaku knjigu;

– Promotivne aktivnosti izabranih knjiga je ugovorna obaveza: i dalje ima previše izdavačkih kuća koje obećavaju ali ne sprovode promotivne aktivnosti koje su planirane projektom. Ukoliko paket knjiga nije propisno promovisan u skladu s ambicijama planiranim projektom, izdavačka kuća će biti sankcionisana finansijskim penalima u poslednjim isplatama;

– Projektima bi trebalo obezbediti cirkulaciju raznolikog književnog stvaralaštva, a naročito uticati na razvoj čitalačke publike;

– Treba razlikovati distribuciju i promociju (čak i ako je to povezano);

– Strategije promocije i distribucije moraju imati smisla: npr. (za izdavače van engleskog govornog područja) nema potrebe prevoditi knjigu na engleski jezik ukoliko niste osmislili adekvatnu strategiju distribucije (i promocije) na engleskom tržištu;

– Vidljivost Evropske unije očekuje se da bude osmišljena kreativnije od samo vidljivog logotipa na knjigama (što svakako predstavlja obavezu). To podjednako važi i za vidljivost prevodilaca.

– Knjige nagrađene Evropskom nagradom za književnost i dalje će se bodovati s 15 poena: 5 poena po knjizi, maksimalno 3 knjige.

 
Izmene u kategoriji 2 – trogodišnjih projekata prevođenja:

– Važi isto što je navedeno za kategoriju 1;

– Izdavačke kuće će obrazlagati ciljeve i strategiju za 3 godine trajanja projekta, sa kratkim opisom aktivnosti koje su planirane za drugu i treću godinu;

– Projekti će biti ocenjivani u odnosu na celokupnu strategiju i paket knjiga planiran za prevođenje u prvoj godini. U predlozima projekata se ne moraju navoditi naslovi knjiga koje će biti prevođene u drugoj i trećoj godini, ali se moraju navesti minimalni broj knjiga u drugoj i trećoj godini za koje se izdavači obavezuju (najmanje 3, a najviše 10 knjiga), kao i obim prevoda sa manje korišćenih jezika na manje korišćene; ili s manje korišćenih na „velike“ evropske jezike; ili manje zastupljenih žanrova. Navedeni minimum se mora poštovati (s tim da se može prevoditi i više, do 10 knjiga), kao i obim. Ukoliko ne, Evropska komisija može odbaciti projekat kao nepodoban.

– To se najpre čini kako bi se izbegle situacije u kojima izdavačke kuće projekate realizuju po planu u prvoj godini, a onda oslabe u pogledu kvaliteta i kvantiteta u drugoj ili trećoj godini (jer se to nije ocenjivalo).

– Kao podsetnik, knjige prevedene u jednoj godini, mogu se objaviti i promovisati u narednoj godini (veća fleksibilnost).


Archives