Category Archives: Projekti evropske saradnje 2019

MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene

15/10/2019

Nosilac projekta: Hangvető Zenei Terjeszto Tarsulas Kft., Mađarska

Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana, Rumunija

European music council ev, Nemačka

Fondacija EXIT, Republika Srbija

International Errands Ltd., Bugarska

MA Music, Leisure & Travel Ltd , Ujedinjeno Kraljevstvo

Palais des beaux arts, Belgija

Piranha arts ag, Nemačka

“ReK” Remont Kapital Culture Center, Albanija

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000,00 €

Nagrađivani projekat MOST ima za cilj da unapredi tržište svetske muzike Balkana kroz komplesknu strategiju koja uključuje razvoj publike, profesionalni trening, pomoć pri izvozu, mobilnost umetnika i prefoesionalaca, upravljanje događajima, razvoj platformi i zagovaranje za politike. Predlog je fokusiran na svetsku muziku, zato što je to muzička pojava koja unaprežuje komunikaciju izmežu različitih kultura. Ovaj projekat predstavlja sredstvo za očuvanje i prenošenje tradicija među generacijama i kulturama kao i jedan od najmoćnijih alata interkulturalne komunikacije.

Balkanski region poseduje visok nivo kvaliteta i veliki potencijal muzičkih tradicija i muzičara, a ovaj potencijal je vrlo neiskorišćen na svetskom tržištu. U našem predlogu, kulturni i ekonomski pristupi su u harmoniji. Mi stalno koristimo terminologiju tržišne ekonomije, kao što su „lanac vrednosti“, „brend“, „izvoz“, „prodajni kanali“. Ovo može da deluje čudno u projektu kulturne saradnje, ali je ovo takođe srž ovog projekta pošto mi verujemo da je muzičkom sektoru koji je u razvitku potrebno održivookruženje politika i tržišta kao i kompetetni profesionalci.

Ovaj program nudi odgovore na nekoliko različitih izazova, kao što su nedostatak profesionalne kompetentnosti, buking agenti i menadžeri; pogrešan utisak širom sveta o muzici koja dolazi sa Balkana; ograničen broj međunarodno uspešnih umetnika kojima se upravlja u inostranstvu; nedostatak pravnih okvira za politike, programe finansiranja, inicijative za izvoz i profesionalci koji donekle nisu povezani u inače vrlo povezanoj zajednici svetske muzike. Ovaj projekat bavi se izazovom rešavanja ovih problema programima koji su napravljeni za ovu svrhu. Široko rasprostranjeni treninzi za menadžment u muzici u 9 zemalja; programi razmene; radovi na temu politika; konferencija; kompleksna podrška za međunarodni izvoz za umetnike i na kraju pokretanje prve prezentacije regionalnu muziku. Svrha svega ovoga je da se ponudi inicijalni podstrek sektoru svetske muzike na Balkanu što može pomoći da se dosegne održivi model.


Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe

15/10/2019

Nosilac projekta: Technopolis gkazi anonimi etaireia ota prostasias kai anadeixis viomichanikou archaiologikou parkou Athinon, Grčka

Asociatia Romanian artists worldwide. Rumunija

Dunagentsys Kft., Mađarska

Fondacija EXIT, Republika Srbija

Fundacja Krakowska Scena Muzyczna, Poljska

Institut Umeni – Divadelni ustav, Češka

Krakowskie biuro festiwalowe, Poljska

Music Estonia MTÜ, Estonija

Password Production, Republika Severna Makedonija

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 1.941.171,00 €

HEMI ima za cilj da ponudi ekpertizu, konsultacije i trening profesionalcima u muzici u svakoj od zemalja CJIE regiona, tako nudeći odgovor na trenutne i buduće potrebe ovog sektora u regionu, a takođe i na evropskom nivou. U cilju razvoja saradnje, HEMI spaja partnere i zainteresovane strane, omogućavajući objavljivanje sadržaja i promociju vesti, sa i na svakom od HEMI muzičkih tržišta, povezujući umetnike -preduzetnike, promotere festivala i menadžere mesta za održavanje kulturnih događaja, formalne i neformalne učitelje muzike, konservatorije, škole muzike, izdavače, poznate umetnike, preduzetnike u industriji muzike i zabave, medije, novinare, muzikologe, fakultete za inženjering zvuka, festivale, mesta sa događajima uživo, koncertne hale… zajedno, u okviru zajedničke zajednice muzičkog tržišta – HEMI.

HEMI će s toga razvijati svoje aktivnosti koje će se sastojati od konferencija, festivala, događaja, panela, radionica, vebinara, sesija mentorstva i predstavljanja kako bi se osigurale stalne aktivnosti umrežavanja i razvoja projekta kroz dva glavna kanala:

1. HEMI digital: muzička platforma i kanal za vesti namenjen promociji i komunikaciji o muzičkim događajima (inicijalno) u CJIE regionu, konferencije, festivali, itd, koji promovišu muzičke vesti iz regiona i ostatka Evrope kao i preduzetničke VET i mentorske aktivnosti (vebinari, tutorijali, intervjui, nagrade, takmičenja, finansiranje).

2. HEMI HUB, CJIE Hab habova (partnera) koji je uključen u razvoj inovativnih i održivih modela poslovnog obrazovanja profesionalaca u muzici i preduzetništva za transnacionalnce CJIE zemlje kroz inkubatore, akceleratore, radionice, netvorking i prikazivanje festivala, konferencija i muzičkih događaja.
Naposletku, HEMI će razviti HEMI Music Innovation Incubator koji će spajati horizontalno obrazovanje i potrebe treninga za specifične profesije (IKT, Razvijanje poslovanja, Digitalna strategija, Menadžment) kako bi ponudio odgovor na trenutne i buduće izazove u muzičkoj industriji.


Connecting Emerging Literary Artists

15/10/2019

Iznos dodeljenih sredstava: 746.968,00 €

Nosilac projekta: Stichting de wintertuin, Holandija

Asociația editorilor din România, Rumunija

Camara municipal de obidos, Portugalija

Escuela de escritores s.l., Spanija

Holden srl, Italija

Krakowskie biuro festiwalowe, Poljska

Moravska zemska knihovna v Brne, Ceska

Passa porta nl, Белгија

Udruzenje Krokodil, Republika Srbija

Vlaams-nederlands huis deburen, Belgija

Zalozba Goga, Zavod za zaloznisko in umetnisko dejavnost, Slovenija

Druga edicija projekta za razvoj talenata CELA – Connecting Emerging Literary Artists – počinje u septembru 2019. godine i trajaće 4 godine. Tokom prve dve godine 11 književnih organizacija iz 10 zemalja (Holandija, Belgija, Španija, Italija, Portugalija, Rumunija, Poljska, Slovenija, Češka, Srbija) zajedno će izabrati i voditi 30 novih pisaca, 80 novih prevodioca i 6 novih knjiženih profesionalaca, i ponuditi im program rezidencija i master-klasova u više zemalja, kako bi ih pripremili za rad na evropskom tržištu i za međunarodnu pubiku. Program nudi talentima neophodne veštine, međunarodnu mrežu i materijale za druge dve godine: njihovo upoznavanje sa evropskim književnim tržištem.

Tokom treće i četvrte godine, učesnici će biti predstavljeni kroz međunarodni marketing i kampanje publiciteta, turneju evropskih festivala kroz posete 10 književnih festivala, predstavljanje njihovog rada na sajmovima knjiga i književnim festivalima, kao i umrežavanje i povezivanje sa književnim organizacijama. Učešćem u ovom projektu, književni talenti dobiće pristup brojnim profesionalcima iz izdavaštva kao što su poznati prevodioci, agenti, izdavači, organizatori događaja, profesori književnosti, poznati pisci i organizacije za finansiranje, zvanična tela, privatni programi i publike. Povećaćemo broj ugovorenih poslova za književne stvaraoce i sposobnost učesnika da stvore međunarodnu karijeru, kako su naši modeli pokazali na nacionalnom nivou, i tokom prve edicije CELA projekta, na evropskom nivou. Dugoročno, CELA će postati krucijalni korak u infrastrukturi razvoja književnih talenata u Evropi, i održaće kulturno raznoliku ponudu književnosti evropskoj publici.


A New European Generation – Exploring Freedom and Identity through Creative Integration

15/10/2019

Nosilac projekta: Artreach (events) ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo

Altonale gmh, Nemačka

Centar za promociju zdravih stilova života udruženje, Republika Srbija

Cesie, Italija

CNC Danse, Francuska

Den selvejende institution swinging Europe forening, Danska

European educational exchanges – Youth for understanding aisbl, Belgija

Foreningen Aalborg Karneval, Danska

Museo dei bambini societa cooperativa sociale onlus, Italija

Pionirski dom – center za kulturo mladih, Slovenija

Teatrul național radu stanca Sibiu, Rumunija

Trafo kortars muveszetek haza, Mađarska

Iznos dodeljenih sredstava: 1.303.678,00 €

„Liberti“ je ambiciozni i inovativni kreativni odgovor na trenutne izazove sa kojima se suočava Evropska unija. U vreme značajnih promena za Evropu – sa velikim pomeranjima naroda i dolaskom izbeglica u Evropu; zabrinjavajućim propadanjem društvene kohezije, koja je fokusirana u pretnji od terorizma; i implikacijama Bregzita (kao i drugih mogućih strukturalnih promena EU) – ArtReach i partneri žele da se fokusiraju na pozitivni uticaj kreativne integracije kroz umetnost i kulturu, tako potpomažući stvaranje novog osećaja identiteta i mesta (kako lokalno tako i širom Evrope) uz veliku uključenost mladih ljudi. Takođe želimo da značajno razvijemo i ojačamo proces saradnje između umetnika i umetničke saradnje i razvoja publike koji je započet kroz prethodne projekte u okviru Kreativne Evrope koje je vodio ArtReach. Posvećeni smo uključivanju mladih umetnika i mladih publika.

„Liberti“ spaja 12 kulturnih partnera iz 10 zemalja, partnera koji dele iste vrednosti, strast i posvećenost. Stvorićemo živopisni kustoski i razvojni tim koji će omogućiti umernicima i profesionalcima u kulturi da rade zajedno tokom tri godine i proizvedu najmanje 75 novih radova kroz saradnje 750 madih umetnika, a koji će biti predstavljeni kao događaji sa besplatnim ulazom širom Evrope i sa transnacionalnom cirkulacijom. Inside Out Performance, Processional Theatre, Liberty Wall-Art, Outdoor Digital Arts projekti, radionice i seminari, udruženo će istraživati temu kreativne integracije i identiteta, uključujući festivale, mesta gde se događaji održavaju, interdisciplinarne umetnosti, trening i konferencije. Projekat uključuje posvećenost razvoju publike i obrazovanju/treningu, prioritizaciji kulturno raznolikih i zapostavljenih zajednica, uključujući migrante, osobe nepovoljnog društveno-ekonomskog porekla i osobe sa invaliditetom. „Liberti“ će biti zaključen petomesečnim pan-evropskim programom od maja do septembra 2022. godine, uz maksimalnu upotrebu tehnologije za deljenje radova i ideja što je šire moguće, na tak način generišući značajan pomak ka nasleđu.


Projekti evropske saradnje 2019

Inclusive Theater(S)

15/10/2019

Nosilac projekta: ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, Italija

Empresa de gestão de equipamentos e animação cultural entidade empresarial municipal, Portugalija

Fundación caja Granada, Španija

Plavo pozoriste – pozorisna laboratorija, Republika Srbija

Theatro atomon me anapiria, Grčka

University of Wolverhampton, Ujedinjeno Kraljevstvo

Износ додељених средстава: 294.479,00 €

Inclusive theater(S) je projekat saradnje širokog spektra, i uključuje 6 partnera iz 6 zemalja tokom 30 meseci.

Glavni cilj je razvoj nove publike u pozorištima koja su vodeća u inkluzivnim praksama za osobe sa oštećenim sluhom mi vidom tokom pozorišnih izvođenja na evropskom nivou.

Specifični ciljevi:

• deljenje dobrih praksi za Inkluzivni Teatar među ekspertima kroz formalne i neformalne aktivnosti i trening;
• konvencionalizovanje i povećanje broja dostupnih pozorišta u zemljama gde se nudi pomoć osobama sa oštećenim sluhom i vidom;
• testiranje i validacija pilot aktivnosti za inluzivne servise u pozorištima u 6 zemalja;
• razvoj i primena Kampanje za podizanje svesti o potrebama osoba sa oštećenim sluhom i vidom u pozorištu širom Evrope, tako stimulišući inkluzivne politike i uključivanje društva;
• širenje zaključaka projekta i podrške koju je EU pružila njegovoj implementaciji, osiguravajući dugoročnu održivost.
Projekat će uključiti kulturne operatore, audio opisivače, audio prevodioce i pružaoce usuga audio opisivanja; pružaoce usluga titlovanja, prevodioce znakovnog jezika i sličnih usluga; gluve i ljude oštećenog sluha (ciljana publika); slepe i ljude oštećenog sluha (ciljana publika); kreatore politika; medije i novinare; opštu javnost i lokalne zajednice.

Proizvedeni ishodi biće sledeći:

ER1. Unapređene komepetencije i veštine audio opisivača, audio prevodilaca, prevodilaca titlova i prevodilaca znakovnog jezika;

ER2. Unapređene kompetencije kulturnih operatora (javnih i privatnih) u upravljanju inkluzivnim praksama za publiku sa oštećenim sluhom i vidom;

ER3. Razvoj nove publike u uključenim pozorištima, zahvaljujući osnaživanju inkluzivnih servisa;

ER4. Podignuta svest među redovnom pozorišnom publikom i kreatorima politika o politikama i praksama socijalne inkluzije kroz kulturu.

ER5. Podignuta svest i interesovanje za projektne aktivnosti i EU programe za finansiranje.


Projekti evropske saradnje 2019

Beyond Quantum Music

15/10/2019

Nosilac projekta: Muzikološki institut SANU, Republika Srbija

Ars electronica Linz gmbh & co kg, Austrija

Centar za novu umetnost, Republika Srbija

Stichting the generator, Holandija

Iznos dodeljenih sredstava: 178.770,00 €

Beyond Quantum Music je projekat koji istražuje vezu između umetnosti i kvantne fizike. Glavna svrha projekta je proširenje i razvoj produkcijskih, edukacionih i umetničkih aspekata pilot projekta Quantum Music, koji je završen 2018. godine – s tim što se ovog puta ne radi samo o muzici, već takođe i o vizuelnim i digitalnim umetnostima.

Primarni cilj novog konzorcijuma je razvoj publike u četiri partnerske zemlje, ali takođe i u širem evropskom kontekstu. Sekundarni cilj je transnacionalna mobilnost i uspostavljanje mreže organizacija i individualaca koji će nastaviti da izvode i promovišu kvantnu muziku i na taj način osiguraju dugoročnu održivost projekta. Projekat će obuhvatiti teoretske koncepte i eksperimente u domenu kvantne akustike; muzikološki rad u vezi sa proučavanjem i ekspanzijom novog žanra kvantne muzike koji je stvoren u pilot projektu; proširenje uzorka biblioteke kvatnih zvukova sa otvorenim pristupom i njihove umetničke upotrebe; komponovanje novih muzičkih komada zasnovanih na principima i zvucima kvantne fizike; dalji razvoj Quantum Link tehnologije koja je neophodna za spajanje akustičnog i kvantno – mehaničkog domena; dizajniranje i proizvodnja novih hibridnih instrumenata koji su zasnovani na Quantum Link tehnologiji.

Beyond Quantum Music takođe će uključivati takmičenje za umernike iz domena muzike, vizuelnih umetnosti i digitalne interaktivne umetnosti, koji će podneti radove inspirisane kvantnim svetom. Sledeći korak biće produkcija novog multimedijalnog događaja „Quantum Music 2.0“ koji će uključiti nagrađivane radove kompozitora, vizuelnih i digitalnih umetnika, kao i radove lokalnih umetnika iz partnerskuh zemalja. Događaj će biti izveden u svim partnerskim gradovima (Linc, Hag, Hanover i Beograd). Takođe, uspostavićemo i internet portal gde će kompletna biblioteka uzoraka kvantnen muzike, kao i prethodni umetnički i naučni rezultati Quantum Music projekta, biti ponuđeni korisnicima širom sveta (otvoreni pristup).


Projekti evropske saradnje 2019

BITE – Introduction of new business model into European contemporary art operators to generate new young audience

01/08/2019

Backslash, Španija

Color media communications, Republika Srbija

Connect international, Belgija

Consorci de museus de la Comunitat Valenciana, Španija

Javni zavod mladi zmaji-center za kakovostno prezivljanje prostega casa mladih, Slovenija

Kulturni centar Beograda, Republika Srbija

Tipovej, Zavod za ustvarjalno druzbo, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Danas, u okruženju koje se menja brže nego ikad, okruženju koje pokreće brzi razvoj tehnologije, novih ideja, promena komunikacije i navika ljudi, sve industrije dolaze do momenta u kom će ili odbiti da se prilagode novim okolnostima i imaće problema na tržištu, ili će prihvatiti te promene i upotrebiće ih u svoju korist. Ovo se odnosi na sve poslove danas, a isto se odnosi i na kulturu i umetnost. Savremena umetnost i kultura, okružene ovim promenama, ostale su nedostupne za obične građane. Problemi u njihovim odnosima javljaju se na dva nivoa: način komunikacije između kulturnih operatera i mladih ljudi i inovacije u smislu sadržaja koji se nudi.

Oba ova nivoa moraju da im postanu primamljiviji i privlačniji. Postoje nove poslovne strategije, modeli komunikacije, a čak i novi događaji u ovom polju, međutim nijedan od njih ne nudi kulturnim operaterima paket sve u jednom. Kao posledica, pošto održivost kulture i umetnosti zavise od publike, konzumenata i kupaca koji nisu privučeni, imamo situaciju u kojoj se umetnička zajednica suočava sa egzistencijalnim problemima.

Projekat BITE of Art bavi se upotrebom pristupa koji je pan-evropski + sveobuhvatan + sa više interesnih strana u uvođenju inovativnih poslovnih modela savremene umetnosti koji će osigurati finansijsku održivost kulturnih operatera upotrebom novih upravljačkih i marketinških alatki u privlačenju nove mlade publike. Ovaj projekat predstavlja zajedničku viziju kulturnih i umetničkih institucija iz Španije, Slovenije i Srbije da uvedu inovativne prakse u rad kulturnih operatora, oblikujući tako put mejnstriminga savremene umetnosti među mlađim sugrađanima. BITE CABM kombinuje modernu marketinšku, poslovnu i komunikacionu ekspertizu sa inovativnim događajima i izvođenjima savremene umetnosti, tako stvarajući sveobuhvatni paket koji za cilj ima da redefiniše pristup savremenoj umetnosti i njenom prisustvu na ciljnom tržištu, targetiranjem mlađih ljudi kao nove publike savremene umetnosti.


Projekti evropske saradnje 2019

Stories Behind Cities (Novi Sad, Rijeka and Timisoara)

01/08/2019

Nosilac projekta: Umetnička asocijacija Inboks, Republika Srbija

Fundatia Judeteana Pentru Tineret Timis, Rumunija

Melting pro learning societa cooperativa, Italija

Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus, Hrvatska

Iznos dodeljenih sredstava: 102.206,00 €

Priče, narativi i pričanje priča su centralni aspekti svih kultura. Priče ljudima daju osećaj imanja istorije, osećaj pripadnosti zajednici, osećaj prethodnih generacija, sensibilitet za govorni jezik i njegovu važnost za nasleđe. Ovi elementi imaju važnu ulogu u tome kako nas drugi narodi vide i kako vidimo sami sebe. Hrvatska, Srbija i Rumunija iskusile su zajedničku istoriju koja je bila obeležena konfliktima, promenama granica i totalitarnim režimima.

Ove tri zemlje još uvek nisu uspele da stvore narative koji bi ih distancirali od negativnih stereotipa koji ih određuju kao naročite među zemljama Zapadnog Balkana. Post-konfliktni narativi identita teško se menjaju. Očigledno su nam potrebne nove priče, priče koje će da naglase diskurse i prakse u ljudskim pravima u Srbiji, Hrvatskoj i Rumuniji. U narednim godinama Rijeka (Hrvatska), Temišvar (Rumunija), i Novi Sad (Srbija) biće Evropske prestonice kulture 2020. godine i 2021. godine. Ovu titulu su upotrebljavali mnogi gradovi (a posebno oni u tranziciji) kako bi promenili i preoblikovali svoje prethodne narative. Ovaj projekat ima za cilj da se osvrne na veze između urbanih narativa i stvaranja grada na interdisciplinarni način. Projekat se bavi mapiranjem novih resurasa (urbanih priča, mitova, itd.) koji će omogućiti Rijeci, Novom Sadu i Temišvaru da ispričaju nove priče povezivanjem vizija, podataka i aktivnosti. Gradovi će takođe istražiti zajedničko nasleđe i priče koje ih povezuju kroz istoriju. Ovaj pristup ponudiće višestruke perspektive i osnažiće nas da tumačimo naše gradove na drugačiji način, i da ponovo promislimo sopstvene ostrašćene i pristrasne stavove.

Ovaj projekat sastoji se od istraživačkog, obrazovnog i umetničkog dela. Istraživački deo projekta bavi se istraživanjem urbanih narativa kroz uključivanje zajednice, obrazovni deo baviće se razvijanjem novih veština i tehnika pričanja priča kako bi ponudio upotrebni model ovih narativa, a umetnički deo baviće se kreativnim načinima njihove transnacionalne promocije.


Projekti evropske saradnje 2019

Z Elements: Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations

01/08/2019

Nosilac projekta: Fundacion municipal de cultura de Avilés, Španija

Artesis Plantijn hogeschool Antwerpen, Belgija

Asocijacija Kulturanova, Republika Srbija

Ecole superieure Europeenne d’art de Bretagne, Francuska

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, Italija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Generaciju Z čine mladi ljudi koji su odrasli tokom godina ekonomske krize, uglavnom oni koji su rođeni od sredine 90-ih godina do 2010. godine. Oni predstavljaju 25% svetske populacije i imaju veliki uticajni kapacitet koji ih čini očiglednim ciljem, a naročito za kulturne i kreativne industrije (KKI) i institucije. Ova generacije smatra se prvom gde je rasprostranjena upotreba digitalnih sadržaja, pošto su odrasli stalno povezani u više-ekranskoj sredini, i poznato im je sve što se odnosi na internet i digitalni multi-tasking. Usled njihovog digitalnog profila, brojne tradicionalne kulturne institucije i umetnici susreću se sa problemima u njihovom privlačenju i uključivanju.
Cilj projekta je da se razviju umetnički doživljaji i razmene da bi se istražilo kako tradicionalna i analogna umetnička iskustva mogu da uključe i privuku mlađu publiku iz generacije Z, i kako mladi ljudi mogu da doprinesu razvoju ovakvih podsektora kroz sukreativne procese usmerene na razvoj transmedijalnih digitalnih prozvoda koji pričaju priče.

U ovom okviru, Z Elements će imlementirati niz aktivnosti kako bi dostigao sledeće ciljeve:

● Razvoj publike

Kroz uključivanje 75 mladih volontera u radove sukreiranja i sukuratorstva, njihovo učešće u radionicama sa umetnicima i koverzija u elektronske reportere.
Ovaj projekat takođe će razviti istraživanje u cilju identifikovanja i mapiranja dobrih praksi i trendova usmerenih na elektronsku distribuciju kulturnih dobara koja na bolji način dolazi do mladih ljudi.

● Mobilnost

Kroz učešće 20 umetnika iz različitih oblasti u 4 umetničke rezidencije u cilju stvaranja radova koji su inspirisani klasičnim elementima (Voda, Vatra, Zemlja i Eter), i kasnija distribucija radova kroz društvene mreže i platforme.

● Podizanje kapaciteta – nove digitalne veštine

Treniranje učesnika za transmedijalno digitalno pričanje priča kroz ad hoc radionice i vođene „učenje rađenjem“ transformacione procese.


Projekti evropske saradnje 2019

The Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence network 2

01/08/2019

Nosilac projekta: Srsen Ivan, Hrvatska

Društvo slovenskih pisateljev, Slovenija

Opaka, Grčka

Udruženje Krokodil, Republika Srbija

University of Wales Trinity Saint David Royal Charter, Ujedinjeno Kraljevstvo

Iznos dodeljenih sredstava: 158.108,00 €

Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence 2 je književna mreža rezidencija pet partnera iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke i Velsa. Ideja programa je kombinovanje književnih rezidencija za mlade književnike uz jaki program podrške za lokalne ciljne grupe. Program rezidencija, čiji je prioritet transnacionalna mobilnost, pružiće mladim autorima priliku da rade, nastupaju i predstave se u različitim društvenim i kulturnim kontekstima. Ovaj program pokušaće da dođe do ovog cilja tako što će rezidentima ponuditi nova transnacionalna iskustva i motive za rad na sledeći način:

• omogućavanjem mladim piscima i prevodiocima da dobiju uvid u književne scene još dve druge evropske zemlje što će povećati njihove šanse za buduću transnacionalnu mobilnost;

• unapređenjem transnacionalnog umrežavanja između mladih učesnika u kreativnom procesu u polju književnosti, što može da dovede do budućih transnacionalnih saradnji;

• spajanjem rezidenata sa lokalnim zajednicama i drugim rezidentima putem projektnih aktivnosti i veb sajta Tovar.hr, koji će objavljivati informacije o projektnim aktivnostima, video intervjue sa piscima u rezidenciji i njihove refleksije na iskustva tokom rezidentnih programa, kao i očekivanim ishodima projekta;

• inspirisanjem drugih književnih pisaca, prevodioca i urednika iz ovih i drugih evropskih zemalja da učestvuju u sličnim transnacionalnim programima u budućnosti.

Imlementiraće se prioritet razvoja publike kroz brojne javne diskusije i čitanja koje će voditi rezidenti i drugi ostvareni pisci, kao i književno orijentisane radionice čiji su cilj lokalne ciljne grupe kao što su stariji, populacija društveno izolovanih oblasti, imigranti, deca i studenti koji će učiti kako da vode lokalnu biblioteku na Mljetu, i učestvovaće na radionicama kreativnog pisanja i prevođenja u Beogradu, Ljubljani / Bledskom jezeru, Aberistvitu i Larisi.


Projekti evropske saradnje 2019

TRAINART – Building new skills for innovative business models in the performing arts sector

01/08/2019

Nosilac projekta: Consorzio marche spettacolo, Italija

Asocijacija Kulturanova, Republika Srbija

Haceria arteak, Španija

Teater Nu, Švedska

Welcome A.P.S., Italija

Iznos dodeljenih sredstava: 198.796,00 €

TRAINART se osvrće na potrebu umetnika/kulturnih operatera da uobliče svoje preduzetničko razmišljanje, osiguraju finansijsku održivost svojih aktivnosti, pretvore svoj talenat u profesiju da postanu potpuno sposobni da zarađuju za život od umetnosti. S toga, cilj projekta je jačanje konkurentnosti evropskog sektora izvođačkih umetnosti i uobličavanje novih veština za kulturne operatere koji su zainteresovani za razvijanje inovativnih poslovnih modela u kulturnim i kreativnim industrijama (KKI). Kako bi se postigli ovi ciljevi, uspostaviće se peer zajednica za učenje, a ona će se sastojati od kreativnih partnera koji dolaze iz Italije, Španije, Švedske i Srbije, a podržaće ih pridruženi partneri.

Partneri iz Irske, osvrnuće se na naročite oblasti KKI: A) inovaciju upravljačkih modela za kulturne prostore partnera i B) uvođenje inovativnih usluga u njihov portfolio izvođačkih umetnosti (t.j. performansi uživo u nekonvencionalnim kontekstima). Strategija projekta pre svega će se zasnivati na oceni toga koje profesionalne veštine nedostaju i potrebne su u oba polja na lokalnim nivoima. Takođe, biće implementirana dugoročna zajednička izgradnja kapaciteta za pilot grupu od 24 umetnika / kulturnih operatera iz sektora pozorišta, plesa i muzike. Korisnici će učestvovati u 120 sati treninga koji će biti dostavljeni putem MOOK-ova (60h), kako bi se negovale transferzalne veštine u upravljanju, poslovanju i marketingu koje su zajedničke svim KKI poljima i kroz programe transnacionalne mobilnosti (60h), a koje su specijalno osmišljene za polje A ili polje B.
Šest fokusiranih događa održaće partneri tokom trajanja projekta kako bi korisnicima pružili treninge koje će voditi poslovni uzori u vidu eksperata/mentora, capitalization visits i inicijative peer udruživanja, kao jaslice kreativnosti za nove ideje ko-produkcije i među-feritilizacije između ekonomskih sektora. Naposletku, u cilju testiranja i ocenjivanja ishoda učenja koje je stečeno kroz TRAINART program, 8 novih modela prihoda, upravljanja i marketinga biće izvedeni u pilot fazi u lokalnim KKI.


Projekti evropske saradnje 2019

Young Theatre on the Move

01/08/2019

Nosilac projekta: Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovenija
CNC Danse, Francuska

Dečiji kulturni centar Beograd, Republika Srbija

Elckie centrum kultury, Poljska

Opera Comica Pentru Copii, Rumunija

Iznos dodeljenih sredstava: 199.999,00 €

Glavni cilj projekta je da razvije i rasprostrani inovativni, privlačni i praktični pristup razvoju publike koji se oslanja na kreativne metode i tehnike teatra improvizacije i savremenog plesa i njihovog zajedničkog potencijala. Cilj projekta je da se osvrne na glavni izazov razvoja publike, stalno opadanje popularnosti pozorišta i plesa, a posebno među mladima.

Projekat će ovo postići razvijanjem inovativnog programa kulturne i umetničke edukacije čije tehnike potiču iz ovog polja. Metodologija programa biće dostavljena u svih pet partnerskih zemalja ključnim ciljnim grupama u kreiranju programa razvoja publike i kulturnog obrazovanja za mlade: pozorišni i plesni profesionalci, pedagozi, ljudi koji rade sa omladinom i drugi važni kulturni operateri u ovom polju.

Partnerska mreža sastoji se od pet kulturnih institucija, iz različitih geografskih delova Evrope, sa fokusom na četiri rizične zemlje u Južnoj i Istočnoj Evropi (Slovenija, Srbija, Poljska i Rumunija), gde istraživanje Eurobarometra pokazuje najnižu zainteresovanost publike za pozorište i ples i jedan ekspertski partner iz Francuske koja jedna od zeamalja sa najvećim zaintersovanjem publike za kulturne događaje. Partnerske institucije koje su uključene u projekat sve dele misiju sukreiranja kvalitetnog kulturnog obrazovanja za mlade: Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovenija; Dečiji kulturni centar Beograd, Srbija; Elckie Centrum Kultury, Poljska; Opera Comica pentru Copii, Rumunija i CNC Danse, Francuska.

Konzorcijum partnera će razviti i implementirati atraktivni i uključujući pristup razvoju publike koji će spojiti dva od najzapostavljenijih oblika umetnosti u kulturno obrazovanje za mlade zasnovano na kurikulumu – pozorište i ples. Spajanjem ove dve metode koje podstiču kreativnost, slobodu izražavanja i aktivno učešće svih uključenih, mi pronalazimo novu alatku za izgradnju kapaciteta: Impro Move.


Projekti evropske saradnje 2019

European Outdoor Arts Academy: School of Participation

01/08/2019

Coventry City of Culture Trust, Ujedinjeno Kraljevstvo

Fondacija Novi Sad 2021 – ECoC, Republika Srbija

Kaunas 2022 – ECoC, Litvanija

Obštinska fondacija Plovdiv 2019, Bugarska

UniT – Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz, Austrija

Iznos dodeljenih sredstava: 195.000,00 €

European Outdoor Arts Academy izvešće pet „Škola participacije“ treninga u školama produkcije, koje će biti predstavljene u pet partnerskih gradova od 2019. godine do 2020. godine. Svaka od škola okupiće dvadesetšest aktivnih kreativnih profesionalaca iz deset partnerskih gradova u devet evropskih zemalja, kako bi naučili nove veštine i stekli iskustvo u sukreiranju u događaju participatorne umetnosti u otvorenom prostoru.

Sve škole vodiće tim eksperata za umetnost u otvorenom prostoru koji su okupljeni iz svih delova partnerstva. Svaka škola rezultovaće saradnjom između kreativnih profesionalaca i dvadeset učesnika iz lokalnih zajednica u svakom gradu gde se održava škola, kako bi proizveli kraj škole događaj participatorne umetnosti u otvorenom prostoru i predstavili ga javnosti.

Program će nagalasiti razvoj transnacionalnih talenata u evropskoj participatornoj kreativnoj paksi i doprineće jačanju kreativnih karijera učesnika. Ovaj program nudi praktičnu mogućnost za izgradnju kapaciteta i kreiranje programa aktivnog učenja za kulturne organizacije i profesionalce u gradovima koji aplicirali, planirau da to urade ili razvijaju projekte koji su namenjeni za Evropsku prestonicu kulture ili slične glavne kulturne programe.

Nosilac projekta je Walk the Plank (UK) u partnerstvu sa malim i srednjim evropskim Prestonicama Kulture, gradovima kandidatima i Gradu Kulture Velike Britanije; fondacija Novi Sad 2021 (Srbija), uniT – Verein für Kultur an der Karl-Franzens- Universität Graz (Austrija), Opštinska Fondacija Plovdiv 2019 (Bugarska), Kaunas 2022 (Litvanija), Grad Limerik i Okružna skupština (Irska), Institut za Savremenu Umetnost: ARé Festival (Jermenija), Tartu 2024 (Estonija), Opština Grada Vesprem 2023 (Mđarska). Projekat će služiti za razvijanje održivog kapaciteta za participativnu umetnost u otvorenom prostoru u malim i srednjim, kulturno angažovanim evropskim gradovima. Takođe, biće razmenjeni modeli uključivanja publike kroz participatornu praksu u javnom prostoru. Zaključci će biti podeljeni širom mreže evropskih prestonica i van nje.


Projekti evropske saradnje 2019

Paint the Change

01/08/2019

Nosilac projekta: Off-Centre Productions Limited, Ujedinjeno Kraljevstvo

Fondacija Fond B92, Republika Srbija

Impact Hub Labs, Grčka

Iznos dodeljenih sredstava: 198.660,00 €

U proteklih nekoliko godina posvedočili smo zabrinjavajućem porastu razdvajanja osetljivih i marginalizovanih grupa mladih od kulturnih, društvenih i političkih procesa u Evropi. Širom kontinenta posvedočili smo porastu ksenofobije i religiozne, etničke i kulturne netrpeljivosti koja je uspela da pronađe izraz u zločinima iz mržnje i nasilnom ekstremizmu. Ulična umetnost pokazala je veliki potencijal u uključivanju mladih ljudi i podizanju svesti opovrgavanjem stereotipa i slanjem snažnih poruka koje teraju na razmišljanje.

Tri partnerske organizacije uspešno su radile na uključivanju mlađe publike u kulturnu diskusiju i učenje koje promoviše suštinske evropske vrednosti tolerancije, poštovanja i inkluzije. Želimo da oprobamo kurikulum koji će uključivati marginalizovane i osetljive grupe mladih u ispitivanje uzroka i posledica netrpeljivosti i ekstremizma, koncepata umetničko izražaja, i sredstava pozitivnog uključivanja i zagovaranja. Naš cilj je da povećamo diverzitet mladih ljudi koji učestvuju, da privučemo one koji su najmanje uključeni i da produbimo njihova iskustva kroz aktivno učešće u razvijanju koncepata ulične umetnosti. Fokusiranjem na vrednosti tolerancije, inkluzije i poštovanja različitosti, naš udruženi cilj je da ovaj program doprinese građanskom životu kroz značajni element obuke za zagovaranje.

S fokusom na razvoj publike i izgradnju kapaciteta, naš projekat rezultovaće sledećim:

• Devet mladih uličnih umetnika naučiće veštine u razvijanju koncepta kroz uključivanje publike

• Devet edukatora stećiće iskustvo u testiranju i izvođenju interdisciplinarnih kurikuluma

• 270 članova mlade publike biće u dodiru sa umetnošću i njenom moći da diskutuje o društvenim problemima, a naučiće veštine društvene akcije

• Devet murala na istaknutim javnim mestima održavaće javnu diskusiju i svest o problemima tolerancije, poštovanja i inkluzije

• Partneri će raspolagati nacrtom kurikuluma za razvoj mlade publike; unapređenje veština za prekogranične saradnje.


Projekti evropske saradnje 2019

Reading Balkans: Borders vs. Frontiers

01/08/2019

Nosilac projekta: Založba Goga, Slovenija

Društvo za izdavanje promet i uslugi Goten Group, Severna Makedonija

Asocijacija Krokodil, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Reading Balkans: Borders vs. Frontiers je nastavak projekta Reading Balkans koji je Kreativna Evropa podržala 2017. godine. Ovaj put smo se usredsredili na teme granica i saradnje sa piscima izbeglicama – u vreme kada stare rane iz Balkanskih ratova još uvek nisu zalečene, pitanje naših granica još uvek nije rešeno, nove politike zastrašivanja i nacionalizma prolaze kroz naš region (a takođe se grade i pravi zidovi na granicama) – kroz naše aktivnosti želimo da radimo na dijalogu, debati i dubljem razumevanju naših stvarnih problema. Prelaženje granica je važnije nego ikada ranije za umetnike i knjige: srž projekta čine rezidencijalni programi za pisce (četrdesetdve rezidencije u sedam zemalja, svaka od njih po četiti nedelje), osam festivala i dve glavne teme: Borders vs. Frontiers i Exile in Language kao i projekat video priča Borders vs. Frontiers (radionice kreativnog pisanja i performansa za izbeglice čiji će rezultat biti pet video snimaka koje su napravili pisci izbeglice u Ljubljani, kao i pet video snimaka prvoklasnih autora sa Balkana).

Važan deo predstavljaće intenzivna međunarodna promocija svih pisaca koji učestvuju u projektu (najmanje 72 učesnika) putem digitalnih platformi (veb sajt readingbalkans.eu i mobilna aplikacija: prezentacija svih autora na engleskom jeziku, kao i kratki tekst preveden na engleski/nemački za najmanje 52 učesnika), kroz rad književnog agenta/promotera koji će posetiti čertnaest međunarodnih sajmova knjiga (umrežavanje i promovisanje pisaca koji su deo projekta) i putem čitanja na Balkan Nacht događaju u okviru sajma knjiga u Lajpcigu. Međunarodna vidljivost je važna koliko i izgradnja kapaciteta: male nacionalne književnosti moraju da sarađuju kako bi ostvarile uspeh na globalnom tržištu, a otvoriće se nove profesionalne prilike za pisce koji su uključeni u projekat.

Projekat podstiče mobilnost književnih radova širom evrope i bolju razmenu prvoklasnih autora takođe u okviru balkanskog regiona (Zapadni Balkan je obeležen kao prioritet u Novoj agendi EU za kulturu).


Archives