Category Archives: Projekti evropske saradnje

Muzej primenjene umetnosti: Keramika i njene dimenzije

08/02/2015

Projekat Keramika i njene dimenzije je multidisciplinarni i kompleksni evropski projekat koji se bavi društvenim, tehnološkim i umetničkim aspektima keramike i porcelana. Projekat se sastoji od 10 modula čiji su nosioci različite evropske institucije (muzeji, univerziteti i dr.) i traje u periodu 2014-2018. godine. Cilj projekta je povezivanje evropskih institucija kulture, industrije, nauke i tehnike na polju keramike i porcelana.

Predviđeno je da se u Beogradu održe dve manifestacije: Simpozijum Keramika između promena i izazova – između prošlosti i sadašnjosti od Baroka do danas od 20. do 23. maja 2015. godine u prostoru Galerije fresaka, i putujuća izložba Evropski kulturni stil u keramici – od Baroka do danas od 19. maja (svečano otvaranje) do 30. juna 2015. godine.

Simpozijum Keramika između promena i izazova- između prošlosti i sadašnjosti od Baroka do danas predstvalja prvi u nizu modula pomenutog višegodišnjeg projekta. Nosilac ovog modula je Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, a glavni evropski partneri na realizaciji su Muzej Porcelanikon iz Selba i Internacionalni muzej keramike iz Faence. U projektu partipicira i Narodni muzej u Beogradu. Struktura modula 1 podrazumeva realizaciju Simpozijuma na temu keramike kao značajnog segmenta evropskog kulturnog nasleđa s ciljem da se sagledaju različite dimenzije keramike u oblasti umetnosti, dizajna i tehnoloških dostignuća kao i njene uloge u mnogobrojnim kulturološkim, istorijskim i društvenim segmentima. Program simpozijuma će povezati i okupiti svetske i regionalne stručnjake koji će svoja iskustva, naučna dostignuća i predloge na polju keramičke proizvodnje, istorije, kulture, tehnologije, arhitekture, dizajna i novih tehnologija predočiti skupu. Ova izlaganja formiraće početnu bazu za dalju nadogradnju u smislu nauke, tehnološkog razvoja, upotrebe i istraživanja uloge keramike u mnogobrojnim aspektima savremenog društva, a koja će se tokom trajanja projekta neprestano upotpunjavati i dokumentovati.

Izložba Evropski kulturni stil u keramici – od Baroka do danas je putujuća izložba koja će se održati u Beogradu 2015. godine, a zatim slede: Talin 2015, Faenca 2015/16, Valensija 2016, Stouk on Trent 2016 i Selb 2016/17. godine. Sadržaj izložbe će činiti umetničke kolekcije, multimedijalne strategije, radionice, i reprezentativni katlog iz fondova šest evropskih muzeja koji se bave keramikom. Izložba istražuje tradiciju keramike sa željom da podstakne poznavanje našeg sadašnjeg stanja, počev od keramičke proizvodnje za svakodnevnu upotrebu do velikih umetničkih i biotehnoloških mogućnosti savremene keramike. Podstaći će se razmena obostranih znanje i bogatih keramičkih istorija koja će ojačati ulogu evropske keramike u budućim izazovima. Izložba nosi snažnu poruku, s željom da privuče pažnju širokih slojeva internacionalne publike i fokusira se na odnos ljudi prema keramici iz drugog ugla: istorijske – umetničke i obrazovne strategije kao i virtuelni pristup kolekcijama i baštini.

Nosilac Projekta je državni muzej Porcelanikon iz Selba (Porzellanikon Selb, Germany) sa partnerima: Internacionalni muzej keramike iz Faence (Porzellanikon Selb, Germany), Nacionalni muzej keramike iz Valensije (Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza), Muzej porcelana i galerija, Stouk on Trent (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, Valencia), Alto univerzitet, Helsinki (Aalto University School of Art and Design, Helsinki), Makromedija univerzitet iz Minhena (Macromedia University Cologne / Munich), Univerzitet Ulster, Belfast (University of Ulster, Belfast), Tehnički univerzitet iz Rige (Rigas Tehniska Universitate), Kunsthochschule Berlin-Weißensee, Hochschule für Gestaltung, Berlin, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Staford Staffordshire University, Stoke-on-Trent, Design & Crafts Council of Ireland, Kilkenny, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Prague, Eesti Tarbekunsti-ja Disainimimuuseum, Tallinn, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Narodni muzej, Beograd kao pridruženi partner MPU.

www.mpu.rs


Muzej istorije Jugoslavije: Heroji koje volimo

08/02/2015

Heroji koje volimo je multidisciplinarni projekat koji se bavi još uvek kontroverznom temom socijalističkog nasleđa evropske umetnosti XX veka i okuplja nevladine organizacije i institucije iz centralne i jugoistočne Evrope (Bugarska, Poljska, Albanija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina). Vodeći partner projekta je Umetnička galerija Maribor.

Projekat teži da poveže savremene umetničke prakse sa istraživanjima fenomena socijalističke umetnosti u njenom kulturnom, socio-ideološkom i političkom kontekstu od osnivanja socijalističkih država istočne Evrope do danas, kao i da uključi i upozna nove publike sa temama koje obuhvata.

Cilj projekta je da skicira razvoj socijalističke umetnosti, raznorodne umetničke forme i vizuelne manifestacije, mapira relevantna dela i umetnike, predstavljajući različite studije slučaja i povezujući ih sa savremenim umetničkim trendovima. Projekat će pokrenuti dijalog o pozadini socijalističke umetnosti u istočnoj Evropi, različitim praksama i razlikama u odnosu na geopolitički okvir u kome su se te prakse razvijale, i težiće da ispita njenu ulogu u periodu ekonomske tranzicije i društvene transformacije kao i da identifikuje potencijale koje socijalistička umetnost ima u kontekstu vremena sadašnjeg kao i za budućnost.

Heroji koje volimo je podeljen u četiri tematske celine: politike, estetike i umetnost u vreme socijalizma, socijalistički spomenici i modernizam, herojska umetnost i socijalistički realizam, post-socijalizam i nostalgija. Projekat će obezbediti teorejski okvir, mapirati karakteristična dela, umetničke forme i umetnike i raspravljati o uslovima u kojima su nastali. Paralelno sa konferencijama, predavanjima i panel diskusijama odvijaće se i serija umetničkih intervencija u javnim prostorima kao i radionice koje će pratiti segmente projekta kako bi povezali savremene umetničke prakse i publike sa temama koje projekat obuhvata.

Finalni rezultat biće putujuća izložba i prateća publikacija, koje će obuhvatiti prikupljeni materijal i znanja prikupljena tokom projekta u cilju pokretanja javne debate o povezanosti nasleđa socijalističke umetnosti i trenutnih međunarodnih trendova.

Međunarodna konferencija koju je predložio Muzej istorije Jugoslavije baviće se fenomenom nostalgije kroz različite političke i kulturne kontekste u različitim zemljama Evrope. Posebna pažnja biće posvećena jugonostalgičnoj i titonostalgičnoj kulturi u vezi sa proslavom Dana mladosti. Obuhvatajući perspektive i iskustva iz različitih zemalja, konferencija ima za cilj da postavi osnove za mapiranje i istraživanje formi i vizuelnih manifestacija nostalgije. Konferencija će okupiti kustose, teoretičare, istraživače i umetnike koji će moći da razmene znanja i iskustva i zajedno postave osnove za izložbu.

www.mij.rs


Centar za promociju nauke: Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke

08/02/2015

Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art and Science Network) je projekat finansiran kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije. Koordinator projekta je Ars elektronika iz Linca (Ars Electronica), a pored Centra za promociju nauke iz Beograda, partneri su i Science Gallery iz Dablina (Science Gallery), GV art iz Londona (GV Art), Laboral iz Hihona (LABoral), Etopija iz Saragose (Etiopia), galerija Kapelica iz Ljubljane i DIG galerija iz Košica.

Osnovni cilj projekta jeste spoj savremenih naučnih otkrića i aktuelnih praksi u domenu digitalne umetnosti – interaktivna umetnost, digitalna muzika i zvuk, digitalni dizajn, digitalne arhitektonske instalacije, kompjuterske animacije, film, fotografija i vizuelni efekti, digitalne zajednice i društvene mreže, hibridna umetnost, performansi i koreografije. Projekat uključuje dva kruga otvorenog poziva za umetnike iz čitave Evrope, koji treba da se prijave i registruju za učešće u daljim fazama projekta. Dva prvonagrađena projekta dobijaju jednomesečnu rezidenciju i mentorski rad s naučnicima u Južnoj evropskoj opservatoriji (ESO) koja se nalazi na planinskim vencima Čilea u Južnoj Americi i predstavlja jednu od najznačajnijih astronomskih centara naše planete. Projekti se zatim realizuju u okviru FutureLab laboratorije Ars elektronike, pre nego što se premijerno prikažu na Ars elektronika festivalu u Lincu, početkom septembra 2015. godine.

Svi drugi registrovani umetnici sa svojim aplikacijama i idejama ulaze u izbor za realizaciju na nacionalnom, odnosno partnerskom nivou. Istovremeno, nakon predstavljanja dva pobednička rada i nakon što svaki od partnera odabere projekte koje će samostalno realizovati, pravi se raspored putujućeg programa i gostovanja umetnika i projekata drugih partnera. U Srbiji će biti realizovana dva nacionalna projekta koji će svoju premijeru imati na izložbi u martu 2016. godine, na kojoj će biti prikazana i četiri partnerska projekta.

Istovetan ciklus se ponavlja, počevši od decembra 2015. godine, uz mogućnost da se mentorska rezidencija realizuje, pored Južne opservatorije, i u CERN-u u Švajcarskoj, na kome se vrše fizički eksperimenti i istraživanja u domenu elementarnih čestica.

www.cpn.rs


Beogradska nedelja dizajna: Ljudski gradovi

08/02/2015

Ljudski gradovi je multidisciplinarna evropska mreža sastavljena od organizacija različitih profila: univerziteti, dizajnerski centri i nedelje dizajna, IKT platforme, konsultantske kompanije za uslužni i kreativni dizajn. Predvođeni liderom projekta, Cité du Design de Saint-Etienne (Grad dizajna Sent Etjen), partneri projekta razmenjuju svoja znanja i veštine u sferi inovacija, koristeći dizajn kao kreativni i održivi instument.

Fokus Mreže ljudskih gradova (2014-2018) biće na analizi, testiranju i realizaciji procesa angažovanja ljudi prilikom zajedničkog stvaranja i preispitivanja konteksta grada i prostora protoka u Evropi. Ljudi su ključan faktor kada je u pitanju dizajn i promena umreženog društva, ali takođe i ključan faktor kada je u pitanju odgovor na širenje „prostora protoka“ koji i fizički i digitalan. Kako bi otišli dalje od ustaljenih praksi u planiranju na urbanim teritorijama, gradovi-partneri rade na unapređivanju aktivnosti koje nisu uključene u planiranje, ali koje postoje u okviru trinaest zajedničkih vrednosti: empatija, blagostanje, održivost, intimnost i gostoljubivost, mobilnost i pristupačnost, imaginacija i udobnost, estetika, čulnost, solidarnost i poštovanje. Ako se primene, ove vrednosti biće opštevažeće za sve generacije. Mi smo ovde, na subjektivnoj teritoriji, gde se traži „alternativno okruženje“. Odbacujući „specijalnosti“ i zatvorene discipline, ovo interdisciplinarno i multikulturno evropsko partnerstvo okuplja projektante, arhitekte, urbaniste, istraživače, sociologe, filozofe, psihoanalitičare, prevodioce, umetnike, istoričare, istoričare umetnosti, blogere… Program Stanje umetnosti, obogaćen eksperimentalnim laboratorijama, testiranjem potrošačkog iskustva (user experience), interatkivnim radionicama čiji je cilj procena i primena održivih rezultata u okviru evropskih urbanih područja, spojen je sa kursevima i work in progress izložbama. Kroz primenjena istraživanja i zajedničko stvaranje, mreža ljudskih gradova se ističe kao kontinuirani kulturni program za čiju realizaciju su zaslužni sami ljudi. Ona preispituje mesto i status stanovnika u odnosu na njihov grad i „prostor protoka“ koji se stalno menja.

 www.belgradedesignweek.com/design-park/


Projekti evropske saradnje

Ring Ring: EUropean Traditions in cultural hERitage and PErformances (EU.T.ER.PE)

08/02/2015

EU.T.ER.PE  je kulturni projekat na međunarodnom nivou koji pruža priliku za integraciju i povezivanje, pojačan ekonomski razvoj uz zapošljavanje mladih u Srbiji, Italiji, Grčkoj i Hrvatskoj. Osnovni cilj je promocija snažne i dugotrajne saradnje među kulturnim radnicima, muzeolozima, umetnicima, institucijama, majstorima koji izrađuju muzičke instrumente, privatnog sektora, ohrabrujući zajedničke aktivnosti i događaje koji omogućavaju umetničko izražavanje, sa posebnim fokusom na tradicionalne instrumente, kao i na tradicionalnu i etno muziku. Potrebno je podići svest i saznanje te proširiti poznavanje tradicionalne muzike i tradicije zemalja učesnica projekta. Kroz seminare, radionice, kurseve i izvođenje muzike, a sve u saradnji sa muzejima, muzičkim školama, kao i uz pomoć majstora za izradu instrumenata, pokušaćemo da nađemo put ponovnog otkrivanja kulturnog nasleđa svakog regiona.

Uz EU.T.ER.PE  projekat želimo da uspostavimo sistem u kome različite regije u Evropi razmenjuju svoje tradicije, počev od muzike, tradicionalnih instrumenata, sve vreme deleći ideje i unapređujući koordinisanu međunarodnu saradnju. Ovaj projekat pokriće različite aspekte vezane za tradicionalne muzičke instrumente, njihovu izradu, posredstvom kurseva i obrazovanja, uz učešće muzičkih i drugih škola, putem koncerata umetnika iz cele Evrope i očuvanja tradicije kroz saradnju sa muzejima. EU.T.ER.PE  ide u pravcu podrške i promocije kreativnog i kulturnog sektora, kao pokretača razvoja ovih regiona i država.

Koordinator:  Association Adriatico Mediterraneo (Italija)

Partneri:

Udruženje Ring Ring (Srbija)

Amadeo – art kabinet d.o.o. (Hrvatska)

Day After ong (Grčka)

www.ringring.rs


Projekti evropske saradnje

Zadužbina Ilije M. Kolarca: Take over

08/02/2015

Projekat Take over iniciran je sa ciljem da kroz dvogodišnji proces edukacije, razmene i drugih aktivnosti pomogne organizacijama učesnicama da redefinišu svoje programe orijentišući ih više ka publici mlađe generacije.

Tako će svaka od institucija pokušati da sagleda svoje postojeće sadržaje i usvoji predloge koje preldože novooformljeni „odbori mladih“ čiji je zadatak da daju preporuke za programe namenjene svojim vršnjacima. Akcenat Kolarca će u skladu sa dosadašnjom programskom politikom biti usmeren na obnavljanje publike programa klasične muzike.

Projekat predlaže inovativni model razvoja ponude i potražnje zasnovan na usvajanju mišljenja predstavnika mlade publike. Tokom projektnog procesa, predstavnici institucija će sa pridruženim „odborima mladih“ proći niz treninga za usvajanje evropskih (s posebnim akcenom na britanska i finska) iskustava i znanja na ovom polju. Ovo će biti od velike pomoći u samom usvajanju novih tehnika i poboljšanja komunikacije sa mladima. Na drugoj strani, učesnici u „odborima mladih“ imaće priliku da se upoznaju sa evropskim kulturnim tržištem i da u svoju zemlju prenesu najbolje od savremenih tendencija i praksi, usvajajući nove veštine potrebne za buduće lidere u kulturi.

Na samom kraju procesa, svaka od partnerskih institucija će na osnovu stečenih iskustava i znanja organizovati višednevne događaje (Kolarac Take over) posvećene upravo promociji novih programa nastalih na osnovu preporuka proisteklih iz dvogodišnjeg rada i istraživanja.

Plan aktivnosti uključuje: studijske posete, radionice, istraživanja i ankete, evropski seminar, seriju sednica „odbora mladih“, mentorstva, Take over događaj(e), eksternu evaluaciju, završni seminar i osnivanje onlajn platforme za potrebe promocije i daljeg nastavka razmene iskustava i znanja.

Rezultati projekta zasnivaju se na promociji inkluzivnog pristupa u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti na području Evrope, sa jakim uticajem na lokalne sredine. Takođe, kroz pomenuti proces institucije bi trebalo da sagledaju i redefinišu postojeće programe na osnovu preporuka same publike. Posebni rezultati biće vidljivi u pogledu usavršavanja pojedinaca, budućih kulturnih lidera sa proširenim znanjima u skladu sa savremenim trendovima evropskog kulturnog tržišta.

Ciljevi projekta: promocija inkluzivnog pristupa za mlade koji će usvajanjem novih znanja i veština uticati na redefinisanje postojećih programa u okviru institucije; primena usvojenog kroz preporuke i zaključke i praktičnu organizaciju Take over događaja u prostoru institucije; jačanje snaga profesionalaca u kulturi i umetnosti što će kasnije doprineti tome da oni budu promena koja će usloviti ponovno promišljanje i prilagođavanje programske politike; podrška novoj generaciji lidera u kulturi na lokalnom nivou.

Ovakvim pristupom, sama institucija stvara buduće donosioce odluka, upoznate sa okruženjem i potrebama publike.

www.kolarac.rs 


Projekti evropske saradnje

Mikser: Balkanska dizajn mreža (BDN)

08/02/2015

Balkanska dizajn mreža (BDN) je inovativna platforma koja stimuliše i daje podršku produkciji i predstavljanju balkanskog dizajna u regionu i na međunarodnoj sceni, sa ciljem da pokaže prednosti i doprinos visokokvalitetnog dizajna društvenom razvoju, istakne vrednost primene takvog dizajna u lokalnom preduzetništvu i promoviše dizajn među širokom publikom.

Tri glavna organizatora: Hrvatsko dizajnersko društvo (Hrvatska), Public Room (Makedonija) i Mikser organizacija (Srbija) su ujedinile svoju stručnost i iskustvo sa lokalnim i međunarodnim dizajnerima, institucijama i organizacijama za dizajn, kako bi pokrenuli novi zajednički poduhvat na polju razvoja balkanskog dizajna i njegovog pozicioniranja na evropskom nivou. Projekat povezuje tri kreativne organizacije i služi kao svojevrsna studija slučaja za razvoj veće i šire BDN mreže koja će uključiti više zemalja, kompanija, kreativnih i kulturnih radnika i publike, i kao takva stvoriti dizajn i poslovnu bazu podataka balkanske kreativne scene.

Dvogodišnji projekat se sastoji od regionalnog takmičenja mladih dizajnera, međunarodne gostujuće izložbe, pratećih edukativnih događaja, brojnih radionica u rezidenciji i praktičnih treninga koji se sprovode u saradnji sa vodećim regionalnim proizvođačima dizajniranih proizvoda, kao i umrežavanja i promotivnih aktivnosti. Posebna pažnja je usmerena na održivost projekta u budućnosti kroz kreiranje baze podataka dizajnera i proizvodnih resursa sprovođenje istraživanja dizajn sektora i formiranja regionalne dizajn strategije koja bi afirmisala balkanski dizajn u svim aspektima discipline.

Izazov projekta i poseban angažman predstavlja edukacija o dodatnoj vrednosti dizajna usmerena ka širokom spektru ciljnih grupa, od dizajnerske zajednice, preko malih i srednjih preduzeća i predstavnika državnih organa, do najšire javnosti. Kroz multidisciplinarne aktivnosti koje ukazuju na značaj dizajna u kulturi regije, kao i uticaj dizajna na inovativnost i konkurentnost u SME-s, projekat pruža inovativna rešenja, kako za proizvode i usluge, tako i za društvo i javni sektor.

Projekat je posvećen mladim dizajnerima kojima nudi mogućnost za dodatno obrazovanje i razvoj međunarodnih karijera; regionalnim kompanijama kojima će pomoći da kroz originalno dizajnirane proizvode bolje odgovore i reaguju na spajanje tržišnih trendova; širokom spektru publike kojoj će obezbediti pristup novim evropskim trendovima u oblasti savremenog dizajna.

www.house.mikser.rs


Projekti evropske saradnje

Stanica: Departures and Arrivals

21/11/2014

[DNA] Departures and Arrivals je međunarodni projekat podržan od strane programa Kreativna Evropa u kome Stanica Servis za savremeni ples učestvuje kao jedan od 13 partnera iz 11 zemalja.

Projekat je inicirala čuvena plesna škola iz Brisela P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios), osnovana 1995. godine udruženim snagama plesne kompanije Rosas i belgijske državne opere De Munt / La Monnaie. Direktorka Studija je koreografkinja Anne Teresa De Keersmaeker.

DNA ima trojaku strukturu:
– omogućava većem broju mladih igrača i koreografa iz cele Evrope pristup postojećim PARTS obrazovnim programa kroz organizaciju prezentacija, audicija i stipendiranje;
– formira novi dvogodišnji obrazovni istraživački program međunarodnog karaktera namenjen profesionalnim plesačima i koreografima koji su završili svoje formalno obrazovanje;
– podržava mlade koreografe koji su nedavno završili obrazovanje u prelasku u svet profesionalaca kroz rezidencijalne programe, koprodukcije njihovih prvih radova i prezentacije.

U okviru ovog projekta Stanica će biti koproducent četiri rada mladih koreografa iz Srbije koji su završili svoje formalno obrazovanje posle 2008. godine i koji su mlađi od 36 godina, tokom naredne četiri godine. Projekat je deo širih nastojanja Stanice da se aktivno bori protiv odliva mozgova i odlaska umetnika sa domaće scene izvođačkih umetnosti. Zbog toga je fokus na umetnicima koji su prethodnih godina zavšili ili još uvek studiraju koreografiju na prestižnim visokim školama u Nemačkoj (Berlin, Gisen, Keln…). Smatramo da podrška nakon završetka studija i mogućnost rada u Srbiji značajno utiču na budući profesionalni kontekst ovih umetnika. A mi želimo da njihov profesionalni kontekst bude u Srbiji, a ne u inostranstvu.

U okviru programa Panorama, Stanica će u prvoj godini projekta podržati Draganu Bulut, koreografkinju i izvođačicu koja je 2012. godine završila master studije solo plesa na Umetničkoj akademiji u Berlinu (UDK). Kroz projekat ćemo podržati novu predstavu Povratak Zombija. Epizoda 3, obezbediti rezidenciju u Beogradu (oktobar – novembar 2014) i dalje promovisati njen rad unutar mreže organizacija DNA.

U periodu između januara i aprila 2016. godine Stanica će organizovati i ugostiti audiciju za lokalne igrače i koreografe u okviru prijema novih učesnika u P.A.R.T.S. obrazovne programe.

U okviru DNA početkom 2016. godine, od umetnika koji su do tada prepoznati od strane 13 koorganizatora projekta, biće oformljena grupa od 8 posebno odabranih perspektivnih mladih plesača i koreografa iz različitih delova Evrope koja će imati intenzivnu podršku programa tokom dve godine. Za ovu grupu biće dodatno organizovana izvođenja njihovih radova širom Evrope, koprodukcija novih radova, rezidencije, tehnička podrška, umetnička supervizija itd.

Ovim projektom Stanica dalje podržava procese razvoja domaće plesne scene kroz aktiviranje potencijala mladih umetnika, aktivno uključivanje u medjunarodnu scenu i obezbedjivanje dugoročnih partnerstava sa relevantnim školama, instititucijama i festivalima širom Evrope.

Partneri Stanice su, osim PARTSa, i Al Kantara Associacao cultural iz Portugala, CDC Toulouse / Midi-Pyrenees iz Francuske, Hebbel -Theater Berlin Gesellschaft MBH iz Nemačke, Hellenic Festival SA iz Grčke, Kunstcentrum Vooruit VZW iz Belgije, Latvijas Jauna Teatra Instituts Letonije, PACT Zollwerein Choreographisches Zentrum NRW Betriebs GMBH iz Nemačke, Stichting Moderne dans en Beweging iz Holandije, MDT iz Švedske, TRAFO iz Mađarske и ZODIAK iz Finske.

www.dancestation.org/stanica/


Projekti evropske saradnje

Balkanološki institut SANU: CO:OP

24/10/2014

Projekat COMMUNITY AS OPPORTUNITY udružuje 17 arhivskih i akademskih ustanova koje čuvaju i proučavaju kulturno-istorijsko nasleđe i nalaze se u 12 zemalja Evrope. Njegov osnovni cilj je da učvrsti veze tih ustanova sa njihovim neposrednim društvenim okruženjem i tako doprinese razvoju kulturne i istorijske svesti ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim, evropskim okvirima. Veći broj članova konzorcijuma – partnera na projektu – već ima dobro utemeljenu i dugotrajnu saradnju u okviru udruženja ICARUS (International Centre for Archival Research; www.icar-us.eu) i projekta ENArC (European Network on Archival Cooperation; www.enarc.icar-us.eu; 2010–2015). Ova saradnja predstavlja idealan preduslov uspešne realizacije projekta i održivosti njegovih rezultata.

Iako ustanove kulture čuvaju zajedničke evropske istorijske korene i narative koji sežu da današnjih dana, njihova delatnost samo delimično dopire do šire populacije, tj. do pojedinaca i zajednica kao stvarnih aktera istorijskog vremena, koje stoga treba ohrabriti i osposobiti da istražuju sopstvenu prošlost. Oni su pozvani da se aktivno uključe u kreativno istraživanje sopstvene istorije putem niza osmišljenih aktivnosti, koje bi trebalo da ubrzaju proces otvaranja arhivskog materijala za javnost. Prema tome, ključne ideje projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY su izgrađivanje mostova između arhivskih ustanova i njihovog okruženja, približavanje laika i profesionalaca uz korišćenje obostranih obrazovnih potencijala, kao i izgradnja zajedničke svesti na međunarodnom nivou – ukratko: zbližavanje onih koji istoriju stvaraju sa ustanovama koje je čuvaju.

Rezultat saradnje arhivskih i univerzitetsko-akademskih ustanova u okviru projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY treba da bude edukacija korisnika i budućih stručnjaka, dakle profesionalizacija šireg kruga aktera kroz zajedničko delovanje. U tom smislu aktivan podsticaj timskom radu treba da u punoj meri oslobodi društveni potencijal za izgradnju evropske kulturne i istorijske svesti, čime će projekat postati učesnik u oblikovanju budućnosti naše zajedničke kulture.

Istorijski izvori imaju neprocenjiv značaj ne samo za istoriografiju. Oni su isto tako važna sredstva za konstrukciju kolektivnog kulturnog pamćenja i, shodno tome, nacionalnih identiteta širom Evrope. Uspostavljanjem u okviru projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY održive i trajne institucionalne mreže koja udružuje kapacitete publike i struke, aktivnim uključenjem šire populacije i izgradnjom svesti o zajedničkoj istoriji, u žižu javnosti mogu dospeti marginalizovani istorijski sadržaji i svedoci – npr. kroz izlaganje privatnih zbirki – dobijajući priliku da predstave sopstvenu percepciju istorijskih zbivanja. Konačno, uz pomoć kreativnih medija uspostaviće se veza između arhivskih ustanova i stanovništva, koja će doprineti razvoju inovativnih i inspirativnih pristupa u istraživanju i tretiranju arhivskog materijala i otvoriti nove poglede na zajedničku istoriju i budućnost.

Partneri
Državni arhiv pokrajine Hesen, Marburg (koordinator)
Međunarodni centar za arhivska istraživanja (ICARUS), Beč
Državni arhiv Mađarske, Budimpešta
Gradski arhiv Budimpešte
Narodni arhiv Republike Češke, Prag
Hrvatski državni arhiv, Zagreb
Državni arhiv Švedske, Štokholm
Nacionalni arhiv Finske, Helsinki
Nacionalni arhiv Estonije, Talin
Generalni direktorat bavarskih državnih arhiva, Minhen
Eparhijski arhiv Sankt Pelten
Crkveni istorijski arhiv Baskije, Bilbao
Univerzitet Komplutenze, Madrid
Univerzitet Federiko II, Napulj
Univerzitet u Gracu
Univerzitet u Kelnu
Balkanološki institut SANU, Beograd

http://www.balkaninstitut.com


Projekti evropske saradnje

Fakultet za menadžment i Kulturanova: ViSeT projekat

24/10/2014

Kreiranje i promovisanje virtuelnih scenografija za scensku umetnost

Opšti cilj projekta ViSeT je da promoviše korišćenje naprednih digitalnih tehnologija u različitim umetničkim formama i raznim kulturnim okruženjima, da pokaže mnoge socijalne, ekonomske, trgovinske i kulturne prednosti ovih tehnologija za umetnost.
Projekat pomoviše korišćenje virtuelnih scenografija, uključujući korišćenje interaktivnih tehnologija, virtuelne i izmenjene realnosti i daljinski kontrolisanih aplikacija u izvođačkim umetnostima. Ovaj cilj postiže se stvaranjem mreže kulturnih operatera, sposobnih za korišćenje novih tehnologija u polju izvođačkih umetnosti (“provajderi”), povezanih u onlajn zajednicu sa zainteresovanim akterima kao što su organizatori festivala i pozorišta (“korisnici”).

http://www.famns.edu.rs/
http://www.kulturanova.org/


Projekti evropske saradnje

Muzej savremene umetnosti Vojvodine: Izvođenje muzeja

24/10/2014

Projekat Performing the Museum (Izvođenje Muzeja) je konstituisan na inicijalnim resursima institucija koje sarađuju na projektu i na različitim praksama, od kojih su neke zasnovane na tradiciji i već uspostavljenim metodama rada, a neke u potrazi za drugačijom metodologijom, rezultirajući u eksperimentalnim praksama.

Muzeji koji učestvuju u projektu imaju za cilj reevaluaciju i novo promišljanje sopstvenih resursa: arhiva, kolekcija i metoda rada, kako bi razvili svoje potencijale stvaranjem znanja i povezivanjem sa različitim tipovima publike. Tradicionalne uloge savremenog muzeja se menjaju. Njegove najvažnije aktivnosti nisu samo skladištenje, proučavanje i izlaganje umetničkih dela, već i aktivno uključivanje muzejske publike. Iz tog razloga, projekat će razviti kombinaciju izložbi i obrazovnih programa na osnovu participativnog pristupa, namenjenog i publici i osoblju muzeja. Stvaranje znanja, na osnovu ne-hegemonijskog, emancipirajućeg principa jedan je od strateških opredeljenja svih muzeja učesnika u projektu.

Muzeji-partneri povezani kroz projekat predstavljaju različite istorije, kao i različite savremene realnosti. Tri muzeja dele jedan deo svoje političke istorije, ali na vrlo različitim lokalitetima. Muzej savremene umetnosti Zagreb (MSU) je osnovan 1954. godine. Tokom 1960-ih i 1970-ih, smatran jednom od najprogresivnijih institucija u ovom delu Evrope i rodnim mesto evropskog i međunarodnog neo-avantgardnog pokreta Novih tendencija. Danas se njegove uzbudljive 60 godina duge istorije može isčitati preko stalne izložbene postavke prikazane u novoj zgradi. Koroška galerija likovnih umetnosti je regionalni muzej moderne i savremene umetnosti sa sedištem u severnom delu Slovenije, uz jaku tradiciju u organizovanju međunarodnih izložbi angažovane umetnosti iz 1960-ih i 1970-ih godina, koja danas uspostavlja svoj identitet kroz kritičku procenu prošlih praksi u okviru sadašnje situacije. Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu osnovan je 1966. godine. Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu realizuje raznovrsne aktivnosti u različitim oblastima savremene umetnosti, preuzimajući ulogu regionalnog lidera u ovoj oblasti, sa značajnim mestom u aktuelnim razvojima i kretanjima u savremenoj umetnosti u regionu, kao i u međunarodnoj umetničkoj saradnji i razmeni. Fondaciju Antoni Tapije je osnovao 1984. godine umetnik Antoni Tapije radi promovisanja proučavanja i znanja o modernoj i savremenoj umetnosti. Fondacija koristi pluralistički, interdisciplinarni pristup i ima za cilj uspostavljanje zajedničkih projekata sa stručnjacima iz različitih oblasti znanja sa ciljem da doprinese boljem razumevanju savremene umetnosti i kulture.

Ono što je zajedničko svim partnerima je bogata prošlost dokumentovana u umetničkim arhivima i muzejskim arhivima , kao i njihova metodologija i inicijativa da se preispitaju ovi resursi, kako bi se otkrili novi pristupi i metodi rada .

Muzej savremene umjetnosti Zagreb (lider projekta)
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
Fondacija Antoni Tàpies, Barselona

http://www.msuv.org/


Projekti evropske saradnje

Fondacija B92: Corners

15/10/2014

CORNERS je platforma za umetnike i publiku koju osmišljavaju i vode kulturne organizacije sa uglova Evrope.

CORNERS pruža mogućnost umetnicima i istraživačima da ostvare multidisciplinarne savremene umetničke i kulturne saradničke projekte. Cilj projekta je da se omogući razmena koja prevazilazi geografska, politička i ekonomska ograničenja. Od 2011. godine, preko 50 umetnika i istraživača (a taj broj raste) su se upoznali preko projekta CORNERS, a preko 30 organizacija i institucija se postale partneri i saradnici. Zajedno sa novim umetnicima i istraživačima koji su se pridružili projektu, oni će nastaviti da istražuju periferiju Evrope i započinjati umetničke projekte u graničnim umetničkim poljima da bi ih prenosili iz jednog ugla Evrope u drugi. Saradnja će se ostvarivati na različitim mestima širom Evrope, gde će se umetnici i njihova publika okupljati na neobičnim mestima i javnim prostorima, koristeći partnerske gradove kao svoje bine: Umea i Stokholm (Švedska), Ljubljana (Slovenija), Gdansk (Poljska), Beograd (Srbija), Zagreb i Rijeka (Hrvatska), Donostia i San Sebastijan (Španija), Belfast (Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo), Mildsbro i Nortamberland (Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i Prizren (Kosovo).

Budžet ovog projekta je 2.566.000 EUR – polovina ovog iznosa biće pokrivena od strane Programa Kreativna Evropa, a druga polovina biće obezbeđena iz lokalnih fondova partnera projekta CORNERS.

Podrška Programa Kreativna Evropa nam pruža mogućnost da nastavimo da gradimo dinamičniji i raznovrsniji projekat. Nastavićemo da povezujemo umetnike, otkrivamo nove regione, upoznajemo i pridobijamo novu publiku za saradničke projekte iz umetnosti i kulture. U narednih tri i po godine, počevši od 1. septembra 2014. godine, 11 partnera radiće zajedno: Intercult (Švedska), Pogon and Drugo More (Hrvatska), Exodos (Slovenija), Arts Council Northern Ireland i ISIS Arts (Ujedinjeno Kraljevstvo), City Culture Institute/ Gdańsk (Poljska), Donostia/ San Sebastián 2016 (Baskija/ Španija), Kulturni centar REX (Srbija), Teatro Pubblico Pugliese (Italija), i DokuFest (Kosovo). Prvo okupljanje partnera bilo je održano u Zagrebu 15. i 16. septembra 2014.godine.

Prelazimo u novu fazu – “od istraživanja i razvoja” u “kulturnu akciju“.

www.cornersofeurope.org

Fotografije i video materijali su dostupni na:

www.cornersofeurope.org/archive/photos-and-videos


Archives