Category Archives: Saradnje na Zapadnom Balkanu

Some Call Us Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: ICSE & CO, Italija

Biennale of Western Balkans, Grčka

Kunstrepublik e.v., Nemačka

Tačka komunikacije – DOTKOM, Srbija

Platform for Civic Engagement through Artistic and Cultural Practices Sociopatch, Severna Makedonija

RRITU, Kosovo*

TULLA, Albanija

Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 312,467.00 €

Projekat kulturne saradnje Some Call Us Balkans (SKUB) predstavnja transdisciplinarno ispitivanje. Od 2017. godine ovaj projekat je istražio i mobilisao momente kolektivne imaginacije, istraživanje i višeglasne predstave Zapadnog Balkana (ZB) preko granica i nacionalizma. Pod krovom društveno aktivne umetničke prakse, SKUB implementira prakse inovativnog umetničkog istraživanja i otvoren, dramaturški i participatorni pristup dekonstruisanju predrasuda i pogrešnih stereotipa o regionu. Cilj je izgraditi zajedničku osnovu za interkulturalno razumevanje, saradnju i društvenu koheziju na ZB. Prekogranična saradnja i mobilnost mogu se osigurati  kada kreativne i kulturne organizacije imaju podršku institucija i neophodne resurse da bi vodili kulturne projekte. Na početku SKUB nudi svim partnerskim organizacijama priliku da unaprede svoj menadžerski i liderski kapacitet.

Inicijalno, od svih partnera biće traženo da sprovedu istraživanje na čestim mitovima i legendama o ZB uključujući teme kao što su: ekologija, migracija, urbano-ruralna dihotomija, problemi identiteta i pripadanja i interkulturalne zajedničke egzistencije. Posle ove prve faze istraživanja, SKUB će organizovati jednomesečni program izgranje kapaciteta za vršnjačko učenje u Berlinu. Ovaj program kombinuje uranjanje u lokalne kulturne realnosti u gradu, radionice osnaživanja i inovacije sa radnim sesijama saradnje. Program je specifično napravljen da osnaži svaku organizaciju kao kulturnog lidera pozitivne društvene promene na lokalnom i međunarodnom nivou, kao i da stvori stabilnu zajedničku osnovu za zajednički rad na kraće i duže staze. Posle mesec dana u Berlinu, SKUB partneri na projektu pokrenuće otvoreni poziv za identifikaciju mladih umetnika ili kulturnih operatora za svaku od zemalja uključenu u konzorcijum. Grupa od osam odabranih mladih umetnika učestvovaće u umetničkoj rezidenciji u Banjoj Luci (BiH). Tokom ovog vremena umetnike će pratiti kustosi, interni i eksterni eksperti kako bi izradili koncept i zajedno stvorili kulminaciju u vidu Ground Tour Journey. Ovo je zamišljeno kao putujuće pozorište i participativna, višeglasna narativna intervencija zasnovana na istraživanju u gradovima iz kojih potiču partneri. Umetnici će zajedno stvoriti Open-Script of the Ground Tour Journey i participatorni format The Mobile Forum koji ga prati.

The Mobile Forum zamišljen je kao platforma za preispitivanje, diskusiju i zamišljanje različitih narativa regiona, odupirući se spregama nacionalnih granica i etničkog razdvajanja. Zamišljen kao javna izvođačka umetnička instalacija, funkcioniše kao katalizator – preambula otvorenog izložbenog prostora za kulturnu demokratiju i platforma za civilno učešće u cilju podržavanja interkulturnog dijaloga. Višeglasne i višejezičke naracije Balkana koje budu sakupljene tokom The Ground Tour Journey biće dokumentovane upotrebom interaktivnih audio sustema, videa, pojedinačnih umetničkih odgovora i kritičkih osvrta koji će biti podeljeni putem štampanih i digitalnih izdanja. Na ovaj način, SKUB će prmovisati interkulturni dijalog i prekograničnu saradnju.


Manifesta 14 Prishtina_Co- Producing Common Space and Shaping Formations of Solidarity in the Western Balkans and Beyond

05/02/2021

Nosilac projekta: Manifesta foundation, Holandija

APSS Institut, Crna Gora

European Roma Institute for Arts and Culture, Nemačka

Institut za savremenu umetnost, Bugarska

Kosovo Architecture Foundation, Kosovo*

Meydan d.o.o., Srbija

Opština Priština, Kosovo*

NVO AKTIV, Kosovo*

Qendra Harabel, Albanija

Muzej na sovremenata umetnost skopje, Severna Makedonija

RRITU, Kosovo*

Udruženje za postkonfliktna istraživanja, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 429,884.00 €

Međunarodna Fondacija Manifesta (IFM), pokretač jedinog evropskog nomadskog bijenala, sarađuje sa Gradom Prištinom na razvijanju projekta Manifesta 14 Priština, koji bi trebalo da se realizuje tokom 2022. godine. U nastojanju da se demarginalizuje kultura u javnim politikama Kosova, Grad Priština je kontaktirao Manifestu sa pozivom za razvijanje kvalitativnh i održivih kulturnih aktivnosti u biliskoj saradnji sa regionalnim partnerima. Organizovan povodom Manifesta 14, projekat M14WB ima za cilj da razvije regionalni model saradnje koje će rezultovati stvaranjem nove kulturne institucije koja istražuje, stimuliše i promoviše proces pomirenja. Ovako zamišljena institucija baviće se odnosima između zajednica i povećaće pristup umernosti i obrazovanju sa posebnom pažnjom posvećenom manjinama. Projekat podržava međunarodna partnerstva i stimuliše interkulturalnu solidarnost i regionalno pomirenje. Promovisanjem kritičnih i održivih strategija kulturnog sećanja i materijalnom prezervacijom, projekat ima za cilj podsticanje umetničkog zajedničkog stvaranja među partnerima na Zapadnom Balkanu. Nadograđujući se na verovanje da demokratska i pluralistička društva iziskuju nezavisne kulturne politike koje podstiču slobodu izražavanja i koje su slobodne od korupcije, ovaj projekat ima za cilj unapređenje procesa regionalnog zajedničkog stvaranja. Povezivanjem arhitekture, urbanog planiranja, ljudskih prava, umetnosti i kulture, ovaj projekat animira razvoj interdisciplinarne institucije, i produžava društvenu, kulturnu i tehnološku inovaciju, zajedničko stvaranje, mobilnost i kulturna rešenja. Partneri na projektu, svaki od njih sa značajnim iskustvom u domenima umetnosti, urbanizma, izgradnje zajednica i mira, zajedno će istražiti i odrediti ulogu nove kulturne institucije u unapređenju regionalnog pomirenja, kao i u stimulisanju inovativne i inkluzivne izgradnje zajednice širom Zapadnog Balkana.


(NON)ALIGNED MOVEMENTS Strengthening contemporary dance in Western Balkans

05/02/2021

Lider projekta: Stanica – Servis za savremeni ples, Srbija

Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture, Severna Makedonija

Nomad Dance Academy, Bugarska

Tanzfabrik, Nemačka

Nomad Dance Academy, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 499,657.00 €

Projekat (Non)Aligned Movements (NAM) treba da ojača kreativni i potencijal za saradnju unutar savremenih plesnih praksi na Balkanu. Njime podstičemo društveni značaj ovdašnjeg savremenog plesa kroz povećanje naših sposobnosti za zajednički rad i saradnju, kroz promociju plesnog nasleđa i kroz njegovo upisivanje u buduće diskurse i prakse, ali i kroz podršku dugoročnom povezivanju na regionalnom i evropskom nivou.

Ciljevi projekta su (1) Stvaranje pozitivnog okruženja i pogodnih uslova za razvoj balkanskog savremenog plesa u evropskom kontekstu; (2) Razvoj kolektivnih kustoskih praksi u kojima zajednički rad, saradnja i zajedničko učenje usmeravaju modele organizovanja u plesu i daju primer saradničkih mikro-politika; (3) Jačanje društvenog uticaja savremene umetnosti i kulture na Balkanu kroz razvoj plesa, prakse deljenja znanja, zaštitu ugroženog i nesistematizovanog plesnog nasleđa i sistematizaciju diverzifikovanih znanja u toj oblasti.

Od izuzetne važnosti za projekat je (1) Predstavljanje prošlosti: zaštita plesnog nasleđa kroz istraživanje, konceptualizaciju i prezentaciju (izložbe i digitalni arhiv), i podsticanje veština za korišćenje digitalnog okruženja; (2) Promišljanje sadašnjosti: kritički diskurs i promišljanje društvene, kulturne i druge vrednosti savremenog plesa u balkanskim društvima (3) Stvaranje budućnosti: ekološki odgovoran način da se ostvare dobri radni uslovi za umetnike i da se oni povežu sa drugim društveno odgovornim kontekstima. NAM posebnu pažnju poklanja marginalizovanim zajednicama unutar balkanskih plesnih scena: žene, LGBTQI, kao i umetnici, umetničke prakse i iskustva sa i oko drugačijih tela dobijaju poseban položaj.


CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Muzeul Judetean de Istorie Brasov, Rumunija

Centre Belge de la Bande Dessinee, Belgija

National Historical Museum, Albanija

Strip centar na Makedonija, Severna Makedonija

Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči „Nikola Mitrović Kokan“, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 254,705.00 €

Istorijski strip na Balkanu ima prošlost koju su obeležili nacionalistički diskursi i komunistička propaganda ili jednostavno nema prošlost (slučaj Albanije). Nažalost, u mnogim slučajevima grehovi prošlosti karakterišu sadašnji strip na Balkanu, zbog čega je regionalno umetničko tržište istorijskih stripova siromašno, podeljeno i autarhično.

Konzorcijum partnera iz Albanije, Belgije, Makedonije, Rumunije i Srbije želi da promeni perspektivu i kaže „MOŽE“ stvaranju prekogranične kulturne mreže koja treba da olakša saradnji između umetnika i stručnjaka iz sveta istorijskog stripa na zapadnom Balkanu i Evropske unije, u duhu vrednosti Evropske unije.

Da bi se postigao ovaj cilj, konzorcijum teži da:

  • kroz uspostavljanje radnih alata (digitalne arhive i istorijske studije) istorije istorijskih stripova i putem međunarodnog otvorenog poziva za umetnike podstaknite kreativno istraživanje istorije od strane strip crtača kako bi stvorili nova dela i doprinese originalnom i nekonvencionalnom tumačenju evropske istorije, posebno istorije Balkana, sa uticajem na kulturni prostor kojim dominira kulturno nasleđe sa nekompatibilnim akcentima sa vrednostima Evropske unije;
  • promoviše istorijski strip kroz kulturne akcije kao što su izložbe, istraživački projekti, online platforme i javne rasprave o kulturnim i socijalnim klišeima, kao i stereotipima na Balkanu.

Takođe, ovaj projekat nije usmeren samo na profesionalnu ciljnu grupu (umetnike, stručnjake, organizacije) ili ljubitelje stripa, već obuhvata širu javnost i lokalne zajednice partnera na projektu sa ciljem da poveća strip publiku kroz slobodan pristup atraktivnim kulturnim događajima (putujuća izložba projekata u partnerskim zemljama), kao i na internetu (digitalna platforma).

 


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Translation in Motion

05/02/2021

Nosilac projekta: Réseau Européen des Centres Internationaux de Traducteurs Littéraires (RECIT), Francuska

Association pour la Promotion de la Traduction Litteraire, Francuska

Drustvo za izdavanje, promet i uslugi GOTEN GRUP, Severna Makedonija

Fondacia “Sledvashta Stranica”, Bugarska

OKF d.o.o., Crna Gora

Östersjöns Författar – Och Översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and Translators), Švedska

Sabiedriba ar Ierobezotu Atbildibu Starptautiska Rakstnieku un Tulkotaju Maja, Litvanija

Shoqata Poeteka, Albanija

Udruženje KROKODIL, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 347.468 €

Projekat “Translation In Motion” predstavlja doprinos fondu kvalitetne savremene prevodilačke građe na polju evropske književnosti. Sa fokusom na prevođenje sa i na jezike Zapadnog Balkana, u okviru projekta “Translation in motion”, u periodu od tri godine, u devet različitih zemalja organizovaće se 32 prevodilačke rezidencije, kako bi se književnim prevodiocima obezbedili uslovi za rad, istraživanje i interakciju na govornom području ciljnog jezika. Uz mogućnost za sklapanje profesionalnih kontakata, upoznavanje sa publikom, izdavačima i agentima zemlje domaćina, jednomesečne prevodilačke rezidencije podrazumevaju i 60 događaja otvorenih za širu javnost. Pored toga, organizovaće se i brojne radionice sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti. Prevodioci se prijavljuju za rad na još uvek neobjavljenom prevodu.

U okviru projekta obradiće se rodovski raznovrsna dela, sa posebnim fokusom na delima dečije književnosti i književnosti za mlade. Finalni rezultat projekta podrazumeva minimum od 25 prevedenih knjiga. Cilj projekta “Translation in motion” je poboljšanje uslova i stvaranje održivih resursa za kontinuirano prevođenje literarnih dela, kao i podrška centria za prevodilačke rezidencije – vodećim institucijama za internacionalizaciju književnih dela.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Rise of woman in culture in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Udruženje Fenomena, Srbija

Association for Development of Culture and Ecology Sensus, Severna Makedonija

BeoArt Contemporary, Srbija

SPES, Crna Gora

Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti – Prizma, Hrvatska

Zavod Lokarjeva galerija, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 307.171 €

Zamislite koju energiju jedna žena nosi u sebi i šta sve može da se učini u sinergiji više žena na jednom mestu. Jedan deo odgovora na to pitanje nudimo kroz projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“. Da bismo došli do zajedničkog cilja, isticanja uloge žene u kreiranju stvarnosti kroz umetnost, kulturu i ostale društvene sfere, mi žene, umetnice, vaninstitucionalne kustoskinje, eksperti u polju digitalnog marketinga, istraživanja, kulturne diplomatije, autorskih prava i feminističkih kretanja okupile smo se oko različitih aktivnosti.

Savremeno doba je doba različitosti na koje umetnost odgovora diverzitetom u izrazu i medijima. Ključno je razumevanje i prihvatanje. Umetnost spaja, što će u vizuelnom smislu biti predstavljeno kroz dve izložbe „Žena o ženi“, kako u realnom tako i u virtuelnom prostoru i dokumentarnom serijalu. Zajedničkim delovanjem kustoskinja i umetnica težimo da podstaknemo saradnju i podignemo svest o ženskom uglu posmatranja i reagovanja na stvarnost.

Kako je projekat zamišljen kao proces, baš kao što je i suština stvaralaštva u procesu iz koga se rađa vidljiva slika stvarnosti, tako je i fokus na aktivnostima predviđenim u projektu da istražuju, edukuju, razgovaraju, sarađuju, druže se, kao i da se prilagode savremenim digitalnim tehnologijama kroz VR tehnologije. Svesni neophodnosti za mladalačkom energijom i u želji da je podstaknemo razvili smo Rezidencijalni program koji će da okupi 30 mladih umetnica sa teritorija Zapadnog Balkana i Evrope, kao i da ih podstakne na dalju saradnju i razmenu. Umrežavanjem kustoskinja podjednako iz vaninstitucionalnog i institucionalnog sektora, otvaramo polje za povezivanje i podsticanje budućihh projekata sa sličnom temom.  Širu vidljivost sadržaja kojima se bavimo, identitetom žene u savremenoj umetnosti, kulturi i društvu, nudimo preko sajta, snimanja i emitovanja dokumentarnog serijala, kao krajnje publikacije.

Veliki feministički doprinos celini projekta pruža partner lider Udruženje Fenomena, koje je već četrnaest godina aktivno u oblasti unapređenja ljudskih prava, odnosno ravnopravnosti polova, poboljšanja položaja žena u Srbiji. Kako je projekat zasnovan na delovanju i saradnji nevladinih organizacija u kulturi, pored Fenomene, tu su udruženja BeoArt Contemporary, Spes, Sensus, Udruga Prizma i Lokrajeva galerija koji projektu pružaju umetničku stranu, a neki su fokusirani na mlade generacije.

Dakle, projekat je zasnovan na 95-procentnom učešću žena u kulturi, njihovim okupljanjem i spajanjem, sa ciljem podizanja svesti o ulozi žene u kulturi na Zapadnom Balkanu. Aktivnosti projekta su pored niza predavanja, radionica edukativnog karaktera i panela sa fokusom na stvaralaštvo i ulogu vanninstitucionalnog sektora u kulturi, dve izložbe u stvarnom i virtuelnom prostoru, istraživanje, dokumentarni serijal, osnivanje mreže kustoskinja i publikacija koja će obuhvatiti sve aktivnosti na jednom mestu.  Za identitet izabrali smo pojam LJUBAV koja uključuje i povezuje sve navedene aspekte.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

RE:PLAY – Redesigning playscapes with children in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Pazi!Park!, Slovenija

Kreativni krajobrazi, Hrvatska

Škogled, Srbija

Qendra Marrëdhënie (Relationship Center), Albanija

Gradionica, Crna Gora

Iznos dodeljenih sredstava: 424,947.00 €

Vekovima, edukatori i teoretičari detinjstva naglašavali su da deca ne bi trebalo toliko da budu vaspitavana da toliko uče, već radije da im ponudi pravo okruženje i alati da sami mogu da se bave svojim učenjem. Nestruktuirano igranje u prirodi omogućava deci da rizikuju, istražuju svoju znatiželju, i da gaje svoju maštu, nezavisnost i empatiju za druge – što su osobine koje oblikuju njihovu sposobnost da uče tokom života. Ipak, urbano detinjstvo je sve više hiper-nadzirano, po preciznom rasporedu, društveno podeljeno i odsečeno od prirodnog sveta. Prethodne decenije autocentričnog planiranja drastično su umanjile sposobnost dece da se kreću i igraju nezavisno u gradu. Kulturne norme koje okružuju rano detinjstvo postale su preokupirane minimizacijom rizika, a ovo se ogleda u često dosadnom, nerizičnom igranju koje tretira detinjstvo kao odgovornost koja se mora kontrolisati.

Ali igranje je previše važno da bi bilo zapostavljeno – trebalo bi da bude prepoznato kao oblik javnog izražavanja koje je jednako važno kao muzika ili umetnost, i trebalo bi mu dati prioritet u urbanom projektovanju u istoj meri kao hodanju ili odmoru. Mi smo odgovorni kao praktikanti kulture i urbanisti da to tako uradimo. Iako dizajn ne može da diktira kako se igranje odvija, ono što može da uradi je da stvori prostorne i materijalne uslove za odvijanje bogatijih vrsta igranja.

Projekat RE:PLAY  predstavlja dialogični i kolaborativni pristup ponovnom osmišljavanju igranja kao specifično ljudskog kapaciteta. Ovaj projekat naglašava važnost projektovanja prostora za (i sa) decu koja će se osećati slobodnim od ograničenja, naročito u kontekstu Zapadnog Balkana (ZB), gde je urbano projektovanje označeno društvenim, političkim i kulturnim ograničenjima koja stvaraju segregaciju i privatizovana mesta za igru. Partneri na RE:PLAY projektu pokrenuće prvi su-kreativni proces projektovanja koji uključuje decu kao primarne saradnike, sa ciljem transformisanja statusa kvo u projektovanju igranja na ZB i stvaranja inkluzivnijih i uzbudljivijih infrastruktura za igranje u našim gradovima. Ovaj projekat omogućiće razmenu ekspertiza u radu sa decom različitih uzrasta i iz različitih društveno/ekonomsko/kulturnih registara i rezultovaće regionalnom mrežom koja će za sobom ostaviti pet kolektivno projektovanih i izgrađenih javnih igrališta.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Udruženje centar za društvene inovacije Blink 42-21, Severna Makedonija

Arheološki institut, Srbija

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grčka

Balkan Heritage Foundation (Fondatsiya “Balkansko nasledstvo”), Bugarska

Muzej in galerije mesta Ljubljane, Slovenija

Navipro d.o.o., Slovenija

Nacionalna ustanova za upravljanje arheološkim lokalitetom Stobi, Severna Makedonija

Iznos dodeljenih sredstava: 338.055 €

Kulturno nasleđe predstavlja neverovatnu dodirnu tačku za saradnju kulturnog i kreativnog sektora. Njegova vrednost leži u potencijalu koji ima za pričanje priča. Posetiocima često nedostaje da budu uključeni, da imaju priliku da uče, kao i da dele relevantne informacije na kreativan i precizan način. Deljenje opštih informacija je problematično na lokalitetima kulturnog nasleđa Zapadnog Balkana, pošto im nedostaje dobra vizuelna prezentacija i uključivanje publike. Potrebe, kao i pažnja publike, drastično se menjaju, tako da gore pomenuti institucije moraju da se adaptiraju na novo okruženje i savremenu digitalizaciju. Specifične potrebe ovih lokaliteta, usled njihovog konzervativnog, istorijski uslovljenog koncepta prezentovanja, predstavljaju veći izazov za inovacije i saradnju sa kreativnim industrijama. Vrlo konkurentno tržište za privlačenje publike od njih zahteva da razviju nove strategije i da podržavaju progresivnu saradnju koja ima omogućava da se izdvoje i da uspeju. Ovo zahteva stvaranje inovativne saradnje diseminacije, koja je zasnovana na upotrebi naprednih tehnologija i poboljšavanju iskustva korisnika. Ovi izazovi nisu jedinstveni za institucije kulturnog nasleđa jedne zemlje, već su specifične za ceo region Zapadnog Balkana. S toga, nova saradnja podstaknuta pričanjem priča, osmišljena sa namerom da izgradi kapacitete gore pomenutih institucija sa krajnjim ciljem da razvije intenzivna iskustva pričanja priča za posetioce lokaliteta kulturnog nasleđa je od esencijalne važnosti. Ovaj projekat će dalje produbiti saradnju između partnera na projektu i predstavljaće osnovu za razvijanje kapaciteta kulturnih institucija za istraživanje novih mogućnosti imerzivnog pričanja priča u stvaranju narativa i iskustava koji će privući nove publike i dalje proširiti vrednosti kulturnog nasleđa.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

The Ways of the Heroes

05/02/2021

Nosilac projekta: Makedonski nacionalni teatar, Severna Makedonija

Asocijacija za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti Studio Teatar, Bosna i Hercegovina

Associazione “La Dramaturgie”, Italija

Eho Animato, Srbija

Loop Amke, Grčka

Izdavačka kuća Gavroš Dooel, Severna Makedonija

Studio za raziskavo umetnosti igre, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 395,183.00 €

Društvena apatija i nedostatak aktivnosti, naročito u zemljama ZB, prestavlja zajednički problem koji su svi partneri prepoznali. Projekat će iz umetničke ispitati ovaj problem i ponuditi načine da se priđe problemu, sa fokusom na najzabrinjavajući problem koji je neophodno odmah rešiti: životnu sredinu. Da li je potrebno da vidimo boju vazdiha koji udišemo da bismo nešto uradili? Zašto ne reagujemo čak i onda kada je u pitanju naš opstanak?

ZB partnerske zemlje koje su uključene u projekat, MK, RS i BiH, bave se aktuelnim pitanjem zagađenja vazduha, ali su partneri iz zemlja sa razvijenijim politikama zaštite životne sredine: SLO, IT, GR takođe pogođene klimatskom krizom. Ovo će biti podsticaj za preispitivanje odgovornosti u vreme krize. Prikupićemo činjenice: ali pitanje je šta ćemo URADITI sa ovim činjenicama? Kako da DELAMO kao pojedinci i kao zajednice? Kako reagujemo politički, društveno i emocionalno na krizu?

Dobre vesti su da ima junaka među nama, i oni nam mogu pokazati put! Ima mnogo pojedinaca koji su aktivni sa dobrim ciljem, ali oni nisu dovoljno vidljivi. Inspirisani Ibsenovom predstavom „Neprijatelj naroda“ koji preispituje uticaj pojedinca na zajednicu i obratno, fokusiraćemo se na povećavanje vidljivosti njihovih priča u publici kroz pozorište, performanse u javnom prostoru, izložbe, ilustrovanu knjigu za decu i onlajn kampanje.

Takođe ćemo analizirati kako mi kao umernici utičemo na životnu sredinu kroz naše radne procese. Međunarodni tim koji radi na koprodukciji sakupiće dokumentarni materijal kroz sve projektne aktivnosti i reinterpretiraće predstavu. Kroz aktivnost na multidisciplinarnom nivou, cilj nam je da donesemo dinamiku u sektor javnog pozorišta i da kreiramo savremeno pozorište koje potiče iz potreba zajednice. Osećaj pripadnosti važan je za identitet pojedinca. Podelićemo priče o dobrim praksama kako bismo inspirisali svoje zajednice da prate puteve junaka.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration

05/02/2021

Nosilac projekta: Kooperativa – Regionalna platforma za kulturu, Hrvatska

Alliance Operation City, Hrvatska

Anibar, Kosovo*

Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, Srbija

Društvo asocijacija, Slovenija

JADRO – Asocijacija nezavisne kulturne scene Skoplje, Severna Makedonija

Omladinski kulturni centar Abrašević, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 424.010 €

U toku protekle decenije pojavio se intenzivni bottom-up razvoj u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, uglavnom u okviru civilnog sektora u kulturi. Neophodnost novih modela organizovanja, rada i upravljanja van tradicionalnih institucionalnih okvira podstakla je regionalnu  vršnjačku razmenu znanja i iskustava. Ovaj projekat se nastavlja na postojeća iskustva i saradnje i dalje razvija regionalnu i evropsku razmenu, tako stvarajući dinamičnu šemu umetničke razmene između kulturnih centara, kreirajući znanje zasnovano na činjenicama o novim participatornim modelima rada, izgrađujući kapacitete i veštine umernika i kulturnih operatora da nastupaju regionalno i internacionalno i povećavajući vidljivost regionalne saradnje kako na lokalnom tako i na evropskom nivou. Ovaj projekat predstavlja priliku za aktere u regionu da kreiraju održiv i stabilan okvir za buduće razvijanje regionalne saradnje, preuzimajući aktivniju ulogu u procesu trazicije, pomirenja i uzajamne podrške. Projekat će ponuditi trenutnu mapu i analizu postojećih inovativnih participativnih pristupa koji se tiču programske saradnje i upravljanja u civilnom sektoru u kulturi i definisaće ovu temu na većem transnacionalnom nivou, pritom zadržavajući dužnost upravljanja bottom-up procesima saradnje. Projekat takođe nudi sigurne alate u vidu uobičajenog know-how koji je dostupan za dalju upotrebu na evropskom nivou. Kombinovanjem peer-to-peer logike razmene iskustava i veštine sa ekspertskim pristupom, u okvitu mentorstava i uparivanja,  projekat će ponuditi treninge na temu praktičnih veština koje su neophodne za uspešnu implementaciju transnacionalnih kulturnih programa. Naposletku, projekat omogućava prepoznavanje i veće učešće umetnika i kulturne scene Zapadnog Balkana u evropskom kulturnom „ekosistemu“, nadovezujući se i poboljšavajući rad drugih aktera, kao što su evropske kulturne mreže.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

#synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Fondacija Don Branko Sbutega, Crna Gora

Centar beogradskih festivala – CEBEF, Srbija

Festival Ljubljana, Slovenija

Dubrovačke ljetne igre, Hrvatska

Kosovo Chopin Association, Kosovo*

Vox Baroque, Albanija

Iznos dodeljenih sredstava: 410,930.00 €

Projekat #Synergy ima za cilj da prevaziđe trenutno postojeće prepreke za sektor umetničke muzike na Zapadnom Balkanu, koje su posledice malih i fragmentiranih umetničkih tržišta, nejednakog ekonomskog razvoja i nedavnim konfliktima u regionu. Projekat naglašava potrebu za saradnjom između zemalja ZB i EU u polju klasične savremene muzike što će za rezultat imati veće prepoznavanje ovog perifernog KKI sektora na evropskom nivou.

Naziv projekta oslikava njegove primarne ciljeve: poboljšavanje veština učesnika (u klasičnoj muzici znak ‘#’ naziva se povisilica (eng. sharp) i sinergizacija aktivnosti partnera na projektu. Projekat spaja šest relevantnih festivala umetničke muzike sa ZB i iz EU (Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo*, Slovenija i Hrvatska). Festivali će u saradnji naručiti nove muzičke komade od odabranih kompozitora srednjeg nivoa iskustva (2 kompozitora po festivalu, 12 ukupno). Svaki kompozitor učestvovaće u programu rezidencije u nekoj drugoj projektnoj zemlji i on/ona će iskomponovati komad koji nudi umetnički odgovor na izabranu društveno relevantnu temu. Ove komade izvodiće odabrani mladi izvođači klasične muzike iz svih projektnih zemalja (otpilike njih 40 ukupno) koji će predstaviti ovu novu muziku publikama širom ZB i EU projektnih zemalja. S toga, kompozitori i izvođači će dobiti jak međunarodni podsticaj, dok će festivalima koristiti transnacionalna razmena know-how i resursa koji, trenutno, praktično ne postoje.

U isto vreme, projektni partneri će imati aktivnosti u cilju daljeg razvijanja sopstvenih kapaciteta u menadžmentu u kulturi. Organizovaće se šest radionica (jedna po partneru) koje će se baviti različitim relevantnim problemima ove industrije, uključujući i učesnike u peer učenju i deljenju iskustava. Nezavisna eksperska istraživačka grupa radiće na analizi politike što će za rezultat imati priručnik za industriju klasične muzike na ZB i dalje od toga.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

Balkan Translation Collider

05/02/2021

Nosilac projekta: Fondacia “Sledvashta Stranica”, Bugarska

Društvo za izdavanje, promet i uslugi GOTEN GRUP, Severna Makedonija

Glavni grad Podgorica, Crna Gora

Shoqata poeteka, Albanija

Srsen Ivan, Hrvatska

Udruženje ARGH, Srbija

Iznos dodeljenih sredsrava: 324.234 €

Projekat Balkan Translation Collider nastao je iz zajedničkog nastojanja partnera na projektu – kao književnih NVO, udruženja, malih izdavačkih preduzeća, književnih agenata, organizatora sajmova/festivala knjiga i gradskih vlasti – da prevaziđu barijere u književnoj saradnji u okviru Zapadnog Balkana i između regiona i zemalja članica EU. Projekat je fokusiran na izgradnju kapaciteta za saradnju književnih menadžera i hands-on učenja u međunarodnom kontekstu. Projekat će opskrbiti buduće književne medijatore novim profesionalnim kontaktima, novim poznavanjem međunarodnih tržišta knjiga, motivacijom i spremnost da budu transnacionalno aktivni. Takođe, projekat će stvoriti platformu za dijalog između nezavisnog sektora, izdavačke kulturne industrije i kreatora politika u zemljama Zapadnog Balkana. Na duže staze, projekat će dovesti do povećane vidljivosti pisaca sa Balkana kao i savremene književnosti preko jezičkih barijera.


Saradnje na Zapadnom Balkanu

ReCulture: Re- branding of Cultural Institutions in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Kulturni centar Trebinje, Bosna i Hercegovina

Udruženje „INK Fest“, Srbija

Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Francuska

Fiels OG, Austrija

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

Umjetnička kolonija „Danilovgrad“, Crna Gora

Iznos dodeljenih sredstava: 466,852 €

Sveukupni cilj projekta ReCulture jeste da uspostavi osnovu za povećanu vidljivost i modernizovan izgled kulturnih institucija Zapadnog Balkana podržavanjem intersektorskog povezivanja i saradnjom između kulturne i kreativne industrije u zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije. Naročiti ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta kulturnih institucija sa Zapadnog Balkana kroz rekonstrukciju njihovih vizuelnih identiteta i razvijanje novih veština u strateškom prostupu razboju publike i komunikacionih praksi; 2) Sticanje novih profesionalnih iskustava i stručnost mladih dezajnera sa Zapadnog Balkana podsticanjem saradnje na Zapadnom Balkanu, kao i sticanje i primena novih dizajnerskih veština, zajedničkih Evropskoj uniji i profesionalnim dizajnerima sa Zapadnog Balkana 3) Promovisanje novih pristupa marketingu i razvijanju publike i testiranje novih modela zarade kulturnih institucija na Zapadnom Balkanu putem edukacije o novim poslovnim veštinama, proizvodnje ograničene serije suvenira i razvijanje on-lajn prodavnica. Četiri kulturne institucije sa Zapadnog Balkana (BiH, MN, RS) upoznaće se sa najboljim EU praksama u savremenoj komunikaciji i razvijanju publike, dobiće novi vizuelni identitet i veštine za strateško razvijanje i održavanje novih pristupa komunikaciji i razvijanju publike. Grupa mladih dizajnera sa Zapadnog Balkana, stećiće raznolika iskustva i veštine i upotrebiće ih, u okviru mentorstva prepoznatih profesionalaca iz EU i Zapadnog Balkana, za rad na rebrendiranju četiri kulturne institucije sa Zapadnog Balkana, i tako popraviti njihov profesionalni portfolio i potencijal za zapošljavanje. Ovaj proces biće zasnovan na strateškim participatornim analizama rada kulturnih institucija Zapadnog Balkana, što će biti propraćeno produkcijom i distribucijom niza dokumenata sa preporukama kako za dizajnere tako i za institucije. Umetnički i kulturni događaji u BiH, MN i RS, uključujući i Novi Sad EpK 2022, osiguraće učenje među EU i ZB institucijama i profesionalcima, kao i promociju proizvoda projekta.


Archives