Category Archives: Vesti

i-Portunus 2021 – Mobilnost u oblasti muzike i kulturnog nasleđa

17/02/2021

Ko može da se prijavi?
kompozitori, muzičari i pevači, najpre u oblasti klasične muzike, džeza i tradicionalnih muzičkih žanrova
• umetnici i profesionalci aktivni aktivni u polju kulturnog nasleđa

Za kakvu podršku se može konkurisati?
Kratkoročna mobilnost u kontekstu:
• međunarodnih saradnji
• rezidencija usmerenih ka novoj produkciji
• aktivnosti profesionalnog razvoja

Za koji period se može konkurisati?
Može se konkurisati s projektima mobilnosti između 16. jula i 30. novembra 2021. godine, uzimajući u obzir uslove za putovanje.

Koliko može da traje putovanje?
Put može da traje između 7 i 60 dana.

Koji je iznos finansijske podrške?
Individualno se može se konkurisati za maksimalnih 3000 evra podrške.

Do kada je konkurs otvoren?
Prijave se mogu poslati do 15. aprila 2021. god.

Kako se konkuriše?
Kreirajte nalog za konkurisanje na my.i-portunus.eu i popunite onlajn konkursni formular.

VAŽNA INFORMACIJA:
Prvi i-Portunus konkurs za finansiranje mobilnosti u oblasti muzike i književnog prevodilaštva je otvoren do 28. februara, dok je poziv u oblasti arhitekture otvoren do 14. marta.

Dodatne informacije: www.i-portunus.eu/


Rezultati javnog poziva za učešće u in-house obukama

10/02/2021

 

Na osnovu javnog poziva za učešće u programu in-house obuka odabrano je osam ustanova i organizacija u kulturi s kojima ćemo u narednim mesecima raditi na podizanju programsko-organizacionih kapaciteta za učešće u programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koje realizuju.

Predstavnici sledećih ustanova i organizacija imaće priliku da direktno rade sa timom Kultura deska Srbija i predstavnicima uspešnih projekata programa Kreativna Evropa:

 1. Univerzitetska biblioteka „ Nikola Tesla“, Niš
 2. Kulturni centar Kruševac
 3. AKUD Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović”, Beograd
 4. Udruženje građana „Fabrika umetnika”, Niš
 5. Udruženje građana ”Kruna”, Beograd
 6. Udruženje građana ”Fakiri sa juga”, Kruševac
 7. Medijski arhiv Ebart, Beograd

Tim Kultura deska Srbija će u narednim danima kontaktirati predstavnike odabranih ustanova i organizacija kako bi zajedno utvrdili termine realizacije obuka. Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima obuka želimo uspešan rad!


Učestvujte u anketi projekta Perform

09/02/2021

Projekat Perform, koji je nedavno otpočeo pod okriljem Evropske komisije, trenutno je u fazi istraživanja i razvoja. Prvi javni poziv za finansiranje mobilnosti i distribucije biće objavljen u junu 2021. godine.

U međuvremenu, pozvani ste da učestvujete u opsežnoj i veoma važnoj anketi, na osnovu koje će se raditi na dizajniranju nove međunarodne šeme mobilnosti i digitalne distribucije izvođačkih umetnosti u zemljama Kreativne Evrope.

Vaš doprinos i iskustva pomoći će timu koji vodi projekat da prikupi informacije o trenutnoj situaciji u polju scenskih umetnosti i oblikuje buduće preporuke.

Svi koji rade u scenskim umetnostima kao stvaraoci, producenti, menadžeri, rukovodioci ili programeri u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa pozvani su da daju svoj doprinos popunjavanjem upitnika.

Anketi možete pristupiti preko zvaničnog sajta projekta.


Pokrenuta platforma Perform Europe

01/02/2021

 

Perform Europe je dugo očekivani projekat programa Kreativna Evropa koji će podržati eksperimente u oblasti izvođačkih umetnosti, kako bi međunarodna mobilnost umetnika bila održivija, inkluzivnija i uravnoteženija. Cilj projekta je kolektivno testiranje i osmišljavanje buduće evropske šeme podrške za prekograničnu mobilnost i digitalnu distribuciju scenskih umetnosti.

Tokom 18 meseci, u okviru Perform Europe biće istražene i testirane održive prakse turneja – na umetničkom, ljudskom, socijalnom, ekonomskom i ekološkom planu. Takođe, platforma će promovisati digitalne tehnologije, kao uzbudljiv resurs za eksperimentisanje u scenskim umetnostima.

Nastojaće da dopre do različitih grupa profesionalaca u oblasti izvođačkih umetnosti, kao i publike, koja obično ne učestvuju u međunarodnim turnejama izvođačkih umetnosti, niti ima direktne koristi od njih.

Šta se će dešavati od 2021. do leta 2022. godine? Ukratko:

 • Istraživanja potreba u oblasti iѕvođačkih umetnosti,
 • Pokretanje digitalne platforme Perform Europe i poziva ѕa konkurisanje;
 • Umrežavanje i stvaranje ”touring” partnerstava na digitalnoj platformi;
 • Dodeljivanje grantova izabranim partnerstvima;
 • Prekogranična cirkulacija umetničkih dela – i u fizičkom i u virtuelnom svetu;
 • I najzad, objavljivanje zaključaka o pokretanju ove vrste podrške u okviru strukture programa Kreativna Evropa 2021-2027.

Više informacija: https://www.performeurope.eu


Vesti

Kvaka 22 podržana kroz dva projekta inicijative Muzika pokreće Evropu

20/01/2021

 

Danas su objavljeni dugo očekivani rezultati četiri konkursa u okviru inicijative Muzika pokreće Evropu i to konkursa za koprodukcije, saradnju malih muzičkih prostora, edukacije i učenja u oblasti muzike i konkursa za profesionalizaciju i treninge.

U okviru konkursa za saradnju malih muzičkih prostora podržano je 12 partnerskih projekata, a u dva projekta u svojstvu partnera učestvuje Alternativni umetnički prostor Kvaka 22 iz Beograda.

Jedan od projekta predvodi orgnizacija Szubjektív Érték Alapítvány sa konzorcijumom partnera koji čine: Király-Nappali Kft., Kvaka 22, Tamaš Horvat PR Ugostiteljska radnja Zentropia Senta, Channel Zero- kulturno umetniško društvo i  C. Gulas Exotic Srl, dok drugi projekat predvodi organizacija STICHTING WORM u partnerstvu sa Kvakom 22, organizacijama DABADABA i VAARTKAPOEN.

Čestitamo organizaciji Kvaka 22 na odobrenom učešću u čak dva projekta na samom početku nove godine!

Projekti podrške malim muzičkim prostorima imaju za cilj promociju održive distribucije muzike kroz saradnju malih i srednjih izvođačkih prostora, kao i podsticanje inovativnih modela saradnje, unapređenja njihove uloge i identiteta u lokalnoj zajednici.

Rezultati svih konkursnih poziva su dostupni na sajtu Evropske komisije.


Vesti

i-Portunus 2020-21: mobilnost u oblasti arhitekture, muzike i kulturnog nasleđa

15/01/2021

 

Pilot projekat programa Kreativna Evropa i-Portunus nastavlja da finansira mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi još jednim projektnim ciklusom.

Uz dva otvorena konkursa u oblasti muzike i književnog prevođenja, otvorena su još dva nova, i to: konkurs za podršku projekata mobilnosti umetnika u oblasti arhitekture, i konkurs za podršku mobilnosti u oblasti muzike i kulturnog nasleđa.

Ko se može prijaviti?

Mogu se prijaviti arhitekte i drugi profesionalci aktivni u polju arhitekture (pojedinci ili grupe do 5 ljudi), starosti preko 18 godina, svih nivoa obrazovanja i stepena iskustva, koji imaju legalno prebivalište u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa.

Kakvi projekti se podržavaju ovim konkursom?

Podržavaju se projekti kontinuirane mobilnosti (jedno povratno putovanje ka jednoj destinaciji ili jedno putovanje koje obuhvata više destinacija) ili projekti segmentirane mobilnosti (više putovanja ka jednoj ili ka različitim destinacijama).

Podržava se kratkoročna mobilnost u kontekstu:

Kada se mogu realizovati projekti?

Projekti se odnose na mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi između 16. juna i 30. novembra 2021. godine, ukoliko uslovi dozvoljavaju. Projekti mogu da traju između 7 i 60 dana.

Koliki iznos podrške može da se očekuje?

Maksimalni iznos finansiranja projekta mobilnosti po osobi je 3.000 evra.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno da otvorite nalog na my.i-portunus.eu i popunite obrazac za prijavu. Rok za podnošenje prijava je 14. mart 2021. godine.

Dodatne informacije možete naći na sajtu i-Portunus projekta: https://www.i-portunus.eu/

I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope.


Vesti

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u programu in-house obuka u oblasti kulture

12/01/2021

 

Desk Kreativna Evropa Srbija upućuje javni poziv svim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga za učešće u programu in-house obuka, koja podrazumeva direktan rad sa timom javne ustanove ili udruženja građana koje se prijavljuje.

Obuka se odnosi na sledeće teme u oblasti kulture:

– negovanje programske izvrsnosti – novi programski formati, alati, teme;

– diversifikacija izvora finansiranja i finansijsko upravljanje projektima;

– razvoj kadrova i partnerstava kroz interresorno i intersektorsko povezivanje, umrežavanje i koprodukcije;

– razvoj ustanove/organizacije kroz međunarodnu saradnju i evropske projekte;

– „filozofija” i koncepti evropske saradnje.

U okviru javnog poziva biće odabrane minimum sedam ustanova kulture ili organizacija civilnog društva, a obuka će biti realizovana tokom prve polovine 2021. godine. Obuka će se organizovati prema epidemiološkim preporukama i u skladu sa merama zaštite od virusa Kovid 19.

Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija koje planiraju učešće u programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koje realizuju.

Kriterijumi

Pravo učešća u programu obuka imaju ustanove kulture i organizacije civilnog drušva koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

1) da nemaju značajnog iskustva u realizaciji projekata u kulturi koji su podržani sredstvima Evropske unije;

2) da zapošljavaju/ angažuju neke od različitih kadrovskih profila neophodnih za realizaciju projekta (programski urednici, rukovodioci, organizatori/ producenti/ menadžeri, stručnjaci za odnose s javnošću, ekonomisti, pravnici, itd.)

3) potencijal za uspešnu realizaciju projektne ideje ili opis problema sa kojima se ustanova/ organizacija susreće u svom radu.

Podnošenje prijave

Podnosioci prijave obavezno dostavljaju sledeću potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs:

1) pismo prijave na javni poziv (u slobodnoj formi, do 500 reči) sa naznakom teme na koju se prijava primarno odnosi;

2) opis projektne ideje ili opis problema sa kojima se ustanova/ organizacija susreće u svom radu a na čemu bi se zasnivao program obuke (u slobodnoj formi, do 500 reči);

3) podatke o podnosiocu prijave („lična karta“ ustanove kulture/ organizacije civilnog društva, broj i struktura angažovanih lica, spisak domaćih i međunarodnih projekata i dr.).

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 5. februara 2020. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzimate u razmatranje.


Vesti

Srećna Nova 2021!

22/12/2020

Drage koleginice i kolege, saradnici i prijatelji,

Godina za nama donela nam je novo iskustvo iz kojeg smo svi naučili mnogo o tome šta kultura i umetnost predstavljaju u svakodnevnom životu i koje sve puteve pronalaze dobre ideje.

Istovremeno, donela je nove mogućnosti za naš region, poput konkursa za kulturnu saradnju na Zapadnom Balkanu u okviru kojeg s prvim januarom otpočinju aktivnosti trinaest projekata.

Naredna godina otvara novi ciklus programa Kreativna Evropa, kojem će Republika Srbija pristupiti u julu, za šta ćemo se zajedno pripremati u predstojećim mesecima.

Do tada, želimo vam da se odmorite i oporavite, i s uspehom otpočnete Novu, 2021. godinu!

Srdačno,

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Izveštavanje u evropskim projektima – šta treba znati?

21/12/2020

Obavezna aktivnost na svakom uspešnom evropskom projektu u okviru programa Kreativna Evropa je sastavljanje i podnošenje finansijskog i narativnog izveštaja o realizaciji projekta.

Zadatak je složeniji kada su u pitanju partnerski projekti, a zbog sve većeg broja evropskih projekata koje realizuju ustanove i organizacije iz Srbije, želimo da pomognemo u razrešavanju svih pravnih i drugih nedoumica.

Na sva pravno-finansijska pitanja koja ste postavili u upitniku odgovara Ana Ćosić, ekonomistkinja i koordinatorka finansijskih poslova MEDIA deska Srbija, koja ima značajno iskustvo u ovoj oblasti.

Prezentacija je dostupna na YouTube kanalu Deska Kreativna Evropa Srbija.


Vesti

Onlajn prezentacija: Opšte finansijsko upravljanje projektima

16/12/2020

Prilikom upuštanja u zadatak finansijskog upravljanja projektom korisno je razumeti sve opšte pojmove koji se tiču finansijskog upravljanja, faze koje obuhvata finansijsko upravljanje jednim projektom, zatim kako organizovati projektni tim u odnosu na potrebe tog zadatka.

Na ovu i slične teme govoriće dati Luka Kulić, predstavnik Galerije Matice srpske, koji ima višegodišnje iskustvo implementacije evropskih projekata u kulturi, najpre u okviru programa Kreativna Evropa.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

Uspešna implementacija evropskih projekata u kulturi podrazumeva stalno unapređivanje znanja i veština u raznim poljima menadžmenta – od razumevanja relevantnog pravnog okvira i poznavanja najboljih praksi, do rada u međunarodnim timovima i upravljanja novcem.

Iako se to znanje najbolje stiče kroz realizaciju projekata, za upuštanje u administriranje projekata veoma je važno dobro informisanje, tj. razmena znanja i specifičnih iskustava. S idejom da se odgovori na najvažnija finansijsko-administrativna pitanja, pokrenuli smo ciklus onlajn prezentacija „Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“.

Ciklus je najpre namenjen predstavnicima ustanova i organizacija koje su nove u programu, naročito onima koje imaju prve liderske projekte, ali može biti od koristi i onima koji realizuju evropske projekte u okviru drugih EU programa ili tek planiraju da se upuste u konkurisanje.


Vesti

Uži izbor za listu 7 najugroženijih objekata kulturnog nasleđa u 2021. godini

14/12/2020

Evropa Nostra, organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom kulture i prirode, i Institut Evropske investicione banke, objavili su danas listu 12 najugroženijih objekata kulturnog nasleđa, među kojima je i Manastir Dečani, sa odrednicom „Kosovo*“.

Izbor najugroženijih je napravljen na osnovu istorijskog značaja i kulturne vrednosti, i urgentnosti njihove ugroženosti. Listu 12 ugroženih lokaliteta je sastavio međunarodni Savetodavni odbor u kojem su stručnjaci za istoriju, arheologiju, arhitekturu, konzervaciju, projektno planiranje i finansije.

Na ovogodišnjoj listi se nalaze:

Achensee Steam Cog Railway, Tirol, Austrija
Modern Theatre, Sofija, Bugarska
Cemetery Complex of Mirogoj, Zagreb, Hrvatska
Church of Saint-Denis, Hauts-de-France, Francuska
Narikala Fortress, Tbilisi, Gruzija
Green Space System, Keln, Nemačka
Five Southern Aegean Islands, Grčka
The Giusti Garden, Verona, Italija
The Ca’ Zenobio Palace, Venice, Italija
Dečani Monastery, Kosovo*
Central Post Office in Skoplje, Severna Makedonija
San Juan de Socueva Chapel and Hermitage, Kantabria, Španija

Ove znamenitosti su u najužem krugu za Program „Sedam najugroženijih spomenika kulture Evrope za 2021. godinu“, koji će biti objavljen u martu.

Ovim programom, pokrenutim 2013. godine, evropska mreža Evropa Nostra nastoji da sačuva ugroženo nasleđe Evrope, za šta ne obezbedjuje direktno finansiranje, već stručnu i aktivističku podršku. Prvi put od pokretanja programa, za lokalitete na listi „Sedam najugroženijih spomenika kulture Evrope 2021“ moći će da se traži do 10.000 evra od Instituta Evropske investicione banke.

Više informacija je dostupno na sajtu evropske mreže Evropa Nostra.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu Kosova i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova.


Vesti

Info sesija – Kako aplicirati za sredstva namenjena kulturi?

14/12/2020

EU Info Point Novi Sad u saradnji s Deskom Kreativna Evropa Srbija organizuje dvodnevnu informativnu sesiju o pisanju projekata za sredstva namenjena programima u kulturi. Info sesija se organizuje u dve etape i to 16. i 17. decembra od 18h-19:30h. Učešće na info sesijama je besplatno ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno prijaviti se. Cilj susreta je podizanje kvaliteta i priprema projekata za prijave na programe, sa posebnim akcentom na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Dan 1.
Prvog dana tema obuke će biti razvoj ideje i koncepta projekta – kako formirati osnovnu ideju projekta, polazište za ideju – potrebe kulture i specifičnosti polja delatnosti, kako definisati aktivnosti da budu raznovrsne, inovativne i da doprinose realizaciji projektne ideje; kako mapirati ciljeve i ciljne grupe, kome se projekat obraća i na koga upućuje; kako napraviti realističan i izvodljiv vremenski plan realizacije; i kako napraviti strukturu partnerstva sa drugim pravnim licima i pojedincima. Forma obuke je zamišljena kroz dijalog i sa fokusom na nedoumice i pitanja učesnika i učesnica.

Dan 2.
Drugog dana tema je upravljanje jednim projektom – definisanje svih obaveza u projektu, podela uloga i rad projektnog tima; finansijski i pravni poslovi, budžetiranje i finansijsko upravljanje; komunikacija sa nadležnim telimaorganizacija i realizacija pojedinačnih aktivnosti; komunikacija i odnos sa partnerima; promocija i diseminacija projekta, komunikacija sa javnošću; izmene u projektu; pisanje narativnog i finansijskog izveštaja. Forma obuke je zamišljena kroz dijalog i sa fokusom na nedoumice i pitanja učesnika i učesnica.

Info sesije vodi Luka Кulić, zaposlen u Galeriji Matice srpske gde obavlja poslove organizacije i produkcije izložbi i drugih javnih događaja. Luka je takođe saradnik Deska Кreativna Evropa Srbija u okviru EU programa Кreativna Evropa na poslovima edukacije aplikanata, savetovanja aplikanata, finansijskog upravljanja, održavanja predavanja i radionica, pisanje narativnog i finansijskog izveštaja i drugih aktivnosti.

Više o načinu prijave možete pogledati ovde.


Vesti

Realizovane in-house obuke u 2020. godini

11/12/2020

U cilju održavanja kontinuiteta rada na jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u pogledu evropske saradnje i pisanja projekata, Desk Kreativna Evropa Srbije je u saradnji s partnerskim organizacijama i pojedincima organizovao nekoliko in-house obuka u drugoj polovini 2020. godine.

Za razliku od tradicionalnih obuka Deska koje okupljaju veliki broj profesionalaca u kulturi, format in-house obuka podrazumeva direktan rad u malim grupama, što je u skladu s epidemiološkim merama tokom epidemije Kovid-19.

Na osnovu javnog poziva izabrano je 15 ustanova i organizacija u kulturi, a obuka je uspešno realizovana s 12 njih, dok će zbog nepredviđenih okolnosti susreti s tri organizacije biti organizovani tokom 2021. godine.

U saradnji s timom kreativnog haba Nova Iskra, organizacije koja je u okviru programa Kreativna Evropa razvijala svoje međunarodne saradnje i kontakte, održana je obuka u Centru za kulturu i obrazovanje ”Božidarac 1947” (Beograd), ”Inat” centru (Beograd), Šabačkoj biblioteci, Narodnom muzeju Šabac i Kulturnom centru Šabac.

S timovima Centara savremene umetničke produkcije “Viva Dance Academy”(Novi Sad) i Kreativno afirmativne organizacije ”Parnas” (Novi Sad) radio je Luka Kulić, predstavnik Galerije Matice srpske, koji ima zapaženo iskustvo u realizaciji projekata u okviru programa Kreativna Evropa.

Andrija Stojanović, koordinator poslova međunarodne saradnje Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i član organizacije civilnog društva ”Tačka komunikacije” i Nina Mihaljinac, docentkinja u oblasti kulturne politike na Fakultetu dramskih umetnosti radili su s timovima Udruženja likovnih umetnika Srbije na razvoju nekoliko projektnih ideja.

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija održao je nekoliko obuka, podeljenih u više sesija (onlajn i uživo) s timovima Fakulteta primenjenih umetnosti (Beograd), Studentski kulturni centar Kragujevac, Sindikata novinara Srbije (Beograd), Društvo RE.KreAKTa (Beograd) i organizacijom Kid Hab (Beograd). Prvom delu obuke, koji je održan onlajn, prisustvovali su predstavnici svih organizacija, dok je drugi deo obuke s predstavnicima Fakulteta primenjenih umetnosti, Kid Haba, Fakulteta tehničkih nauka i društva RE.KreAKTa zakazan za prvu polovinu 2021. godine.

U narednom periodu biće otvoren novi poziv za prijavu učešća u in-house obukama, koje ćemo realizovati širom Srbije tokom pre polovine 2021. godine.


Vesti

i-Portunus 2020-21: mobilnost u oblasti muzike i književnog prevodilaštva

10/12/2020

Pilot projekat programa Kreativna Evropa i-Portunus nastavlja da finansira mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi još jednim projektnim ciklusom. Trenutno su otvorena dva nova konkursa, i to: konkurs za podršku projekata mobilnosti umetnika u oblasti muzike, i konkurs za podršku mobilnosti prevodilaca književnih dela.

Ko se može prijaviti?


Kakvi projekti se podržavaju ovim konkursom?

Podržava se kratkoročna mobilnost u kontekstu:

Kada se mogu realizovati projekti?

Projekti se odnose na mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi između 1. juna i 30. novembra 2021. godine, ukoliko uslovi dozvoljavaju. Projekti mogu da traju između 7 i 60 dana.

Koliki iznos podrške može da se očekuje?

Maksimalni iznos finansiranja projekta mobilnosti po osobi je 3.000 evra.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno da otvorite nalog na my.i-portunus.eu i popunite obrazac za prijavu. Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2021. godine.

Dodatne informacije možete naći na sajtu i-Portunus projekta: https://www.i-portunus.eu/

I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope.


Vesti

Izveštavanje u evropskim projektima – postavite pitanje!

03/12/2020

Imajući u vidu da je sastavljanje i podnošenje finansijskog i narativnog izveštaja o realizaciji projekta obavezna aktivnost na svakom uspešnom projektu u okviru programa Kreativna Evropa, kao i da često stvara nedoumice zbog kojih nismo sigurni kako da postupimo, pozivamo vas da zajedno razrešimo sva otvorena pitanja i dileme!

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće javnu, onlajn prezentaciju na ovu temu, koja će biti zasnovana na pitanjima koje nam pošaljete. Poziv se odnosi i na one koji su na kraju projektnog puta, ali i na one koji tek otpočinju projekat, budući da je važno na vreme predvideti sve važne detalje.

Molimo vas da sva pitanja i dileme upišete u kratkom upitniku kojem možete pristupiti ovde, a mi ćemo nastojati da u prezentaciji odgovorimo na sve pojedinosti vaših upita.

Poziv za dostavljanje pitanja je otvoren do 12. decembra!


Vesti

Rezultati konkursa „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“

27/11/2020

Objavljeni su rezultati međusektorskog konkursnog poziva „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“ koji je bio raspisan u januaru ove godine. Podržano je osam projekata sa ukupno 3.176.333,97 evra, a u jednom od njih, projektu „MUSE.ar“ koji vodi organizacija Pro Progresione Kulturalis iz Mađarske, učestvuje i UPT Lepenski Vir iz Donjeg Milanovca. Čestitamo svim ustanovama i organizacijama koje su podržane u okviru ovog konkursa.

Spisak podržanih projekata i organizacija možete preuzeti ovde.

Pre uspostavljanja Laboratorije za kreativne inovacije u okviru narednog ciklusa programa Kreativna Evropa 2021-2027, Evropska komisija je pokrenula pilot poziv „Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja“ za podršku prekograničnim, međusektorskim aktivnostima. Cilj konkursa bio je da podrži projekte koji nude nove oblike stvaralaštva kroz ukrštanje različitih oblasti kulture i audiovizualne delatnosti, uz korišćenje inovativnih tehnologija, s fokusom na virtuelnu realnost, kao i projekte koji podstiču inovativne međusektorske pristupe i alate za olakšavanje pristupa, distribucije, promocije svih oblasti kulture i kreativnosti, uključujući kulturno nasleđe.


Vesti

Onlajn prezentacija: Načini isplate honorara umetnicima i spoljnim saradnicima

03/11/2020

Realizacija svakog evropskog projekta u kulturi podrazumeva angažovanje spoljnih saradnica*: umetnica, kustoskinja, istraživačica, edukatorki i drugih profesija koje su neophodne za uspešno izvođenje aktivnosti u raznim oblastima i na razne teme kojima se bavi program Kreativna Evropa. Imajući u vidu da pravno-formalna procedura uključivanja spoljnih saradnica otvara puno pitanja brojnim ustanovama i organizacijama u kulturi, odlučili smo da jednu od prezentacija u okviru onlajn ciklusa „Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“ posvetimo ovoj temi.

O načinima isplate nadoknada spoljnim saradnicama iz Srbije i inostranstva, tipovima ugovora i obavezama koje podrazumevaju (oporezivanje, doprinosi, autorska prava i dr.), dokazivanju rezidencijalnog statusa i pravdanju ovih troškova, govori Marina Kostić, savetnica za poslove saradnje Centra za promociju nauke. Centar za promociju nauke je republička ustanova koja je do sada realizovala veliki broj evropskih projekata u okviru raznih programa (Horizont2020, Kreativna Evropa, Erazmus+ i COST okvira itd.), a Marina je uključena u realizaciju projekata, u poslovima finansijko-administrativnog upravljanja.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

Uspešna implementacija evropskih projekata u kulturi podrazumeva stalno unapređivanje znanja i veština u raznim poljima menadžmenta – od razumevanja relevantnog pravnog okvira i poznavanja najboljih praksi, do rada u međunarodnim timovima i upravljanja novcem.

Iako se to znanje najbolje stiče kroz realizaciju projekata, za upuštanje u administriranje projekata veoma je važno dobro informisanje, tj. razmena znanja i specifičnih iskustava. S idejom da se odgovori na najvažnija finansijsko-administrativna pitanja, pokrenuli smo ciklus onlajn prezentacija„Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“.

Ciklus je najpre namenjen predstavnicama ustanova i organizacija koje su nove u programu, naročito onima koje imaju prve liderske projekte, ali može biti od koristi i onima koje realizuju evropske projekte u okviru drugih EU programa ili tek planiraju da se upuste u konkurisanje.

*Ženski rod se koristi kao generički i odnosi se na sve ostale rodove.


Vesti

Održana obuka za implementaciju projekata u Andrevlju

02/11/2020

U cilju uspešne implementacije projekata koji su podržani na konkursu „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“, Desk Kreativna Evropa Srbija i Anteka Kultura deska Srbija organizovali su obuku u Kongresnom centru ”Ceptor” na Andrevlju.

Obuci je prisustvovalo deset predstavnica i predstavnika podržanih projekata, što je maksimalan broj ljudi u odnosu na trenutne epidemiološke mere. Poziv za učešće je bio upućen onim organizacijama koje po prvi put realizuju evropske projekte, i to:

– Biljana Jotić, Udruženje građana „Beoart Kontemporeri“, Beograd
– Ilija Petronijević, Udruženje građana „Fenomena“, Beograd
– Ana Konstantinović i Željko Maksimović, Udruženje građana „Eho animato“, Beograd
– Dajana Vujaklija i Sanja Ćirković, Udruženje građana „Ink fest“, Novi Sad
– Aleksandar Stamenković, Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči ”Nikola Mitrović Kokan”, Leskovac
– Mirjana Utvić, Dušan Mitić i Jelena Joksimović, Udruženje građana „Škogled“

Program obuke je bio osmišljen tako da odgovori na najvažnija pitanja implemetacije projekata:

– Prezentacije Praktični saveti o implementaciji evropskih projekata u kulturi i Finansijsko planiranje i upravljanje akcionim planom projekta, koje je održao Dejan Vujinović, umetnički direktor festivala „Etnofest“ i „Jazzirè“ i menadžer projekta „2020 Troubadours“, koji je podržan programom Kreativna Evropa. Prezentacije su imale za cilj da upoznaju učesnike obuke sa osnovnim pravilima administrativno-finansijskog sprovođenja EU projekata, ali i specifičnim iskustvima na projektu „2020Troubadours“ koja se tiču domaćeg zakonodavstva i koja mogu biti primenjena u realiѕaciji novih projekata kako bi se predupredili mogući izazovi;

– Prezentacija Uspešna komunikacija i saradnja sa partnerima, koju je održao Luka Kulić, Galerija Matice srpske, koji je bio angažovan na više projekata u okviru programa Kreativna Evropa. Prezentacijom su učesnici upoznati s najvažnijim smernicama za vođenje uspešne saradnje s partnerskim organizacijama, s obavezama i pravima partnera na projektu, ali i savetima za širenje kruga uticaja kroz uspostavljanje neformalnih partnerstava tokom realizacije projekta;

– Prezentacija Komunikacija i diseminacija rezultata projekta, koju su održali Mirjana Žarković i Milan Đorđević, menadžeri projekata Kultura Deska Srbija. Prezentacijom su učesnici upoznati s mogućnostima razvoja uspešne strategije komunikacije i diseminacije rezultata projekata, što podrazumeva precizno definisanje grupa zainteresovanih strana, jasno postavljanje ciljeva strategije i akcionog plana (izbor kanala komunikacije i načina komuniciranja);

– Takođe, u okviru seminara je organizovano predstavljanje projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u jadransko- jonskom regionu- CCI4Turizam“ finansiran u okviru Intereg Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje – Adrion 2014- 2020 a u cilju upućivanja učesnika na ostale mogućnsoti finansiranja kroz EU fondove. Prezentaciju je održala Jovana Kontić, stručna saradnica za evropske projekte Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine.


Vesti

Onlajn prezentacija: Upravljanje evropskim projektima

15/10/2020

Koje zadatke obuhvata upravljanje evropskim projektom u kulturi? Koje nedoumice i problemi se mogu javiti tokom implementacije projekata? Na koji način se mogu rešiti? Šta kvalifikuje dobar projekat i šta podrazumevaju pravno-finansijski poslovi? Ovo su neka od glavnih pitanja o kojima će biti reči u prvoj prezentaciji onlajn ciklusa „Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“.

Na ova i druga pitanja odgovore će dati Luka Kulić, predstavnik Galerije Matice srpske, koji ima višegodišnje iskustvo implementacije evropskih projekata u kulturi, najpre u okviru programa Kreativna Evropa.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

Uspešna implementacija evropskih projekata u kulturi podrazumeva stalno unapređivanje znanja i veština u raznim poljima menadžmenta – od razumevanja relevantnog pravnog okvira i poznavanja najboljih praksi, do rada u međunarodnim timovima i upravljanja novcem.

Iako se to znanje najbolje stiče kroz realizaciju projekata, za upuštanje u administriranje projekata veoma je važno dobro informisanje, tj. razmena znanja i specifičnih iskustava. S idejom da se odgovori na najvažnija finansijsko-administrativna pitanja, pokrenuli smo ciklus onlajn prezentacija„Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“.

Ciklus je najpre namenjen predstavnicima ustanova i organizacija koje su nove u programu, naročito onima koji imaju prve liderske projekte, ali može biti od koristi i onima koji realizuju evropske projekte u okviru drugih EU programa ili tek planiraju da se upuste u konkurisanje.


Vesti

Izdanja Deska na manifestaciji Šta gledaš?! u NGVU

06/10/2020

Nova galerija vizuelnih umetnosti posvećuje oktobar izdanjima u čijem fokusu je savremena vizuelna umetnost i proslavlja knjigu ciklusom razgovora sa poznatim književnicima, esejistima i vizuelnim umetnicima.

U izložbenom prostoru galerije biće izložene najvažnije publikacije iz oblasti istorije, teorije i kritike savremene vizuelne umetnosti, odnosno izdanja Fakulteta za medije i komunikaciju, Beograd, Univerziteta umetnosti, Beograd, Izdavačke kuće „Orion Art“, Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Muzeja savremene umetnosti Vojvodina, Novi Sad, Doma kulture Studentski grad, Umetničke galerije „Nadežda Petrović“, Čačak, Službenog glasnika, Izdavačke kuće „Clio“, Geopoetike i Deska Kreativna Evropa Srbija.

Ciklus razgovora otvara domaćin programa Muharem Bazdulj u sredu, 7. oktobra u 18h, koji je ovim povodom napisao: “Program Nove galerije vizuelnih umetnosti zamišljen kao program gde pisci govore i o vizuelnim umetnostima i o svom radu generalno, a u prostoru primarno posvećenom izložbama, a ne književnim večerima. Hoćemo da pisci svojim riječima slikaju slike, a da likovna djela budu inspiracija za poeziju. Upravo iz neočekivanosti primarnog okvira, očekujemo srećnu sinergiju različitih umetničkih silnica te da uz pomoć stvarnih i imaginarnih slika u pozadini pisci demonstriraju istinsku snagu reči.“

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, manifestacija će biti realizovana uz poštovanje svih mera opreza, nošenje zaštitnih maski i održavanje bezbedne razdaljine, sa ograničenim brojem osoba u izložbenom prostoru. Razgovorima u galeriji moći će da prisustvuje do 20 osoba, na osnovu prijava na email adresu: ngvujankovic@gmail.com


Vesti

Najava nastavka i-Portunus konkursa

06/10/2020

Pilot projekat programa Kreativna Evropa i-Portunus nastavlja da finansira mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi još jednim projektnim ciklusom. Ovim novim projektom i-Portunus upravlja konzorcijum na čelu sa Gete institutom (u saradnji sa Francuskim institutom iz Pariza i organizacijom Izolacija), uz finansijsku podršku programa Kreativna Evropa.

Od kraja 2020. i do kraja 2021. godine, ovaj projekat raspisaće do pet javnih poziva, pružajući finansijsku podršku međunarodnim projektima mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi. Podnosioci zahteva moraju da imaju specifičan i dobro definisan cilj u predlogu projekta, kao što je međunarodna saradnja, stvaranje i / ili profesionalni razvoj, te da identifikuju pojedinca domaćina ili instituciju domaćina u drugoj zemlji.

Više informacija uslediće blagovremeno na zvaničnoj veb stranici.


Vesti

Tête-à-tête razgovori o idejama za evropske projekte

16/09/2020

Naredni ciklus programa Kreativna Evropa počinje s 2021. godinom, a vreme do prvih konkursnih poziva treba usmeriti ka što boljoj pripremi projektnih ideja. Zato pozivamo sve one koji se bave kulturom i umetnošću da zajedno iskoristimo poslednje dane leta i lepog vremena u tête-à-tête razgovorima o prilikama koje nudi program Kreativna Evropa.

Svakog petka od 11h ugostićemo predstavnike i predstavnice ustanova i organizacija u kulturi u prijatnom ambijentu bašte Muzeja Jugoslavije. Prethodno iskustvo u međunarodnim projektima nije neophodno, jer bismo u okviru razgovora razmotrili inicijalne ideje koje se mogu razviti u uspešne evropske saradnje.

Sa nama će biti i predstavnici uspešnih projekata programa Kreativna Evropa, od kojih ćete uz kafu, čaj i francuske kolače moći da čujete o iskustvu celokupnog procesa – od ideje do realizacije projekta!

Za razgovore se možete prijaviti slanjem upita na našu elektronsku adresu: kreativnaevropa@kultura.gov.rs. Budući da su organizacioni kapaciteti ograničeni preporukama zdravstvene zaštite od virusa Kovid19, svakog petka ćemo biti u prilici da ugostimo do pet ustanova i organizacija.

Prvi razgovor će biti održan u petak 18. septembra, a zatim svakog narednog petka u isto vreme.

Pored izvanrednih izložbi i sjajne bašte, mesto za razgovore je odabrano imajući u vidu da Muzej Jugoslavije od 2014. godine učestvuje u više projekata Kreativne Evrope, te predstavlja jednu od najaktivnijih ustanova kulture u ovom polju kod nas.


Vesti

Izveštaj Evropske komisije o realizaciji programa Kreativna Evropa u 2019 godini

14/09/2020

Evropska komisija je objavila izveštaj o postignućima programa Kreativna Evropa u 2019. godini u kojem su naznačeni elementi novog programa koji se očekuje s 2021. godinom. Program Kreativna Evropa ima za cilj da poboljša ekonomske, društvene i međunarodne dimenzije evropske kulture, te da promoviše kulturnu raznolikost i podstakne konkurentnost. Izveštaj o realizaciji programa u 2019. godini pokazuje da je vrednost finansijske podrške koju pruža Kreativna Evropa u odnosima i mrežama koje čine evropski kulturni prostor.

U okviru svoja tri odeljka, MEDIA, Kultura i međusektorska šema, program je u 2019. godini razvio specifične mere u bliskom dijalogu sa zainteresovanim akterima. Takođe, eksperimentisano je s novim oblicima podrške u ključnim oblastima:

– cirkulaciji audiovizuelnog sadržaja;
– muzičkoj raznolikost;
– mobilnosti umetnika/ca;
– međunarodni kulturni odnosi;
– ekološka održivost;
– rodna ravnopravnost;

Da bi podstakao saradnju i saradnju u Evropi, potprogram Kultura pokriva široku raznolikost sektora:

– scenske umetnosti;
– knjige i izdavaštvo;
– arhitektura;
– dizajn;
– moda;
– vizuelne umetnosti;

Zahvaljujući podršci koju pruža program, više od 3100 organizacija je zajedno radilo na 501 projektu. Takođe, program je doprineo daljim inovacijama u digitalnom polju, socijalnoj integraciji i uključivanju grupa koje se nalaze u nepovoljnom društvenom položaju.

Pod međusektorskom šemom, program donosi promene kroz inovativne i zajedničke akcije različitih sektora. Kroz program finansijske garancije za kulturni i kreativni sektor, program je ojačao pristup izvorima finansiranja. Uz pomoć ovog novog finansijskog instrumenta kojim upravlja Evropska investiciona banka, 1547 malih i srednjih preduzeća u ovom sektoru moglo je da obezbedi kredite u vrednosti od 1,08 milijardi evra.

Potprogram MEDIA, fokusiran na audiovizuelni sektor, podržava proširivanje i promociju prekogranične distribucije filmova u Evropi i šire. Uz podršku Kreativne Evrope, 21 film je dobio 40 nagrada na 7 najprestižnijih filmskih festivala širom sveta 2019. godine.

Novi program trajaće od 2021. do 2027. godine i pratiće u programskom smislu sadašnji, koji se završava 2020. godine. Izveštaj iznosi ključne elemente uspostavljanja budućeg programa Kreativna Evropa u pogledu suočavanja sa nezapamćenim izazovima, poput rastuće međunarodna konkurencija, digitalne transformacije kulture i umetnosti, ali i Kovid krize.

Odgovarajući na posledice koronavirusa, Komisija je predložila da polje kulture treba da postane suštinski deo Plana oporavka za Evropu predloženog 27. maja 2020. godine, identifikujući kulturu kao jedan od 14 prioritetnih ekosistema.


Vesti

Domaće izdavačke kuće još jednom najuspešnije u Evropi

08/09/2020

Objavljeni su rezultati poziva za predloge projekata prevoda književnih dela u 2020. godini.

Izdavačke kuće iz Srbije su ponovo na vrhu liste dobitnika ̶ u kategoriji dvogodišnjih projekata podržano je sedam izdavačkih kuća.

To su izdavačka kuća „Darma“ iz Priboja, izdavačka kuća „Arete“ iz Beograda, izdavačka kuća „Heliks“ iz Smedereva, izdavačka kuća „Propolis buks“ iz Beograda, izdavačka kuća „Štrik“ iz Beograda, izdavačka kuća „Partizanska knjiga“ iz Kikinde i „Kontrast izdavaštvo“ iz Beograda.

Čestitamo svima na uspehu, a izuzetno nam je drago što među dobitnicima podrške programa Kreativna Evropa ima novih izdavača. U ovoj godini je podržan rekordan broj konkursnih prijava iz Srbije, čak 7 projekata književnih prevoda, što Srbiju stavlja na prvo mesto po uspehu na ovogodišnjem konkursu. Pored Srbije, među najuspešnijima su i Severna Makedonija s 6 podržanih projekata, Španija s 5 podržanih projekata, Poljska s 5 podržanih projekata i Italija s 4 podržanih projekata.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava izdavačkim kućama iz Srbije iznosi 375,330.34 €. Više informacija o rezultatima konkursa možete pogledati ovde (pod odeljkom „Topic conditions and documents“).


Vesti

Onlajn prezentacija: Iskustvo Božidarca kao ustanove kulture u vreme korone

24/08/2020

Nova u nizu prezentacija u okviru onlajn ciklusa „Kulturni programi u digitalnom prostoru“ predstaviće iskustvo ustanove kulture tokom kriznog perioda izazvanog pandemijom korona virusa – kako su realizovane redovne aktivnosti i kako je održan kontakt s publikom.

O ovoj temi govoriće Vladimir Kljajić, direktor Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac 1947“. Ova ustanova je osnovana kao narodni univerzitet, a danas realizuje brojne kurseve i seminare kroz koje nastavlja da promoviše koncept celoživotnog učenja.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

U proteklom periodu koji je obeležila epidemija virusa Kovid-19, mesto realizacije kulturnih potreba publike je izmešteno u digitalnu sferu, usled privremenog zatvaranja prostora ustanova i organizacija u kulturi i obustavljanja redovnog programa. To je podstaklo promišljanje novih načina prezentacije arhiva i kolekcija, koncerata i predstava, kao i organizacija i ljudi koje one okupljaju.

Iako internet ne može u potpunosti da zameni izvođenje kulturno-umetničkog programa u fizičkom prostoru, može biti prilika za drugačije sagledavanje značaja sopstvenog rada i bolje promišljanje mesta pozicioniranja na kulturnoj mapi grada, regiona i Evrope.

Stoga se ciklus onlajn prezentacija „Kulturni programi u digitalnom prostoru“ upravo odnosi na unapređenje vidljivosti naših ustanova i organizacija u digitalnom prostoru kroz osmišljavanje novih formata predstavljanja kulturno-umetničkog stvaralaštva i komunikacije s publikom.


Vesti

Rezultati javnog poziva za učešće u in-house obukama

18/08/2020

Na osnovu javnog poziva za učešće u programu in-house obuka odabrano je petnaest ustanova i organizacija u kulturi s kojima ćemo u narednim mesecima raditi na jačanju programsko-organizacionih kapaciteta.

Predstavnici sledećih ustanova i organizacija imaće priliku da direktno rade sa timom Kultura deska Srbija i predstavnicima uspešnih priča programa Kreativna Evropa:

1. Centar savremene umetničke produkcije “Viva Dance Academy”, Beograd
2. Kreativno alternativna organizacija ”Parnas”, Novi Sad
3. Udruženje građana ”Klara i Rosa”, Subotica
4. Društvo RE.KreAKTa, Beograd
5. Studentski kulturni centar Kragujevac, Kragujevac
6. ”Inat” centar, Beograd
7. Centar za kulturu i obrazovanje ”Božidarac 1947”, Beograd
8. Udruženje likovnih umetnika Srbije, Beograd
9. Kid hub, Beograd
10. Fakultet tehnikih nauka, Odsek za umetnost i dizajn, Novi Sad
11. Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
12. Sindikat novinara Srbije, Beograd
13. Kulturni centar Šabac, Šabac
14. Šabačka biblioteka, Šabac
15. Narodni muzej Šabac, Šabac

Tim Kultura deska Srbija će u narednim danima kontaktirati predstavnike odabranih ustanova i organizacija kako bi zajedno utvrdili termine realizacije obuka. Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima obuka želimo uspešan rad!


Vesti

Onlajn prezentacija: Prošireni javni prostori edukacije

17/08/2020

Druga u nizu prezentacija u okviru onlajn ciklusa „Kulturni programi u digitalnom prostoru“ bavi se temom korišćenja različitih digitalnih servisa u kriznim periodima, poput aktuelnog stanja izazvanog pandemijom virusa u kojem su ograničene organizacione mogućnosti svih delatnika u kulturi.

O ovoj temi govoriće Darija Medić, stvarateljka i edukatorka, koja kroz poetike jezika, tehnologije i umetnosti istražuje područje korekcije/građenja identiteta i lavirinata savremenih tehnoloških praksi. Darija radi kao koordinatorka projekata digitalne umetnosti u međunarodnoj organizaciji DiploFoundation, čije se aktivnosti baziraju na razvoju kapaciteta u oblastima digitalnih politika i digitalne diplomatije. Takođe, sarađuje kao istraživačica u produkciji projekata Centra za nove medije Кuda.org.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

U proteklom periodu koji je obeležila epidemija virusa Kovid-19, mesto realizacije kulturnih potreba publike je izmešteno u digitalnu sferu, usled privremenog zatvaranja prostora ustanova i organizacija u kulturi i obustavljanja redovnog programa. To je podstaklo promišljanje novih načina prezentacije arhiva i kolekcija, koncerata i predstava, kao i organizacija i ljudi koje one okupljaju.

Iako internet ne može u potpunosti da zameni izvođenje kulturno-umetničkog programa u fizičkom prostoru, može biti prilika za drugačije sagledavanje značaja sopstvenog rada i bolje promišljanje mesta pozicioniranja na kulturnoj mapi grada, regiona i Evrope.

Stoga se ciklus onlajn prezentacija „Kulturni programi u digitalnom prostoru“ upravo odnosi na unapređenje vidljivosti naših ustanova i organizacija u digitalnom prostoru kroz osmišljavanje novih formata predstavljanja kulturno-umetničkog stvaralaštva i komunikacije s publikom.


Vesti

Onlajn prezentacija: Kako se pravi (Iz)vanredno pozorište?

10/08/2020

U okviru onlajn ciklusa „Kulturni programi u digitalnom prostoru“ prva u nizu prezentacija se bavi mogućnostima prilagođavanja pozorišnog izvođenja digitalnom prostoru. U vremenu kada su onemogućena javna okupljanja, ovaj izazov je naročito važan – kako za one koji učestvuju u stvaranju predstave, tako i za publiku. Budući da se iskustvo na ovom zadatku tek stiče, otvaraju se brojna pitanja: da li digitalne tehnologije mogu da nadomeste fizički prostor u izvođenju jedne predstave? Koje su prednosti i mane iskoraka u digitalnu sferu i kako ostvariti blisku vezu s publikom preko mreže?

O ovoj temi govori Tea Puharić, pozorišna i radio rediteljka i članica osnivačkog tima (Iz)vanrednog pozorišta – prvog Internet pozorišta u Srbiji. Izvanredno pozorište je nastalo tokom pandemijskog perioda fizičke izolacije i organičenog kretanja, spontanim okupljanjem dramskih umetnika koji su želeli da pronađu nove načine za stvaranje pozorišta.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

U proteklom periodu koji je obeležila epidemija virusa Kovid-19, mesto realizacije kulturnih potreba publike je izmešteno u digitalnu sferu, usled privremenog zatvaranja prostora ustanova i organizacija u kulturi i obustavljanja redovnog programa. To je podstaklo promišljanje novih načina prezentacije arhiva i kolekcija, koncerata i predstava, kao i organizacija i ljudi koje one okupljaju.

Iako internet ne može u potpunosti da zameni izvođenje kulturno-umetničkog programa u fizičkom prostoru, može biti prilika za drugačije sagledavanje značaja sopstvenog rada i bolje promišljanje mesta pozicioniranja na kulturnoj mapi grada, regiona i Evrope.

Stoga se ciklus onlajn prezentacija „Kulturni programi u digitalnom prostoru“ upravo odnosi na unapređenje vidljivosti naših ustanova i organizacija u digitalnom prostoru kroz osmišljavanje novih formata predstavljanja kulturno-umetničkog stvaralaštva i komunikacije s publikom.


Vesti

Rezultati konkursa za kulturnu saradnju na Zapadnom Balkanu

31/07/2020

Danas su objavljeni rezultati konkursa „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“. Izuzetno nam je drago da je učešće Srbije prisutno u svim podržanim projektima – ukupno ih je trinaest, u kojima će učestvovati petnaest ustanova i organizacija iz Srbije.

To su dva liderska projekta (NON)ALIGNED MOVEMENTS Strengthening contemporary dance in Western Balkans koji vodi Udruženje građana „Stanica – servis za savremeni ples“ i projekat Rise of woman in culture in Western Balkan koji vodi Udruženje građana „Fenomena“.

Takođe, kao partneri u projektima će učestvovati i:

• Udruženje građana „KROKODIL“ na projektu Translation in Motion

• Organizacija „Beoart Contemporary“ na projektu Rise of woman in culture in Western Balkan

• Udruženje građana „Novo kulturno naselje“ na projektu Some Call Us Balkans

• Udruženje građana „ARGH“ na projektu Balkan Translation Collider

• Centar beogradskih festivala – CEBEF na projektu #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans

• Preduzeće „Meydan d.o.o.“ na projektu Manifesta 14 Prishtina_Co- Producing Common Space and Shaping Formations of Solidarity in the Western Balkans and Beyond

• Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije na projektu Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration

• Udruženje građana „Eho Animato“ na projektu The Ways of the Heroes

• Arheološki institut na projektu Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

• Udruženje građana „Skogled“ na projektu Redesigning playscapes with children in Western Balkans

• Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči „Nikola Mitrović Kokan“ na projektu CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans

• Fakultet dramskih umetnosti na projektu ReCulture: Re-branding of Cultural Institutions in Western Balkans

• Udruženje građana „Ink Fest“ na projektu ReCulture: Re- branding of Cultural Institutions in Western Balkans

Čestitamo na izuzetnim rezultatima svim ustanovama i organizacijama koje su vredno radile i čiji se trud isplatio!

Informacije o ostalim podržanim projektima su objavljene na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u programu in-house obuka u oblasti kulture

22/07/2020

Desk Kreativna Evropa Srbija upućuje javni poziv svim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga za učešće u programu in-house obuke, koja podrazumeva direktan rad sa timom javne ustanove ili udruženja građana koje se prijavljuje.

Obuka se odnosi na sledeće teme u oblasti kulture:

– negovanje programske izvrsnosti – novi programski formati, alati,
teme;
– diversifikacija izvora finansiranja i finansijsko upravljanje projektima;
– razvoj kadrova i partnerstava kroz interresorno i intersektorsko
povezivanje, umrežavanje i koprodukcije;
– razvoj ustanove/organizacije kroz međunarodnu saradnju i evropske projekte;
– „filozofija” i koncepti evropske saradnje.

U okviru javnog poziva biće odabrane minimum tri ustanove kulture ili organizacije civilnog društva, a obuka će biti realizovana do kraja 2020. godine. Obuka će se organizovati prema epidemiološkim preporukama i u skladu sa merama zaštite od virusa Kovid 19.

Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija koje planiraju učešće u programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koje realizuju.

Kriterijumi

Pravo učešća u programu obuka imaju ustanove kulture i organizacije civilnog drušva koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

1) da nemaju značajnog iskustva u realizaciji projekata u kulturi koji su podržani sredstvima Evropske unije;
2) da zapošljavaju/ angažuju neke od različitih kadrovskih profila neophodnih za realizaciju projekta (programski urednici, rukovodioci, organizatori/ producenti/ menadžeri, stručnjaci za odnose s javnošću, ekonomisti, pravnici, itd.)
3) potencijal za uspešnu realizaciju projektne ideje ili opis problema sa kojima se ustanova/ organizacija susreće u svom radu.

Podnošenje prijave

Podnosioci prijave obavezno dostavljaju sledeću potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs:

1) pismo prijave na javni poziv (u slobodnoj formi, do 500 reči) sa naznakom teme na koju se prijava primarno odnosi;
2) opis projektne ideje ili opis problema sa kojima se ustanova/ organizacija susreće u svom radu a na čemu bi se zasnivao program obuke (u slobodnoj formi, do 500 reči);
3) podatke o podnosiocu prijave („lična karta“ ustanove kulture/ organizacije civilnog društva, broj i struktura angažovanih lica, spisak domaćih i međunarodnih projekata i dr.)

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 10. avgusta 2020. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzimate u razmatranje.


Vesti

Muzika pokreće Evropu – Sprovođenje koraka razvoja i promocije izvoza evropske muzike

17/07/2020

U okviru inicijative Muzika pokreće Evropu je raspisan novi tenderski poziv. Rok za konkurisanje je 14. septembar 2020. godine u 13 časova.

Svrha ovog tenderskog poziva je sticanje znanja i širenje razumevanja, kao i istraživanje novih pristupa izvoza evropske muzike kroz upravljanje pojedinim aktivnostima ove strategije.

Rezultati će koristiti informisanju o mogućim akcijama za implementaciju sektorske podrške oblasti muzike u budućnosti i međunarodnu dimenziju budućeg programa Kreativna Evropa 2021-2027.

Očekuje se da će se implementacija aktivnosti ovog tendera odvijati u okruženju nakon vanrednog stanja u mnogim evropskim zemljama izazvanog virusom Kovid-19 i stoga će uzeti u obzir izvodljive mogućnosti i potencijalna ograničenja u vezi s tim.

Više informacija o uslovima konkurisanja i potrebnom dokumentacijom možete naći u zvaničnom raspisu tendera.


Vesti

Muzika pokreće Evropu – Inovativni plan za podršku održivog muzičkog ekosistema

14/07/2020

U cilju sprovođenja pripremne akcije „Muzika pokreće Evropu: Jačanje evropske muzičke raznolikosti i talenta“ (sa budžetom od 2,5 miliona evra) ovaj poziv se odnosi na potrebu podrške zelenom, digitalnom, pravednom i otpornom oporavku evropskog muzičkog ekosistema nakon krize koju je izazvala pandemija koronavirusa.

Evropski muzički ekosistem spada u jedan od kulturnih segmenata koji je najviše pogodila korona kriza – sa neviđenim uticajem na ceo sociokulturni ciklus sektora i velikim gubicima. U mnogim zemljama su značajne kratkoročne posledice na sektor rešavane hitnim merama zaštite na različitim nivoima. Potrebni su dodatni koraci da se sektor pomogne i oporavi na održiviji način, da se prilagodi novoj realnosti i novonastalim trendovima, i na kraju, postane otporniji.

Evropska komisija će odabrati konzorcijum koji će osmisliti i upravljati inovativnim i efikasnim planom podrške koji će na osnovu procene potreba dodeljivati donacije u muzičkom sektoru. Očekuje se da će konzorcijum biti izabran do novembra 2020. godine, kako bi se osiguralo da sredstva što je pre moguće stignu do primalaca. Ovaj poziv dopunjava ostale nacionalne i EU inicijative i planove koji pomažu u ublažavanju negativnog uticaja krize Kovid-19 na kulturu, a posebno u polju muzike.

Rok za konkurisanje je 15. septembar 2020. godine.

Više informacija možete naći ovde.


Vesti

Konkurs za Evropa Nostra 2021 nagradu

10/07/2020

Otvorena je prijava za Evropsku nagradu za kulturnu baštinu – Evropa Nostra 2021. Rok za prijavu je 1. oktobar 2020. Prijave se mogu podneti iz zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, među kojima je i Srbija.

Prijave se mogu podneti u okviru četiri kategorija:

1. Očuvanje

Izuzetna dostignuća u očuvanju, unapređenju i prilagođavanju novim upotrebama kulturne baštine.

2. Istraživanje

Izvanredni projekti istraživanja, digitalizacije i prenosa znanja koji dovode do opipljivih efekata za zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa u Evropi.

3. Posvećena briga o nasleđu

Otvoren za pojedince ili organizacije čija posvećenost tokom dužeg vremenskog perioda (najmanje 10 godina) pokazuje visok stepen predanosti i građanskog angažmana, zajedno s izvrsnošću u očuvanju i unapređenju kulturnog nasleđa u Evropi, što premašuje uobičajena očekivanja u datom kontekstu.

4. Obrazovanje, obuka i podizanje svesti

Izuzetne inicijative koje se odnose na obrazovanje, obuku i podizanje svesti o kulturnom nasleđu s ciljem podsticanja izgradnje kapaciteta i lokalne podrške, izgradnje osećaja za mesto i identitet i podsticanja angažovanja i vlasništva građana.

Više informacija možete naći na sajtu evropske mreže Evropa Nostra.


Vesti

Rezultati javnog poziva za učešće u seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”

09/07/2020

Predstavnici devet ustanova i organizacija iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru pripreme predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji se organizuje u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, od 13. do 16. jula.

Desk Kreativna Evropa Srbija svake godine organizuje seminar za pisanje projekata u cilju što bolje pripreme projekata ustanova i organizacija sa kojima će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Seminar će biti održan u skladu sa propisanim merama zdravstvene zaštite, na otvorenom prostoru u okviru kompleksa Znamenitog mesta Tršić.

Sve ustanove i organizacije koje nisu među ovogodišnjim učesnicima pozvamo da nam se jave, kako bismo razgovarali o predlozima ideja za projekte. Tim Desk Kreativna Evropa Srbija nudi mogućnost zakazivanja onlajn sastanaka putem Skajp i Zum aplikacija.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama, te ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Tršiću!

Spisak učesnika seminara možete preuzeti ovde.

Program seminara možete preuzeti ovde.


Vesti

Tenderski poziv: podrška prekograničnoj cirkulaciji i digitalnoj distribuciji izvođačkih umetnosti

23/06/2020

Objavljen je javni poziv za realizaciju konkursa podrške prekograničnoj cirkulaciji i digitalnoj distribuciji umetničkih dela.

Kriza izazvana pandemijom virusa kovid-19 je istakla ranjivost oblasti izvođačkih umetnosti, jer su se iznenada zatvorila sva mesta održavanja programa, a većina izvođačkih nastupa je odložena za period nakon letnje pauze. Nova šema podrške Evropske komisije ovoj oblasti, koja se fokusira na pozorište, ples, cirkus i uličnu umetnost, je stoga objavljena blagovremeno.

Novi poziv ima za cilj da podrži prekograničnu cirkulaciju i digitalnu distribuciju umetničkih dela izvođačkih umetnosti. To će pomoći ovoj oblasti da se oporavi i povrati svoju evropsku dimenziju, što je važna dodata vrednost programa Kreativna Evropa.

Poziv za tender u vrednosti od 2,5 miliona evra bi trebalo da rezultira izborom organizacije-izvođača ili konzorcijuma u četvrtom kvartalu 2020. godine, kako bi sredstva što pre bila na raspolaganju ustanovama i organzacijama u ovoj oblasti.

Tender je otvoren do 31. jula, a više informacija o uslovima konkursa možete pogledati ovde.


Vesti

Forum Kreativna Evropa 2020

23/06/2020

Niš, 26. jun, Galerija savremene likovne umetnosti Niš
Valjevo, 1-2. jul, Narodni muzej Valjevo
Šabac, 2-3. jul, Narodni muzej Šabac

Turbulentne prilike i nestabilne okolnosti koje nastaju iz planskih i željenih promena, ali i nepredvidivih, kriznih perioda, poput aktuelne pandemije virusa, pred sve aktere u polju kulture postavljaju zadatak promišljanja uloge i mesta koje imaju u društvu.

Pod stalnim pritiskom prilagođavanja zahtevima sredine i globalnih promena, kao i promena vrednosnih sistema i interesovanja publike, aktuelno je pitanje kako kultura i umetnost mogu dalje da se razvijaju.

Zato je ovogodišnji Forum Kreativna Evropa 2020, koji se održava u tri grada – Valjevu, Šapcu i Nišu, osmišljen tako da podstakne diskusiju i promišljanje mogućih oblika delovanja i vizija razvoja koje će doprineti da ustanove i organizacije u kulturi budu akteri poželjnih promena i trendova u okruženju u kojem deluju.

Kroz višednevni program jačanja kapaciteta aktera u kulturi, želimo da podstaknemo ambiciju lokalne sredine i damo doprinos unapređenju ravnomernog kulturnog razvoja u Srbiji. Govorni program Foruma je osmišljen uzimajući u obzir potrebe i teme koje su prepoznate kao važne na lokalnom nivou, dok je program jačanja kapaciteta usmeren ka zajedničkom radu na strateškoj orijentaciji ustanova i organizacija u kulturi kroz radionice i in-house obuke koje vode predstavnici uspešnih priča programa Kreativna Evropa i eksperti u polju kulture.

Forum će biti održan u skladu sa propisanim merama zdravstvene zaštite, a program je otvoren za sve zainteresovane iz Valjeva, Šapca i Niša, kao i okolnih mesta.

Partneri u realizaciji ovogodišnjeg Foruma su Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Narodni muzej Valjevo, Narodni muzej Šabac, IKOM Srbija, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom – Program Evropa za građane i građanke i EU info mreža.

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Nišu

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Valjevu

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Šapcu


Vesti

Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

22/06/2020

Kultura desk Srbija u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 13. do 16. jula 2020. godine. Seminar će biti održan u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

Događaj će biti održan u skladu sa propisanim merama zdravstvene zaštite, poštujući preporuke o predostrožnosti u cilju preventivne zaštite svih učesnika i bezbednog održavanja programa seminara. Seminar će biti organizovan za maksimalno 25 učesnika.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Kultura desk Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.
Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):
– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;
Popunjenu potrebno je dostaviti na elektronsku adresu Kultura deska Srbija: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 3. jula 2020. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Poziv za ekspertsku podršku projekata Evropskih prestonica kulture

17/06/2020

Projekat „Izgradnja kapaciteta za evropske prestonice kulture“ traži stručnjake iz različitih disciplina koji bi se pridružili ekspertskom timu. Ekspertski tim će pomoći u premošćivanju nedostataka u veštinama u implementacionim timovima evropskih prestonica kulture.

Traže se stručnjaci iz različitih oblasti koji bi pomogli da se zadovolje ključne potrebe za izgradnjom kapaciteta akcije Evropske prestonice kulture (ECoC). Organizacioni timovi svakog ECoC-a moći će da se uključe ekpertski tim kada su im potrebna specifična znanja i veštine.

Konkretno, traže se stručnjaci u sledećim oblastima:

• razvoj publike;

• rešavanje konflikata;

• upravljanje promenama;
• zakonske regulative (uključujući prava intelektualne svojine i licencne sporazume za kulturu);

• praćenje i evaluacija rada u kulturnom sektoru.

Potrebni su i stručnjaci za upravljanje, komunikaciju, koordinaciju i međunarodne odnose. Više informacija možete naći ovde.


Vesti

Predstavljanje programa Kreativna Evropa u NGVU

09/06/2020

U okviru ciklusa „Mesta kontekstualizacije umetničkog rada“ koji tokom tri sedmice juna realizuje Nova galerija vizuelnih umetnosti u Beogradu, o sistemima galerija, njihovom položaju, načinima finansiranja i njihovom prisustvu u projektima programa Kreativna Evropa govoriće Dimitrije Tadić, savetnik za vizuelnu umetnost i multimedije Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Biće reči i o rezultatima petogodišnje realizacije Konkursa za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti i uticaja na obogaćivanje kolekcija javnih institucija i osnaživanja galerijskih kolekcija.

Razgovor će biti održan u četvrtak, 11. juna u 18h u prostoru galerije (Krunska 60). Urednica i moderatorka programa je Anica Tucakov, istoričarka umetnosti.

Ovaj mini ciklus od tri razgovora predstavlja najavu edukativnog programa koji će biti posvećen preispitivanju strukturnih elemenata sistema vizuelnih umetnosti u našem regionu i svetskim okvirima, pregledu dosadašnjih praksi i polju galerijske definicije scene. Osnovnu tematsku okosnicu programa, koji će biti realizovan od septembra, čini odnos umetnik – galerija – kolekcionar.


Vesti

Rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2020

03/06/2020

Danas su objavljeni rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2020 u kojima je podržano ukupno 15 projekata u kojima će učestvovati 15 organizacija iz Srbije.

To su dva liderska projekta: ”THEY: LIVE, Student lives revealed through context-based art practices” koji vodi Dom kulture ”Studentski grad” Beograd i ”Opera: Past, Present, Perfect”, koji vodi MOTO – Muzičko opersko teatarska organizacija iѕ Beograda.

Takođe, kao partneri u projektima učestvovaće i:

¥ Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u projektu ”Stronger peripheries: a southern coalition”
¥ Centar za razvoj cirkuske umetnosti “LUDIFICO” u projektu ” BETA CIRCUS – Boosting European Trends and Artists in Circus Arts”
¥ Udruženje KROKODIL u projektu ”Be (P)Art. Grow with Arts”
¥ Nišville Fondacija u projektu ”Roma Jazzing Europe”
¥ DAH Teatar u projektu ”Future Academy on Tour in Europe”
¥ Madlenianum opera i pozorište u projektu ”Opera: Past, Present, Perfect”
¥ Udruženje Superstar Culture u projektu ”Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities”
¥ Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u projektu ”Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science”
¥ Kulturni centar Vojvodine ”Miloš Crnjanski” u projektu ”House. Music. Europe.”
¥ Udruženje ”WEMSICAL SERBIA” u projektu ”Trans-European Music Organisations Linked Organically”
¥ Asocijacija ”Kulturanova” Novi Sad u projektu ”What’SAP – Exchange of Social Art Practices”
¥ Asocijacija ”Kulturanova” Novi Sad u projektu ”Invisible Lives”
¥ Stanica – servis za savremeni ples u projektu ”Advancing performing arts project – FEMINIST FUTURES”
¥ Udruženje ”BAZAART“ u projektu ”B-AIR Art Infinity Radio – Creating sound art for babies, toddlers and vulnerable groups”
¥ Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije u projektu ”B-AIR Art Infinity Radio – Creating sound art for babies, toddlers and vulnerable groups”

Čestitamo na izuzetnim rezultatima svim ustanovama i organizacijama koje su vredno radile i čiji se trud isplatio!

Na konkurs je pristigla 391 predlog projekta (321 malih projekata saradnje i 70 velikih projekata saradnje), od kojih je 380 upućeno na evaluaciju. Ukupno je podržano 113 projekata (93 malih projekata i 20 velikih projekata), dok se na rezervnoj listi nalazi 5 projekata.

Informacije o ostalim podržanim projektima je objavljena na sajtu Evropske komisije


Vesti

Onlajn program pripreme projekata književnih prevoda

04/05/2020

Drage koleginice i kolege izdavači,

Imajući u vidu težak i neizvestan period za ceo sektor kulture, Desk Kreativna Evropa Srbija će nastaviti da putem svih mogućih načina pomaže domaćim izdavačkim kućama koje imaju nameru da konkurišu za podršku programa u ovoj ili narednim godinama. Iako u ovom periodu radimo na daljinu, pozivamo vas da iskoristimo sve mogućnosti onlajn komunikacije, da zajedno radimo na razvoju vaših projekata i evropske saradnje.

Rok trenutno otvorenog poziva za književne prevode je odložen do 28. maja, što je značajno vreme za pripremu projekata. U želji da i u izmenjenim okolnostima nastavimo zajednički rad, Desk Kreativna Evropa Srbija pokreće onlajn program koji možete pratiti na našem YouTube kanalu.

Program čine tri prezentacije na sledeće teme:

Razvoj čitalačke publike kroz evropske projekte

U okviru konkursa za književne prevode programa Kreativna Evropa, posebna pažnja posvećuje se strategiji promocije knjiga i razvoja publike. Projekat može biti prilika da na nove načine izgradite čvršći odnos s vašom stalnom čitalačkom publikom, ali i da se obratite novoj grupi publike koju želite da osvojite – lokalnoj zajednici, ljudima sa posebnim interesovanjima (sportisti, ljubitelji prirode, sladokusci…). O ovoj temi će govoriti Ana Pejović, menadžerka u kulturi sa izuzetnim iskustvom u oblasti književnosti, izdavaštva i prevodilaštva, a naročito u pogledu međunarodne saradnje i rada s publikom. Video prezentacija ima za cilj da ukaže na mogućnosti za razvoj publike u lokalnom kontekstu, uz ukazivanje na primere iz domaće sredine i iz drugih zemalja.

Prezentaciju možete pratiti na našem YouTube kanalu.

Ključni saveti za uspešnu pripremu projekta književnih prevoda

U nameri negovanja dobre komunikacije i razmene između izdavačkih kuća koje su iskusne i onih koje imaju želju da po prvi put konkurišu, drugi segment programa je osmišljen po principu peer-to-peer i posvećen ključnim savetima za uobličavanje projektne ideje, o kojima će govoriti Marija Vukosavljević, urednica sa dugogodišnjim iskustvom u izdavaštvu i ostvarivanju podrške programa Kreativna Evropa. Prezentacija je osmišljena tako da ukaže na ključne aspekte osmišljavanja projekta od ideje do aplikacije, a u odnosu na prioritete programa i mogućnosti koje se nude ovim konkursom.

Prezentaciju možete pratiti na našem YouTube kanalu.

Finansijsko planiranje projekata književnih prevoda

Za uspešnu konkursnu aplikaciju, potrebno je osmisliti dobar finansijski plan projekta, koji će predvideti sve neophodne troškove prevoda, objavljivanja i promocije književnih dela. Poslednji segment onlajn programa je upravo posvećen osmišljavanju budžeta, a budući da je novi formular pojednostavljen, moći ćete uporedo da skicirate finansijski plan vašeg projekta. Na ovu temu će govoriti Ana Ćosić, koordinatorka finansijskih poslova Deska Kreativna Evropa Srbija.

Prezentaciju možete pratiti na našem YouTube kanalu, tako što ćete se prijaviti ovde. Dodatne materijale možete preuzeti ovde.

Ukoliko želite da dobijete odgovore na konkretna pitanja u vezi sa vašim projektom – tumačenje propozicija konkursa, pojašnjenje konkursnog formulara, pomoć u osmišljavanju koncepta projekta – i dalje možete zakazati jedan-na-jedan video konsultacije putem Skajpa sa timom Kultura deska Srbija. Javite nam se elektronskom poštom da dogovorimo vreme.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i držimo palčeve i ove godine!

Srdačno, Tim Kultura deska Srbija


Vesti

Odgovori Evropske komisije na često postavljana pitanja

16/04/2020

Generalni direktorat za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu objavio je odgovore na često postavljana pitanja u vezi sa programom Kreativna Evropa tokom pandemije COVID-19.

Pitanja su podeljena po kategorijama koje se odnose na pozive, selektovane projekte i trenutne korisnike programa, kao i opšta pitanja.
Više o pitanjima i odgovorima možete pročitati u FAQ dokumentu.


Vesti

Produženi rokovi za konkurisanje

08/04/2020

Usled poteškoća u radu i komunikaciji nastalih zbog epidemije virusa Korona, produženi su rokovi za prijavljivanje na tri konkursa potprograma Kultura Kreativna Evropa:

– Konkurs „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu“ je otvoren do 28. aprila u 17h.
– Dva konkursa Muzika pokreće Evropu, za podršku projekata edukacije u polju muzike i za podršku projekta ko-kreacije, produženi su do 30. aprila u 13h.

Rok za konkurisanje na poziv za projekte prevoda književnih dela ostaje 5. maj, kao što je bilo ranije najavljeno. Više informacija o konkursima možete pronaći u objavama na našem sajtu, u odeljku Vesti i događaji.

Tim Kultura deska Srbija pruža podršku ustanovama i organizacijama u kulturi koje su zainteresovane za konkurisanje. Pratite objave na našem sajtu, uskoro će biti najavljeni pozivi za onlajn obuke. Ukoliko vam je potrebno savetovanje, možete nam se obratiti s pozivom za zakazivanje Skajp sastanka u vreme koje vam odgovara.

Fotografija: Victor J Blue, The NewYork Times


Vesti

Koronavirus: posledice na implementaciju programa Evropske komisije

08/04/2020

Evropska komisija objavila je uputstva za korisnike programa povodom svih izmena na projektima uslovljenih koronavirusom.

Ukoliko je širenje koronavirusa COVID-19 omelo sprovođenje projekta ili ugovornih obaveza, prvi korak za sve korisnike programa je da obaveste Izvršnu agenciju (EACEA) tako što će poslati e-mail odgovornoj osobi na projektu sa kojom su obično u kontaktu ili poruku na zvanični kontakt akcije i detaljno opisati problem i njegov uticaj na implementaciju projekta.

U svakom slučaju, primenjivaće se sledeće mere fleksibilnosti:

1) Odobravanje troškova tekućih aktivnosti

U slučajevima gde su pojedinci sprečeni da učestvuju na programima, sastancima ili događajima, na primer zbog nedavnog kontakta sa nekim ko je zaražen virusom ili je boravio u području za koje se smatra da je izložen visokom riziku, EACEA može smatrati podobnim* troškove putovanja ili smeštaja koji se ne mogu otkazati i koji se ne refundiraju iz drugih izvora, pod uslovom da korisnici programa podnesu odgovarajuća prateća dokumenta (pre svega dokaz da su zatražili povraćaj novca i da su odbijeni).

2) Ukoliko COVID-19 sprečava sprovođenje aktivnosti

Ako je izvršenje ugovornih obaveza sprečeno zbog COVID-19 (na primer zbog nedostupnosti ključnog osoblja, nemogućnosti obavljanja posla u zoni pogođenoj virusom ili bilo kog drugog slučaja koji se može smatrati višom silom), EACEA može da prihvati zamenu aktivnosti ili odloženo izvršenje. Potrebno je da korisnik programa podnese opravdan zahtev za izmenu ugovora, uključujući produženje perioda njegove implementacije/ izvršenja.

Dokumentacija

Korisnici programa treba da prikupe i sačuvaju svu relevantnu dokumentaciju koja može biti potrebna u kasnijoj fazi da bi se dokazala / opravdala svaka donesena odluka koja se ticala sprovođenja projekta (naročito sa finansijskog stanovišta).

* pod uslovom da ispunjavaju opšte uslove podobnosti utvrđene ugovorom.

Pratite sajt EACEA kako biste se informisali o svim novim merama.


Vesti

Info dan u Gradskom muzeju Subotice

06/03/2020

Antena Kultura deska Srbija organizuje info dan o konkursu za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, u Gradskom muzeju Subotice, 9. marta u 10 časova.

Program info dana će biti usmeren ka predstavljanju trenutno otvorenih poziva za predloge projekata, a najpre Konkursa za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu. To je prilika za sve koji imaju nameru da konkurišu, da postave pitanja i reše nedoumice u vezi s propozicijama konkursa i procesom konkurisanja.

Pozivamo predstavnike svih ustanova i organizacija u kulturi iz Subotice i mesta u okruženju – javne ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalne umetnike, kustose i menadžere u kulturi da prisustvuju info danu i upoznaju se sa mogućnostima koje nudi program Kreativna Evropa.

Vidimo se u Subotici!


Vesti

Konkurs za književne prevode 2020

06/03/2020

Konkursni poziv za projekte prevoda književnih dela je otvoren u kategoriji I i traje do 5. maja 2020. godine.

Konkurs pruža priliku izdavačkim kućama za prevođenje književnih dela evropskih autora s jednog na drugi zvanično priznati evropski jezik. Za cilj ima podršku kulturnog i jezičkog diverziteta u Evropi, promociju transnacionalne cirkulacije visoko kvalitetne književnosti, kao i unapređenje pristupa književnim delima, tako da se omogući pristup novoj publici.

Pored navedenih ciljeva, konkursom se ohrabruju prevodi književnih dela koji odgovaraju sledećim prioritetima:

– promocija prevoda dela evropske književnosti;

– podsticanje prevoda sa manje zastupljenih jezika (što su svi oficijelno priznati jezici u zemljama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, izuzev engleskog, nemačkog, španskog (kastiljanskog) i francuskog) na engleski, nemački, francuski i španski (kastiljanski), kao doprinos široj cirkulaciji književnih dela;

– podsticanje prevoda dela koja pripdaju manje zastupljenim žanrovima, kao što su književnost za mladu publiku (deca, adolescenti i young adults), zatim, stripovi/grafičke novele, kratke priče i poezija;

– podsticanje adekvatnog korišćenja digitalnih tehnologija u distribuciji i promociji književnih dela;

– podsticanje prevoda i promocije knjiga koje su nagrađene Nagradom EU za književnost (EUPL), tako što se za svaki nagrađen naslov dobija automatski 1 poen (dakle, maksimalno 10 automatskih poena ukoliko su svi naslovi nagrađeni EU nagradom za književnost);

– povećanje vidljivosti prevodilaca (tim povodom, izdavačke kuće su u obavezi da objave biografije prevodilaca u izdanjima koje prevode).

U okviru ovog poziva, pruža se podrška dvogodišnjim projektima sa jasno definisanom uređivačkom strategijom, koji predlažu prevod, objavljivanje i promociju „paketa“ od 3 do 10 književnih dela (fikcije). U pogledu učešća Srbije, smer prevoda mora biti sa odabranog EU/EFTA jezika na srpski ili sa srpskog na odabrani EU/EFTA jezik. Može se konkurisati za podršku u iznosu do 100 000 evra, što predstavlja maksimalnih 50% dozvoljenih troškova. Dozvoljeni troškovi uključuju prevođenje, produkciju i promociju dela evropske fikcije.
Ukoliko ste zainteresovani za konkurisanje i želite da znate više:

– pažljivo pročitajte raspis konkursa i vodič za konkursanje;

upoznajte se s tehničkim koracima u konkurisanju, kako biste se uspešno poslali vašu konkursnu prijavu;

– pogledajte koji projekti su ostvarili podršku u prethodnim godinama;

– prijavite se na naš njuzleter, kako biste dobijali redovne informacije o konkursu i pozive na radionice i obuke koje organizujemo;

– Kultura desk Srbija daje besplatne savete i podršku izdavačkim kućama iz Srbije pri konkurisanju. Ako imate nameru da konkurišete, možemo dogovoriti razgovor o vašoj aplikaciji, ili konsultovati putem telefona i Skajpa.

Konkursna dokumentacija se podnosi isključivo elektronski, putem portala Evropske komisije (Portal Electronic Submission System) kojem se može pristupiti ovde, odabirom konkursnog poziva u odeljku Search Funding & Tenders.

Detaljnije informacije o konkursnoj proceduri i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizuelne delatnosti (EACEA), koja upravlja programom Kreativna Evropa.

Za pomoć u vezi sa ovim konkursnim pozivom ili ako imate specifična pitanja u vezi sa procesom prijave, molimo da se obratite na elektronsku adresu: EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS@ec.europa.eu

Ukoliko postoje tehnički problemi prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, molimo da se obratite sa jasno obrazloženim problemom na elekstronsku adresu: EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu ili telefon: +32 229-92222.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ili na portalu učesnika prilikom konkurisanja.


Vesti

Info dan u Galeriji Matice srpske

05/03/2020

Antena Kultura deska Srbija organizuje info dan o konkursu za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, 10. marta u 13 časova.

Program info dana će biti usmeren ka predstavljanju trenutno otvorenih poziva za predloge projekata, a najpre Konkursa za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu. To je prilika za sve koji imaju nameru da konkurišu, da postave pitanja i reše nedoumice u vezi s propozicijama konkursa i procesom konkurisanja.

Pozivamo predstavnike svih ustanova i organizacija u kulturi iz Novog Sada i mesta u okruženju – javne ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalne umetnike, kustose i menadžere u kulturi da prisustvuju info danu i upoznaju se sa mogućnostima koje nudi program Kreativna Evropa.

Vidimo se u Novom Sadu!


Vesti

Info dan u Kanjiži

04/03/2020

S obzirom na to da je produžen rok za podnošenje predloga projekata u okviru programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, Antena Klutura Deska Srbija organizuje Info dan u Kanjiži, 9. marta sa početkom u 13 časova, u Obrazovno-kulturnoj ustanovi „Cnesa“.

Program info dana će biti usmeren ka predstavljanju trenutno otvorenih konkursa, a najpre Konkursa za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu. To je prilika da svi koji imaju naperu da konkurišu postave pitanja i reše nedoumice u vezi s propozicijama konkursa i procesom konkurisanja.

Pozivamo predstavnike svih ustanova i organizacija u kulturi iz Kanjiže i mesta u okruženju – javne ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalne umetnike, kustose i menadžere u kulturi da prisustvuju info danu i upoznaju se sa mogućnostima koje nudi program Kreativna Evropa.

Obrazovno-kulturna ustanova „Cnesa“ se nalazi na Glavnom trgu br. 9.

Vidimo se u Kanjiži!


Vesti

Produžen rok konkursa za kulturnu saradnju na Zapadnom Balkanu

03/03/2020

Drage koleginice i kolege,

Odlukom Evropske komisije, rok za konkursanje na javni poziv ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana” je produžen do 31. marta u 17č.

Više o konkursu možete pogledati ovde.

Odluku Evropske komisije možete pogledati ovde.

Srdačno,

Tim Kultura deska Srbija


Vesti

Lista potencijalnih partnera iz Italije

28/02/2020

Drage koleginice i kolege,

Ukoliko pripremate projekat za trenutno otvoreni konkurs za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, a u potrazi ste za partnerima iz Italije, pogledajte listu ustanova i organizacija koje su zainteresovane za učešće u ulozi partnera. Da biste stupili u kontakt s njima, možete se obratiti Ani Kontičelo (Anna Conticello) iz Deska Kreativna Evropa Italija na elektronsku adresu: anna.conticello@beniculturali.it; europacreativa.cultura@beniculturali.it.

1. Teatro di Roma

www.teatrodiroma.net

Main field: theatre, research, community engagement

Associazione Teatro di Roma is a publicly owned theatre (one of 6 National Theatres in Italy) having the following objectives: to promote, support and develop culture, staging dramatic and cultural performances in the territory of the Metropolitan City of Rome, with particular regard to the promotion of traditional art theatre and the growth of contemporary artists; to support research and experimentation, with a particular focus on the involvement of new generations of artists and spectators. One if its main activities consists in promoting performing arts amongst youngsters and disadvantage groups (disabled persons, immigrants and refugees) through specific projects driven by a participatory approach, designed with the support of local, national and international partners pursuing similar goals. It handles the teaching and ongoing training and development of artistic and technical managers through its Drama School.

2. European Institute of Design

Main filed: desing, fashion, smart cities

www.ied.it

For more than fifty years, the Istituto Europeo di Design has been operating in the fields of education and research in the disciplines of design, fashion, visual communication and management. Today, the IED is a constantly expanding international network that issues first-level academic diplomas and organises three-year courses, Masters courses, continuous professional development and advanced training courses. Since 1966, the IED has developed innovative and diversified teaching methodologies, focused on synergies between technology and experimentation, creativity, strategies and integrated communication, market issues and a new form of professionalism. Thus does the Istituto Europeo di Design offer young professionals working in the fields of Fashion, Design and Communication the knowledge and the effective tools they need to cater for the constantly developing requirements of the working world.

3. Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (Local Authorities Association for cultural activites and events) di Sardegna

www.assoentilocali.it

Main interest: cultural material and immaterial heritage / performing arts

The Association of Local Authorities collects 80 Municipalities in the Sardinia region. It aims to facilitate and support the production of cultural and entertainment activities aimed at local development; to plan the distribution of live performances and cultural initiatives related to them; to promote in the region the conditions to provide the community with stable, continuous, qualified and widespread initiatives to include them in the general renewal process and cultural and touristic development of Sardinia; to realize initiatives for the valorization of the cultural and archaeological structures of Sardinia, in collaboration with public and private agencies; to support the testing of new didactic methods with particular regards to the performing arts; to establish at national and European level forms of collaboration with all the agencies and organisms operating in the sector; to promote and to favour performing arts schools that will contribute to the professional training of the cultural operators.

4. Balletto di Roma (Rome’s ballet)

https://www.ballettodiroma.com/en/

Main interest: dance

Balletto di Roma is a dance training and production centre that welcomes students coming from all over Italy and ensures that they will follow an academic path of professional level. The Company has always promoted the production and diffusion of the Italian “auteur” dance, with a repertoire focused nowadays on innovation and research, though maintaining a strong attention to the history and tradition that have made it well-known but also opening up a dialogue with international partners. Balletto di Roma was born in 1960 from the artistic partnership between two icons of the Italian dance: Franca Bartolomei and Walter Zappolini. In the last years, thanks to the joint efforts of the Manger Luciano Carratoni and the Artistic Director Francesca Magnini, the strengthening of the research planning and of the partnerships has allowed to conjugate at its best the tradition with the innovation and to develop the presence of the Company in Europe and in the world.
Balletto di Roma is project leader in 2 EU cofunded projects: “CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge” cofunded by the Creative Europe Program (http://clashproject.eu/) and “UP2DANCE – updating professional profiles towards contemporary dance” cofunded by Erasmus+ program (just kicked off). They are both entitled to support classic dance company to open to contemporary practice.

5. Europa InCanto

https://www.europaincanto.com/

Main interest: opera

The Music Association Europa InCanto was born in 2012 by the conviction of its founders that being educated in music and learning to appreciate it from young age can make us better people. The main goal of Europe InCanto then is to spread the music culture between the new generations, working with and for young people. On this regard, Europa InCanto has developed several musical education projects. Among these we point out the Ars InCanto project, formulated to accompany students to the knowledge of all arts, music, painting, theater and dance to the realization of an essay created directly by pupils. The flagship of the Association is the Scuola InCanto project, which is spread throughout the national and European territory and which has enabled the creation of a true teaching method for the knowledge of Opera by song and play.
It is part of RESEO and Opera Europa, the 2 main network for opera and opera disseminationa amongst youngsters, at EU level. Europa INCanto is leader of the Creative Europe cofunded project: “Opera InCanto”, aimed at narrowing young audiences to the opera.6. PAV


http://www.pav-it.eu/

Main interest: contemporary dramaturgy

PAV collaborates with artists and institutions in the conception and realization of cultural projects. Since its foundation in 2000 in Rome, PAV has specialized in the production, organization and administration of festivals, reviews, shows and conferences. He works transversally with national institutions, theaters, embassies, companies and individual artists, combining projects of institutional relevance with continuous monitoring and support for the independent scene. These different areas of action have always dialogued and interacted with each other in a natural way: this interaction has proved to be a decisive resource in many projects and in general throughout the entire working path that has been structured thanks to these connections. This composite and multifaceted activity has allowed PAV to develop a privileged observation point and a multifaceted look at contemporary theater.
PAV is project leader in the large scale, Creative Europe cofunded project: “FABULAMUNDI – Playwriting Europe”, one of the most relevant projects on contemporary dramaturgy at EU level (http://www.fabulamundi.eu/en/)


7. Teatro Eliseo (Eliseo theatre)

http://www.teatroeliseo.com/

Main interest: theatre / cinema / digital arts

The Teatro Eliseo is a permanent cultural center for the Capital but also for the rest of the territory because the Eliseo is now a brand that includes productions of: Theater, Cinema, Television, Music; events and cultural events on art, science, economics. Complete the range of Eliseo Cucina activities. The highest and most authoritative testimony of managerial reliability is undoubtedly represented by the recognition received by the Ministry of Economy and Finance which has created a stamp of thematic series: “The Italian artistic and cultural heritage”; dedicated to the Teatro Eliseo on the centenary of the inauguration. A space in the city of Rome but with international horizons, because only culture can restore identity and the desire to look to the future with optimism.
8. Parco Archeologico del Colosseo

https://parcocolosseo.it/en/

Main interest: archaeological heritage

The Parco archeologico del Colosseo was established in 2017 by the Ministry of Culture, with the purpose of creating an institution endowed with special autonomy to ensure the protection and valorisation of the central archaeological area of Rome. The territory within the remit of the Park contains both areas and monuments of direct state competence (Colosseum, Domus Aurea, Arch of Constantine and Meta Sudans, the Roman Forum and the Palatine), both in Rome (Circus Maximus, Imperial Forums), as well as the rich ecclesiastical patrimony.

The mission of the Parco archeologico del Colosseo is a constant work of education to memory, expressed in its relationship with an extremely varied public and a commitment to establishing a continuous relationship with the new generations, so relating the origins of our history to the future through the connection with Rome’s whole cultural system. To achieve these objectives the Park is committed to the protection, conservation, research and valorisation of its archaeological, monumental and landscape heritage. The effort to convey a knowledge of places to the public also takes place through the use of new digital technologies capable of communicating the complex character of the Park with a more comprehensible and immediate approach.


Vesti

Predstavljanje konkursa za Zapadni Balkan u Banjaluci

28/02/2020

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina organizuje jednodnevni događaj predstavljanja konkursa „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“ i razgovor o projektnim idejama u petak, 6. marta u 13h u prostoru Muzeja savremene umjetnosti u Banjaluci.

U okviru programa događaja, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, predstaviće istraživanje (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu, Deska kreativna Evropa Srbija, koje je uzeto u obzir prilikom osmišljavanja konkursa za Zapadni Balkan.

Za učešće u događaju se možete prijaviti slanjem prijave na mejl: zoran.galic@kreativnaevropa.ba

Vidimo se u Banjaluci!


Vesti

Javne konsultacije u Sarajevu o projektima saradnje na Zapadnom Balkanu

27/02/2020

Desk Kreativna Evropa za Bosna i Hercegovina, u saradnji sa Deskom Kreativna Evropa Srbija, organizuje javne konsultacije na temu aktuelnog konkursa Kreativne Evrope za Zapadni Balkan u sredu 4. marta od 12 do 14 sati u prostoru Deska Kreativna Evropa BIH (Bosanski Kulturni Centar, Branilaca Sarajeva 24, Sarajevo). Tokom javnih konsultacija Aida Kalender, rukovoditeljka Deska Kreativna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija odgovaraće na pitanja profesionalaca u kulturi koji planiraju da konkurišu.Prijava na Javne konsultacije je obavezna, a možete se prijaviti slanjem prijave na mejl: aida.kalender.ced@gmail.com

Vidimo se u Sarajevu!


Vesti

Info dan o programu Kreativna Evropa u Čačku

24/02/2020

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Umetničkom galerijom „Nadežda Petrović“ organizuje info dan o programu Kreativna Evropa i trenutno otvorenom konkursu „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“, u petak, 28. februara, u 13 časova u prostoru galerije (Cara Dušana 6).

U cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti o programu i konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijsku podršku u okviru programa, govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Prezentacija je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi iz Čačka i okolnih mesta – rukovodiocima i zaposlenima u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva.

Biće reči o prioritetima programa, uslovima za konkurisanje i specifičnim pitanjima koja se odnose na dosadašnje učešće Srbije u programu. Događaj je ujedno i prilika da se razgovara o projektnim idejama ustanova i organizacija iz Čačka.

Program info dana:

13.00 – 14.00 Predstavljanje programa Kreativna Evropa i Konkursa za kulturnu saradnju na Zapadnom Balkanu, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

14.00 – 14.15 Pauza

14.15 – 15.00 Razgovor o projektnim idejama, bodovanju i konkursnoj proceduri


Vesti

Rezultati poziva za učešće u obuci u Andrevlju

20/02/2020

Na osnovu javnog poziva za dostavljanje prijava za učešće u seminaru za pisanje projekata kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, koji organizuje Antena Kultura deska Srbija u Andrevlju, 2. i 3. marta 2020. godine, odabrano je dvadesetpet predstavnika ustanova i organizacija u kulturi.

Priliku da predstave svoje projektne ideje i učestvuju u programu obuke imaće predstavnici Studentskog kulturnog centra Novi Sad, Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, Klastera modne i odevne industrije FACTS iz Beograda, Udruženja Kulturanova iz Novog Sada, Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Udruženja Kulturni element iz Beograda, Udruženja Kulturni front iz Beograda, ReCrafts klastera iz Beograda, Pozorišta mladih iz Novog Sada, Sterijinog pozorja iz Novog Sada, Udruženja Ink Fest iz Novog Sada, Škole glume i javnog nastupa Šmiranti iz Novog Sada, Sindikata novinara Srbije iz Beograda, Pokreta trećeg doba iz Niša, Udruženja Mensa Srbija iz Beograda i Evropskog klastera Alpe Adria Pannonia iz Novog Sada.

Iako je pristigao veliki broj prijava, zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave. Zahvaljujemo se svima na interesovanju i poslatim prijavama.

Program seminara čine prezentacije misije programa i prioriteta konkursa za kulturnu saradnju na zapadnom Balkanu, zatim predstavljanje iskustva konkurisanja i realizaciji projekta, pisanja budžeta, konkursne procedure i razgovor o projektim idejama.

Spisak učesnika možete preuzeti ovde.

Program seminara možete preuzeti ovde.

Vidimo se u Andrevlju!


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na regionalnoj konferenciji u Skoplju

11/02/2020

 

Regionalna konferencija koja je posvećena temi promocije i umrežavanja kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu je održana 5 i 6. februara 2020. godine u Skoplju.

Glavni fokus bio je novi poziv u okviru programa Kreativna Evropa – Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana, sa naglaskom na složenim regionalnim i evropskim kulturnim politikama, kao i na jačanju kapaciteta ustanova i organizacija u kulturi.

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je mogućnosti za povezivanje sa organizacijama iz Srbije kao i regionalno istraživanje (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu koje je Desk sproveo 2018. godine. Drugog dana konferencije je Aleksandar Popović, predsednik Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene govorio o kulturnoj saradnji na Balkanu i nezavisnoj sceni u Srbiji.

Ovaj događaj organizovala je Desk Kreativna Evropa Severna Makedonija u saradnji sa Evropskom komisijom i Delegacijom Evropske unije u Skoplju.

Na dvodnevnom seminaru su pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija učestvovali i predstavnici deskova iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Slovenije, Hrvatske i Severne Makedonije kao i brojni predstavnici kulturnog sektora sa prostora Zapadnog Balkana.


Vesti

Obuka za pisanje projekata na Andrevlju

07/02/2020

Antena Kultura deska Srbija organizuje obuku za konkurisanje na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, koja će biti održana 02. i 03. marta 2020. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlju.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da apliciraju na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Program obuke je najpre namenjen predstavnicima ustanova i organizacija koji pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu i obuče za konkurisanje.

Teme kojima će se seminar baviti su: Misija programa Kreativna Evropa i propozicije konkursa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu; Finansijsko planiranje i upravljanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti.

Cilj obuke

Cilj obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu, potpisanu i skeniranu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 18. februara 2020. godine u 15.00 časova. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Info dani o konkursu za Zapadni Balkan – novi gradovi

06/02/2020

U cilju što uspešnije pripreme za konkurisanje na trenutno otvoreni poziv za projekte saradnje na Zapadnom Balkanu, Kultura desk Srbija organizuje info dane u Kragujevcu, Knjaževcu i Pirotu, i to:

Program info dana čini prezentacija misije programa i smernica novog konkursa za Zapadni Balkan o čemu će govoriti Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, kao i razgovor o projektnim idejama, odnosno kako od ideje kreirati uspešnu aplikaciju.

Očekujemo predstavnike/ce ustanova i organizacija koji pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurs za Zapadni Balkan, kao i sve zainteresovane profesionalce u kulturi koji žele da se informišu u obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Kultura desk Srbija, kao deo Deska Kreativna Evropa Srbija, je nacionalna kancelarija koja u Srbiji sprovodi glavni program EU za kulturu – Kreativna Evropa. Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se aktivnosti Deska odvijaju ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u na info danima!

Tim Kultura desk Srbija


Vesti

Regionalna konferencija EU i Zapadnog Balkana u Skoplju

29/01/2020

Desk Kreativna Evropa Severna Makedonija organizuje dvodnevni događaj ,, Kreativna Evropa – poziv za Zapadni Balkan i regionalna kulturna saradnja“ koji će biti održan u Evropskoj kući u Skoplju 5. i 6. februara 2020. god.

Događaj organizuju Ministarstvo kulture Republike Severna Makedonija (Desk Kreativna Evropa Severna Makedonija) u saradnji sa Evropskom komisijom (DG EAC), Delegacijom Evropske unije u Skoplju, deskovima i kulturnim organizacijama iz zemalja Zapadnog Balkana i EU, i to: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosovo*, Srbije i Slovenije.

Glavni fokus ovog događaja biće usmeren na novi konkurs za saradnju EU i Zapadnog Balkana, uporedo s ne manje važnim pogledom na širi kontekst politike regionalne i evropske kulturne saradnje u procesu podrške izgradnji kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora.

Događaj je otvoren za sve zainteresovane predstavnike ustanova i organizacija u kulturi, koji žele da aktivno učestvuju i daju doprinos razmatranju ove teme iz perspektive svog profesionalnog iskustva.

Program događaja možete preuzeti ovde.


Vesti

Obuka za pisanje projekata kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu

23/01/2020

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će Kultura desk Srbija organizovati obuku za konkurisanje na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu u Beogradu, 13. februara 2020. godine u EU info centru (Kralja Milana 7).

Program obuke je najpre namenjen predstavnicima ustanova i organizacija koji pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurs za Zapadni Balkan, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu u obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Ljubazno molimo sve zainteresovane da do 10. februara prijave svoje učešće popunjavanjem kratkog upitnika kojem možete pristupiti ovde: https://forms.gle/7MMda3HeUmRAVrSo9.

Ukoliko imate spreman predlog projekta, možete nam poslati nekoliko dana ranije, a mi ćemo odabrati jedan projekat na čijem primeru ćemo raditi u okviru programa obuke. U tom slučaju, molimo vas da popunite formular koji možete preuzeti ovde i pošaljete na elektronsku adresu: kreativnaevropa@kultura.gov.rs do isteka roka prijave.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u EU info centru!

Tim Kultura desk Srbija

PROGRAM OBUKE
Četvrtak, 13. februar,

EU info centar, Kralja Milana 7

13.45 – 14.00 Registracija učesnika

14.00 – 15.00 Misija programa Kreativna Evropa i propozicije konkursa
Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija
Mirjana Žarković, menadžerka projekata Kultura deska Srbija

15.00 – 16.00 Koncipiranje i bodovanje projekata
Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura deska Srbija
Mirjana Žarković, menadžerka projekata Kultura deska Srbija

16.00 – 16.30 Pauza za kafu i kratke konsultacije

16.30 – 17.30 Sastavljanje budžeta
Ana Ćosić, koordinatorka finansijskih poslova MEDIA deska Srbija

17.30 – 18.00 Diskusija i pitanja


Vesti

Dva info dana o konkursu za Zapadni Balkan

23/01/2020

Kultura desk Srbija u saradnji s EU info mrežom organizuje dva info dana novom konkursu programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, i to:

– u Nišu, u sredu, 29. januara u 13č u prostoru EU info kutka (Voždova 5);

– u Novom Sadu, u petak, 31. januara u 13č, u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu (dr Zorana Đinđića 1).

Program događaja je najpre namenjen predstavnicima ustanova i organizacija koji pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurs za Zapadni Balkan, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu u obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Ljubazno molimo sve zainteresovane da do 28. januara prijave svoje učešće popunjavanjem kratkog upitnika kojem možete pristupiti ovde: https://forms.gle/pZAekqd9S7oaLLBW7

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Nišu i Novom Sadu!

Tim Kultura desk Srbija


Vesti

Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja

20/01/2020

Na osnovu specifičnog cilja za podsticanje razvoja politike, inovacija, kreativnosti, razvoja publike i novih modela poslovanja i upravljanja kroz podršku transnacionalnoj saradnji, u okviru programa Kreativna Evropa je raspisan međusektorski poziv za podršku testiranju novih i međusektorskih poslovnih pristupa finansiranju, distribuciji i monetizaciji stvaranja.

Fokus poziva je na uspostavljanju laboratorija kreativnih inovacija za međusektorsku saradnju i inovacije, a očekuju se pilot projekti koji istražuju potencijal međusektorske saradnje.

Biće podržani projekti koji:

a) nude nove oblike stvaralaštva kroz ukrštanje različitih oblasti kulture i audiovizualne delatnosti, uz korišćenje inovativnih tehnologija, s fokusom na virtuelnu realnost,
ili

b) imaju osmišljen inovativni međusektorski pristup i alate koji olakšavaju pristup, distribuciju, promociju i/ ili monetizaciju kulture i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.

U formulisanju projektne ideje posebno su važni sledeći aspekti:

– projekat ima inovativni pristup rešavanju problema i izazova u oblasti kulture;

– publika i iskustvo korisnika su od presudnog značaja za utvrđivanje problema;

– tehnologija je tu da omogući da se reše ključni problemi, a nije sama sebi cilj;

– inovativnost se ogleda u stvaranju, distribuciji i promociji kreativnog sadržaja;

– međusektorska saradnja i upotreba novih tehnologija moraju biti važni činioci predloga projekta.

Podnosilac jednog predloga projekta mora biti konzorcijum sastavljen od najmanje 3 pravna lica iz tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa i koji predstavljaju diverzitet ekspertize u nekoliko različitih oblasti kulture i audiovizuelnih delatnosti.

Detaljnije informacije možete naći na sledećim linkovima:

Vodič za konkurisanje i poѕiv za dostavljanje predloga projekata: ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/wp-call/call-fiche-eacea-28-2019_en.pdf

Vodič za aplikante: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/guide/crea-guide-applicants_en.pdf

Izgled konkursnog formulara: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/tpl/pt/pt-eacea-28-2019_en.pdf

Model ugovora o saradnji: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/eplus/mga/eplus_mga_en.pdf

Rok za konkurisanje: 14. maj 2020. god. 17:00

Više informacija: https://bit.ly/2TG38EB


Vesti

Registrujte se u našoj bazi partnera

09/01/2020

Drage koleginice i kolege,

Povodom konkursanja na trenutno otvoreni konkurs za projekte kulturne saradnje unutar Zapadnog Balkana, veliki broj organizacija iz regiona i Evropske unije je u potrazi za adekvatnim partnerima iz Srbije.

Traže se organizacije u svim oblastima kulture i umetnosti, a posebno one u razvoju, koje nemaju značajno iskustvo u međunarodnoj saradnji.

U cilju povećanja vidljivosti naših organizacija i stvaranja novih prilika za povezivanje, na našem sajtu smo kreirali bazu ustanova i organizacija koje su zainteresovane za učešće u programu Kreativna Evropa.

Pozivamo vas da registrujete svoju organizaciju tako što ćete kratko predstaviti područje rada i najznačajnije projekte vaše organizacije. Bazu ćemo promovisati tokom trajanja konkursa u svim evropskim zemljama koje učestvuju u programu, pa možete očekivati pozive za saradnju putem kontakta koji budete naveli pri registraciji.

Ukoliko imate pitanja u vezi s registrovanjem ili pronalaženjem partnera, pišite nam na kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Vaš tim Deska Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Srećna Nova 2020. godina!

26/12/2019

Drage koleginice i kolege, saradnici i prijatelji,

S velikim zadovoljstvom vam se zahvaljujemo na radu i veoma uspešnoj 2019. godini.

Veoma smo ponosni što se broj učesnika u programu u protekloj godini značajno uvećao, a takođe rekordan broj organizacija je konkurisao za nove projekte – čak 74!

Godinu su obeležile i nove inicijative u okviru programa Kreativna Evropa – jedna od njih je i-Portunus konkurs za mobilnost koji je omogućio da veliki broj umetnika iz Srbije putuje i realizuje svoje projekte u raznim evropskim zemljama.

U narednom periodu nas očekuju nove prilike i mogućnosti za evropsku saradnju – konkurs za projekte saradnje unutar Zapadnog Balkana, konkurs za književne prevode i konkurs za muzičke koprodukcije, a mi vas čekamo od 3. januara da zajedno radimo.

Želimo vam zaslužen odmor i da ovako nastavimo – srećna Nova 2020. godina!

Tim Kultura deska Srbija

Desk Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Muzika pokreće Evropu: koprodukcije u oblasti muzike

23/12/2019

Konkurs se odnosi na podršku umetničkog stvaralaštva u oblasti muzike i to najpre projekata koji podrazumevaju proces saradnje pojedinaca u stvaranju stihova i pesama s ciljem komercijalizacije i ostvarivanja prihoda.

Namera je da se radi na pospešivanju međunarodne saradnje umetnika, tekstopisaca i producenata iz različitih zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa radi zajedničkog rada na muzičkim delima koja ukrštaju njihove talente, veštine i osnaživanja kreativnog potencijala celog tima.

Konkurs je deo šire inicijative programa Kreativna Evropa – Muzika pokreće Evropu, u okviru kojeg se rezidencijalni programi, kampovi za tekstopisce i drugi umetnički programi prepoznaju kao dobra prilika za prikazivanje evropske kulturne raznolikosti kroz muziku, jer doprinose razvoju novih umetničkih praksi, inovativnim pristupima stvaranju i istraživanju u oblasti muzike.

Opšti cilj ovog poziva je identifikovanje i podrška najmanje 10 inovativnih i održivih pilot programa koprodukcije za tekstopisce i muzičare koji jasno oslikavaju evropske vrednosti, kako bi se olakšao razvoj evropskog muzičkog repertoara.

Specifičan cilj ovog konkursa se odnosi na organizaciju evropskog kampa koji će okupiti profesionalce u kulturi i kreativne pojedince kako bi unapredili veštine učesnika za pisanja pesama. Kamp treba da pruži mogućnosti za učenje od iskusnih profesionalaca, unapređenje veština kreativnog pisanja, da omogući saradnju sa drugim polaznicima kampa, pomogne izgradnji mreže pisaca pesama među učesnicima, promoviše umrežavanje sa uspešnim profesionalcima muzičke industrije i pomogne učesnicima da uspešno steknu iskustvo kreativnog procesa i znanja o biznisu u ovoj oblasti. Predlozi projekata bi trebalo da oslikavaju jasnu viziju o tome kako će se proizvedena muzička dela predstaviti i doći do publike.

Takođe, kako bi se umetnicima pomoglo da uspešno stupe na muzičko tržište, predlozi projekata treba da obuhvate najmanje dva od nekoliko komplementarnih ciljeva koji su navedeni u raspisu konkursa.

Maksimalna podrška po projektu može da iznosi 50.000 evra, što predstavlja ne više od 85% ukupne vrednosti projekta. Predlog projekta mogu podneti ustanove i organizacije pojedinačno ili kao partnerstvo koje čini minimum dva pravna lica.

Više o detaljima konkursa (specifični ciljevi, predložene aktivnosti, propozicije u vezi s partnerstvom i dr.) možete naći na sajtu Evropske komisije u vodiču za konkurisanje.


Vesti

Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana”

17/12/2019

Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana” je otvoren 17. decembra 2019. godine i traje do 31. marta 2020. godine.

Opšti cilj konkursa je pružanje podsticaja pomirenju i izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju.

Specifični ciljevi konkursa su:

● Jačanje prekogranične kulturne saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana i država članica EU;

● Jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Shodno tome određeni su sledeći prioriteti za odabir projekata:

1. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija da deluju na transnacionalnom i međunarodnom planu;

2. Povećanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela i mobilnosti aktera u kulturi i umetnosti;

3. Unapređenje interkulturnog dijalogа između umetnika, profesionalaca u kulturi i šire javnosti.

Budući da se konkurs finansira iz EU programa IPA II u projektima mogu učestvovati samo zemlje članice EU i zemlje Zapadnog Balkana. Na konkurs se mogu prijaviti samo pravna lica, a projekti moraju biti partnerski. Partnerstvo projekta mora da čini najmanje pet partnera (nosilac projekta + četiri partnera), s najmanje dva partnera iz dve različite zemlje Zapadnog Balkana i najmanje dva partnera iz dve različite EU zemlje.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu biće 100 000 €, a maksimalni iznos 500,000 €. Traženi iznos bespovratne pomoći može predstavljati do 85% ukupnih opravdanih troškova projekta. Preostali iznos (15%) osigurava podnosilac predloga projekta.

Minimalno vreme trajanja projekta je 24 meseca, a maksimalno 48 meseci. Aktivnosti na projektu moraju da otpočnu između 1. januara i 31. marta 2021. godine.

Treba imati u vidu da se na ovaj konkursni poziv ne mogu predati prijave koje su već predate na poslednji raspis konkursa za evropske projekte saradnje.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Kultura Deska Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri konkurisanju. Javite nam se da zakažemo sastanak i zajedno razmotrimo mogućnosti za konkursanje.

Pozivamo vas i da pratite objave na našem sajtu o događajima koje ćemo organizovati u narednom periodu, a u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za konkursanje.


Vesti

Ciklus “Pametni – uzbudljivi – kreativni gradovi”

04/12/2019

UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, Misijom OEBSa u Srbiji i Deskom Kreativna Evropa Srbija organizuje treću po redu tribinu pod nazivom “Kreativni gradovi: evropska perspektiva”.

Tema treće tribine su iskustva vodećih organizacija iz Srbije koje se bave javnim prostorima i kreativnošću na nivou Evrope: Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Nova iskra i Novo kulturno naselje.

Biće predstavljena njihova međunarodna iskustva u radu na projektima koji se bave kreativnim gradovima i podržani su kroz glavni program EU za kulturu, Kreativna Evropa, a razgovor je namenjen profesionalcima u kulturi koji žele da se upuste u razvoj srodnih inicijativa. Projekat BINE se bavi stvaranjem „zajedničkog“ u okviru javnih gradskih prostora u Evropi; Nova iskra radi na razvoju kulinarstva kao nove grane lokalnih kreativnih ekonomija, a Novo kulturno naselje na internacionalizaciji gradova kroz saradnju sa umetnicima. Promocija i stvaranje novog evropskog kulturnog identiteta zajednička je tema svih projekata, i govoriće se o sledećim pitanjima:

– Na koji način evropske organizacije u kulturi zaista pomažu ljudima da žive bolje u svojim gradovima?

– Koje pristupe podržava Evropska unija?

– Šta su specifična iskustva i naučene lekcije iz Srbije?

– Kako se u Evropi definiše zajednički prostor? Na koje načine se taj prostor stvara?

– Kakav je odnos ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja gradova i zajednica koje u njima žive?

– Šta su problemi i uspešne strategije i prakse u radu sa lokalnim zajednicama?

U tribini učestvuju

Jelena Ivanović Vojvodić, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Beograd

Shared cities

Relja Bobić, Nova Iskra, Beograd

Food is Culture

Marko Jozić, Novo kulturno naselje, Novi Sad

Magic carpets

Moderatorka: Nina Mihaljinac, predavač na UNESKO Katedri za kulturnu politiku i menadžment u kulturi

Ne propustite priliku za susret i razgovor s vodećim stručnjacima i praktičarima koje se bave javnim prostorima, kreativnošću i upravljanjem međunarodnim projektima!

Vidimo se na Kolarcu!


Vesti

Izveštavanje u evropskim projektima – šta treba znati?

04/12/2019

Obavezna aktivnost na svakom uspešnom evropskom projektu u okviru programa Kreativna Evropa je sastavljanje i podnošenje finansijskog i narativnog izveštaja o realizaciji projekta.

Zadatak je složeniji kada su u pitanju partnerski projekti, a zbog sve većeg broja evropskih projekata koje realizuju ustanove i organizacije iz Srbije, želimo da pomognemo u razrešavanju svih pravnih i drugih nedoumica.

Pozivamo sve zainteresovane, a naročito one organizacije koje trenutno realizuju projekte u okviru potprograma Kultura i MEDIA Kreativna Evropa, da dođu i podele svoja iskustva i dobiju odgovore na sva pitanja s kojima se susreću u pripremi izveštaja.

Trening će održati Ana Ćosić, ekonomistkinja i koordinatorka finansijskih poslova MEDIA deska Srbija, koja ima značajno iskustvo u ovoj oblasti. Događaj se realizuje u petak, 20. decembra u 14 časova u prostoru i u saradnji s EU info centrom (Kralja Milana 7).

Za učešće je potrebna prethodna prijava, a možete se prijaviti do utorka, 17. decembra: https://forms.gle/XB6GVZ63rTRtCRPW6

Vidimo se u EU info centru!


Vesti

Rezultati konkursa za književne prevode 2019

26/11/2019

Danas su objavljeni rezultati konkursa za književne prevode u 2019. godini. Izdavačke kuće iz Srbije su ponovo na vrhu liste dobitnika ̶ u kategoriji dvogodišnjih projekata podržano je pet izdavačkih kuća.

To su izdavačka kuća IPC Media sa projektom Unifying Strength of Diversity: European Literature Through Time, Genres and Languages, izdavačka kuća Urban Reads sa projektom Different is Okay – The Best of Urban Europe, izdavačka kuća Zavet sa projektom 8 Books to Remind You that All Borders Are Fictional, izdavačka kuća Odiseja sa projektom Perfect Reads for Generation Z i izdavačka kuća Prometej sa projektom Literary Carousel – a Genre Ride.

Čestitamo svima na uspehu, a izuzetno nam je drago što među dobitnicima podrške programa Kreativna Evropa ima novih izdavača. U ovoj godini je pristigao rekordan broj konkursnih prijava iz Srbije, čak 20 predloga projekata, što je duplo više u odnosu na ostale zemlje.

Pored Srbije, među najuspešnijima su i Slovenija sa 6 podržanih projekata, kao i Poljska i Severna Makedonija sa po 4 podržana projekta. Statistika ukupnih rezultata konkursa pokazuje da je najviše projekata prevoda romana (42%), zatim fikcije za decu (24%), kratkih priča (11%), stripa (9%), poezije (7%) i drame (6%).

Ukupan iznos dodeljenih sredstava izdavačkim kućama iz Srbije iznosi 251,275 €. Više informacija o rezultatima konkursa pogledajte na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Info dani o EU programima – novi gradovi

19/11/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom Južni Banat, organizuje Info dane o EU programima (Creative Europe, HORIZON 2020, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dani namenjeni su predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Pored ranije najavljenih događaja u Subotici, Pančevu i Požarevcu, info dani biće održani po sledećem rasporedu:

Beograd, 22. novembar 2019 .godine u 10 časova, u amfiteatru Akademije strukovnih studija, Viša hotelijerska škola, Knez Višeslava 70;

Beograd, 26. novembar 2019. godine u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, sala 1, 8. sprat;

Leskovac, 27. novembar 2019. godine u 11 časova, u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija, Vlade Jovanovića 8;

Vranje, 28. novembar 2019. godine u 11 časova, velika sala Skupštine grada, Kralja Milana 1;

Novi Sad, 2. decembar 2019. godine u 10 časova, u prostorijama Američkog kutka, Kej žrtava racije 2b;

Niš, 3. decembar 2019. godine u 11 časova, u prostorijama Startap centra na Elektronskom fakultetu, Aleksandra Medvedeva 14.

Početkom decembra planirani su i događaji u Zaječaru i Kragujevcu, o kojima će uskoro biti dostupno više informacija.

Prijave se dostavljaju na adresu a.sljivic@idi.ie , a za sve dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Šljivić na telefone 011/334 21 15 i 061/605 95 54 ili navedenu imejl adresu.


Vesti

Info dan o EU programima u Požarevcu

08/11/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom Južni Banat, organizuje Info dan o EU programima (HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dan namenjen je predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Info dan biće održan u ponedeljak, 18. novembra 2019. u 10 sati, u skupštinskoj sali Gradske uprave Požarevca, adresa Drinska 2.

Rok za prijavu je 15. novembar 2019. godine na adresu a.sljivic@idi.ie , a za sve dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Šljivić na telefone 011/334 21 15 i 061/605 95 54 ili navedenu imejl adresu.


Vesti

Info dan o EU programima u Pančevu

28/10/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom Južni Banat, organizuje Info dan o EU programima (HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, o načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dan namenjen je predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Info dan biće održan u utorak, 12. novembra 2019. u 10 sati, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga u ulici Zmaj Jovina 1a u Pančevu.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete Info danu o EU programima, molim Vas da se prijavite do petka, 8. novembra 2019, na imejl a.sljivic@idi.ie. Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Aleksandra Šljivić, koju možete kontaktirati na telefone 011/334 21 08 i 061/605 95 54 ili na navedeni imejl.

Program info dana možete preuzeti ovde.


Vesti

Info dan o EU programima u Subotici

28/10/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom „PANONREG“ iz Subotice, organizuje Info dan o EU programima (HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, o načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dan namenjen je predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Info dan biće održan u sredu, 13. novembra 2019. u 10 sati, u prostorijama Otvorenog univerziteta Subotica u sali 211 na Trgu cara Jovana Nenada 15.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete Info danu o EU programima, potrebno je da se prijavite do petka, 8. novembra 2019, na imejl a.sljivic@idi.ie. Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Aleksandra Šljivić, koju možete kontaktirati na telefone 011/334 21 08 i 061/605 95 54 ili na navedeni imejl.

Program info dana možete preuzeti ovde.


Vesti

Pripremite se za konkurisanje uz našu pomoć

28/10/2019

Novi poziv za evropske projekte saradnje je raspisan ovog meseca, a ostalo je još četiri nedelje za pripremu projekata. Takođe, otvorena su i dva konkursa inicijative Muzika pokreće Evropu – poziv za saradnju manjih muzičkih prostora i poziv za promovisanje muzičke raznolikosti i talenata.

Timovi Kultura desk Srbija u Beogradu i Antena kancelarija u Novom Sadu vam mogu pomoći u pojašnjavanju konkursne procedure, osmišljavanju projekte ideje i pronalaženju partnera. Prijavite se za jedan od besplatnih događaja koje organizujemo u narednom periodu na kojima ćemo se pripremati za konkurisanje.

U Novom Sadu, Senti, Somboru i Subotici organizujemo info dane o programu, gde možete čuti više o prioritetima konkursa, rokovima za konkurisanje i iskustvima uspešnih priča.

U okviru Foruma Kreativna Evropa 2019 u Beogradu organizujemo posebne programe pripreme:

Radionica pisanja projekata sa Milenom Dragićević Šešić (Kolarac, 7. novembar u 10.00h);

Sesija pronalaženja partnera na kojoj će deskovi Belgije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Belike Britanije, Gruzije, Luksemburga, Rumunije, Tunisa, Ukrajine, Francuske i Crne Gore predstaviti pozive za partnerstvo i prilike za saradnju sa zemljama iz kojih dolaze (Kolarac, Mala sala, 7. novembar u 14.30h);

Javne konsultacije o projektnim idejama (Biblioteka na Kolarcu, 7. novembar u 16.30h);

• Predstavljanje konkursa za Zapadni Balkan (Kolarac, Mala sala, 7. novembar u 10.30h);

• Razgovor o prilikama za uspostavljanje evropske i regionalne saradnje (Kolarac, Mala sala, 7. novembar u 11.15h);

• Predstavljanje nacionalnih, regionalnih i EU izvora sa sufinansiranje međunarodnih projekata (EU info centar, 7. novembar u 17.00h).

Za učešće u Forumu je potrebna prijava. Pozivamo vas da pogledate program i učestvujete i u drugim programima na Forumu.

Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, možete nam se javiti putem elektronske pošte, Fejzbuka, Instagrama, Skajpa ili Tvitera.


Vesti

Info dani u Vojvodini

25/10/2019

Ovogodišnji konkurs za evropske projekte saradnje je trenutno otvoren, a preostalo je još nešto više od mesec dana za pripremu konkursne aplikacije. Tokom cele godine Desk i Antena Kreativna Evropa Srbija pomažu svim ustanovama i organizacijama koje planiraju da konkurišu, te vas pozivamo da iskoristite sve prilike za pomoć koje nudimo kako biste što bolje pripremili vaš projekat.
 
Evropski projekti saradnje su prilika da ostvarite dodatna finansijska sredstva za realizaciju vaših ideja, da se povežete s ključnim akterima međunarodne scene i da izgradite kredibilitet vaše organizacije na međunarodnom planu. Konkursom se podržavaju projekti ustanova i organizacija koje deluju u oblasti kulture, a podrazumevaju saradnju s najmanje dve partnerske organizacije iz Evrope s fokusom na razvoj publike, unapređenje mobilnosti ili jačanje kapaciteta za rad. Do sada je podržano više desetina evropskih projekata saradnje u kojima učestvuje preko sto ustanova i organizacija iz Srbije.
 
U cilju boljeg informisanja svih zainteresovanih profesionalaca u kulturi, Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje tri Info dana o konkursu Evopski projekti saradnje 2020 u okviru programa Kreativna Evropa, koji će biti održani u sledećim gradovima: 
 
29.10.2019 s početkom u 12.00h – КC „Laza Кostić“, Sombor

30.10.2019 s početkom u 12.00h – Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Senta

04.11.2019 s početkom u 12.00h – Galerija Matice srpske, Novi Sad
 
U okviru programa info dana biće reči o prioritetima i cilјevima programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na trenutno aktuelan poziv za evropske projekte saradnje, konkursnu proceduru, osmišljavanje ideje i koncepta projekta, kao I specifičnim iskustvima I savetima.
 
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti u okviru ovog ili narednih konkursnih poziva.

Agendu možete preuzeti ovde.


Vesti

Poziv za volontere na Forumu Kreativna Evropa 2019

18/10/2019

Nakon Niša i Novog Sada, Desk Kreativna Evropa Srbija po peti put organizuje Forum Kreativna Evropa u Beogradu, a tema kojom se bavi ovogodišnje izdanje događaja glasi: na koji način projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti. S idejom neophodnosti jačanja saradnje i povezivanja, Forum podrazumeva horizontalne načine učenja, razmene, uključivanja i povezivanja domaćih i inostranih profesionalaca u oblasti kulture.

Forum Kreativna Evropa 2019 je međunarodna konferencija koja se održava 7. i 8. novembra u Zadužbini Ilije M. Kolarca, EU info centru, Nordeus centru i Klubu DIM, a u cilju uspešnije realizacije programa Desk Kreativna Evropa Srbija želi proširi svoj tim.

Pozivamo mlade ljude, studente fakulteta umetnosti i društvenih nauka, koji su komunikativni i govore engleski jezik, učestvuju ili prate događaje u kulturi i umetnosti, a posebno su zainteresovani za međunarodnu saradnju i upoznavanje s relevantnim profesionalcima u kulturi, da pošalju kratku biografiju i izjavu o motivaciji za učešće u Forumu Kreativna Evropa 2019 na elektronsku adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs najkasnije do srede 30. oktobra u podne.

Program Foruma organizovan je u tri bloka: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje, a u prijavi možete naznačiti koja tema vas interesuje. Odabrani kandidati imaće priliku da se uključe u poslove: 1) promocije događaja (deljenje promotivnog materijala i slanje pozivnica, saradnja u vođenju društvenih mreža, pomoć u brendiranju prostora i dr.), 2) organizacije Foruma (tehnička i druga podrška u realizaciji programa događaja), 3) komunikacije sa učesnicima i informisanju o programu događaja (doček gostiju i učesnika, informisanje o posebnim delovima programa i dr.).

Učešće u Forumu vam može doneti:

– profesionalno iskustvo u organizaciji događaja međunarodnog karaktera;

– druženje i mogućnost upoznavanja profesionalaca u kulturi iz Srbije i Evrope (Francuska, Belgija, Luksemburg, Gruzija, Tunis, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Ukrajina, Crna Gora);

– sertifikat o volonterskom stažu u Desku Kreativna Evropa Srbija.

Kandidati koju budu izabrani na osnovu prijava biće pozvani na intervju 1. novembra u podne u prostoru Deska Kreativna Evropa Srbija. Za više informacija nam možete pisati na navedenu elektronsku adresu, a ukoliko želite da se upoznate s našim radom zapratite nas na Instagramu (@kreativnaevropa), Fejzbuku (@kulturadesksrbija) ili Tviteru (@CEDSerbia).

Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo glavnog programa EU za kulturu Kreativna Evropa, koje čine dve kancelarije – Kultura desk Srbija, osnovana pri Ministarstvu kulture i informisanja i MEDIA desk Srbija, osnovana pri Filmskom centru Srbije. Više info: kreativnaevropa.rs.


Vesti

Rezultati poziva za učešće u obuci u Andrevlju

09/10/2019

Na ovogodišnji poziv za učešće u obuci za pisanje projekata, koju organizuje Antena Kultura deska Srbija, pristigao je veliki broj prijava iz cele zemlje. Zahvaljujemo se svima na interesovanju i poslatim prijavama.

Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave. Listu učesnika možete pogledati ovde. Radujemo se zajedničkom radu na projektima u okviru radionica i predavanja.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. U okviru programa seminara predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić i Milan Đorđević će govoriti o misiji programa i aktuelnim prilikama za konkurisanje, predstavnik projekta Troubadorurs2020 Dejan Vujinović će govoriti o iskustvu konkurisanja i realizaciji projekta, a Jovana Rapajić, predstavnica Antena kancelarije Kultura deska Srbija govoriće o konkursnoj proceduri i važnim savetima za konkurisanje.

Lista učesnika

Program seminara

Pozivamo sve one koji se nisu našli među odabrnim učesnicima da nam se jave da zakažemo viđanje i razgovaramo o mogućnostima konkurisanja, kao i da prate najave naših narednih događaja koje ćemo organizovati u cilju što bolje pripreme projekata domaćih ustanova i organizaciju u kulturi.


Vesti

Javni poziv za podnošenje evropskih projekata saradnje 2020

03/10/2019

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru konkursa Evropski projekti saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:

– Evropski projekti saradnje malog obima (kategorija 1): minimum 3 partnerske organizacije (jedna iz EU), do 200.000€, što predstavlja 60% dozvoljenih troškova;

– Evropski projekti saradnje velikog obima (kategorija 2): minimum 6 partnerskih organizacija (jedna iz EU), do 2.000.000€, što predstavlja 50% dozvoljenih troškova;

U odnosu na dosadašnje pozive, značajna novina je da minimum partnera po kategoriji mora da čine pravna lica koja su aktivna u sektoru kulture. Takođe, uskoro će biti raspisan prvi konkurs za Zapadni Balkan, pa treba imati u vidu da se jedan projekat ne može podneti na oba konkursna poziva.

Prilikom osmišljavanja projekata, projektnu ideju bi trebalo usmeriti ka jednom od tri cilja konkursa:

– Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora da deluju transnacionalno i na međunarodnom nivou, kao i promovisanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela;

Transnacionalna mobilnost profesionalaca u kulturi, a naročito umetnika;

– Doprinos razvoju publike kroz osmišljavanje novih i inovativnih načina rada s publikom, kao i unapređenje dostupnosti kulturnih programa i sadržaja, s posebnim fokusom na decu, mlade ljude, osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe publike;

– Doprinos inovacijama i kreativnosti u oblasti kulture, kroz testiranje novih poslovnih modela i promociju novih uticaja na druge sektore.

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, konkursom su definisani sledeći prioriteti:

– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju uspostavljanja saradnje na međunarodnom nivou i internacionalizacije njihovog rada;

– Rad na razvoju publike kao sredstvu za unapređenje pristupa evropskim kulturnim i umetničkim delima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu, kao i stvaranje mogućnosti za bolji pristup kulturnim delima deci, mladima, osobama sa invaliditetom i predstavnicima marginalizovanih i društveno osetljivih grupa;

– Podrška izgradnji kapaciteta ustanova, organizacija i pojedinaca kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i testiranju inovativnih modela prihodovanja, menadžmenta i marketinga u kulturnom sektoru, a naročito u pogledu korišćenja digitalnih tehnologija i razvoju veština profesionalaca u oblasti kulture za primenu digitalnih alata;

– Unapređenje interkulturnog dijaloga, promovisanje zajedničkih vrednosti evropskog kulturnog prostora i međusobnog razumevanja; poštovanje drugih kultura, time doprinoseći društvenoj integraciji migranata i izbeglica;

– Kao legat obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa u 2018. godini, jedan od prioriteta ostaje podizanje svesti o zajedničkoj istoriji i vrednostima, kao i jačanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

Konkurs je otvoren do 27. novembra 2018. godine u podne po briselskom vremenu.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Više informacija o pozivu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.

Ukoliko imate spremnu projektnu ideju, a u potrazi ste za partnerima, savetujemo vam da razmotrite opcije koje nudimo u odeljku za traženje partnera na našem sajtu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da nam se obratite. Listu zemalja koje učestvuju u programu možete pogledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Kultura Deska Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri konkurisanju. Javite nam se da zakažemo sastanak i zajedno razmotrimo mogućnosti za konkursanje. Pozivamo vas i da pratite objave na našem sajtu o događajima koje ćemo organizovati u narednom periodu, a u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za konkursanje. Još nekoliko dana je ostalo za prijavu učešća u seminaru za pisanje projekata koji organizujemo na Andrevlju kod Novog Sada.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na festivalu Zvrk u Sarajevu

28/09/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija učestvovao je na internacionalnom festivalu savremenog performansa Zvrk 2019, koji je održan u Sarajevu u avgustu.

Ovaj festival specifičan je po tome što celokupni program plesnih i umetničkih performansa predstavlja u javnom prostoru, izvan okvira tradicionalnih scenskih prostora. Fokus ovogodišnjeg festivala je na publici i interakciji publike i umetnika. Pored niza performansa posetioci su imali prilike da se upoznaju sa novim trendovima u scenskoj umetnosti kroz performanse, radionice i edukativni program.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić, učestvovao je na okruglom stolu na temu „Edukacija i savremeni scenski izraz – susret partnera budućih evropskih projekata“ gde je predstavio aktuelno stanje na sceni Srbije i mogućnosti za saradnju umetnika i profesionalaca u kulturi. Nakon okruglog stola eksperti su došli do zaključka da je potrebna veća saradnja između umetnika na prostorima Zapadnog Balkana kako bi se osnažio celokupni sektor.


Vesti

Rezultati poziva za prijavu radionica

26/09/2019

Drage koleginice i kolege, saradnice i saradnici,

Najpre, želimo da se zahvalimo na interesovanju i izuzetno zanimljivim temama radionica za profesionalce u kulturi koje ste predložili da zajedno organizujemo u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019. Drago nam je da vam je poziv bio inspirativan, što pokazuje veliki broj pristiglih prijava iz raznih oblasti (kulturno nasleđe, kulturni turizam, savremena umetnost, digitalizacija, razvoj publike).

Izbor nije bio jednostavan, a u odabiru je data prednost onim prijavama u kojima je jasno obrazložena metodologija rada i čije teme više odgovaraju planiranom programu ovogodišnjeg Foruma.

Među odabranim timovima koji će voditi radionice su:

– Radionica ”Digitalni alati u obrazovanju i nasleđu”, Rade Milić, Aleksandra Nikolić i Jovana Mijatović, Udruženje građana “Centar za urbani razvoj”, Beograd,

– Radionica ”Svet umetnosti iz lične perspektive”, Stevan Vuković, kustos, Tijana Savatić, pesnikinja i Šejma Fere, vizuelna umetnica

– Radionica ”Kako stvoriti sopstveni live set”, Nemanja Stojanović i Jelena Stanković, Udruženje građana ”Šablon” Subotica

– Radionica ”Književno izdavaštvo”, Aleksandar Šurbatović i Tijana Petković, ”BLUM” izdavaštvo, Beograd

Timove i ideje za radionice koji ovog puta nisu izabrani za učešće imaćemo u vidu za naredne događaje Deska Kreativna Evropa Srbija, koje organizujemo tokom cele godine.

Uskoro će biti objavljeni pozivi za prijavu na radionice u okviru edukativnog dela programa Foruma Kreativna Evropa 2019, pa pozivamo sve zainteresovane da prate najave na našem sajtu i drušvenim mrežama!


Vesti

Desk na Indirekt festivalu u Beogradu

26/09/2019

U okviru Indirekt festivala u Beogradu, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstaviće aktuelne prilike za finansiranje projekata u oblasti muzičke umetnosti na koje se mogu prijaviti producentske kuće, muzički prostori i umetnici.

Pored toga, biće reči i o misiji i prioritetima programa, kao i specifičnim savetima koji mogu pomoći svim zainteresovnim organizacijama da na najlakši način ostvare podršku programa Kreativna Evropa.

Indirekt je nezavisni muzički i umetnički festival sa dva rodna grada – Umag (Hrvatska) u junu i Beograd (Srbija) u oktobru. Ove godine Indirekt Showcase Beograd događa se četvrti put u Beogradu, na četiri mesta, sa 22 zadivljujuća izvođača i brojnim sjajnim predavačima i učesnicima diskusije iz Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Švedske, Holandije, Belgije, Poljske, Italije, Austrije i Mađarska.

Sesija posvećena programu Kreativna Evropa se održava u Beogradskom marketu (Žorža Klemansoa 19), 4. oktobra u 16.45h.


Vesti

Obuka za pisanje projekata na Andrevlju

17/09/2019

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku za pisanje evropskih projekata saradnje 14 i 15. oktobra 2019. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlјu.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su: Prioriteti i cilјevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije; Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna; Finansijsko planiranje i upravlјanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti.

Cilј obuke

Cilј obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polјu kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemelјenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, cilјevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavlјuju na učešće na seminaru.

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 05. oktobra 2019. godine u 15.00 časova. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Desk na OPENS FundCon 2019 u Novom Sadu

17/09/2019

OPENS FundCon je fundraising kongres koji se održava u Novom Sadu od 20. do 22. septembra. Kongres koji organizuje Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 će okupiti društveno odgovorne kompanije, fondacije, ambasade, predstavnike EU fondova i organizacije civilnog društva.

Agenda kongresa dizajnirana je tako da odgovori na potrebe civilnog sektora, podstakne diskusije i pruži različite uglove posmatranja teme održivosti. Prvi dan Kongresa posvećen je marketing strategijama, drugi dan Kongresa rezervisan je za fandrejzing, a treći dan posvećujemo ljudskim resursima. Program čini niz radionica, masterklasova, sesija, panela i resurs kafea.

Namenjen je prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije, kancelarija za mlade, ali i predstavnicima kompanija koje žele da započnu društveno odgovorno poslovanje, predstavnicima institucija kao i pojedincima koji se bave projektnim menadžmentom, što znači da se može prijaviti i više ljudi ispred jedne organizacije.

Učesnici će imati priliku da prikupe znanja, ideje i kontakte, kao i da čuju više o različitim programima podrške.

Predstavnici Kultura Deska Srbija predstaviće aktuelne konkurse i konkurse koji će biti raspisivani u okviru programa Kreativna Evropa u narednom periodu. Pozivamo predstavnike ustanove i organizcija u kulturi da se prijave za učešće u radionici u okviru koje ćemo diskutovati o projektnim idejama za konkurse programa Kreativna Evropa.

Detaljan plan, program, satnice, kao i način registracije možete pronaći na sajtu: https://fundcon.opens2019.rs/


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na kongresu u Francuskoj

15/09/2019

Nacionalno udruženje sekretarijata za kulturu gradova i opština Francuske svake godine organizuje događaj posvećen aktuelnim pitanjima u kulturi. Fokus ovogodišnjeg kongresa u Renu bila je kulturna saradnja, kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou kroz različite nivoe povezivanja umetnika, profesionalaca u kulturi, organizacija i ustanova.

Desk Kreativna Evropa Srbija predstavljao je rukovodilac Dimitrije Tadić koji je vodio radionicu Evropske saradnje u okviru koje je predstavio aktivnosti Deska iz Srbije usmerene ka internacionalizaciji rada ustanova i organizacija iz Srbije. U okviru kongresa predstavljena je publikacija Deska Kreativna Evropa Srbija (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu, a svi zainteresovani su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima za saradnju na ovim prostorima.


Vesti

Treninzi za finansijsko upravljanje evropskim projektima u kulturi

11/09/2019

U cilju postizanja što boljih rezultata na konkursima koji će biti raspisivani u narednom periodu, Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU info centrom u Beogradu organizuje dva treninga za finansijsko upravljanje međunarodnim projektima u kulturi 8. i 9. oktobra u Beogradu.

Povod za organizovanje treninga je potreba za demistifikacijom procedura realizacije evropskih projekata u kulturi, jer se načini administriranja pravnog okvira i finansijskih pravila međunarodnih projekata razlikuju u odnosu na nacionalne projekte koji su poznati većini domaćih profesionalaca u kulturi.

U višegodišnjem radu s ustanovama i organizacijama u kulturi, prepoznajemo potrebu za boljim razumevanjem i saradnjom između nosioci programskih aktivnosti projekata s jedne, i finansijkih menadžera s druge strane, pri kreiranju i realizaciji budžeta evropskih projekata, rukovođenju administracijom i sastavljanju finansijskih izveštaja.

Program treninga biće zasnovan na uslovima konkurisanja na pozive programa Kreativna Evropa, a kako je priroda administracije i rada u javnom i civilnom sektoru u izvesnom smislu različita, trening će biti podeljen u dva segmenta koji će biti organizovani u dva dana:

– U utorak, 8. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening namenjen zaposlenima u javnim ustanovama kulture – najpre, zaposlenima u računovodstvenim službama muzeja, pozorišta, galerija, kulturnih centara i domova kulture, instituta, univerziteta i dr. koji žele da prošire znanja i podele svoja iskustva u pogledu finansijkog upravljanja evropskim projektima u kulturi;

– U sredu, 9. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening koji je namenjen profesionalcima u kulturi koji rade u civilnom sektoru i to predstavnicima udruženja građana, zadužbina i fondacija koji žele da steknu ili prošire znanja o finansijskom planiranju i realizaciji evropskih projekata. Takođe, pozivaju se i frilens menadžeri u kulturi koji se interesuju za osmišljavanje budžeta međunarodnih projekata.

Kako biste se prijavili za učešće, potrebno je da najkasnije 30. septembra u podne pošaljete prijavu koja sadrži:

– Ime i prezime osobe koja se prijavljuje;
– Naziv ustanove/ organizacije u kulturi koju predstavlja;
– Da li ima iskustvo u realizaciji EU projekata u kulturi;

Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, sa naznakom za koju radionicu se prijavljujete. Napominjemo da će prednost imati predstavnici ustanova i organizacija koji do sada nisu imali iskustvo u realizaciji evropskih projekata u kulturi, kao i da se ispred jedne ustanove/ organizacije može prijaviti do dva predstavnika/ce.

Trenige će voditi Marina Kostić, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke. Marina Kostić je stekla izuzetno iskustvo u pogledu planiranja, praćenja i izveštavanja o finansijama na evropskim projektima u kulturi, a trenutno je angažovana na 12 međunarodnih projekata CPN-a u okviru različitih EU programa: Kreativna Evropa, Horizont2020, Erazmus+, COST, FP7, LLP Comenius i dr.


Vesti

Projekat revitalizacije sela Gostuša dobitnik priznanja European Heritage Stories 2019

03/09/2019

Nakon Velike nagrade Evropa Nostre u 2016. godini, projekat revitalizacije sela Gostuša je ponovo nagrađen, ovog puta kao jedan od 10 projekata koji su dobili nagradu Evropske priče o nasleđu (European heritage stories).

Inicijativa Evropske priče o nasleđu (European heritage stories) je pokrenuta prošle godine u okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa. Ideja je da se pored evropske vidljivosti lokalnog kulturnog nasleđa dodeli i finansijaska podrška.

Gostuša je selo u blizini Pirota koje se izdvaja po svojoj arhitekturi, jer tokom izgradnje kuća nije korišćen nikakav vezivni materijal, već su kuće komponovane ređanjem kamena i drveta. Fokus projekta je na oživljavanju i razvoju zajednica i sredina koje baštine prirodno i kulturno nasleđe.

Studija zaštite sela Gostuša kraj Pirota je 2016. godine dobila nagradu Evropske komisije i panevropske mreže organizacija civilnog društva u oblasti nasleđa „Evropa Nostra“.

Više o celoj inicijativi i ostalim dobitnicima u ovoj godini možete pogledati ovde.


Vesti

Godišnji plan rada programa Kreativna Evropa za 2020. godinu

23/08/2019

Evropska komisija je objavila Godišnji plan rada za 2020. godinu u kojem se mogu naći sve važne informacije o programu Kreativna Evropa u narednoj godini: planirani konkursni pozivi, međusektorska saradnja i prioriteti podrške.

Ovim planom Evropska komisija ima za cilj da otvori put za implementaciju novog programa Kreativna Evropa 2020-2027, koji će se oslanjati na iskustvo aktuelnog ciklusa i njegovih prioriteta.

Nakon pripreme smernica za naredni program, jedan od najvažnijih zadataka u 2020. godini biće priprema konkursnih poziva, koji će biti otvoreni u četvrtom tromesečju 2020. godine.

U pogledu potprogram Kultura najznačajniji deo budžeta u narednoj godini ostaće podrška putem poziv za evrospske projekte saradnje. Takođe, biće podržani i projekti književnih prevoda, mreža i platformi, kao i posebne akcije (nagrade EU), evropske prestonice kulture, European Heritage Label, saradnja sa međunarodnim organizacijama, podrška muzici i kulturnoj baštini.

Pored navedenih akcija, u skladu sa prioritetima nove Agende za kulturu i kao priprema programa koji će naslediti aktuelni, predviđene su dve nove akcije: „Cirkulacija evropske scenske umetnosti“ i „Sektorska podrška oblasti pozorišta“.

Više informacija možete naći u Godišnjem planu rada programa Kreativna Evropa za 2020. godinu koji možete preuzeti ovde.


Vesti

Treći i-Portunus konkurs za mobilnost

14/08/2019

Otvoren je treći i-Portunus poziv za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi koji rade u polju vizuelnih i izvođačkih umetnosti.

I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope. Tokom 2019. godine očekuju se tri poziva, a od 2021. godine konkurs će biti stalna komponenta programa Kreativna Evropa.

Uslovi za konkurisanje su jednostavni, a konkurs je otvoren za konkursne aplikacije fizičkih lica. Više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete naći na sajtu I-Portunus. Rok za konkurisanje je 5. septembar u 14 časova.

Imajte u vidu da se uz pomoć i-Portunus grantova može putovati po svim zemljama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Celu listu zemalja možete naći ovde.

Ukoliko ste u potrazi za rezidencijalnim programima i sličnim prilikama za razvoj umetničkih, kustoskih ili istraživačkih projekata i saradnji, savetujemo vam da pogledate pozive na postojećim platformama, poput: On The Move, ResArtis, TransArtist, Touring Artists, North Africa Cultural Mobility Map, Call for Curators, Fully Funded Residencies, Rivet.es, World Art Foundations, Residences and Workspaces Guide, Berlin Sessions, Panic.

Desk Kreativna Evropa Srbija, kao i Deskovi u drugim evropskim zemljama vam mogu pomoći u pripremi aplikacije i pronalaženju partnerske organizacije u kojoj možete realizovati vaš projekat.


Vesti

Muzika pokreće Evropu – Poziv za saradnju malih muzičkih prostora

07/08/2019

Cilj pripremne akcije „Muzika kreće Evropu: Jačanje evropske muzičke raznolikosti i talenta“ je osmišljavanje i testiranje sektorske podrške za muziku, kao novom segmentu programa Kreativna Evropa nakon 2020. godine. Poziv za saradnju malih i srednjih prostora za izvođenje muzike želi da podstakne saradnju mesta za izvođenje žive muzike, kako bi se stimulisali inovativni modeli saradnje i povećala uloga i identitet mesta u lokalnoj zajednici. Opšti cilj ovog poziva je povećati kapacitet muzičkih prostora da ostanu konkurentni u brzo promenljivom tržišnom i regulatornom okruženju.

Rok za prijavu je 15. novembar 2019. godine u 13.00 časova po briselskom vremenu.

Za podobnost, kriterijume procene, izbora i dodelu, kao i modalitete podnošenja predoga projekata pogledajte odgovarajuće odeljke u smernicama poziva za dostavljanje predloga projekata, koje možete pronaći ovde.


Vesti

Učestvujte u našim narednim događajima širom Srbije

02/08/2019

Kultura deska Srbija i Antena Kultura deska Srbija tokom cele godine organizuju besplatne seminare, radionice i info dane širom Srbije, a takođe prisustni smo i na konferencijama, festivalima i drugim važnim događajima. Kako biste bili blagovremeno informisani i kako biste se uspešno pripremili za aktuelne konkurse i one koji će biti raspisivani tokom godine, želimo da vam skrenemo pažnju na neke od naših narednih aktivnosti.

Sledeće nedelje, nakon seminara u Tršiću koji organizujemo od 5. do 8. avgusta, u petak 9. avgusta dolazimo u Niš, gde ćemo u okviru Nišville Jazz festivala zajedno s prestavnicima sektora kulture iz Niša učestvovati u tribini Džez i interkulturalizam. To je ujedno i prilika da čujete više o novom konkursu u okviru inicijative Muzika pokreće Evropu, kojom se podržava evropska muzička raznolikost i razvoj karijera mladih izvođača.

U poslednjoj nedelji avgusta, nakon otvaranja trećeg i-Portunus konkursa za mobilnost pojedinaca, Eva Blaute će 26. avgusta u Beogradu govoriti o uslovima konkurisanja i kako na najbolji način sastaviti prijavu. Prijavite se za učešće i iskoristite mogućnost da uspostavite kontakt.

U oktobru nas očekuje još jedan seminar za pisanje projekata koji organizujemo u Andrevlju, kao i info dani Antena deska u Rumi (septembar), Vrbasu (oktobar) i Novom Sadu.
Nakon Niša i Novog Sada, Forum Kreativna Evropa 2019 biće organizovan i u Beogradu 7. i 8. novembra. Program konferencije će biti objavljen uskoro, a do tada se možete prijaviti da učestvujete u programu kao vođa radionice na temu koju sami odredite, a koja može biti korisna drugim profesionalcima u kulturi.

O ostalim aktivnostima Deska obaveštavaćemo vas putem njuzletera, sajta i društvenih mreža na kojima smo pristuni.

Ako do kraja godine u okviru svog festivala, konferencije ili seminara, planirate okupljanje profesionalaca u kulturi koji mogu biti zainteresovani za program Kreativna Evropa, javite nam se, vrlo rado ćemo se odazvati i predstaviti konkurse programa Kreativna Evropa!


Vesti

Kultura desk Srbija na Nišville jazz festivalu

02/08/2019

Internacionalni jazz festival Nišville će u 36. izdanju od 2. do 11. avgusta na niškoj Tvrđavi predstaviti više od 300 muzičara iz dvadesetak zemalja sveta, uz prvo okupljanje partnerskih organizacija na projektu JAIN koji je podržan programom Kreativna Evropa.

U petak, 9. avgusta u 16 časova u zgradi Simfonijskog orkestra u Nišu biće održana tribina „Džez i interkulturalizam“. U trbini će kao jedan od govornika učestvovati Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija i govoriti o podršci programa Kreativna Evropa razvoju interkulturnog dijaloga u Evropi i značaju evropske saradnje.

Projekat Jazz And Interculturalism (JAIN) ima za cilj uspostavljanje kreativne i otvorene umetničke razmene kroz povezivanje mladih džez izvođača različitog kulturnog, društvenog, ekonomskog i geografskog porekla, kako bi se negovao interkulturalnog dijalog, međunarodna saradnja i transnacionalna mobilnost. Projekat povezuje Srbiju (Nišville fondacija), Albaniju (Cultural Association Syri Blu) i Italiju (Jana Project) u identifikovanju njihovih razlika i sličnosti, kroz učenje i deljenje, razmenu ideja i komunikacije, međusobno razumevanje i otvaranje kroz mobilnost, radionice, rezidencije, zajednička izvođenja, upoznavanja novih ljudi i otkrivanje “novih svetova”.

Od prvog izdanja festivala 1995. godine, Nišville promoviše interkulturni dijalog kao neizbežnu karakteristiku savremene jazz muzike. Koncept festivala zasnovan je na predstavljanju “tradicionalnih” jazz formi i njihovim spajanjem sa svetskom muzičkom tradicijom, s fokusom na muziku Balkana.

Glavni program festivala održava se u dve povezane bine na Niškoj tvrđavi, a u Tvrđavi i u gradu će bioti organizovane mnoge besplatne pozornice: Reka, Otvoreno, Film, Dobrodošli, Omladinski i Jam Session Stage. Tokom festivalskih dana više od sto hiljada posetilaca pratiće muzičke performanse, filmove i pozorište, umetničke izložbe i promocije knjiga.


Vesti

Muzika pokreće Evropu – konkurs za podršku evropskoj muzičkoj raznolikosti i talentima

01/08/2019

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata usmeren je ka sprovođenju posebne aktivnosti „Profesionalizacija i obuka“ u okviru pripremne akcije „Muzika pokreće Evropu: podrška evropskoj muzičkoj raznolikosti i talentima“. Sredstvima će biti podržano najmanje deset inovativnih i održivih pilot programa obuke mladih muzičara i profesionalaca u oblasti muzike, koji imaju evropsku dimenziju, što je opšti cilj konkursa.

Projekti bi trebalo da pokažu svoj doprinos opštem cilju obuhvatajući najmanje dva od sledećih specifičnih ciljeva:

1. Rešavanje potreba za profesionalnim razvojem radi sticanja individualne i organizacione profesionalne ekspertize, npr. poslovnih veština, u cilju povećanja kapaciteta mladih muzičara i muzičkih profesionalaca kako bi ostvarili uspeh na muzičkom tržištu;

2. Pomoć mladim umetnicima i profesionalcima u muzičkom sektoru da bolje razumeju lanac vrednosti muzičke industrije, npr. ostvarivanje uvida u različite podsektore, naročito tamo gde bi potencijal za međusobno učenje ili razmenu najboljih praksi bio koristan;

3. Promovisanje transnacionalne razmene ili transnacionalnih pristupa transferu znanja, u smislu važnosti razmene za izgradnju evropskih/ međunarodnih karijera, kao i za uspostavljanje evropskih prekograničnih inicijativa u oblasti muzike;

4. Podsticanje održive saradnje i stvaranje mreža.

Iskustvo stečeno na ovim pilot projektima obuka biće korišćeno kako bi se poboljšali kapaciteti sektora i doprinelo radu na profesionalizaciji struke. Nalazi će biti integrisani u strategiju za podršku oblasti muzike za sledeći ciklus programa Kreativna Evropa 2021-2027, koja će podsticati evropsku raznolikost i talenat, konkurentnost oblasti, kao i veći pristup publike raznolikom muzičkom stvaralaštvu.

Rok za konkurisanje je 31. oktobar u podne (po briselskom vremenu).

Prateću dokumentaciju i detalje u vezi s konkursnim pozivom možete preuzeti ovde.


Vesti

Objavljena je lista učesnika seminara u Tršiću

25/07/2019

Predstavnici dvadeset tri ustanove i organizacije iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”, koji organizujemo u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, od 5. do 8. avgusta.

Među njima je sedam javnih ustanova: Međuopštinski istorijski arhiv Šabac, Narodno pozorište Niš, Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika, Beograd, Istorijski arhiv Niš, Narodni muzej Užice, Biblioteka šabačka, Šabac i Dom kulture „Studentski grad“, Beograd; i dvanaest organizacija civilnog društva: Izdavačka kuća „Arete“, Beograd, Startap centar, Niš, MASCOM EC d.o.o., Beograd, Udruženje građana za zaštitu životne sredine,,Majdaneko“, Majdanpek, Udruženje građana „Ink Fest“, Novi Sad, Udruženje građana „Mladi ambasadori“, Niš, Stalna konferencija gradova i opština Srbije, Beograd, Nacionalni koordinacioni komitet Međunarodnog dana svetlosti Srbije, Beograd, Udruženje građana „ProArtOrg“, Beograd, Udruženje građana „Kruna“, Beograd, Omladinski centar „CK13“, Novi Sad, Udruženje građana “Budi aktivan 16”, Preševo, Udruženje građana “Centar 424”, Hartefakt fondacija, Udruženje „Arslokacija“, Beograd i dva nezavisna istraživača u oblasti arhitekture.

Ovde možete preuzeti program seminara i spisak učesnika.

Na otvoreni poziv za učešće u seminaru pristigla je 41 prijava. Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave i zato pozivamo predstavnike ustanova i organizacija koje nisu među ovogodišnjim učesnicima da se prate naredne događaje Deska.

U oktobru ove godine Antena Kultura deska Srbija organizovaće seminar za pisanje projekata u Andrevlju kod Novog Sada i to može biti nova prilika za sve zainteresovane. Takođe, možete zakazati sastanak s našim timom za projekte u Beogradu – Kultura desk Srbija, i Novom Sadu – Antena Kultura deska Srbija.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju i prijavama, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama i ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Tršiću!


Vesti

Poziv za prijavu radionica za profesionalce u kulturi

22/07/2019

Drage koleginice i kolege, saradnice i saradnici,

U duhu ideje o značaju horizontalnog učenja, želimo da edukativni deo programa Foruma Kreativna Evropa 2019 u Beogradu (7-8. novembar 2019.) posvetimo podizanju kapaciteta zaposlenih u kulturi kroz direktnu i međusobnu razmenu znanja i veština.

Ako kao pojedinac ili tim imate opšta ili specifična znanja i veštine koja bi mogla da koriste većem broju profesionаlaca u kulturi, pozivamo vas da predložite temu i opis radionice koju biste organizovali u okviru Foruma Kreativna Evropa. Dolaze u obzir predlozi radionica koje razvijaju opšta znanja i veštine u kulturi (npr. istraživanje i razvoj publike, digitalni alati, marketing i PR, nove kulturne prakse i koncepti, novi biznis modeli, metode rada s umetnicima, finansijski menadžment projekata…) ili specifična znanja i veštine (npr. arhitektura izložbi, kreiranje kulturne mape, upotreba određenih softvera i slično).

Za prijavu je potrebno dostaviti:

1) biografiju predavača ili članova tima (do 200 reči po osobi);

2) temu i opis programa radionice (do 300 reči);

3) spisak projekata u okviru kojih ste razvijali ta specifična znanja;

4) očekivani profil i broj polaznika (taj broj ne bi trebalo da prelazi više od 30);

5) spisak veština koje bi polaznici stekli;

7) okvirni spisak tehničke opreme potrebne za realizaciju programa.

Planirano je da radionicu čini uvodni deo od sat vremena kojim se učesnici radionice uvode u temu, uz dva radna bloka po dva sata, između kojih je obezbeđen ručak (prvi radni blok: radionički rad na zadatku ili zadacima i drugi radni blok: prezentacija i diskusija o obavljenom zadatku ili zadacima). Sa svakim rukovodiocem radionica bi bile utvrđene organizacione specifičnosti (trajanje, uslovi prijave, prethodna priprema učesnika, itd.).

Planiran je honorar za predavača ili grupu predavača.

Prijave dostaviti do 15. septembra na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Informaciju o izabranim predlozima objavićemo do 25. septembra na sajtu Deska Kreativna Evropa Srbija.


Vesti

Rezultati drugog i-Portunus poziva

19/07/2019

U junu 2019. godine, i-Portunus je pokrenuo drugi poziv za podnošenje prijava za kratkoročne mobilnosti u oblasti scenskih i vizuelnih umetnosti. Putem grupnih i pojedinačnih prijava, pristiglo je 710 prijava koje obuhvataju 1.141 pojedinca. Svaka od prijava ocenjena je od strane dva nezavisna evaluatora, specijalizovana za datu umetničku oblast.

Podršku je ostvarilo šest pojedinaca iz Srbije: Jovan Ćurčić (vizuelne umetnosti) koja putuje u Hrvatsku, Igor Koruga (izvođačke umetnosti) koji putuje u Holandiju, Iva Brdar, Ksenija Đurović i Ana Vuković (izvođačke umetnosti) koje putuju u Francusku i Mirjana Dragosavljević (izvođačke umetnosti) koja putuje u Portugaliju.

Uz podršku istog fonda, na rezidencijalni boravak u Srbiju dolaze Rita Góbi (izvođačke umetnosti) iz Mađarske, Mateja Smic (vizuelne umetnosti) iz Irske, Zulfikar Filandra (vizuelne umetnosti) iz Bosne i Hercegovine, Seda Yıldız (vizuelne umetnosti) iz Nemačke, Neza Knez (vizuelne umetnosti), Danilo Milovanovi (vizuelne umetnosti), Tone Poljanec (vizuelne umetnosti) i Luka Erdani (vizuelne umetnosti) iz Slovenije!

Statistike poslednjeg poziva i ceo spisak podržanih umetnika i profesionalaca u kulturi možete naći na zvaničnom sajtu i-Portunus konkursa.


Vesti

Predstavljanje i-Portunus konkursa u Srbiji

15/07/2019

Na poziv Deska Kreativna Evropa Srbija i EU info centra u Beogradu, Eva Blaute, predstavnica Gete instituta iz Brisela i tima projekta i-Portunus predstaviće konkurs za mobilnost i odgovarati na pitanja prisutnih u vezi s konkursnim prijavama.

Poziv i-Portunus je posebna inicijativa Evropske komisije kojom rukovodi tim evropskih organizacija na čelu sa Gete institutom u Briselu, u cilju testiranja modela podržške projekata mobilnosti umetnika/ca i profesionalaca u kulturi širom Evrope. To je prvi konkurs u okviru programa Kreativna Evropa na koji se mogu prijaviti fizička lica koja rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti.

Pored prezentacije konkursa i dosadašnih rezultata, Eva Blaute će odgovarati na pitanja prisutnih koji se pripremaju za konkurisanje u trećem konkursnom roku. Stoga pozivamo sve umetnike i profesionalce u kulturi koji rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti da iskoriste priliku i dobiju informacije o konkursu, kao i predstavnike rezidencijalnih programa, likovnih i drugih kolonija koje mogu biti odredište putovanja brojnih inostranih umetnika koji će biti podržani ovim konkursom.

Događaj će biti održan u EU info centru (Kralja Milana 7) 26. avgusta u 17 časova.

Raspisivanje narednog poziva za projekte je najavljeno za 14. avgust, s rokom za konkurisanje do 5. septembra. Više informacija o konkuru možete naći na zvaničnom sajtu i-Portunus inicijative.


Vesti

Organizacija Programa mobilnosti za umetnike i /ili profesionalce u oblasti kulture

11/07/2019

Mobilnost umetnika i radnika u kulturi dobija sve veću pažnju kako na nivou Evropske unije tako i na nacionalnim nivoima. Mobilnost je uvek prioritet politike u okviru Evropske Agende za kulturu i izuzetno važan deo programa Kreativna Evropa.

U Evropi postoje razne mogućnosti za međunarodnu mobilnost umetnika i/ili profesionalaca u kulturi koje podržavaju javne institucije, privatne fondacije i/ili NVO, na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Na nacionalnom nivou stanje je veoma raznoliko a na nivou EU, nekoliko evropskih programa i instrumenata za finansiranje nude razne mogućnosti za aktivnosti prekogranične mobilnosti koje mogu da uključe i kulturni i kreativni sektor. Međutim, ni jedna od ovih mogućnosti nije specifično usredsređena na potrebe umetnika ili profesionalaca u kulturi, već pre na formalno obrazovanje, preduzetništvo ili volontiranje. Program Kreativna Evropa podržava mobilnost umetnika i/ili kulturnih profesionalaca, ali isključivo u okviru projekata saradnje i platformi.

Stoga, ovaj Poziv za predloge projekata je druga inicijativa koju je Evropska komisija pokrenula u pogledu organizovanja mobilnosti za umetnike, u pokušaju davanja odgovora na ove nedostatke i u skladu sa Godišnjim radnim programom 2019 za implementaciju programa Kreativna Evropa.

Prva inicijativa je pilot program i-Portunus, koji trenutno implementira konzorcijum koji predvodi Gete Institut. U okviru ovog poziva, krajnji korisnici koji budu bili izabrani imaju obavezu da se upoznaju sa trenutnim i-Portunus projektima i da stvaraju sa tom osnovom na umu. Osim toga, korisnici će imati pristup preporukama, elektronskim formama i drugim alatima koje je i-Portunus projekat razvio, uključujući ime i logo koji će biti dostavljeni Evropskoj komisiji do kraja februara 2020. godine.

Opšti cilj ovog poziva je da se razviju i implementiraju sopstvene kratkoročne invidualne akcije za mobilnost kroz obezbeđivanje finansijske podrske umetnicima i/ili profesionalcima u kulturi kao i definisanje preporuka za komisiju. Rezultati svih projekata biće uzeti u obzir od strane Evropske komisije pri razvijanju stalne akcije u okviru programa Kreativna Evropa 2021-2027 koji je posvećen podršci mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi.

Dva ugovora o grantovima koji su predviđeni ovim Pozivom maksimalno će iznositi 750,000 po ugovoru. Dužina projekata biće 16 meseci.

Rok za konkurisanje je 27 septembar 2019. godine u 17:00 časova po centralno-evropskom vremenu. Više o konkursu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Pripremite se za naredni konkurs za evropske saradnje

05/07/2019

Ovogodišnji raspis konkursa za evropske projekte saradnje očekujemo početkom jeseni, a narednih nekoliko meseci je dovoljno vremena da se pripremite za konkurisanje. Tokom cele godine Desk Kreativna Evropa Srbija pomaže svim ustanovama i organizacijama koje planiraju da konkurišu, te vas pozivamo da iskoristite sve prilike za pomoć koje nudimo kako biste što bolje pripremili vaš projekat.

Konkursom se podržavaju projekti ustanova i organizacija koje deluju u oblasti kulture, a podrazumevaju saradnju s najmanje dve partnerske organizacije iz Evrope s fokusom na razvoj publike, unapređenje mobilnosti ili jačanje kapaciteta za rad. Do sada je podržano 76 evropskih projekata saradnje u kojima učestvuje preko 100 ustanova i organizacija iz Srbije. Ukoliko želite da postanete deo evropskog partnerstva, skrećemo vam pažnju na nekoliko važnih koraka do jeseni:

1. Istražite do sada podržane projekte na našem sajtu i u pretraživaču projekata kako biste stekli uvid u mogućnosti koje program pruža. Upoznavanje s podržanim projektima vam može pomoći da osmislite autentičan odgovor na prioritete konkursa. Pored toga, korisno je da istražite prošlogodišnji vodič za konkurisanje.

2. Ako imate projektnu ideju, posvetite dovoljno vremena potrazi pravih partnera za vašu projektnu ideju; to ne moraju da budu organizacije slične vašoj, važno je da prepoznajete njihove snage, da delite zajedničke vrednosti i da postoji uzajamno poverenje. Samo takva partnerstva imaju uspeha, jer garantuju dugovečnost. Ukoliko do sada niste uspostavili lične kontakte s evropskim organizacijama, partnere možete tražiti u bazi poziva za partnerstvo ili tako što ćete sastaviti vaš poziv. Takođe, obratite se i evropskim mrežama koje prepoznajete kao važne za vaš rad i projekat koji pripremate – možda među njihovim članicama ima zainteresovanih za saradnju s vama.

3. Ukoliko vam je potrebna pomoć u definisanju koncepta i finansijskog plana vašeg projekta, javite nam se da vam pomognemo ili se prijavite za učešće u obukama koje organizujemo. Od 5-8. avgusta u Tršiću biće održan seminar za pisanje projekata, a krajem leta još jedan u Vojvodini. Svakog radnog dana, u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu možete zakazati sastanak s našim timom.

Evropski projekti saradnje su prilika da ostvarite dodatna finansijska sredstva za realizaciju vaših ideja, da se povežete s ključnim akterima međunarodne scene i da izgradite kredibilitet vaše organizacije na međunarodnom planu.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, javite nam se!


Vesti

Rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2019

02/07/2019

Danas su objavljeni rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2019 u kojima je podržano ukupno 15 projekata u kojima će učestvovati 14 organizacija iz Srbije. To su tri liderska projekta: Stories Behind Cities (Novi Sad, Rijeka and Timisoara) koji vodi Umetnička asocijacija Inbox, zatim, BITE – Introduction of new business model into European contemporary art operators to generate newyoung audience koji vodi Udruženje građana Bum, a u kojem kao partner učestvuje Kulturni centar Beograda i organizacija Color Media Communication, i projekat Beyond Quantum Music u kojem kao lider učestvuje Muzikološki institut SANU, a kao partner Centar za novu umetnost.

Takođe, kao partneri u projektima učestvovaće i:

• Dečiji kulturni centar u projektu Young Theatre on the Move;

• Asocijacija KROKODIL u projektima: Reading Balkans: Borders vs. Frontiers, The Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence network 2 i Connecting Emerging Literary Artists;

• EXIT Fondacija u projektima Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe i MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene;

• Fondacija Novi Sad 2021 u projektu European Outdoor Arts Academy: School of Participation

• Asocijacija Kulturanova u projektima: TRAINART – Building new skills for innovative business models in the performing arts sector, Z Elements: Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations,

• Pozorišna laboratorija Plavo pozorište u projektu Inclusive Theater(S);

• Centar za promociju zdravih stilova života u projektu A New European Generation – Exploring Freedom and Identity through Creative Integration;

• Fondacija Fond B92 u projektu Paint the Change.

Čestitamo na izuzetnim rezultatima svim ustanovama i organizacijama koje su vredno radile i čiji se trud isplatio!

Lista sa ostalim podržanim projektima je objavljena na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi

28/06/2019

Na osnovu Godišnjeg programa rada za implementaciju pilot projekata i pripremnih aktivnosti u oblasti obrazovanja, omladine, sporta i kulture, Evropska komisija raspisuje pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi: Nastavak procesa mapiranja, uključivanje zainteresovanih strana i podizanje svesti.

Nastavljajući se na prethodni pilot poziv Mapiranje јevrejskih groblja Evrope, aktuelni poziv ima za cilj:

• proširenje mapiranja kako bi se obuhvatila dodatna mesta jevrejskih groblja širom Evrope;

• identifikovanje specifičnih mogućnosti za bolju interakciju različitih strana koje su zainteresovane za očuvanje jevrejskih grobnica;

• podizanje svesti o značaju jevrejskog kulturnog nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope kroz istoriju i korišćenje jevrejskih grobnica u prikazivanju različitosti u obrazovnim merama.

Konkursni poziv je otvoren za konzorcijume partnera (najmanje dve organizacije). Ova inicijativa će dodatno doprineti ciljevima postavljenim u Evropskoj godini kulturnog nasleđa 2018. i Evropskom okviru za akciju o kulturnom nasleđu, kroz širenje i podizanje svesti o evropskoj vrednosti nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava koji proizilazi iz ovog poziva za podnošenje predloga će biti dodeljen jednom projektu. Ukupni budžet za sufinansiranje projekta procenjuje se na 1.050.000 evra. Očekuje se da će akcija početi u decembru 2019. godine, s ukupnim trajanjem 18 meseci.

Vodič za konkurisanje i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Pilot poziv za kulturne i kreativne industrije

17/06/2019

Poziv za kulturne i kreativne industrije je prvi put raspisan prošle godine, a trenutno je otvorena druga faza poziva koji ima za fokus dve oblasti – učenje i inovacije.

Jedan od segmenata Evropskog plana za kulturno nasleđe, koji je Evropska komisija pokrenula kako bi se nastavio razvoj ideja evropske godine nakon 2018. godine, odnosi se na jačanje veština u profesijama u domenu kulturnog nasleđa. Ovim konkursom se upravo podržava početni i kontinuirani razvoj kvalifikovanih stručnjaka, unapređenje upravljanja i razmena znanja u oblasti kulturnog nasleđa, povezujući ih istovremeno sa kulturnim i kreativnim industrijama i regionalnim politikama.

Glavna namera je da se istraže aktivnosti koje imaju za cilj premošćavanje jaza između obrazovanja o kulturnom nasleđu i razvoja veština s jedne strane i, s druge strane tržišta rada, te naročito potaknuti povezivanje s kreativnim industrijama i trećim mestima poput kreativnih centara, mejkers prostora, fablabs, kulturnih centara i dr.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava biće dodeljen jednom projektu. Projekat bi trebalo da otpočne početkom 2020. godine, a maksimalno trajanje projekta je 28 meseci. Rok za konkurisanje je 12. avgust 2019. god.
Više informacija o pozivu možete naći ovde.


Next Page »

Archives