Category Archives: Vesti

Srećna Nova 2020. godina!

26/12/2019

Drage koleginice i kolege, saradnici i prijatelji,

S velikim zadovoljstvom vam se zahvaljujemo na radu i veoma uspešnoj 2019. godini.

Veoma smo ponosni što se broj učesnika u programu u protekloj godini značajno uvećao, a takođe rekordan broj organizacija je konkurisao za nove projekte – čak 74!

Godinu su obeležile i nove inicijative u okviru programa Kreativna Evropa – jedna od njih je i-Portunus konkurs za mobilnost koji je omogućio da veliki broj umetnika iz Srbije putuje i realizuje svoje projekte u raznim evropskim zemljama.

U narednom periodu nas očekuju nove prilike i mogućnosti za evropsku saradnju – konkurs za projekte saradnje unutar Zapadnog Balkana, konkurs za književne prevode i konkurs za muzičke koprodukcije, a mi vas čekamo od 3. januara da zajedno radimo.

Želimo vam zaslužen odmor i da ovako nastavimo – srećna Nova 2020. godina!

Tim Kultura deska Srbija

Desk Kreativna Evropa Srbija


Muzika pokreće Evropu: koprodukcije u oblasti muzike

23/12/2019

Konkurs se odnosi na podršku umetničkog stvaralaštva u oblasti muzike i to najpre projekata koji podrazumevaju proces saradnje pojedinaca u stvaranju stihova i pesama s ciljem komercijalizacije i ostvarivanja prihoda.

Namera je da se radi na pospešivanju međunarodne saradnje umetnika, tekstopisaca i producenata iz različitih zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa radi zajedničkog rada na muzičkim delima koja ukrštaju njihove talente, veštine i osnaživanja kreativnog potencijala celog tima.

Konkurs je deo šire inicijative programa Kreativna Evropa – Muzika pokreće Evropu, u okviru kojeg se rezidencijalni programi, kampovi za tekstopisce i drugi umetnički programi prepoznaju kao dobra prilika za prikazivanje evropske kulturne raznolikosti kroz muziku, jer doprinose razvoju novih umetničkih praksi, inovativnim pristupima stvaranju i istraživanju u oblasti muzike.

Opšti cilj ovog poziva je identifikovanje i podrška najmanje 10 inovativnih i održivih pilot programa koprodukcije za tekstopisce i muzičare koji jasno oslikavaju evropske vrednosti, kako bi se olakšao razvoj evropskog muzičkog repertoara.

Specifičan cilj ovog konkursa se odnosi na organizaciju evropskog kampa koji će okupiti profesionalce u kulturi i kreativne pojedince kako bi unapredili veštine učesnika za pisanja pesama. Kamp treba da pruži mogućnosti za učenje od iskusnih profesionalaca, unapređenje veština kreativnog pisanja, da omogući saradnju sa drugim polaznicima kampa, pomogne izgradnji mreže pisaca pesama među učesnicima, promoviše umrežavanje sa uspešnim profesionalcima muzičke industrije i pomogne učesnicima da uspešno steknu iskustvo kreativnog procesa i znanja o biznisu u ovoj oblasti. Predlozi projekata bi trebalo da oslikavaju jasnu viziju o tome kako će se proizvedena muzička dela predstaviti i doći do publike.

Takođe, kako bi se umetnicima pomoglo da uspešno stupe na muzičko tržište, predlozi projekata treba da obuhvate najmanje dva od nekoliko komplementarnih ciljeva koji su navedeni u raspisu konkursa.

Maksimalna podrška po projektu može da iznosi 50.000 evra, što predstavlja ne više od 85% ukupne vrednosti projekta. Predlog projekta mogu podneti ustanove i organizacije pojedinačno ili kao partnerstvo koje čini minimum dva pravna lica.

Više o detaljima konkursa (specifični ciljevi, predložene aktivnosti, propozicije u vezi s partnerstvom i dr.) možete naći na sajtu Evropske komisije u vodiču za konkurisanje.


Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana”

17/12/2019

Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana” je otvoren 17. decembra 2019. godine i traje do 31. marta 2020. godine.

Opšti cilj konkursa je pružanje podsticaja pomirenju i izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju.

Specifični ciljevi konkursa su:

● Jačanje prekogranične kulturne saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana i država članica EU;

● Jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Shodno tome određeni su sledeći prioriteti za odabir projekata:

1. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija da deluju na transnacionalnom i međunarodnom planu;

2. Povećanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela i mobilnosti aktera u kulturi i umetnosti;

3. Unapređenje interkulturnog dijalogа između umetnika, profesionalaca u kulturi i šire javnosti.

Budući da se konkurs finansira iz EU programa IPA II u projektima mogu učestvovati samo zemlje članice EU i zemlje Zapadnog Balkana. Na konkurs se mogu prijaviti samo pravna lica, a projekti moraju biti partnerski. Partnerstvo projekta mora da čini najmanje pet partnera (nosilac projekta + četiri partnera), s najmanje dva partnera iz dve različite zemlje Zapadnog Balkana i najmanje dva partnera iz dve različite EU zemlje.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu biće 100 000 €, a maksimalni iznos 500,000 €. Traženi iznos bespovratne pomoći može predstavljati do 85% ukupnih opravdanih troškova projekta. Preostali iznos (15%) osigurava podnosilac predloga projekta.

Minimalno vreme trajanja projekta je 24 meseca, a maksimalno 48 meseci. Aktivnosti na projektu moraju da otpočnu između 1. januara i 31. marta 2021. godine.

Treba imati u vidu da se na ovaj konkursni poziv ne mogu predati prijave koje su već predate na poslednji raspis konkursa za evropske projekte saradnje.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Kultura Deska Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri konkurisanju. Javite nam se da zakažemo sastanak i zajedno razmotrimo mogućnosti za konkursanje.

Pozivamo vas i da pratite objave na našem sajtu o događajima koje ćemo organizovati u narednom periodu, a u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za konkursanje.


Ciklus “Pametni – uzbudljivi – kreativni gradovi”

04/12/2019

UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, Misijom OEBSa u Srbiji i Deskom Kreativna Evropa Srbija organizuje treću po redu tribinu pod nazivom “Kreativni gradovi: evropska perspektiva”.

Tema treće tribine su iskustva vodećih organizacija iz Srbije koje se bave javnim prostorima i kreativnošću na nivou Evrope: Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Nova iskra i Novo kulturno naselje.

Biće predstavljena njihova međunarodna iskustva u radu na projektima koji se bave kreativnim gradovima i podržani su kroz glavni program EU za kulturu, Kreativna Evropa, a razgovor je namenjen profesionalcima u kulturi koji žele da se upuste u razvoj srodnih inicijativa. Projekat BINE se bavi stvaranjem „zajedničkog“ u okviru javnih gradskih prostora u Evropi; Nova iskra radi na razvoju kulinarstva kao nove grane lokalnih kreativnih ekonomija, a Novo kulturno naselje na internacionalizaciji gradova kroz saradnju sa umetnicima. Promocija i stvaranje novog evropskog kulturnog identiteta zajednička je tema svih projekata, i govoriće se o sledećim pitanjima:

– Na koji način evropske organizacije u kulturi zaista pomažu ljudima da žive bolje u svojim gradovima?

– Koje pristupe podržava Evropska unija?

– Šta su specifična iskustva i naučene lekcije iz Srbije?

– Kako se u Evropi definiše zajednički prostor? Na koje načine se taj prostor stvara?

– Kakav je odnos ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja gradova i zajednica koje u njima žive?

– Šta su problemi i uspešne strategije i prakse u radu sa lokalnim zajednicama?

U tribini učestvuju

Jelena Ivanović Vojvodić, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Beograd

Shared cities

Relja Bobić, Nova Iskra, Beograd

Food is Culture

Marko Jozić, Novo kulturno naselje, Novi Sad

Magic carpets

Moderatorka: Nina Mihaljinac, predavač na UNESKO Katedri za kulturnu politiku i menadžment u kulturi

Ne propustite priliku za susret i razgovor s vodećim stručnjacima i praktičarima koje se bave javnim prostorima, kreativnošću i upravljanjem međunarodnim projektima!

Vidimo se na Kolarcu!


Vesti

Izveštavanje u evropskim projektima – šta treba znati?

04/12/2019

Obavezna aktivnost na svakom uspešnom evropskom projektu u okviru programa Kreativna Evropa je sastavljanje i podnošenje finansijskog i narativnog izveštaja o realizaciji projekta.

Zadatak je složeniji kada su u pitanju partnerski projekti, a zbog sve većeg broja evropskih projekata koje realizuju ustanove i organizacije iz Srbije, želimo da pomognemo u razrešavanju svih pravnih i drugih nedoumica.

Pozivamo sve zainteresovane, a naročito one organizacije koje trenutno realizuju projekte u okviru potprograma Kultura i MEDIA Kreativna Evropa, da dođu i podele svoja iskustva i dobiju odgovore na sva pitanja s kojima se susreću u pripremi izveštaja.

Trening će održati Ana Ćosić, ekonomistkinja i koordinatorka finansijskih poslova MEDIA deska Srbija, koja ima značajno iskustvo u ovoj oblasti. Događaj se realizuje u petak, 20. decembra u 14 časova u prostoru i u saradnji s EU info centrom (Kralja Milana 7).

Za učešće je potrebna prethodna prijava, a možete se prijaviti do utorka, 17. decembra: https://forms.gle/XB6GVZ63rTRtCRPW6

Vidimo se u EU info centru!


Vesti

Rezultati konkursa za književne prevode 2019

26/11/2019

Danas su objavljeni rezultati konkursa za književne prevode u 2019. godini. Izdavačke kuće iz Srbije su ponovo na vrhu liste dobitnika ̶ u kategoriji dvogodišnjih projekata podržano je pet izdavačkih kuća.

To su izdavačka kuća IPC Media sa projektom Unifying Strength of Diversity: European Literature Through Time, Genres and Languages, izdavačka kuća Urban Reads sa projektom Different is Okay – The Best of Urban Europe, izdavačka kuća Zavet sa projektom 8 Books to Remind You that All Borders Are Fictional, izdavačka kuća Odiseja sa projektom Perfect Reads for Generation Z i izdavačka kuća Prometej sa projektom Literary Carousel – a Genre Ride.

Čestitamo svima na uspehu, a izuzetno nam je drago što među dobitnicima podrške programa Kreativna Evropa ima novih izdavača. U ovoj godini je pristigao rekordan broj konkursnih prijava iz Srbije, čak 20 predloga projekata, što je duplo više u odnosu na ostale zemlje.

Pored Srbije, među najuspešnijima su i Slovenija sa 6 podržanih projekata, kao i Poljska i Severna Makedonija sa po 4 podržana projekta. Statistika ukupnih rezultata konkursa pokazuje da je najviše projekata prevoda romana (42%), zatim fikcije za decu (24%), kratkih priča (11%), stripa (9%), poezije (7%) i drame (6%).

Ukupan iznos dodeljenih sredstava izdavačkim kućama iz Srbije iznosi 251,275 €. Više informacija o rezultatima konkursa pogledajte na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Info dani o EU programima – novi gradovi

19/11/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom Južni Banat, organizuje Info dane o EU programima (Creative Europe, HORIZON 2020, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dani namenjeni su predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Pored ranije najavljenih događaja u Subotici, Pančevu i Požarevcu, info dani biće održani po sledećem rasporedu:

Beograd, 22. novembar 2019 .godine u 10 časova, u amfiteatru Akademije strukovnih studija, Viša hotelijerska škola, Knez Višeslava 70;

Beograd, 26. novembar 2019. godine u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, sala 1, 8. sprat;

Leskovac, 27. novembar 2019. godine u 11 časova, u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija, Vlade Jovanovića 8;

Vranje, 28. novembar 2019. godine u 11 časova, velika sala Skupštine grada, Kralja Milana 1;

Novi Sad, 2. decembar 2019. godine u 10 časova, u prostorijama Američkog kutka, Kej žrtava racije 2b;

Niš, 3. decembar 2019. godine u 11 časova, u prostorijama Startap centra na Elektronskom fakultetu, Aleksandra Medvedeva 14.

Početkom decembra planirani su i događaji u Zaječaru i Kragujevcu, o kojima će uskoro biti dostupno više informacija.

Prijave se dostavljaju na adresu a.sljivic@idi.ie , a za sve dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Šljivić na telefone 011/334 21 15 i 061/605 95 54 ili navedenu imejl adresu.


Vesti

Info dan o EU programima u Požarevcu

08/11/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom Južni Banat, organizuje Info dan o EU programima (HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dan namenjen je predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Info dan biće održan u ponedeljak, 18. novembra 2019. u 10 sati, u skupštinskoj sali Gradske uprave Požarevca, adresa Drinska 2.

Rok za prijavu je 15. novembar 2019. godine na adresu a.sljivic@idi.ie , a za sve dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Šljivić na telefone 011/334 21 15 i 061/605 95 54 ili navedenu imejl adresu.


Vesti

Info dan o EU programima u Pančevu

28/10/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom Južni Banat, organizuje Info dan o EU programima (HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, o načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dan namenjen je predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Info dan biće održan u utorak, 12. novembra 2019. u 10 sati, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga u ulici Zmaj Jovina 1a u Pančevu.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete Info danu o EU programima, molim Vas da se prijavite do petka, 8. novembra 2019, na imejl a.sljivic@idi.ie. Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Aleksandra Šljivić, koju možete kontaktirati na telefone 011/334 21 08 i 061/605 95 54 ili na navedeni imejl.

Program info dana možete preuzeti ovde.


Vesti

Info dan o EU programima u Subotici

28/10/2019

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalom razvojnom agencijom „PANONREG“ iz Subotice, organizuje Info dan o EU programima (HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC, Third Health Programme, COSME, EU Civil Protection Mechanism, Erasmus+, Customs 2020, Fiscalis 2020).

Tim stručnjaka, sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o mogućnostima apliciranja, o načinima za pronalaženje adekvatnih partnera, kao i podobnosti za apliciranje sa konkretnim projektom za ciljani program. Predavači će podeliti i korisne linkove, kao i izvore informisanja za svaki program.

Info dan namenjen je predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Info dan biće održan u sredu, 13. novembra 2019. u 10 sati, u prostorijama Otvorenog univerziteta Subotica u sali 211 na Trgu cara Jovana Nenada 15.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete Info danu o EU programima, potrebno je da se prijavite do petka, 8. novembra 2019, na imejl a.sljivic@idi.ie. Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Aleksandra Šljivić, koju možete kontaktirati na telefone 011/334 21 08 i 061/605 95 54 ili na navedeni imejl.

Program info dana možete preuzeti ovde.


Vesti

Pripremite se za konkurisanje uz našu pomoć

28/10/2019

Novi poziv za evropske projekte saradnje je raspisan ovog meseca, a ostalo je još četiri nedelje za pripremu projekata. Takođe, otvorena su i dva konkursa inicijative Muzika pokreće Evropu – poziv za saradnju manjih muzičkih prostora i poziv za promovisanje muzičke raznolikosti i talenata.

Timovi Kultura desk Srbija u Beogradu i Antena kancelarija u Novom Sadu vam mogu pomoći u pojašnjavanju konkursne procedure, osmišljavanju projekte ideje i pronalaženju partnera. Prijavite se za jedan od besplatnih događaja koje organizujemo u narednom periodu na kojima ćemo se pripremati za konkurisanje.

U Novom Sadu, Senti, Somboru i Subotici organizujemo info dane o programu, gde možete čuti više o prioritetima konkursa, rokovima za konkurisanje i iskustvima uspešnih priča.

U okviru Foruma Kreativna Evropa 2019 u Beogradu organizujemo posebne programe pripreme:

Radionica pisanja projekata sa Milenom Dragićević Šešić (Kolarac, 7. novembar u 10.00h);

Sesija pronalaženja partnera na kojoj će deskovi Belgije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Belike Britanije, Gruzije, Luksemburga, Rumunije, Tunisa, Ukrajine, Francuske i Crne Gore predstaviti pozive za partnerstvo i prilike za saradnju sa zemljama iz kojih dolaze (Kolarac, Mala sala, 7. novembar u 14.30h);

Javne konsultacije o projektnim idejama (Biblioteka na Kolarcu, 7. novembar u 16.30h);

• Predstavljanje konkursa za Zapadni Balkan (Kolarac, Mala sala, 7. novembar u 10.30h);

• Razgovor o prilikama za uspostavljanje evropske i regionalne saradnje (Kolarac, Mala sala, 7. novembar u 11.15h);

• Predstavljanje nacionalnih, regionalnih i EU izvora sa sufinansiranje međunarodnih projekata (EU info centar, 7. novembar u 17.00h).

Za učešće u Forumu je potrebna prijava. Pozivamo vas da pogledate program i učestvujete i u drugim programima na Forumu.

Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, možete nam se javiti putem elektronske pošte, Fejzbuka, Instagrama, Skajpa ili Tvitera.


Vesti

Info dani u Vojvodini

25/10/2019

Ovogodišnji konkurs za evropske projekte saradnje je trenutno otvoren, a preostalo je još nešto više od mesec dana za pripremu konkursne aplikacije. Tokom cele godine Desk i Antena Kreativna Evropa Srbija pomažu svim ustanovama i organizacijama koje planiraju da konkurišu, te vas pozivamo da iskoristite sve prilike za pomoć koje nudimo kako biste što bolje pripremili vaš projekat.
 
Evropski projekti saradnje su prilika da ostvarite dodatna finansijska sredstva za realizaciju vaših ideja, da se povežete s ključnim akterima međunarodne scene i da izgradite kredibilitet vaše organizacije na međunarodnom planu. Konkursom se podržavaju projekti ustanova i organizacija koje deluju u oblasti kulture, a podrazumevaju saradnju s najmanje dve partnerske organizacije iz Evrope s fokusom na razvoj publike, unapređenje mobilnosti ili jačanje kapaciteta za rad. Do sada je podržano više desetina evropskih projekata saradnje u kojima učestvuje preko sto ustanova i organizacija iz Srbije.
 
U cilju boljeg informisanja svih zainteresovanih profesionalaca u kulturi, Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje tri Info dana o konkursu Evopski projekti saradnje 2020 u okviru programa Kreativna Evropa, koji će biti održani u sledećim gradovima: 
 
29.10.2019 s početkom u 12.00h – КC „Laza Кostić“, Sombor

30.10.2019 s početkom u 12.00h – Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Senta

04.11.2019 s početkom u 12.00h – Galerija Matice srpske, Novi Sad
 
U okviru programa info dana biće reči o prioritetima i cilјevima programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na trenutno aktuelan poziv za evropske projekte saradnje, konkursnu proceduru, osmišljavanje ideje i koncepta projekta, kao I specifičnim iskustvima I savetima.
 
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti u okviru ovog ili narednih konkursnih poziva.

Agendu možete preuzeti ovde.


Vesti

Poziv za volontere na Forumu Kreativna Evropa 2019

18/10/2019

Nakon Niša i Novog Sada, Desk Kreativna Evropa Srbija po peti put organizuje Forum Kreativna Evropa u Beogradu, a tema kojom se bavi ovogodišnje izdanje događaja glasi: na koji način projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti. S idejom neophodnosti jačanja saradnje i povezivanja, Forum podrazumeva horizontalne načine učenja, razmene, uključivanja i povezivanja domaćih i inostranih profesionalaca u oblasti kulture.

Forum Kreativna Evropa 2019 je međunarodna konferencija koja se održava 7. i 8. novembra u Zadužbini Ilije M. Kolarca, EU info centru, Nordeus centru i Klubu DIM, a u cilju uspešnije realizacije programa Desk Kreativna Evropa Srbija želi proširi svoj tim.

Pozivamo mlade ljude, studente fakulteta umetnosti i društvenih nauka, koji su komunikativni i govore engleski jezik, učestvuju ili prate događaje u kulturi i umetnosti, a posebno su zainteresovani za međunarodnu saradnju i upoznavanje s relevantnim profesionalcima u kulturi, da pošalju kratku biografiju i izjavu o motivaciji za učešće u Forumu Kreativna Evropa 2019 na elektronsku adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs najkasnije do srede 30. oktobra u podne.

Program Foruma organizovan je u tri bloka: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje, a u prijavi možete naznačiti koja tema vas interesuje. Odabrani kandidati imaće priliku da se uključe u poslove: 1) promocije događaja (deljenje promotivnog materijala i slanje pozivnica, saradnja u vođenju društvenih mreža, pomoć u brendiranju prostora i dr.), 2) organizacije Foruma (tehnička i druga podrška u realizaciji programa događaja), 3) komunikacije sa učesnicima i informisanju o programu događaja (doček gostiju i učesnika, informisanje o posebnim delovima programa i dr.).

Učešće u Forumu vam može doneti:

– profesionalno iskustvo u organizaciji događaja međunarodnog karaktera;

– druženje i mogućnost upoznavanja profesionalaca u kulturi iz Srbije i Evrope (Francuska, Belgija, Luksemburg, Gruzija, Tunis, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Ukrajina, Crna Gora);

– sertifikat o volonterskom stažu u Desku Kreativna Evropa Srbija.

Kandidati koju budu izabrani na osnovu prijava biće pozvani na intervju 1. novembra u podne u prostoru Deska Kreativna Evropa Srbija. Za više informacija nam možete pisati na navedenu elektronsku adresu, a ukoliko želite da se upoznate s našim radom zapratite nas na Instagramu (@kreativnaevropa), Fejzbuku (@kulturadesksrbija) ili Tviteru (@CEDSerbia).

Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo glavnog programa EU za kulturu Kreativna Evropa, koje čine dve kancelarije – Kultura desk Srbija, osnovana pri Ministarstvu kulture i informisanja i MEDIA desk Srbija, osnovana pri Filmskom centru Srbije. Više info: kreativnaevropa.rs.


Vesti

Rezultati poziva za učešće u obuci u Andrevlju

09/10/2019

Na ovogodišnji poziv za učešće u obuci za pisanje projekata, koju organizuje Antena Kultura deska Srbija, pristigao je veliki broj prijava iz cele zemlje. Zahvaljujemo se svima na interesovanju i poslatim prijavama.

Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave. Listu učesnika možete pogledati ovde. Radujemo se zajedničkom radu na projektima u okviru radionica i predavanja.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. U okviru programa seminara predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić i Milan Đorđević će govoriti o misiji programa i aktuelnim prilikama za konkurisanje, predstavnik projekta Troubadorurs2020 Dejan Vujinović će govoriti o iskustvu konkurisanja i realizaciji projekta, a Jovana Rapajić, predstavnica Antena kancelarije Kultura deska Srbija govoriće o konkursnoj proceduri i važnim savetima za konkurisanje.

Lista učesnika

Program seminara

Pozivamo sve one koji se nisu našli među odabrnim učesnicima da nam se jave da zakažemo viđanje i razgovaramo o mogućnostima konkurisanja, kao i da prate najave naših narednih događaja koje ćemo organizovati u cilju što bolje pripreme projekata domaćih ustanova i organizaciju u kulturi.


Vesti

Javni poziv za podnošenje evropskih projekata saradnje 2020

03/10/2019

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru konkursa Evropski projekti saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:

– Evropski projekti saradnje malog obima (kategorija 1): minimum 3 partnerske organizacije (jedna iz EU), do 200.000€, što predstavlja 60% dozvoljenih troškova;

– Evropski projekti saradnje velikog obima (kategorija 2): minimum 6 partnerskih organizacija (jedna iz EU), do 2.000.000€, što predstavlja 50% dozvoljenih troškova;

U odnosu na dosadašnje pozive, značajna novina je da minimum partnera po kategoriji mora da čine pravna lica koja su aktivna u sektoru kulture. Takođe, uskoro će biti raspisan prvi konkurs za Zapadni Balkan, pa treba imati u vidu da se jedan projekat ne može podneti na oba konkursna poziva.

Prilikom osmišljavanja projekata, projektnu ideju bi trebalo usmeriti ka jednom od tri cilja konkursa:

– Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora da deluju transnacionalno i na međunarodnom nivou, kao i promovisanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela;

Transnacionalna mobilnost profesionalaca u kulturi, a naročito umetnika;

– Doprinos razvoju publike kroz osmišljavanje novih i inovativnih načina rada s publikom, kao i unapređenje dostupnosti kulturnih programa i sadržaja, s posebnim fokusom na decu, mlade ljude, osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe publike;

– Doprinos inovacijama i kreativnosti u oblasti kulture, kroz testiranje novih poslovnih modela i promociju novih uticaja na druge sektore.

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, konkursom su definisani sledeći prioriteti:

– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju uspostavljanja saradnje na međunarodnom nivou i internacionalizacije njihovog rada;

– Rad na razvoju publike kao sredstvu za unapređenje pristupa evropskim kulturnim i umetničkim delima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu, kao i stvaranje mogućnosti za bolji pristup kulturnim delima deci, mladima, osobama sa invaliditetom i predstavnicima marginalizovanih i društveno osetljivih grupa;

– Podrška izgradnji kapaciteta ustanova, organizacija i pojedinaca kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i testiranju inovativnih modela prihodovanja, menadžmenta i marketinga u kulturnom sektoru, a naročito u pogledu korišćenja digitalnih tehnologija i razvoju veština profesionalaca u oblasti kulture za primenu digitalnih alata;

– Unapređenje interkulturnog dijaloga, promovisanje zajedničkih vrednosti evropskog kulturnog prostora i međusobnog razumevanja; poštovanje drugih kultura, time doprinoseći društvenoj integraciji migranata i izbeglica;

– Kao legat obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa u 2018. godini, jedan od prioriteta ostaje podizanje svesti o zajedničkoj istoriji i vrednostima, kao i jačanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

Konkurs je otvoren do 27. novembra 2018. godine u podne po briselskom vremenu.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Više informacija o pozivu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.

Ukoliko imate spremnu projektnu ideju, a u potrazi ste za partnerima, savetujemo vam da razmotrite opcije koje nudimo u odeljku za traženje partnera na našem sajtu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da nam se obratite. Listu zemalja koje učestvuju u programu možete pogledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Kultura Deska Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri konkurisanju. Javite nam se da zakažemo sastanak i zajedno razmotrimo mogućnosti za konkursanje. Pozivamo vas i da pratite objave na našem sajtu o događajima koje ćemo organizovati u narednom periodu, a u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za konkursanje. Još nekoliko dana je ostalo za prijavu učešća u seminaru za pisanje projekata koji organizujemo na Andrevlju kod Novog Sada.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na festivalu Zvrk u Sarajevu

28/09/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija učestvovao je na internacionalnom festivalu savremenog performansa Zvrk 2019, koji je održan u Sarajevu u avgustu.

Ovaj festival specifičan je po tome što celokupni program plesnih i umetničkih performansa predstavlja u javnom prostoru, izvan okvira tradicionalnih scenskih prostora. Fokus ovogodišnjeg festivala je na publici i interakciji publike i umetnika. Pored niza performansa posetioci su imali prilike da se upoznaju sa novim trendovima u scenskoj umetnosti kroz performanse, radionice i edukativni program.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić, učestvovao je na okruglom stolu na temu „Edukacija i savremeni scenski izraz – susret partnera budućih evropskih projekata“ gde je predstavio aktuelno stanje na sceni Srbije i mogućnosti za saradnju umetnika i profesionalaca u kulturi. Nakon okruglog stola eksperti su došli do zaključka da je potrebna veća saradnja između umetnika na prostorima Zapadnog Balkana kako bi se osnažio celokupni sektor.


Vesti

Rezultati poziva za prijavu radionica

26/09/2019

Drage koleginice i kolege, saradnice i saradnici,

Najpre, želimo da se zahvalimo na interesovanju i izuzetno zanimljivim temama radionica za profesionalce u kulturi koje ste predložili da zajedno organizujemo u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019. Drago nam je da vam je poziv bio inspirativan, što pokazuje veliki broj pristiglih prijava iz raznih oblasti (kulturno nasleđe, kulturni turizam, savremena umetnost, digitalizacija, razvoj publike).

Izbor nije bio jednostavan, a u odabiru je data prednost onim prijavama u kojima je jasno obrazložena metodologija rada i čije teme više odgovaraju planiranom programu ovogodišnjeg Foruma.

Među odabranim timovima koji će voditi radionice su:

– Radionica ”Digitalni alati u obrazovanju i nasleđu”, Rade Milić, Aleksandra Nikolić i Jovana Mijatović, Udruženje građana “Centar za urbani razvoj”, Beograd,

– Radionica ”Svet umetnosti iz lične perspektive”, Stevan Vuković, kustos, Tijana Savatić, pesnikinja i Šejma Fere, vizuelna umetnica

– Radionica ”Kako stvoriti sopstveni live set”, Nemanja Stojanović i Jelena Stanković, Udruženje građana ”Šablon” Subotica

– Radionica ”Književno izdavaštvo”, Aleksandar Šurbatović i Tijana Petković, ”BLUM” izdavaštvo, Beograd

Timove i ideje za radionice koji ovog puta nisu izabrani za učešće imaćemo u vidu za naredne događaje Deska Kreativna Evropa Srbija, koje organizujemo tokom cele godine.

Uskoro će biti objavljeni pozivi za prijavu na radionice u okviru edukativnog dela programa Foruma Kreativna Evropa 2019, pa pozivamo sve zainteresovane da prate najave na našem sajtu i drušvenim mrežama!


Vesti

Desk na Indirekt festivalu u Beogradu

26/09/2019

U okviru Indirekt festivala u Beogradu, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstaviće aktuelne prilike za finansiranje projekata u oblasti muzičke umetnosti na koje se mogu prijaviti producentske kuće, muzički prostori i umetnici.

Pored toga, biće reči i o misiji i prioritetima programa, kao i specifičnim savetima koji mogu pomoći svim zainteresovnim organizacijama da na najlakši način ostvare podršku programa Kreativna Evropa.

Indirekt je nezavisni muzički i umetnički festival sa dva rodna grada – Umag (Hrvatska) u junu i Beograd (Srbija) u oktobru. Ove godine Indirekt Showcase Beograd događa se četvrti put u Beogradu, na četiri mesta, sa 22 zadivljujuća izvođača i brojnim sjajnim predavačima i učesnicima diskusije iz Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Švedske, Holandije, Belgije, Poljske, Italije, Austrije i Mađarska.

Sesija posvećena programu Kreativna Evropa se održava u Beogradskom marketu (Žorža Klemansoa 19), 4. oktobra u 16.45h.


Vesti

Obuka za pisanje projekata na Andrevlju

17/09/2019

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku za pisanje evropskih projekata saradnje 14 i 15. oktobra 2019. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlјu.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su: Prioriteti i cilјevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije; Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna; Finansijsko planiranje i upravlјanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti.

Cilј obuke

Cilј obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polјu kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemelјenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, cilјevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavlјuju na učešće na seminaru.

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 05. oktobra 2019. godine u 15.00 časova. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Desk na OPENS FundCon 2019 u Novom Sadu

17/09/2019

OPENS FundCon je fundraising kongres koji se održava u Novom Sadu od 20. do 22. septembra. Kongres koji organizuje Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 će okupiti društveno odgovorne kompanije, fondacije, ambasade, predstavnike EU fondova i organizacije civilnog društva.

Agenda kongresa dizajnirana je tako da odgovori na potrebe civilnog sektora, podstakne diskusije i pruži različite uglove posmatranja teme održivosti. Prvi dan Kongresa posvećen je marketing strategijama, drugi dan Kongresa rezervisan je za fandrejzing, a treći dan posvećujemo ljudskim resursima. Program čini niz radionica, masterklasova, sesija, panela i resurs kafea.

Namenjen je prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije, kancelarija za mlade, ali i predstavnicima kompanija koje žele da započnu društveno odgovorno poslovanje, predstavnicima institucija kao i pojedincima koji se bave projektnim menadžmentom, što znači da se može prijaviti i više ljudi ispred jedne organizacije.

Učesnici će imati priliku da prikupe znanja, ideje i kontakte, kao i da čuju više o različitim programima podrške.

Predstavnici Kultura Deska Srbija predstaviće aktuelne konkurse i konkurse koji će biti raspisivani u okviru programa Kreativna Evropa u narednom periodu. Pozivamo predstavnike ustanove i organizcija u kulturi da se prijave za učešće u radionici u okviru koje ćemo diskutovati o projektnim idejama za konkurse programa Kreativna Evropa.

Detaljan plan, program, satnice, kao i način registracije možete pronaći na sajtu: https://fundcon.opens2019.rs/


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na kongresu u Francuskoj

15/09/2019

Nacionalno udruženje sekretarijata za kulturu gradova i opština Francuske svake godine organizuje događaj posvećen aktuelnim pitanjima u kulturi. Fokus ovogodišnjeg kongresa u Renu bila je kulturna saradnja, kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou kroz različite nivoe povezivanja umetnika, profesionalaca u kulturi, organizacija i ustanova.

Desk Kreativna Evropa Srbija predstavljao je rukovodilac Dimitrije Tadić koji je vodio radionicu Evropske saradnje u okviru koje je predstavio aktivnosti Deska iz Srbije usmerene ka internacionalizaciji rada ustanova i organizacija iz Srbije. U okviru kongresa predstavljena je publikacija Deska Kreativna Evropa Srbija (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu, a svi zainteresovani su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima za saradnju na ovim prostorima.


Vesti

Treninzi za finansijsko upravljanje evropskim projektima u kulturi

11/09/2019

U cilju postizanja što boljih rezultata na konkursima koji će biti raspisivani u narednom periodu, Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU info centrom u Beogradu organizuje dva treninga za finansijsko upravljanje međunarodnim projektima u kulturi 8. i 9. oktobra u Beogradu.

Povod za organizovanje treninga je potreba za demistifikacijom procedura realizacije evropskih projekata u kulturi, jer se načini administriranja pravnog okvira i finansijskih pravila međunarodnih projekata razlikuju u odnosu na nacionalne projekte koji su poznati većini domaćih profesionalaca u kulturi.

U višegodišnjem radu s ustanovama i organizacijama u kulturi, prepoznajemo potrebu za boljim razumevanjem i saradnjom između nosioci programskih aktivnosti projekata s jedne, i finansijkih menadžera s druge strane, pri kreiranju i realizaciji budžeta evropskih projekata, rukovođenju administracijom i sastavljanju finansijskih izveštaja.

Program treninga biće zasnovan na uslovima konkurisanja na pozive programa Kreativna Evropa, a kako je priroda administracije i rada u javnom i civilnom sektoru u izvesnom smislu različita, trening će biti podeljen u dva segmenta koji će biti organizovani u dva dana:

– U utorak, 8. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening namenjen zaposlenima u javnim ustanovama kulture – najpre, zaposlenima u računovodstvenim službama muzeja, pozorišta, galerija, kulturnih centara i domova kulture, instituta, univerziteta i dr. koji žele da prošire znanja i podele svoja iskustva u pogledu finansijkog upravljanja evropskim projektima u kulturi;

– U sredu, 9. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening koji je namenjen profesionalcima u kulturi koji rade u civilnom sektoru i to predstavnicima udruženja građana, zadužbina i fondacija koji žele da steknu ili prošire znanja o finansijskom planiranju i realizaciji evropskih projekata. Takođe, pozivaju se i frilens menadžeri u kulturi koji se interesuju za osmišljavanje budžeta međunarodnih projekata.

Kako biste se prijavili za učešće, potrebno je da najkasnije 30. septembra u podne pošaljete prijavu koja sadrži:

– Ime i prezime osobe koja se prijavljuje;
– Naziv ustanove/ organizacije u kulturi koju predstavlja;
– Da li ima iskustvo u realizaciji EU projekata u kulturi;

Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, sa naznakom za koju radionicu se prijavljujete. Napominjemo da će prednost imati predstavnici ustanova i organizacija koji do sada nisu imali iskustvo u realizaciji evropskih projekata u kulturi, kao i da se ispred jedne ustanove/ organizacije može prijaviti do dva predstavnika/ce.

Trenige će voditi Marina Kostić, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke. Marina Kostić je stekla izuzetno iskustvo u pogledu planiranja, praćenja i izveštavanja o finansijama na evropskim projektima u kulturi, a trenutno je angažovana na 12 međunarodnih projekata CPN-a u okviru različitih EU programa: Kreativna Evropa, Horizont2020, Erazmus+, COST, FP7, LLP Comenius i dr.


Vesti

Projekat revitalizacije sela Gostuša dobitnik priznanja European Heritage Stories 2019

03/09/2019

Nakon Velike nagrade Evropa Nostre u 2016. godini, projekat revitalizacije sela Gostuša je ponovo nagrađen, ovog puta kao jedan od 10 projekata koji su dobili nagradu Evropske priče o nasleđu (European heritage stories).

Inicijativa Evropske priče o nasleđu (European heritage stories) je pokrenuta prošle godine u okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa. Ideja je da se pored evropske vidljivosti lokalnog kulturnog nasleđa dodeli i finansijaska podrška.

Gostuša je selo u blizini Pirota koje se izdvaja po svojoj arhitekturi, jer tokom izgradnje kuća nije korišćen nikakav vezivni materijal, već su kuće komponovane ređanjem kamena i drveta. Fokus projekta je na oživljavanju i razvoju zajednica i sredina koje baštine prirodno i kulturno nasleđe.

Studija zaštite sela Gostuša kraj Pirota je 2016. godine dobila nagradu Evropske komisije i panevropske mreže organizacija civilnog društva u oblasti nasleđa „Evropa Nostra“.

Više o celoj inicijativi i ostalim dobitnicima u ovoj godini možete pogledati ovde.


Vesti

Godišnji plan rada programa Kreativna Evropa za 2020. godinu

23/08/2019

Evropska komisija je objavila Godišnji plan rada za 2020. godinu u kojem se mogu naći sve važne informacije o programu Kreativna Evropa u narednoj godini: planirani konkursni pozivi, međusektorska saradnja i prioriteti podrške.

Ovim planom Evropska komisija ima za cilj da otvori put za implementaciju novog programa Kreativna Evropa 2020-2027, koji će se oslanjati na iskustvo aktuelnog ciklusa i njegovih prioriteta.

Nakon pripreme smernica za naredni program, jedan od najvažnijih zadataka u 2020. godini biće priprema konkursnih poziva, koji će biti otvoreni u četvrtom tromesečju 2020. godine.

U pogledu potprogram Kultura najznačajniji deo budžeta u narednoj godini ostaće podrška putem poziv za evrospske projekte saradnje. Takođe, biće podržani i projekti književnih prevoda, mreža i platformi, kao i posebne akcije (nagrade EU), evropske prestonice kulture, European Heritage Label, saradnja sa međunarodnim organizacijama, podrška muzici i kulturnoj baštini.

Pored navedenih akcija, u skladu sa prioritetima nove Agende za kulturu i kao priprema programa koji će naslediti aktuelni, predviđene su dve nove akcije: „Cirkulacija evropske scenske umetnosti“ i „Sektorska podrška oblasti pozorišta“.

Više informacija možete naći u Godišnjem planu rada programa Kreativna Evropa za 2020. godinu koji možete preuzeti ovde.


Vesti

Treći i-Portunus konkurs za mobilnost

14/08/2019

Otvoren je treći i-Portunus poziv za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi koji rade u polju vizuelnih i izvođačkih umetnosti.

I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope. Tokom 2019. godine očekuju se tri poziva, a od 2021. godine konkurs će biti stalna komponenta programa Kreativna Evropa.

Uslovi za konkurisanje su jednostavni, a konkurs je otvoren za konkursne aplikacije fizičkih lica. Više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete naći na sajtu I-Portunus. Rok za konkurisanje je 5. septembar u 14 časova.

Imajte u vidu da se uz pomoć i-Portunus grantova može putovati po svim zemljama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Celu listu zemalja možete naći ovde.

Ukoliko ste u potrazi za rezidencijalnim programima i sličnim prilikama za razvoj umetničkih, kustoskih ili istraživačkih projekata i saradnji, savetujemo vam da pogledate pozive na postojećim platformama, poput: On The Move, ResArtis, TransArtist, Touring Artists, North Africa Cultural Mobility Map, Call for Curators, Fully Funded Residencies, Rivet.es, World Art Foundations, Residences and Workspaces Guide, Berlin Sessions, Panic.

Desk Kreativna Evropa Srbija, kao i Deskovi u drugim evropskim zemljama vam mogu pomoći u pripremi aplikacije i pronalaženju partnerske organizacije u kojoj možete realizovati vaš projekat.


Vesti

Muzika pokreće Evropu – Poziv za saradnju malih muzičkih prostora

07/08/2019

Cilj pripremne akcije „Muzika kreće Evropu: Jačanje evropske muzičke raznolikosti i talenta“ je osmišljavanje i testiranje sektorske podrške za muziku, kao novom segmentu programa Kreativna Evropa nakon 2020. godine. Poziv za saradnju malih i srednjih prostora za izvođenje muzike želi da podstakne saradnju mesta za izvođenje žive muzike, kako bi se stimulisali inovativni modeli saradnje i povećala uloga i identitet mesta u lokalnoj zajednici. Opšti cilj ovog poziva je povećati kapacitet muzičkih prostora da ostanu konkurentni u brzo promenljivom tržišnom i regulatornom okruženju.

Rok za prijavu je 15. novembar 2019. godine u 13.00 časova po briselskom vremenu.

Za podobnost, kriterijume procene, izbora i dodelu, kao i modalitete podnošenja predoga projekata pogledajte odgovarajuće odeljke u smernicama poziva za dostavljanje predloga projekata, koje možete pronaći ovde.


Vesti

Učestvujte u našim narednim događajima širom Srbije

02/08/2019

Kultura deska Srbija i Antena Kultura deska Srbija tokom cele godine organizuju besplatne seminare, radionice i info dane širom Srbije, a takođe prisustni smo i na konferencijama, festivalima i drugim važnim događajima. Kako biste bili blagovremeno informisani i kako biste se uspešno pripremili za aktuelne konkurse i one koji će biti raspisivani tokom godine, želimo da vam skrenemo pažnju na neke od naših narednih aktivnosti.

Sledeće nedelje, nakon seminara u Tršiću koji organizujemo od 5. do 8. avgusta, u petak 9. avgusta dolazimo u Niš, gde ćemo u okviru Nišville Jazz festivala zajedno s prestavnicima sektora kulture iz Niša učestvovati u tribini Džez i interkulturalizam. To je ujedno i prilika da čujete više o novom konkursu u okviru inicijative Muzika pokreće Evropu, kojom se podržava evropska muzička raznolikost i razvoj karijera mladih izvođača.

U poslednjoj nedelji avgusta, nakon otvaranja trećeg i-Portunus konkursa za mobilnost pojedinaca, Eva Blaute će 26. avgusta u Beogradu govoriti o uslovima konkurisanja i kako na najbolji način sastaviti prijavu. Prijavite se za učešće i iskoristite mogućnost da uspostavite kontakt.

U oktobru nas očekuje još jedan seminar za pisanje projekata koji organizujemo u Andrevlju, kao i info dani Antena deska u Rumi (septembar), Vrbasu (oktobar) i Novom Sadu.
Nakon Niša i Novog Sada, Forum Kreativna Evropa 2019 biće organizovan i u Beogradu 7. i 8. novembra. Program konferencije će biti objavljen uskoro, a do tada se možete prijaviti da učestvujete u programu kao vođa radionice na temu koju sami odredite, a koja može biti korisna drugim profesionalcima u kulturi.

O ostalim aktivnostima Deska obaveštavaćemo vas putem njuzletera, sajta i društvenih mreža na kojima smo pristuni.

Ako do kraja godine u okviru svog festivala, konferencije ili seminara, planirate okupljanje profesionalaca u kulturi koji mogu biti zainteresovani za program Kreativna Evropa, javite nam se, vrlo rado ćemo se odazvati i predstaviti konkurse programa Kreativna Evropa!


Vesti

Kultura desk Srbija na Nišville jazz festivalu

02/08/2019

Internacionalni jazz festival Nišville će u 36. izdanju od 2. do 11. avgusta na niškoj Tvrđavi predstaviti više od 300 muzičara iz dvadesetak zemalja sveta, uz prvo okupljanje partnerskih organizacija na projektu JAIN koji je podržan programom Kreativna Evropa.

U petak, 9. avgusta u 16 časova u zgradi Simfonijskog orkestra u Nišu biće održana tribina „Džez i interkulturalizam“. U trbini će kao jedan od govornika učestvovati Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija i govoriti o podršci programa Kreativna Evropa razvoju interkulturnog dijaloga u Evropi i značaju evropske saradnje.

Projekat Jazz And Interculturalism (JAIN) ima za cilj uspostavljanje kreativne i otvorene umetničke razmene kroz povezivanje mladih džez izvođača različitog kulturnog, društvenog, ekonomskog i geografskog porekla, kako bi se negovao interkulturalnog dijalog, međunarodna saradnja i transnacionalna mobilnost. Projekat povezuje Srbiju (Nišville fondacija), Albaniju (Cultural Association Syri Blu) i Italiju (Jana Project) u identifikovanju njihovih razlika i sličnosti, kroz učenje i deljenje, razmenu ideja i komunikacije, međusobno razumevanje i otvaranje kroz mobilnost, radionice, rezidencije, zajednička izvođenja, upoznavanja novih ljudi i otkrivanje “novih svetova”.

Od prvog izdanja festivala 1995. godine, Nišville promoviše interkulturni dijalog kao neizbežnu karakteristiku savremene jazz muzike. Koncept festivala zasnovan je na predstavljanju “tradicionalnih” jazz formi i njihovim spajanjem sa svetskom muzičkom tradicijom, s fokusom na muziku Balkana.

Glavni program festivala održava se u dve povezane bine na Niškoj tvrđavi, a u Tvrđavi i u gradu će bioti organizovane mnoge besplatne pozornice: Reka, Otvoreno, Film, Dobrodošli, Omladinski i Jam Session Stage. Tokom festivalskih dana više od sto hiljada posetilaca pratiće muzičke performanse, filmove i pozorište, umetničke izložbe i promocije knjiga.


Vesti

Muzika pokreće Evropu – konkurs za podršku evropskoj muzičkoj raznolikosti i talentima

01/08/2019

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata usmeren je ka sprovođenju posebne aktivnosti „Profesionalizacija i obuka“ u okviru pripremne akcije „Muzika pokreće Evropu: podrška evropskoj muzičkoj raznolikosti i talentima“. Sredstvima će biti podržano najmanje deset inovativnih i održivih pilot programa obuke mladih muzičara i profesionalaca u oblasti muzike, koji imaju evropsku dimenziju, što je opšti cilj konkursa.

Projekti bi trebalo da pokažu svoj doprinos opštem cilju obuhvatajući najmanje dva od sledećih specifičnih ciljeva:

1. Rešavanje potreba za profesionalnim razvojem radi sticanja individualne i organizacione profesionalne ekspertize, npr. poslovnih veština, u cilju povećanja kapaciteta mladih muzičara i muzičkih profesionalaca kako bi ostvarili uspeh na muzičkom tržištu;

2. Pomoć mladim umetnicima i profesionalcima u muzičkom sektoru da bolje razumeju lanac vrednosti muzičke industrije, npr. ostvarivanje uvida u različite podsektore, naročito tamo gde bi potencijal za međusobno učenje ili razmenu najboljih praksi bio koristan;

3. Promovisanje transnacionalne razmene ili transnacionalnih pristupa transferu znanja, u smislu važnosti razmene za izgradnju evropskih/ međunarodnih karijera, kao i za uspostavljanje evropskih prekograničnih inicijativa u oblasti muzike;

4. Podsticanje održive saradnje i stvaranje mreža.

Iskustvo stečeno na ovim pilot projektima obuka biće korišćeno kako bi se poboljšali kapaciteti sektora i doprinelo radu na profesionalizaciji struke. Nalazi će biti integrisani u strategiju za podršku oblasti muzike za sledeći ciklus programa Kreativna Evropa 2021-2027, koja će podsticati evropsku raznolikost i talenat, konkurentnost oblasti, kao i veći pristup publike raznolikom muzičkom stvaralaštvu.

Rok za konkurisanje je 31. oktobar u podne (po briselskom vremenu).

Prateću dokumentaciju i detalje u vezi s konkursnim pozivom možete preuzeti ovde.


Vesti

Objavljena je lista učesnika seminara u Tršiću

25/07/2019

Predstavnici dvadeset tri ustanove i organizacije iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”, koji organizujemo u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, od 5. do 8. avgusta.

Među njima je sedam javnih ustanova: Međuopštinski istorijski arhiv Šabac, Narodno pozorište Niš, Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika, Beograd, Istorijski arhiv Niš, Narodni muzej Užice, Biblioteka šabačka, Šabac i Dom kulture „Studentski grad“, Beograd; i dvanaest organizacija civilnog društva: Izdavačka kuća „Arete“, Beograd, Startap centar, Niš, MASCOM EC d.o.o., Beograd, Udruženje građana za zaštitu životne sredine,,Majdaneko“, Majdanpek, Udruženje građana „Ink Fest“, Novi Sad, Udruženje građana „Mladi ambasadori“, Niš, Stalna konferencija gradova i opština Srbije, Beograd, Nacionalni koordinacioni komitet Međunarodnog dana svetlosti Srbije, Beograd, Udruženje građana „ProArtOrg“, Beograd, Udruženje građana „Kruna“, Beograd, Omladinski centar „CK13“, Novi Sad, Udruženje građana “Budi aktivan 16”, Preševo, Udruženje građana “Centar 424”, Hartefakt fondacija, Udruženje „Arslokacija“, Beograd i dva nezavisna istraživača u oblasti arhitekture.

Ovde možete preuzeti program seminara i spisak učesnika.

Na otvoreni poziv za učešće u seminaru pristigla je 41 prijava. Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave i zato pozivamo predstavnike ustanova i organizacija koje nisu među ovogodišnjim učesnicima da se prate naredne događaje Deska.

U oktobru ove godine Antena Kultura deska Srbija organizovaće seminar za pisanje projekata u Andrevlju kod Novog Sada i to može biti nova prilika za sve zainteresovane. Takođe, možete zakazati sastanak s našim timom za projekte u Beogradu – Kultura desk Srbija, i Novom Sadu – Antena Kultura deska Srbija.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju i prijavama, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama i ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Tršiću!


Vesti

Poziv za prijavu radionica za profesionalce u kulturi

22/07/2019

Drage koleginice i kolege, saradnice i saradnici,

U duhu ideje o značaju horizontalnog učenja, želimo da edukativni deo programa Foruma Kreativna Evropa 2019 u Beogradu (7-8. novembar 2019.) posvetimo podizanju kapaciteta zaposlenih u kulturi kroz direktnu i međusobnu razmenu znanja i veština.

Ako kao pojedinac ili tim imate opšta ili specifična znanja i veštine koja bi mogla da koriste većem broju profesionаlaca u kulturi, pozivamo vas da predložite temu i opis radionice koju biste organizovali u okviru Foruma Kreativna Evropa. Dolaze u obzir predlozi radionica koje razvijaju opšta znanja i veštine u kulturi (npr. istraživanje i razvoj publike, digitalni alati, marketing i PR, nove kulturne prakse i koncepti, novi biznis modeli, metode rada s umetnicima, finansijski menadžment projekata…) ili specifična znanja i veštine (npr. arhitektura izložbi, kreiranje kulturne mape, upotreba određenih softvera i slično).

Za prijavu je potrebno dostaviti:

1) biografiju predavača ili članova tima (do 200 reči po osobi);

2) temu i opis programa radionice (do 300 reči);

3) spisak projekata u okviru kojih ste razvijali ta specifična znanja;

4) očekivani profil i broj polaznika (taj broj ne bi trebalo da prelazi više od 30);

5) spisak veština koje bi polaznici stekli;

7) okvirni spisak tehničke opreme potrebne za realizaciju programa.

Planirano je da radionicu čini uvodni deo od sat vremena kojim se učesnici radionice uvode u temu, uz dva radna bloka po dva sata, između kojih je obezbeđen ručak (prvi radni blok: radionički rad na zadatku ili zadacima i drugi radni blok: prezentacija i diskusija o obavljenom zadatku ili zadacima). Sa svakim rukovodiocem radionica bi bile utvrđene organizacione specifičnosti (trajanje, uslovi prijave, prethodna priprema učesnika, itd.).

Planiran je honorar za predavača ili grupu predavača.

Prijave dostaviti do 15. septembra na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Informaciju o izabranim predlozima objavićemo do 25. septembra na sajtu Deska Kreativna Evropa Srbija.


Vesti

Rezultati drugog i-Portunus poziva

19/07/2019

U junu 2019. godine, i-Portunus je pokrenuo drugi poziv za podnošenje prijava za kratkoročne mobilnosti u oblasti scenskih i vizuelnih umetnosti. Putem grupnih i pojedinačnih prijava, pristiglo je 710 prijava koje obuhvataju 1.141 pojedinca. Svaka od prijava ocenjena je od strane dva nezavisna evaluatora, specijalizovana za datu umetničku oblast.

Podršku je ostvarilo šest pojedinaca iz Srbije: Jovan Ćurčić (vizuelne umetnosti) koja putuje u Hrvatsku, Igor Koruga (izvođačke umetnosti) koji putuje u Holandiju, Iva Brdar, Ksenija Đurović i Ana Vuković (izvođačke umetnosti) koje putuju u Francusku i Mirjana Dragosavljević (izvođačke umetnosti) koja putuje u Portugaliju.

Uz podršku istog fonda, na rezidencijalni boravak u Srbiju dolaze Rita Góbi (izvođačke umetnosti) iz Mađarske, Mateja Smic (vizuelne umetnosti) iz Irske, Zulfikar Filandra (vizuelne umetnosti) iz Bosne i Hercegovine, Seda Yıldız (vizuelne umetnosti) iz Nemačke, Neza Knez (vizuelne umetnosti), Danilo Milovanovi (vizuelne umetnosti), Tone Poljanec (vizuelne umetnosti) i Luka Erdani (vizuelne umetnosti) iz Slovenije!

Statistike poslednjeg poziva i ceo spisak podržanih umetnika i profesionalaca u kulturi možete naći na zvaničnom sajtu i-Portunus konkursa.


Vesti

Predstavljanje i-Portunus konkursa u Srbiji

15/07/2019

Na poziv Deska Kreativna Evropa Srbija i EU info centra u Beogradu, Eva Blaute, predstavnica Gete instituta iz Brisela i tima projekta i-Portunus predstaviće konkurs za mobilnost i odgovarati na pitanja prisutnih u vezi s konkursnim prijavama.

Poziv i-Portunus je posebna inicijativa Evropske komisije kojom rukovodi tim evropskih organizacija na čelu sa Gete institutom u Briselu, u cilju testiranja modela podržške projekata mobilnosti umetnika/ca i profesionalaca u kulturi širom Evrope. To je prvi konkurs u okviru programa Kreativna Evropa na koji se mogu prijaviti fizička lica koja rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti.

Pored prezentacije konkursa i dosadašnih rezultata, Eva Blaute će odgovarati na pitanja prisutnih koji se pripremaju za konkurisanje u trećem konkursnom roku. Stoga pozivamo sve umetnike i profesionalce u kulturi koji rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti da iskoriste priliku i dobiju informacije o konkursu, kao i predstavnike rezidencijalnih programa, likovnih i drugih kolonija koje mogu biti odredište putovanja brojnih inostranih umetnika koji će biti podržani ovim konkursom.

Događaj će biti održan u EU info centru (Kralja Milana 7) 26. avgusta u 17 časova.

Raspisivanje narednog poziva za projekte je najavljeno za 14. avgust, s rokom za konkurisanje do 5. septembra. Više informacija o konkuru možete naći na zvaničnom sajtu i-Portunus inicijative.


Vesti

Organizacija Programa mobilnosti za umetnike i /ili profesionalce u oblasti kulture

11/07/2019

Mobilnost umetnika i radnika u kulturi dobija sve veću pažnju kako na nivou Evropske unije tako i na nacionalnim nivoima. Mobilnost je uvek prioritet politike u okviru Evropske Agende za kulturu i izuzetno važan deo programa Kreativna Evropa.

U Evropi postoje razne mogućnosti za međunarodnu mobilnost umetnika i/ili profesionalaca u kulturi koje podržavaju javne institucije, privatne fondacije i/ili NVO, na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Na nacionalnom nivou stanje je veoma raznoliko a na nivou EU, nekoliko evropskih programa i instrumenata za finansiranje nude razne mogućnosti za aktivnosti prekogranične mobilnosti koje mogu da uključe i kulturni i kreativni sektor. Međutim, ni jedna od ovih mogućnosti nije specifično usredsređena na potrebe umetnika ili profesionalaca u kulturi, već pre na formalno obrazovanje, preduzetništvo ili volontiranje. Program Kreativna Evropa podržava mobilnost umetnika i/ili kulturnih profesionalaca, ali isključivo u okviru projekata saradnje i platformi.

Stoga, ovaj Poziv za predloge projekata je druga inicijativa koju je Evropska komisija pokrenula u pogledu organizovanja mobilnosti za umetnike, u pokušaju davanja odgovora na ove nedostatke i u skladu sa Godišnjim radnim programom 2019 za implementaciju programa Kreativna Evropa.

Prva inicijativa je pilot program i-Portunus, koji trenutno implementira konzorcijum koji predvodi Gete Institut. U okviru ovog poziva, krajnji korisnici koji budu bili izabrani imaju obavezu da se upoznaju sa trenutnim i-Portunus projektima i da stvaraju sa tom osnovom na umu. Osim toga, korisnici će imati pristup preporukama, elektronskim formama i drugim alatima koje je i-Portunus projekat razvio, uključujući ime i logo koji će biti dostavljeni Evropskoj komisiji do kraja februara 2020. godine.

Opšti cilj ovog poziva je da se razviju i implementiraju sopstvene kratkoročne invidualne akcije za mobilnost kroz obezbeđivanje finansijske podrske umetnicima i/ili profesionalcima u kulturi kao i definisanje preporuka za komisiju. Rezultati svih projekata biće uzeti u obzir od strane Evropske komisije pri razvijanju stalne akcije u okviru programa Kreativna Evropa 2021-2027 koji je posvećen podršci mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi.

Dva ugovora o grantovima koji su predviđeni ovim Pozivom maksimalno će iznositi 750,000 po ugovoru. Dužina projekata biće 16 meseci.

Rok za konkurisanje je 27 septembar 2019. godine u 17:00 časova po centralno-evropskom vremenu. Više o konkursu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Pripremite se za naredni konkurs za evropske saradnje

05/07/2019

Ovogodišnji raspis konkursa za evropske projekte saradnje očekujemo početkom jeseni, a narednih nekoliko meseci je dovoljno vremena da se pripremite za konkurisanje. Tokom cele godine Desk Kreativna Evropa Srbija pomaže svim ustanovama i organizacijama koje planiraju da konkurišu, te vas pozivamo da iskoristite sve prilike za pomoć koje nudimo kako biste što bolje pripremili vaš projekat.

Konkursom se podržavaju projekti ustanova i organizacija koje deluju u oblasti kulture, a podrazumevaju saradnju s najmanje dve partnerske organizacije iz Evrope s fokusom na razvoj publike, unapređenje mobilnosti ili jačanje kapaciteta za rad. Do sada je podržano 76 evropskih projekata saradnje u kojima učestvuje preko 100 ustanova i organizacija iz Srbije. Ukoliko želite da postanete deo evropskog partnerstva, skrećemo vam pažnju na nekoliko važnih koraka do jeseni:

1. Istražite do sada podržane projekte na našem sajtu i u pretraživaču projekata kako biste stekli uvid u mogućnosti koje program pruža. Upoznavanje s podržanim projektima vam može pomoći da osmislite autentičan odgovor na prioritete konkursa. Pored toga, korisno je da istražite prošlogodišnji vodič za konkurisanje.

2. Ako imate projektnu ideju, posvetite dovoljno vremena potrazi pravih partnera za vašu projektnu ideju; to ne moraju da budu organizacije slične vašoj, važno je da prepoznajete njihove snage, da delite zajedničke vrednosti i da postoji uzajamno poverenje. Samo takva partnerstva imaju uspeha, jer garantuju dugovečnost. Ukoliko do sada niste uspostavili lične kontakte s evropskim organizacijama, partnere možete tražiti u bazi poziva za partnerstvo ili tako što ćete sastaviti vaš poziv. Takođe, obratite se i evropskim mrežama koje prepoznajete kao važne za vaš rad i projekat koji pripremate – možda među njihovim članicama ima zainteresovanih za saradnju s vama.

3. Ukoliko vam je potrebna pomoć u definisanju koncepta i finansijskog plana vašeg projekta, javite nam se da vam pomognemo ili se prijavite za učešće u obukama koje organizujemo. Od 5-8. avgusta u Tršiću biće održan seminar za pisanje projekata, a krajem leta još jedan u Vojvodini. Svakog radnog dana, u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu možete zakazati sastanak s našim timom.

Evropski projekti saradnje su prilika da ostvarite dodatna finansijska sredstva za realizaciju vaših ideja, da se povežete s ključnim akterima međunarodne scene i da izgradite kredibilitet vaše organizacije na međunarodnom planu.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, javite nam se!


Vesti

Rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2019

02/07/2019

Danas su objavljeni rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2019 u kojima je podržano ukupno 15 projekata u kojima će učestvovati 14 organizacija iz Srbije. To su tri liderska projekta: Stories Behind Cities (Novi Sad, Rijeka and Timisoara) koji vodi Umetnička asocijacija Inbox, zatim, BITE – Introduction of new business model into European contemporary art operators to generate newyoung audience koji vodi Udruženje građana Bum, a u kojem kao partner učestvuje Kulturni centar Beograda i organizacija Color Media Communication, i projekat Beyond Quantum Music u kojem kao lider učestvuje Muzikološki institut SANU, a kao partner Centar za novu umetnost.

Takođe, kao partneri u projektima učestvovaće i:

• Dečiji kulturni centar u projektu Young Theatre on the Move;

• Asocijacija KROKODIL u projektima: Reading Balkans: Borders vs. Frontiers, The Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence network 2 i Connecting Emerging Literary Artists;

• EXIT Fondacija u projektima Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe i MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene;

• Fondacija Novi Sad 2021 u projektu European Outdoor Arts Academy: School of Participation

• Asocijacija Kulturanova u projektima: TRAINART – Building new skills for innovative business models in the performing arts sector, Z Elements: Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations,

• Pozorišna laboratorija Plavo pozorište u projektu Inclusive Theater(S);

• Centar za promociju zdravih stilova života u projektu A New European Generation – Exploring Freedom and Identity through Creative Integration;

• Fondacija Fond B92 u projektu Paint the Change.

Čestitamo na izuzetnim rezultatima svim ustanovama i organizacijama koje su vredno radile i čiji se trud isplatio!

Lista sa ostalim podržanim projektima je objavljena na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi

28/06/2019

Na osnovu Godišnjeg programa rada za implementaciju pilot projekata i pripremnih aktivnosti u oblasti obrazovanja, omladine, sporta i kulture, Evropska komisija raspisuje pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi: Nastavak procesa mapiranja, uključivanje zainteresovanih strana i podizanje svesti.

Nastavljajući se na prethodni pilot poziv Mapiranje јevrejskih groblja Evrope, aktuelni poziv ima za cilj:

• proširenje mapiranja kako bi se obuhvatila dodatna mesta jevrejskih groblja širom Evrope;

• identifikovanje specifičnih mogućnosti za bolju interakciju različitih strana koje su zainteresovane za očuvanje jevrejskih grobnica;

• podizanje svesti o značaju jevrejskog kulturnog nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope kroz istoriju i korišćenje jevrejskih grobnica u prikazivanju različitosti u obrazovnim merama.

Konkursni poziv je otvoren za konzorcijume partnera (najmanje dve organizacije). Ova inicijativa će dodatno doprineti ciljevima postavljenim u Evropskoj godini kulturnog nasleđa 2018. i Evropskom okviru za akciju o kulturnom nasleđu, kroz širenje i podizanje svesti o evropskoj vrednosti nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava koji proizilazi iz ovog poziva za podnošenje predloga će biti dodeljen jednom projektu. Ukupni budžet za sufinansiranje projekta procenjuje se na 1.050.000 evra. Očekuje se da će akcija početi u decembru 2019. godine, s ukupnim trajanjem 18 meseci.

Vodič za konkurisanje i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Pilot poziv za kulturne i kreativne industrije

17/06/2019

Poziv za kulturne i kreativne industrije je prvi put raspisan prošle godine, a trenutno je otvorena druga faza poziva koji ima za fokus dve oblasti – učenje i inovacije.

Jedan od segmenata Evropskog plana za kulturno nasleđe, koji je Evropska komisija pokrenula kako bi se nastavio razvoj ideja evropske godine nakon 2018. godine, odnosi se na jačanje veština u profesijama u domenu kulturnog nasleđa. Ovim konkursom se upravo podržava početni i kontinuirani razvoj kvalifikovanih stručnjaka, unapređenje upravljanja i razmena znanja u oblasti kulturnog nasleđa, povezujući ih istovremeno sa kulturnim i kreativnim industrijama i regionalnim politikama.

Glavna namera je da se istraže aktivnosti koje imaju za cilj premošćavanje jaza između obrazovanja o kulturnom nasleđu i razvoja veština s jedne strane i, s druge strane tržišta rada, te naročito potaknuti povezivanje s kreativnim industrijama i trećim mestima poput kreativnih centara, mejkers prostora, fablabs, kulturnih centara i dr.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava biće dodeljen jednom projektu. Projekat bi trebalo da otpočne početkom 2020. godine, a maksimalno trajanje projekta je 28 meseci. Rok za konkurisanje je 12. avgust 2019. god.
Više informacija o pozivu možete naći ovde.


Vesti

Desk na We Inspire You! turi

15/06/2019

U organizaciji Centra za promociju nauke, od 12. do 15. juna, 35 profesionalaca u domenu nauke, obrazovanja, umetnosti i medija, među kojima je bio i predstavnik Deska Kreativna Evropa Srbija, učestvovali su u turi We Inspire You!.

Tura je obuhvatila posetu Lincu i Ljubljani, a okupila je profesionalce u domenu nauke, obrazovanja, umetnosti i medija, donosioce odluka i ključne aktere dijaloga između nauke i društva. Cilj je bio da se predstave i analiziraju modeli profesionalnog delovanja savremenih i inovativnih institucija, baziranih na spoju nauke, novih tehnologija i umetnosti, kao neophodnih činilaca za suštinsko uspostavljanje naučne kulture i pismenosti, kritičkog razmišljanja i javnog angažmana.

Program je obuhvatio obilazak Ars elektronike u Lincu, jedne je od najprestižnijih svetskih institucija koje se bave spojem umetnosti, nauke i novih tehnologija. Pored posete upravo unapređenom centru Ars Elektronika i novoj stalnoj postavci, organizovan je i obilazak FutureLab-a, kao istraživačko-razvojnog centra Ars elektronike. Održani su i razgovori s rukovodiocima i predstavnicima grada Linca, kako bi se predstavio edukativni, ekonomski i kulturni značaj ovakve institucije za lokalnu zajednicu i Austriju u celini.

U Ljubljani je organizovana poseta Galeriji Kapelica, jedna je od pionirskih organizacija koje razvijaju umetničke programe i radove na preseku umetnosti i nauke. Ovaj avangardni koncept i prostor predstavlja platformu za interakciju između umetnika, eksperata i publike, koji zajedno istražuju i razvijaju nove paradigme umetnosti. Takođe, učesnici ture su posetili i Kuću eksperimenata (Hiša eksperimentov), instituciju srodnu Centru za promociju nauke kada su u pitanju obrazovni programi i naučni sadržaji namenjeni pre svega deci i mladima. Ovaj kompaktni naučni centar teži razvoju radoznalosti i kreativnosti, i podsticanju kritičkog razmišljanja kroz otvoreni dijalog, istraživanje i otkrivanje.

Program se realizuje u okviru projekta ”Evropska laboratorija veštačke inteligencije” (European ARTificial Intelligence Lab – AI Lab), finansiranog kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije. Projekat AI Lab okuplja 13 evropskih organizacija koje povezuju nauku i umetnost, kako bi se kroz zajedničko delovanje i interdisciplinarnu saradnju, bolje razumeli koncepti budućnosti koji će svakako biti obeleženi veštačkom inteligencijom kao ključnom tehnologijom i najvećim društvenim izazovom pred nama.

Kroz projekat će se realizovati više od 200 raznovrsnih aktivnosti, uključujući otvorene pozive za umetničke rezidencije, tj. istraživačke boravke umetnika u prestižnim naučnim institucijama širom sveta, produkcije originalnih radova, izložbe, edukativne radionice, konferencije, razgovore i drugo. Svi partneri samostalno razvijaju programe pa će se pod zajedničkom kapom realizovati sasvim originalni, jedinstveni događaji širom Evrope. U okviru projekta AI Lab, prva programska aktivnost Centra planirana je za novembar i decembar ove godine pod nazivom art+neuroscience.


Vesti

Pilot projekat – mobilnost kreatora

12/06/2019

U okviru inicijative za implementaciju pilot projekta „Prvi korak ka evropskom okviru za mobilnost kreatora“ godišnji program rada za 2019. godinu predviđa pokretanje poziva za projekte koji bi se bavili ovim specifičnim ciljem.

Opšti cilj ovog pilot konkursa je definisanje i testiranje politika i aktivnosti koje podržavaju mobilnost i razmenu iskustava u kulturnim i kreativnim industrijama, kreativnim čvorištima, prostorima za proizvodnju, laboratorijama za formalno i neformalno učenje i dr. Pilot projekat je zamišljen kao prvi korak ka razvoju evropskog okvira koji ima za cilj jačanje mobilnosti kreatora, kao i razmenu dobrih praksi.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u okviru ovog konkursnog poziva biće dodeljen jednom projektu. Projekat će biti finansiran u iznosu od 350 000 evra, s trajanjem od 18 meseci od početka 2020. Godine.

Rok za konkurisanje je 12. avgust 2019. god.

Više informacija možete naći ovde.


Vesti

Rezultati prvog i-Portunus poziva za mobilnost

08/06/2019

U aprilu je pokrenut prvi i-Portunus konkurs za podršku mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi koji deluju u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti. Na poziv je pristiglo preko 1200 urednih predloga projekata. Svaku od aplikacija evaluiralo je po dvoje nezavisnih evaluatora koji su specijalizovani za datu oblast. Ukupno je podržano 122 umetnika/ profesionalaca u kulturi s ukupnim iznosom od 252.300,00 evra.

Podršku je dobilo i četiri umetnika iz Srbije: Aleksandar Crnogorac, Benedikt Higl (Benedikt Heigle), Gordana Žikić i Jasna Jovićević.

U okviru prvog poziva, finansijska podrška je dodeljena 31% projekata u oblasti vizuelnih umetnosti i 69% projekata izvođačkih umetnosti, gde je 36% muškaraca, 63% žena i 1% ostalih iz južne Evrope (39%), Severna Evrope (33%) ), Istočna i Jugoistočna Evrope (11%) i zemalja koje nisu članice EU (17%). Većina podržanih umetnika i profesionalaca u kulturi je starosti između 25 i 34 godina, zatim između 35 i 44 godine, kao i jedna odabrana osoba između 18 i 24 godine i 2 odabrana kandidata su starosti između 65 i 74 godine. U prijavama na prvi poziv zastupljene su sve oblasti vizuelnih umetnosti i scenskog stvaralaštva, osim mode i opere.

Najzastupljeniji ciljevi bili su orijentisani ka rezidenciji (39%) i međunarodnoj saradnji (35%), zatim profesionalnom razvoju (12%), kulturnoj promeni (8%) i prezentaciji (7%).

Najpopularnije zemlje destinacije za projekte mobilnosti bile su Italija (16%), Nemačka (13%), Belgija (10%), Srbija (9%), Francuska (7%) i Ukrajina (6%). Ostale zemlje destinacije su Albanija, Armenija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Gruzija, Grčka, Mađarska, Island, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija , Švedska i Tunis. Zemlje odredišta koje nisu bile zastupljene su Bosna i Hercegovina, Kipar, Češka Republika, Irska, Malta, Moldavija, Severna Makedonija i Velika Britanija.

Statistički izveštaj o konačnom izboru prvog i-Portunus poziva pokazuje da se 54,9% odabranih aplikanata prijavilo za kategoriju 15 – 29 dana, 24,6% za kategoriju 30 – 59 dana, 10,07% za kategoriju 60 – 84 dana i 9,8% za 85 dana.

Detaljnu statistiku i rezultate prvog poziva možete pogledati ovde.


Vesti

CREATOUR Portugal: Kreativni turizam kao katalizator veze kulture i turizma

03/06/2019

Predstavljanje projekta Creatour, u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija – potprogram Kultura i UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment. Predavanje Nensi Daksburi, istraživača na projektu, održaće se 4. juna u 18h u Novoj Iskri (Gavrila Principa 43) u Beogradu.

Povezujući kulturu, nasleđe, turizam i lokalni razvoj, CREATOUR je trogodišnji istraživački projekat koji ispituje razvoj kreativnog turizma u malim gradovima i ruralnim područjima širom Portugala,
koristeći se “bottom-up” pristupom, idejama i eksperimentima, kao i znanjem prikupljenim kroz umrežavanje.

Projekat sadrži pet istraživačkih centara i četrdeset pilot projekata koji su samostalno osmišljeni, implementirani i vođeni kroz četiri regiona. Uzimajući u obzir ograničeno znanje o modelima kreativnog turizma u malim zajednicama i ruralnim krajevima, ovi pilot projekti su i istraživačke stanice koje ispituju mogućnosti razvoja, pristupa i izazova kreativnog turizma. Predavanje predstavlja pregled implementiranih projekata i tom prilikom naučenih lekcija.

Predavanje je na engleskom jeziku.

Ulaz je slobodan.

http://creatour.pt/en/


Vesti

Drugi I-Portunus poziv za mobilnost

03/06/2019

Drugi I-Portunus poziv za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi koji rade u polju vizuelnih i izvođačkih umetnosti je otvoren i traje do 24. juna.

I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope. Tokom 2019. godine očekuje se tri poziva, a od 2021. godine konkurs će biti stalna komponenta programa Kreativna Evropa.

Uslovi za konkurisanje su jednostavni, a konkurs je otvoren za konkursne aplikacije fizičkih lica. Više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete naći na sajtu I-Portunus. Rok za konkurisanje je 24. jun u 14h.

Imajte u vidu da se uz pomoć I-Portunus grantova može putovati po svim zemljama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Celu listu zemalja možete naći ovde.

Ukoliko ste u potrazi za rezidencijalnim programima i sličnim prilikama za razvoj umetničkih, kustoskih ili istraživačkih projekata i saradnji, savetujemo vam da pogledate pozive na postojećim platformama, poput: On The Move, ResArtis, TransArtist, Touring Artists, North Africa Cultural Mobility Map, Call for Curators, Fully Funded Residencies, Rivet.es, World Art Foundations, Residences and Workspaces Guide, Berlin Sessions, Panic


Vesti

Resurs kafe u Zaječaru: program Kreativna Evropa

03/06/2019

OPENS 2019- Omladinska prestonica Evrope Novi Sad i Timočki omladinski centar organizuju resurs kafe o programu Kreativna Evropa u Zaječaru, 11. juna u 18č.

Program Kreativna Evropa podržava ostvarivanje evropske saradnje, inicijative prevođenja i promocije književnih dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata.

U okviru događaja, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće o konkursu za evropske saradnje i konkursu za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi koji su prilika za finansiranje partnerskih i pojedinačnih projekata mladih i organizacija za mlade.

Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Deska pruža podršku ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.

Novi Sad je u 2019. godini poneo titulu Omladinske prestonice Evrope, a OPENS kao savez udruženja koje sprovodi aktivnosti u okviru ove inicijative, tokom cele godine organizuje aktivnosti koje podstiču aktivno učešće mladih u društvu.


Vesti

Festival dobitnika EUPL nagrade

16/05/2019

Izdavačke kuće koje su višegodišnji dobitnici podrške EU kroz program Kreativna Evropa: Arete, Heliks, Kontrast, Odiseja i Štrik po prvi put u Srbiji organizuju festival dobitnika EUPL nagrade.

Festival je osmišljen kao niz promocija knjiga koje su osvojile prestižnu Nagradu Evropske unije za književnost, mesto gde ćemo upoznati neke od njihovih autorki i autora i gde ćemo na zajedničkoj tribini dobitnica i dobitnika EUPL pokušati da odgovorimo na to koliko mi stvaramo Evropu, a koliko Evropa stvara nas.

Pored gostiju iz inostranstva, na festivalu učestvuju i prevodioci, urednice, teoretičarke književnosti i urednice kulturnih rubrika. Festival organizuju izdavačke kuće Odiseja, Kontrast, Heliks, Arete i Štrik. Tokom festivala trajaće i mini-sajam knjiga. Više o festival i drugim aktivnostima u okviru ove inicijative možete naći na fejzbuk stranici EUPL izdanja u Srbiji.

PROGRAM FESTIVALA:

SUBOTA, 18. maj

16.15−17.00

Predstavljanje zbirke priča Dani Gasta Grebera, Odiseja

Govore:

Spomenka Krajčević, prevoditeljka

Marija Vukosavljević, urednica u Odiseji

17.15−18.00

Predstavljanje knjige Ostrvo krah bugarske autorke Ine Valčanove, Heliks

Govore:

Ina Valčanova, autorka

Predstavnik ambasade Bugarske

Jasmina Jovanović, prevoditeljka

Katarina Ješić, urednica u Heliksu

18.15−19.00

Promocija romana Egzodus roda Valida Nabhana iz Malte, Odiseja

Govore:

Valid Nabhan, autor

Marija Vukosavljević, urednica u Odiseji

Moderatorka: Sandra Bakić Topalović, PR u Odiseji

19.15−20.00

Predstavljanje romana Livro Žozea Luiša Peišota, specijalnog gosta iz Portugala, Kontrast

Govore:

Žoze Luiš Peišoto, autor

Dejan Tiago Stanković, prevodilac

Jelena Nidžović, urednica u Kontrastu

NEDELJA, 19. maj

16.00−16.45

Predstavljanje zbirke poezije Stvarno i nestvarno postaje jedno telo, poljskog pesnika Eugenijuša T. Dickog, Arete

Govore:

Irina Markić, prevoditeljka

Ana Marija Grbić, urednica u Arete

16.50−17.35

Predstavljanje knjige Dvostruko staklo islandske autorke Haldore Torodsen, Heliks

Govore:

Sanja Milić, književna kritičarka i urednica Radio Beograda

Sanja Stefanjesko, Skandinavski kutak

Katarina Ješić, urednica u Heliksu

17.40−18.25 Predstavljanje romana Dendriti grčke autorke Kalje Papadaki, Štrik

Govore:

Kalja Papadaki, autorka

Slavka Vlalukin, književna kritčarka

Dragana Bošković Kovačević, urednica, Radio Beograd 2

18.30−19.15 Predstavljanje romana Hodočašće Tita Aleksejeva i zbirke pripovedaka Lepe strankinje Mirča Kartareskua, Arete

Govore:

Ileana Ursu Nenadić, prevoditeljka

Jasmina Jovanović, prevoditeljka

Moderatorka: Ana Marija Grbić, urednica u Arete

19.20−20.30

Tribina: EUPL dobitnici u BeoGradu

Učestvuju:

Valid Nabhan, Malta

Kalja Papadaki, Grčka

Darko Tuševljaković, Srbija

Nagradu Evropske unije za književnost (European Union Prize for Literature – EUPL) osnovala je Evropska komisija 2008. godine s ciljem da, pomažući prevode odabranih, reprezentativnih dela iz zemalja članica Evropske unije i zemalja kandidata, podstakne kulturnu razmenu na evropskom kontinentu i pokrene interkulturni dijalog. Sprovodi se i finansira u okviru programa Kreativna Evropa (u početku u okviru programa Kultura). Evropska komisija zadužila je konzorcijum koji čine Federacija evropskih i internacionalnih knjižara (EIBF), Savet evropskih pisaca (EWC) i Federacija evropskih izdavača (FEP) da organizuje nacionalne žirije i dodelu nagrada. Svake godine dodeljuje se dvanaest nagrada autorima proznih dela (romana i ponekad kratkih priča) iz 36 zemalja koje trenutno učestvuju u programu Kreativna Evropa. Nacionalni žiriji svake treće godine biraju dobitnika iz svoje zemlje, tako da se tokom trogodišnjeg ciklusa nagradi po jedan predstavnik svih 36 zemalja. EUPL je važna jer podstiče prevođenje književnosti malih zemalja sa čijih jezika se retko prevodi na velike svetske jezike, ukazuje na raznorodnost i kreativnost savremene literature iz svih krajeva Evrope, s dugoročnim ciljem da kod čitalaca podstakne interesovanje za literaturu koja nije napisana na njihovom jeziku i koja dolazi iz drugih evropskih država.


Vesti

Kako plasirati knjige na velika, inostrana tržišta?

16/05/2019

Povodom trenutno otvorenog konkursa za prevode književnih dela, a u cilju uspešnog osmišljavanja projekata prevoda sa srpskog na druge evropske jezike, Desk Kreativna Evropa Srbija i EU info centar organizuju okrugli sto na temu „Kako plasirati knjige na velika, inostrana tržišta?“.

Osnovni cilj konkursa je unapređenje cirkulacije savremene evropske književnosti unutar evropskog kulturnog prostora, gde je uobičajeni i još uvek najefikasniji način da se to ostvari upravo kroz sticanje podrške za prevod, promociju i distribuciju dela inostranih autora na domaćem tržištu – gde izdavači imaju dobre kontakte i potrebno iskustvo.

Međutim, fokus konkursa se u poslednjim godinama sve više usmerava ka podršci prevoda s „malih“ na „velike“ evropske jezike, i stoga se izdavačke kuće u Srbiji ohrabruju da konkurišu za prevod i plasman knjiga domaćih autora izvan granica zemlje. To podrazumeva planiranje prekogranične distribucije i promocije knjiga, što neretko predstavlja zahtevan poduhvat prodora na (velika) inostrana tržišta knjige.

U želji da pokrenemo zajednički razgovor o mogućnostima i izazovima takvih projekata i nameri da dobijemo jasne preporuke i smernice, pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u događaju koji će biti održan u sredu, 22. maja u 15.30 časova u prostoru EU info centra u Beogradu (Kralja Milana 7).

O temi će govoriti Mladen Vesković, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja koji je angažovan na poslovima su-finansiranja i podrške prevoda i plasmana domaće književnosti u Evropi i svetu, Gojko Božović, odgovorni urednik i direktor Izdavačke kuće Arhipelag i Aleksandar Drakulić, rukovodilac preduzeća MC Most u okviru kojeg radi Knjizara.com – prva i najveća srpska internet knjižara..

Razgovor će moderirati Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Za učešće se možete prijaviti do utorka, 21. maja, slanjem prijave na elektronsku adresu: kreativnaevropa@gmail.com.


Vesti

Šest saveta izdavačima koji konkurišu

06/05/2019

Drage naše kolege,

Izdavačke kuće Iz Srbije su već petu godinu za redom među najuspešnijima na konkursu za književne prevode, a mi bismo voleli da pomognemo da se tako nastavi i narednih godina!
Zato vam skrećemo pažnju na određene smernice i novitete u konkursu.

1. Prevodite sa srpskog na velike evropske jezike

Program Kreativna Evropa prioritet u podršci daje prevodima s „malih“ na „velike“ evropske jezike. Uz dobro osmišljenu strategiju distribucije i promocije na međunarodnom tržištu (sajmovi, knjižare, posebni događaji i onlajn prodaja..) projekti prevoda domaćih autora na neki od većih EU jezika imaju veće šanse za uspeh.

2. Uključite dela pisana na jezicima s kojih se retko prevodi

Ukoliko prevodite na srpski, postoje jezici s kojih su književna dela retko prevođena. Konkursom se podstiče kvalitet i raznolikost ponude na tržištu knjiga, pa imajte u vidu i prevode s norveškog, letonskog, irskog, litvanskog, danskog, finskog, švedskog, malteškog, islandskog, kao i prevode s malih jezika koji su priznati ustavom u zemljama koje učestvuju u programu: baskijskog (Španija), arapskog (Malta), romskog (Slovenija), turskog (Kipar), katalonskog (Španija), aragonskog (Španija), oksitanskog (Španija), galicijskog (Španija), sami (Finska), frizijskog (Holandija), velškog i škotskog galskog (Ujedinjeno kraljevstvo), starogrčkog i latinskog…
U slučaju da nema prevodioca za ove jezike, dozvoljeno je korišćenje bridge prevoda, tj. prevođenje postojećih (autorizovanih) prevoda. Napominjemo da je važno proveriti status odabranih jezika jer se priznaju prevodi isključivo sa i na zvanično priznate jezike u zemljama Kreativne Evrope, gde ili izvorni ili jezik prevoda mora biti zvanično priznati EU/EFTA jezik.

3. Birajte manje zastupljene žanrove

Projekti kojima se predlažu prevodi književnih dela slabo zastupljenih žanrova, poput književnosti za mladu publiku (deca, adolescenti i young adult) stripova/ grafičkih novela, kratkih priča i poezije, naročito su dobrodošli. Pored navedenih žanrova, moguće je prevoditi i libreta opera, drame i druga književna dela koja imaju elemente fikcije.

4. Odaberite inovativnu temu

Tema koja će uokviriti odabir izdanja koja prevodite je važan aspekt procenjivanja relevantnosti predloga projekta. Relevantnost teme procenjuje se sledećim kriterijumima: postojanje takozvane evropske dimenzije to jest bitnosti i specifičnosti za različite države, kulture i ljude koji žive na evropskom tlu (zajedničke teme i pitanja za Evropljane i Evropu, koje pomažu približavanju i boljem razumevanju ljudi i različitih zajedničkih fenomena); aktuelnost (tema je bitna sa stanovišta aktuelnih problema, debata, situacija) ili inovativnost (tema je nova, neistražena, neobrađena i može biti povezana na Evropskom tlu, u polju evropske književnosti, umetnosti, kritičke misli).

5. Osmislite ubedljivu strategiju promocije

Projekat može biti prilika da na nove načine izgradite čvršći odnos s vašom stalnom čitalačkom publikom – putem uvođenja novih načina komunikacije, ukazivanja zahvalnosti na poverenju ili uključivanja publike u proces pripreme i promocije izdanja (npr. poziv za zajednički odabir dizajna naslovne strane izdanja). Takođe, projekat može biti prilika da se obratite novoj grupi publike koju želite da osvojite – lokalna zajednica, ljudi s posebnim interesovanjima (sportisti, ljubitelji pecanja, sladokusci…). U pronalaženju inspiracije vam može poslužiti publikacija Razvoj publike u Srbiji.
Ubedljiva strategija promocije podrazumeva osmišljavanje seta aktivnosti koje će povećati vidljivost projekta, korišćenjem inovativnih praksi i alata, a naročito uz korišćenje digitalnih tehnologija. Plan promocije mora biti realističan – potrebno je navesti i planirati potrebne ljudske, vremenske i druge resurse.
I tu možete biti kreativni. Na primer, ako se vaš paket knjiga bavi operskom muzikom u Evropi, knjige možete prodavati zajedno s kartama za operu ili u paketu sa crvenim karminom i lakom za nokte!

7. Obezbedite automatske poene s naslovima nagrađenim nagradom EU

Objavljena je lista kandidata, a uskoro će biti poznata i imena dobitnika Evropske nagrade za književnost. Iako su mnoga nagrađena dela već prevedena na srpski jezik, imajte u vidu postoje naslovi koji još uvek nisu prevedeni!

• Baştankara (Chickadee), Sine Ergün, Turska
• Sekoj so svoeto ezero (Each with their own lake), Nenad Joldeski, Severna Makedonija
• Dak li l-Lejl Iħallik Tgħid (What the Night Lets You Say), Pierre J. Mejlak, Malta
• Man wortet sich die Orte selbst (Wording the Places Oneself), Iren Nigg, Lihtenštajn
• Šiąnakt aš miegosiu prie sienos (Tonight I Shall Sleep by the Wall), Giedra Radvilaviciute, Litvanija
• Žuvys ir drakonai (Fishes and Dragons), Undinė Radzevičiūtė, Litvanija
• Amok. Eng Lëtzebuerger Liebeschronik (Amok. A Luxembourg love story), Tullio Forgiarini, Luksemburg
• Mierinājums Ādama kokam (A Solace for Adam’s Tree (a collection of stories)), Inga Zolude, Letonija
• Die dunkle Muse (The Dark Muse), Armin Öhri, Lihtenštajn

Pored toga, naslovi domaćih autora koji su nagrađeni EU nagradom su do sada prevođeni na:

• Sasvim skromni darovi, Uglješa Šajtinac – bugarski, makedonski, mađarski, italijanski, moldavski, poljski, slovenački i ukrajinski.
• Vašarski mađioničar, Jelena Lengold – albanski, češki, makedonski, mađarski, italijanski, poljski, slovenački,, španski, nemački i engleski.
• Jaz, Darko Tuševljaković – albanski, bugarski, italijanski i poljski.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i držimo palčeve i ove godine!

Srdačno,
Tim Deska Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih delatnosti

30/04/2019

U cilju davanja podsticaja razvoju politika, inovacija, kreativnosti, razvoja publike i novih modela poslovanja i upravljanja, kroz podržavanje projekata transnacionalne saradnje, ovaj međusektorski poziv programa Kreativna Evropa će pružiti podršku testiranju novih poslovnih pristupa finansiranju, distribuciji i monetizaciji stvaranja u kulturi.

Podrška je namenjena projektima koji:

a) nude nove modele stvaranja ukrštanjem različitih kulturnih i kreativnih oblasti (uključujući audiovizuelne delatnosti), kroz upotrebu inovativnih tehnologija i virtuelne stvarnosti;

ili

b) podstiču osmišljavanje inovativnih međusektorskih pristupa i alata kako bi se olakšala distribucija, promocija i/ili monetizacija kulture, kreativnosti i kulturne baštine. Projektom bi trebalo planirati diseminaciju rezultata preduzetih akcija kod zainteresovanih strana i donosioca odluka, i to kroz organizaciju javne radionice i procene uticaja aktivnosti.

Prihvatljivi projekti:

Projekti bi trebalo da uključuju inovativne aspekte audiovizuelne delatnosti i digitalnih tehnologija koji će biti implementirani u najmanje jednoj od sledećih oblasti: muzeji, uživo izvođenja ili kulturno nasleđe. Partnerstvo zahteva najmanje tri partnera registrovana u tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.

Minimalni iznos donacije koji se očekuje po projektu je 150.000 evra, što predstavlja maksimalno 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekti koji potražuju manje od 150.000 eura se neće smatrati prihvatljivim. Projekat može otpočeti 01.01.2020. godine, i završiti se 30.06.2021. god. (18 meseci).

Rok za konkurisanje:

Predlozi projekata se mogu podneti najkasnije do 20.06.2019. u 12.00h (podnevno vreme u Briselu) putem onlajn prijavnog obrazca (e-Form). Više detalja možete naći ovde.


Vesti

Rezultati poziva EVROPA_20XX

25/04/2019

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je za učešće u prvom pozivu za rezidencijalno okupljanje profesionalaca u domenu kulturne politike EVROPA_20XX odabrano šest profesionalaca u kulturi, koji su stekli iskustvo i pokazali interes za kulturnu saradnju regiona jugoistočne Evrope.

Ovde možete naći listu učesnika iz Albanije, Grčke, Italije, Norveške i Srbije koji će imati priliku da učestvuju u programu, koji će biti organizovan u Sićevu, od 25. do 30. maja.

Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta ne možemo prihvatiti sve prijave i stoga pozivamo profesionalce u kulturi koji nisu među ovogodišnji učesnicima da prate buduće događaje Deska Kreativna Evropa Srbija i UNESKO Katedre za kulturnu politiku i menadžment u kulturi.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima okupljanja želimo uspešan rad i uspostavljanje dugoročnih profesionalnih veza tokom boravka u Sićevu!


Vesti

Info dan o programu Kreativna Evropa u Kruševcu

24/04/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Narodnom bibliotekom Kruševac organizuje info dan o programu Kreativna Evropa u četvrtak 25. aprila u 14 časova u prostoru biblioteke.

U cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti o programu i konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijsku podršku kroz u okviru programa, govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Prezentacija je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi iz Kruševca i drugih mesta u Srbiji – rukovodiocima i zaposlenima u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva.

Pozivamo sve zainteresovane iz Kruševca i okoline da iskoriste priliku da saznaju više o smernicama konkursnih poziva koji su trenutno raspisani (Konkurs za prevode književnih dela i Konkurs za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi), ali i onima koji će biti raspisivani tokom godine. Biće reči o prioritetima programa, uslovima za konkurisanje i specifičnim pitanjima koja se odnose na dosadašnje učešće Srbije u programu.

Događaj je ujedno i prilika da se razgovara o potencijalima projektnih ideja prisutnih ustanova i organizacija za ostvarivanje evropske saradnje u okviru programa Kreativna Evropa.

Program događaja:

14.00 – 15.00 Predstavljanje programa Kreativna Evropa,

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

15.00 – 15.15 Pauza

15.15 – 16.00 Pitanja i diskusija

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu za podršku projektima saradnje ustanova i organizacija u kulturi iz različitih evropskih zemalja. Programom se takođe podržavaju inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata. Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.


Vesti

Konkurs za književne prevode 2019

17/04/2019

Konkursni poziv za projekte prevoda književnih dela je otvoren u kategoriji I i traje do 4. juna 2019. godine.

Konkurs pruža priliku izdavačkim kućama za prevođenje književnih dela evropskih autora s jednog na drugi zvanično priznati evropski jezik. Za cilj ima podršku kulturnog i jezičkog diverziteta u Evropi, promociju transnacionalne cirkulacije visoko kvalitetne književnosti, kao i unapređenje pristupa književnim delima, tako da mogu dopreti do nove publike.

Dozvoljeni troškovi uključuju prevođenje, produkciju i promociju evropske fikcije, romana, kratkih priča, dečije fikcije, stripova/grafičkih novela, poezije i drame. Posebno se podržavaju prevodi knjiga koje su nagrađene Nagradom Evropske unije za književnost.

Kategorija I podrazumeva dvogodišnje projekte prevoda 3-10 dela fikcije, a može se konkurisati za podršku u iznosu do 100 000 evra (što je maksimalnih 50% dozvoljenih troškova).

Ukoliko ste zainteresovani za konkurisanje i želite da znate više:

– pažljivo pročitajte raspis konkursa i vodič za konkursanje;

– upoznajte se s tehničkim koracima u konkurisanju, kako biste se uspešno poslali vašu konkursnu prijavu;

– pogledajte koji projekti su ostvarili podršku u prethodnim godinama;

– prijavite se na naš njuzleter, kako biste dobijali redovne informacije o konkursu i pozive na radionice i obuke koje organizujemo;

– Kultura desk Srbija daje besplatne savete i podršku izdavačkim kućama iz Srbije pri konkurisanju. Ako imate nameru da konkurišete, možemo zakazati razgovor o vašoj aplikaciji, ili konsultovati putem telefona i Skajpa.

Detaljnije informacije o konkursnoj proceduri i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizuelne delatnosti (EACEA), koja upravlja programom Kreativna Evropa.


Vesti

Pilot poziv za mobilnost u vizuelnim i izvođačkim umetnostima u zemljama Kreativne Evrope

17/04/2019

i-Portunus je pilot projekat koji će testirati različite pristupe u pružanju podrške kratkoročnoj mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi među evropskim zemaljama.

Evropska komisija razmatra pokretanje velike inicijative koja bi pomogla pojedincima, umetnicima i profesionalcima u kulturi, da iskoriste fleksibilne i kratkoročne mogućnosti koje su orijentisane ka rezultatima: da se kreću po evropskim zemaljama, razvijaju publiku i saradnju, pronalaze novu inspiraciju i mogućnosti, i u potpunosti iskoristite, i doprinesu, raznolikim kulturnim ekosistemima Evrope.

Između aprila i septembra 2019. godine, konzorcijum koji je zadužen za testiranje ove novog konkursa raspisaće tri poziva, oceniti pristigle predloge i podržati mobilnost odabranih umetnika i profesionalaca u kulturi (vizualne umetnosti i izvođačke umetnosti – pozorište/ umetnička igra).

Rok za konkursianje je 15. maj.

Više detalja možete naći ovde.


Vesti

Kulturni odnosi EU – Zapadni Balkan – regionalni konsultativni sastanak

10/04/2019

Platforma za kulturnu diplomatiju organizovala je 8. i 9. aprila u Sarajevu regionalni sastanak koji je okupio trideset lokalnih aktera iz kulture iz šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija), kao i institucije EU, kulturne institute, predstavnike država članica i istaknute profesionalce u kulturi.

Tokom dva dana, učesnici su mogli da razgovaraju o potrebama i izazovima kulturnog sektora na Zapadnom Balkanu u tematskim grupnim sastancima sa regionalnim stručnjacima. Diskusije su rezultirale nizom predloga koji će kasnije biti formulisani u dokumentu od strane stručnjaka.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.


Vesti

Mediji i nove tehnologije: peer-to-peer trening za mlade

03/04/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija i Novosadska novinarska škola pozivaju mlade profesionalce u kulturi i medijima da učestvuju u Forumu Kreativna Evropa 2019 kao predavači u programu.

Ako imaš od 18 do 25 godinama i pasionirano se baviš medijima i novim tehnologijama (novinarstvo i kritika, onlajn platforme, digitalni alati, teorija medija…) – pozivamo te da prijaviš program svog predavanja ili radionice putem koje bi svoja znanja i veštine preneo/la kolegama – tvojim vršnjacima sličnog interesovanja!

Ideja peer-to-peer treninga je da mladi ljudi srodnih interesovanja jedni drugima prenesu veštine i ideje koje će im koristiti u razvoju novih inicijativa, projekata, karijera… i steknu priliku da ostvare vredna profesionalna poznanstva!

Kako se prijaviti?

Na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs pošalji nam dokument sa sledećim informacijama, i to do 18. aprila 2019:

1) Ime predavača ili imena članova tima predavača s kratkim biografijama (do 300 reči) i kontektima (onlajn platforme, blog, sajt itd);
2) Format obuke (predavanje, prezentacija, radionica i slično);
3) Naziv obuke i temu s kratkim opisom;
4) Konkretna znanja i veštine koje će polaznici steći;
5) Trajanje radionice;
6) Očekivani broj učesnika (i da li je potrebno da imaju neka predznanja);
7) Šta je potrebno od opreme za realizaciju radionice;
8) Svoje kontakte.

Članovi Deska Kreativna Evropa Srbija i Novosadske novinarske škole oceniće prijave i odabrati do 3 najzanimljivija predloga. Obaveštenje o prihvaćenim predlozima predavača će stići do 20. aprila, kada otvaramo i poziv polaznicima da se prijave!

Trening će se održati u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019, 16. maja u 16h, u Istorijskom arhivu Novog Sada.

U okviru treninga Novosadska novinarska škola održaće radionicu pod nazivom Misli kritički o medijima i prepoznaj lažne vesti.
Predavači će imati prednosti pri učešću na drugim obukama.

Radujemo se susretu!


Vesti

Upravljanje evropskim projektima u kulturi

03/04/2019

Događaj Upravljanje evropskim projektima u kulturi, koji u saradnji organizuju Kultura desk Srbija i EU info centar u Beogradu, posvećen je programu Kreativna Evropa, ali sa praktičnog stanovišta.

Namenjen je ustanovama i organizacijama u kulturi koje su nove u programu, a naročito onima koje imaju prve liderske projekte. Glavna pitanja o kojima će biti reči tiču se organizacije rada u cilju uspešne realizacije planiranih aktivnosti na projektu, komunikacije s partnerima i nadležnim telima Evropske komisije (rešavanje programskih pitanja, usklađivanje planova implementacije, zajednički rad na izveštavanju), važnih pojedinosti u administriranju projekata (javne nabavke, finansijski planovi, transferi finansijskih sredstava, budžetiranje i izvori sufinansiranja), mogućih neplaniranih izazova i na koji način ih prevazići, a najvažnije, kako da ceo proces učinite jednostavnim!

Na navedena, ali i druga pitanja prisutnih odgovaraće Luka Kulić iz Galerije Matice srpske u Novom Sadu. Predstaviće svoje iskustvo u realizaciji međunarodnih projekata (Digitalizacija ideja, Izvođenje muzeja, Rizikuj promenu i dr.) i iskustvo ustanovama u kojima je bio angažovan u prethodnom periodu (Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Galerija Matice srpske).
Događaj će biti održan u sredu, 17. aprila u 17 časova u EU info centru Beograd (Kralja Milana 7). Prijave učešća su obavezne. Molimo da učešće prijavite do 15. aprila 2019. godine putem email adrese: kreativnaevropa@gmail.com.


Vesti

Program „7 najugroženijih“

02/04/2019

Program Sedam najugroženijih utvrđuje ugrožene spomenike kulture širom Evrope i pokreće kako javne, tako i privatne organizacije na lokalnom, nacionalnom i širem evropskom nivou sa ciljem budućeg očuvanja spomenika kulture.

Program Sedam najugroženijih pokrenut je u januaru 2013., od strane Evropa Nostre u saradnji sa Institutuom Evropske investicione banke kao suosnivačem i Savetom Evropske razvojne banke kao pridruženim partnerom. Uspešnost sličnog projekta Nacionalnog programa za istorijsku prezervaciju Sjedinjenih Američkih Država inspirisao je i kreiranje ovog programa. Kao takav, program Sedam najugroženijih nije finansirajući program, već služi kao katalizator za pokretanje sličnih akcija.

Svake godine, Evropa nostra je zadužena za podnošenje nominacija za ugrožene spomenike kulture širom Srbije za program 7 najugroženijih. Uz nas, sve javne, građanske i privatne organizacije aktivne na polju očuvanja nasleđa su dobrodošle da svoje predloge i argumente povodom spomenika koje oni smatraju relevantnim podele sa nama i time pomognu pri nominaciji ugroženog nasleđa.

Prijave mogu biti podnete od strane članova Evropa Nostre ili partnerskih organizacija, državnih predstavništava u kojima Evropa Nostra deluje, ili pak javnih ili privatnih organizacija aktivninh na polju heritologije u država u kojima Evropa Nostra nema svoja predstavništva.

Prijave se potom razmatraju od savetodavnog odbora sastavljenog od stručnjaka iz cele Evrope iz oblasti ocenjivanja i popularizacije baštine, kao i predstavnika Evropske investicione banke, koji spomenike biraju po sledećem kriterijumu: Veza spomenika sa širom evropskom kulturom, nivo ugroženosti spomenika i spremnost lokalnih uprava za potencijalnu restauraciju i prezervaciju spomenika. Odbor Evropa Nostre pregleda listu nakon čega se ista, na godišnjem kongresu, javno objavljuje.

Spomenicima kulture koju su nominovani kao sedam najugroženijih obezbeđuje se publicitet na širem evropskom nivou, dok Evropa Nostra sa lokalnim partnerima organizuje misije prezervacije I konzervacije izabranih spomenika uz pomoć stručnjaka iz cele Evrope.Rezultati i sugestije preduzetih akcija se sumiraju od strane stručnjaka u izveštaje i konkretne predloge za svaki od spomenika.

Aktuelni poziv za nominacije je otvoren do 1. jula 2019. godine, a više informacija možete naći na zvaničnom sajtu.

Za sada, arheološko nalazište Vinča je nominovano za ovaj program, plasirajući se među 14 najugroženijih spomenika kulture u 2013, dok je tokom 2014 godine subotička Sinagoga zvanično i izabrana kao jedan od 7 najugroženijih evropskih spomenika za tekuću godinu.


Vesti

U Aradu održana koneferencija „Via Habzburg“

27/03/2019

Povodom preuzimanja predsedavanja Savetom Evrope od Republike Austrije i posvećenosti evropskim vrednostima koje promoviše Županija Arad, kao i kulturnog i istorijskog nasleđa koje je županija nasledila od Habzburške monarhije, 27. marta je u Aradu u saradnji sa Institutom evropskih regija održana koneferencija pod nazivom „Via Habzburg“ koja je okupila brojne regionalne donosioce odluka i kulturne aktere.

Kako je naglašeno tokom konferencije, projekat „Via Habzburg“ je jedan od kulturnih puteva Saveta Evrope a tokom diskusija u tri panela zaključeno je da za istočnu i jugoistočnu Evropu nedostaje sličan kulturni put, gde je monarhija Habzburg oblikovala istorijski razvoj.

Predstavnice Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija Mina Radmilović Pjevac i Dragana Srećkov su prisustvovale konfrenciji. Koordinatorka Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Mina Radmilović Pjevac je na konferenciji predstavila rad Kultura deska i Antena deska Kreativna Evropa, dosadašnje aktivnosti i mogućnosti finansiranja iz programa Kreativna Evropa, rezultate koje su ostvarile ustanove i organizacije iz Republike Srbije na konkursima programa Kreativna Evropa, a takođe i mogućnosti finansiranja institucija kulture iz programa prekogranične saradnje.

Konferenciji su prisustvovali predstavnik Pokrajinske vlade, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić, predsednik Instituta evropskih regija, dr Franc Šausberger, izvestilac Komiteta regiona, Stefano Dominioni, direktor Instituta za kulturne rute Saveta Evrope, Lejla Štrobol, austrijski komitet „Plava značka“ i predsednik i menadžer Via Habzburga-a Elizabet Udolf- Štrobol.


Vesti

Mogućnosti finansiranja putem EU fondova

15/03/2019

U saradnji sa Fondacijom Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture održana je prva u nizu obuka pod nazivom Mogućnosti finansiranja putem EU fondova s posebnim fokusom na program Kreativna Evropa za predstavnike organizacija civilnog društva u oblasti kulture i pojedince, slobodne umetnike i zainteresovane profesionalce u kulturi. Trodnevna obuka je održana u periodu od 13. do 15. marta u nekadašnjem dvorcu i streljani Eđšeg koji danas funkcioniše kao kulturna stanica u Novom Sadu.

Predstavnice Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine Sanja Čuturilov Veselinović, Tamara Glišić-Krivošija i Jovana Rapajić (Antena Kultura deska Srbija) predstavile su program Kreativna Evropa, kao i programe prekogranične saradnje koji se finansiraju putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Polaznici su imali prilike da nauče kako da svoje ideje pretoče u evropske projekte. Poslednjeg dana obuke polaznici su se upoznali sa osnovama budžetiranja projekata, kao i sa delovima prijavnog formulara za konkurisanje za raspoložive fondove Evropske unije. Kroz rad u malim grupama, polaznici su razvijali projektne ideje koje su se fokusirale na očuvanje tamburice i tamburaške kulture u Vojvodini i Slavoniji, potom povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom u umetnosti, kao i promovisanje aktivnosti u oblasti kulture usmerenih na mlade.


Vesti

Forum Kreativna Evropa 2019

14/03/2019

Pitanje kojim se ovogodišnji Forum bavi glasi: na koji način projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti. S idejom neophodnosti jačanja saradnje i povezivanja, Forum je organizovan kroz partnerstva u tri grada (Novi Sad, Niš, Beograd) i podrazumeva horizontalne načine učenja, razmene, uključivanja i povezivanja domaćih i inostranih profesionalaca.

Program Foruma organizovan je u tri bloka, koji će se realizovati u sva tri grada: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje.

U vremenu preispitivanja modela budućeg društvenog funkcionisanja našeg kontinenta, prepoznata je neophodnost daljeg razvijanja demokratkih upravljačkih principa, jačanja autonomije donosilaca odluka u kulturi, kao i kapaciteta za kritičko mišljenje i delovanje. Biće reči o pojmovima poput zajedničko upravljanje, participacija, lokalne zajednice, ko-kreacija, te o uvođenju participativnih modela upravljanja u kulturi i biće predočeni primeri dobre prakse (npr. primena Faro konvencije), te definisane smernice za uvođenje tih modela kod nas.

Program pod nazivom Horizontalno znanje čine treninzi domaćih i inostranih profesionalaca u kulturi u oblastima relevantnim za program Kreativna Evropa (razvoj publike, nove tehnologije u kulturi, kulturni turizam i slično), kao i peer-to-peer otvorena platforma za razmenu znanja i veština među profesionalcima u kulturi. Ovaj segment programa biće organizovan na osnovu konkursa-poziva profesionalcima da predlože svoje treninge, radionice, programe.

U sva tri grada biće organizovane prezentacije uspešnih projekata u program Kreativna Evropa iz 2018 godine, obuke za konkurisanje na program Kreativna Evropa, konsultacije o projekntim idejama, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi, umetnički programi i kokteli. U okviru pratećeg programa biće organizovano formiranje biblioteke elektronskih izdanja – publikacija koje se bave temom kulturne saradnje, a čiji su izdavači domaće organizacije u kulturi. Budući da Novi Sad 2019. godine nosi titulu Evropske omladinske prestonice, poseban deo programa biće posvećen prenosu znanja i veština mladi-za-mlade.

Glavni partneri Foruma su Grad Niš, udruženje Mladi ambasadori Niš, Fondacija Novi Sad 2021, EU Info mreža i tradicionalno – Zadužbina Ilije M. Kolarca.

Elektronsku verziju programa Foruma Kreativna Evropa možete preuzeti ovde:

Program Foruma u Nišu

Program Foruma u Novom Sadu


Vesti

Evropa_20XX rezidencijalno okupljanje profesionalaca u domenu kulturne politike

13/03/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji s UNESKO Katedrom za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i Galerijom savremene likovne umetnosti Niš pokreće rezidencijalni program u Evropi za profesionalce u kulturnoj politici, pod nazivom EVROPA_20XX. Program se održava u Sićevu, od 25. do 30. maja. 2019. godine. Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete!

Svake godine EVROPA_20XX će se baviti nekom od ključnih tema razvoja Evrope i kulturne politike. Tema prvog izdanja biće povezivanje i jačanje saradnje regiona Jugoistočne Evrope. Učesnici će imati zadatak da koristeći rezultate istraživanja Deska Kreativna Evropa Srbija (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu definišu preporuke za dalji razvoj projekata i programa regionalne saradnje. Potom će u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019, koji se održava u Nišu, 30. maja učesnici predstaviti zaključke.

Uslovi poziva

U programu će učestvovati 5 profesionalaca u domenu kulturne politike, koji su u svom radu stekli iskustvo i pokazali interesovanje za temu povezivanja regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu. Učesnici iz svih evropskih zemalja su dobrodošli.

Potrebno je da svi zainteresovani pošalju svoju biografiju i motivaciono pismo do jedne stranice na adresu europe20xx@kreativnaevropa.rs do 20. aprila. Odabrani profesionalci biće obavešteni o učešću do 25. aprila, a procenu pristiglog materijala obaviće profesori UNESKO Katedre za kulturnu politiku i menadžment.

Svi troškovi puta i smeštaja su pokriveni.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju. Možete pisati na mejl Ani Fotev, koordinatorki UNESKO katedre: coordinator@arts.bg.ac.rs.

Radujemo se susretu!
Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Desk na festivalu “Teatar na raskršću” u Nišu

11/03/2019

U okviru programa festivala “Teatar na raskršću” Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, održao je prezentaciju programa Kreativna Evropa.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici ustanova i organizacija u kulturi iz Niša – rukovodioci i zaposleni u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva. Pored reči o konkursima programa Kreativna Evropa koji će biti otvoreni u ovoj godini, najavljen je i program Foruma Kreativna Evropa 2019 koji će ove godine po prvi put biti organizovan u Nišu.

Desk Kreativna Evropa Srbija nastoji da podrži sve inicijative i nove programe ustanova i organizacija u kulturi, pa je otud i prezentacija održana u saradnji s Narodnim pozorištem Niš i Gradskom upravom grada Niša upravo u vreme održavanja prvog izdanja festivala “Teatar na raskršću”.

Kao jedini pozorišni festival koji na jednom mestu želi da okupi pozorišnu umetnost balkanskog kulturnog prostora, „Teatar na raskršću“ ima za cilj afirmaciju sličnosti i razlika kulturnog identiteta država i naroda koji dele isti prostor, države Srbije i grada Niša kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva, jačanje međunarodne kulturne razmene, promovisanje pozorišne umetnosti i stvaralaca, razmene ideja i pozorišnih praksi, i posvećen je izazovima i perspektivama savremenog pozorišta.


Vesti

Info dan o programu Kreativna Evropa u Vranju

14/02/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Narodnim muzejom Vranje i Narodnom bibliotekom „Bora Stanković“ organizuje info dan o programu Kreativna Evropa u četvrtak 28. februara u 12 časova u prostoru Narodnog muzeja Vranje.

U cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti o programu i konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijsku podršku kroz u okviru programa, govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Prezentacija je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština na jugu Srbije – rukovodioci i zaposleni u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva.

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike ustanova i organizacija u kulturi iz Vranja i okoline da iskoriste priliku da saznaju više o smernicama konkursnih poziva koji će biti raspisivani tokom godine: prioritetima programa, uslovima za konkurisanje i specifičnim pitanjima koja se odnose na dosadašnje učešće Srbije u programu.

Događaj je ujedno i prilika da se razgovara o potencijalima projektnih ideja ustanova i organizacija iz Vranja i okoline za ostvarivanje evropske saradnje u okviru programa Kreativna Evropa.

Program događaja:

12.00 – 12.45 Predstavljanje programa Kreativna Evropa,

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

12.45 – 12.55 Pauza

12.55 – 13.30 Pitanja i diskusija

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu za podršku projektima saradnje ustanova i organizacija u kulturi iz različitih evropskih zemalja. Programom se takođe podržavaju inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata. Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.


Vesti

Upitnik: Pilot program mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi

12/02/2019

U maju 2018. godine, Evropska komisija je objavila dokument „Nova evropska agenda za kulturu“. Nova agenda predlaže više direktnih akcija u pogledu mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi, kao što je i navedeno u dokumentu: “ohrabruje mobilnost profesionalaca u kulturnim i kreativnim sektorima i uklanjanje prepreka za njihovu mobilnost”.

U tom kontekstu, Gete Institut, Fransucki institut, Nida umetnička kolonija Viljnuske akademije umetnosti i Izolyatsia će u aprilu 2019. godine pokrenuti pilot program mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi. Partneri konzorcija su fizički prisutni u većini zemalja koje su obuhvaćene ovim projektom, tj. onima koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

Pilot platforma za mobilnost će omogućiti da 500 umetnika i/ili profesionalaca u kulturi učestvuje u ovom eksperimentalnom programu koji će testirati različita vremenska trajanja mobilnosti u različite profesionalne svrhe tokom šest meseci. U periodu od aprila 2019. do septembra 2019. kandidati će moći da se prijave za podršku za rad u inostranstvu (u okviru zemalja navedenih u okviru programa Kreativna Evropa).

Više informacija o projektu i rokovima će uslediti na veb stranici platforme za mobilnost u aprilu 2019. godine.

Za više informacija, pošaljite i-mejl na: Eva.Blaute.extern@goethe.de

Pre nego što fond krene s radom, konzorcijum partnera poziva umetnike i profesionalce u kulturi da popune kratku anketu kako bi doprineli planiranju programa. To će pomoći partnerima da prilagode ovu vrstu podrške mobilnosti tako da zadovoljava potrebe sektora.

Pitanja su napisana na engleskom jeziku, ali se odgovori mogu dati i na engleskom, francuskom, nemačkom, holandskom i španskom jeziku. Svi odgovori su anonimni.

Upitnik je dostupan ovde.

ROK: 25. FEBRUAR 2019. god.

Hvala vam na vašem doprinosu!


Vesti

Rekonstrukcija MSUB u užem izboru za EU nagradu za arhitekturu

25/01/2019

Projekat rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu izabran je u uži izbor za nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu “Miz van der Roe” (Mies van der Rohe).

U obrazloženju je istaknuto da gotovo nevidljiva intervencija na MSUB-u otkriva redak, ali neophodan pristup rekonstrukciji, obnovi i očuvanju arhitektonskog nasleđa.

Nagrada MIES dodeljuje se projektu koji je realizovan u poslednje dve godine, a predstavlja primer najbolje evropske arhitekture. Rekonstrukcija MSUB-a, koju potpisuje arhitekta Dejan Todorović, prvi je projekat iz Srbije koji je kandidovan za MIES nagradu, u čijem je užem izboru ukupno 40 projekata iz 17 zemalja.

U obrazloženju o nominaciji MSUB-a istaknuto je da je reč o zdanju izgrađenom prema projektu arhitekata Ivanke Raspopović i Ivana Antića, koji su za to nagrađeni Oktobarskom nagradom. Locirana na ušću Save i Dunava, zgrada MSUB-a otvorena je 1965. godine. Inicijalni koncept bio je da se ceo park pretvori u muzejski kvart, ali ta ideja nikada nije realizovana, pa je MSUB ostao usamljeni primer jugoslovenskog modernizma na tom prostoru. Zgrada je proglašena 1987. godine za spomenik kulture, ali je zatvorena 2007. godine zbog neophodne rekonstrukcije koja je započeta, ali je potom odlagana zbog nedostatka sredstava. Radovi na rekonstrukciji nastavljeni su 2016. godine, a MSUB je konačno ponovo otvoren u oktobru 2017. godine.

Posebno je istaknut enterijer MSUB-a, opisan kao fluidan, okupan dnevnom svetlošću i odsustvom zidova, što omogućava posetiocima da, prolazeći kroz pet nivoa zgrade, ne izgube osećaj celine izložbe.

“Lepota originalne arhitektuere je ostala netaknuta. Nove tehnologije uvedene su tako da svega tri zaposlena mogu da vode računa o celom sistemu”, navedeno je, između ostalog, u opisu projekta rekonstrukcije MSUB-a.

Najviše projekata u užem izboru je iz Francuske (sedam), Španije (šest), Belgije (četiri), Austrije i Danske (po tri). Iz Nemačke, Irske, Italije, Holandije i Rumunije su po dva, a osim iz Srbije, prvi put u trci za to priznanje su i projekti iz Albanije (Skenderbegov trg u Tirani) i Slovačke. Po jedan projekat u užem izboru imaju i Estonija, Finska, Poljska i Portugal.

Sedmočlani žiri (Dorte Mandrup, George Arbid, Angelika Fitz, Ștefan Ghenciulescu, Kamiel Klaasse, María Langarita i Frank McDonald) odabrao je 40 projekata u uži izbor, od kojih je najviše iz oblasti kulture (15 – muzeji, kulturni centri, muzički teatar i kongresnic entar), a zatim iz oblasti obrazovanja (šest – škole, univerzitetske zgrade, biblioteke), dok pet pripadaju kategoriji kolektivnog stanovanja.

Za nagradu MIES kandidovana su bila 383 projekta iz 238 gradova iz 38 zemalja.

Pet finalista biće proglašeno 13. februara, a ceremonija dodele nagrade biće održana 7. maja u Paviljonu Fondacije “Miz van der Roe” u Barseloni.


Vesti

Info dan o programu Kreativna Evropa na Čukarici

18/01/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Galerijom 73 i Centrom za urbani razvoj organizuje info dan o programu Kreativna Evropa u petak 1. februara u 12 časova u prostoru Galerije 73 (Požeška 83a, Čukarica, Beograd).

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike ustanova i organizacija u kulturi da iskoriste priliku da saznaju više o smernicama aktuelnih konkursnih poziva, kao i onih koji će biti raspisivani tokom godine: prioritetima programa, uslovima za konkurisanje i specifičnim pitanjima koja se odnose na dosadašnje učešće Srbije u programu. Događaj je prilika da se razgovara o potencijalima projektnih ideja ustanova i organizacija iz Srbije za ostvarivanje evropske saradnje u okviru programa Kreativna Evropa.

Takođe, predstavnici Centra za urbani razvoj će predstaviti iskustva učešća u programu Kreativna Evropa i rezultate projekata „Digitalni narativi malih istorijskih mesta“ i „Heritage Hubs”.

Događaj je otvoren za sve zainteresovane, a molimo vas da se do 30. januara u podne prijavite za učešće slanjem prijave (ime i prezime, ime ustanove/organizacije) na adresu: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Program događaja:

12.00 – 12.45 Predstavljanje programa Kreativna Evropa, Dimitrije Tadić i Milan Đorđević, Desk Kreativna Evropa Srbija

12.45 – 12.55 Pauza

12.55 – 13.40 Predstavljanje projekata „Digitalni narativi malih istorijskih mesta“ i „Heritage Hubs”, Rade Milić i Aleksandra Nikolić, Centar za urbani razvoj

13.40 – 14.00 Pitanja i diskusija

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu za podršku projektima saradnje ustanova i organizacija u kulturi iz različitih evropskih zemalja. Programom se takođe podržavaju inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata. Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.


Vesti

Srećni praznici!

21/12/2018

Drage koleginice i kolege, saradnici i prijatelji,

Evropsku godinu kulturnog nasleđa završavamo puni utisaka s brojnih događaja koji su pratili ovu evropsku inicijativu, ali i s novih projekata u kojima učestvuju ustanove i organizacije iz Srbije.

Izdavačke kuće iz naše zemlje su ponovo među najboljima na konkursu za književne prevode – s čak 5 uspešnih projekata vrednih 279,880.68 €! Odlične rezultate postigle su domaće ustanove i organizacije na konkursu za evropske projekte saradnje – ukupno 24 podržana evropska projekta saradnje!

Već na početku naredne godine, u rano proleće, očekuje nas naredni konkurs za prevode književnih dela, a do tada vam želimo da se odmorite i u slavlju dočekate Novu, 2019. godinu!

Povodom uspešne 2018. godine, i za sladak početak naredne, pozdravljamo vas sa izdanjem Slatkog kuvara Evropske godine kulturnog nasleđa koje smo priredili u saradnji sa Narodnim muzejom u Kruševcu.

Živeli!

Vaš tim Deska Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Desk na prvom nacionalnom fandrejzing kongresu “OPENS FundCon”

29/11/2018

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 i Krovna organizacija mladih Srbije organizuju prvi nacionalni fandrejzing kongres “OPENS FundCon” u subotu, 15. decembra u Novom Sadu.

Za učešće u kongresu se mogu prijaviti predstavnici omladinskih organizacija i organizacija za mlade, predstavnici kancelarija za mlade, ustanova koje rade sa mladima kao i pojedinci koji se bave fandrejzingom koji žele da prikupe znanja, ideje i kontakte, kao i da čuju više o različitim programima podrške.

Partneri kongresa su UNICEF, Tempus fondacija, UNDP, Desk Kreativna Evropa Srbija, Regionalna kancelarija za saradnju mladih Zapadnog Balkana – RYCO, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (Europe for Citizens), Kancelarija za mlade Novi Sad, Catalyst Balkans, Timočki omladinski centar – Prostor za Pomak, Olof Palme International Center, Homepage, Color Press Grupa, Erste Banka, Naftna industrija Srbije, Univerexport.

Više informacija o kongresu, agendi i načinu prijave možete naći na sajtu Omladinske prestonice Evrope NS 2019. Rok za prijavu učesnika je 10. decembar 2018. godine. Za učesnike kongresa su obezbeđeni putni troškovi ukoliko je potrebno.

“OPENS FundCon” kongres se organizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Ukoliko imate dodatna pitanja možete pisati na: program@opens2019.rs


Vesti

Desk na Showcase 2018 konferenciji u Gruziji

27/11/2018

Od 10. do 12. decembra u Tbilisiju biće održana konferencija „Creative Europe Showcase 2018“ u organizaciji deska kreativna Evropa Gruzija.

Konferencija će okupiti stručnjake u oblasti kulture iz cele Evrope, a među njima su i Mieke Renders (Mieke Renders) iz evropske mreže Trans Europe Halles, Gana Turlo (Ganna Turlo) iz Deska Kreativna Evropa Ukrajina, Natia Kalandarišvili (Natia Kalandarishvili) iz Arhitektonskog bijenala Tbilisija, Lana Karaia (Lana Karaia) predstavnica projekta Be Museumer, Keti Danelija (Keti Danelia) iz SOFA School of Film Agents, kao i brojni predstavnici uspešnih projekata u okviru programa Kreativna Evropa.

Okupljeni će debatovati o dosadašnjim rezultatima učešća u programu, kao i prilikama za unapređenje saradnje u celoj Evropi. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstaviće iskustva učešća Srbije u programu Kreativna Evropa, kao i osnovne potencijale domaće umetničke scene u cilju uspostavljanja partnerstava u narednom periodu.

Desk Kreativna Evropa Srbija ovim putem nastavlja uspešnu saradnju sa deskovima iz drugih zemalja Evrope, a naročito sa onima koje su nedavno pristupile programu. Gruzija je jedna od zemalja susedstva koje su 2017. godine pristupile programu Kreativna Evropa. Već u prvoj godini ostvareno je partnerstvo na dva evrospska projekta saradnje u kojima učestvuju organizacije iz Gruzije i Srbije.


Vesti

Javne konsultacije – Last Check konkursnih prijava

26/11/2018

Desk Kreativna Evropa Srbija, u saradnji sa EU info centrom, organizuje javne konsultacije o konkurisanju na poziv za evropske projekte sarradnje 2019 programa Kreativna Evropa u ponedeljak. 4. decembra u 14.30h u EU info centru (Kralja Milana 7, Beograd).

Poziv je upućen ustanovama i organizacijama u kulturi koje pripremaju prijave za aktuelni konkursni poziv, kao lideri ili partneri na evropskim projektima saradnje. Program događaja čine sesije javnih konsultacija o pitanjima u vezi s konkursnom procedurom (kreiranje PIC broja, ECAS naloga, i elektronskog formulara), dokumentacijom (najpre, sadržajem odgovora u konkursnom formularu i detaljnom opisu projekta), finansijskim i pravnim pitanjima (budžetski plan, mandatno pismo, izjava časti i ugovor o saradnji), a na primerima projekata koje prijavljeni učesnici predstave.

Pozivamo sve ustanove i organizacije u kulturi koje imaju nameru da konkurišu u ovoj godini da se prijave sa predlozima projekata u kojima će učestvovati kao liderske ili partnerske organizacije. Događaj je otvoren i za sve zainteresovane profesionalce u kulturi koji žele da se informišu i obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Program događaja će voditi predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija: Dimitrije Tadić, rukovodilac, Nina Mihaljinac i Milan Đorđević, menadžeri projekata.

Molimo sve zainteresovane da prijave svoje učešće do nedelje 2. decembra u podne, slanjem prijave (ime i prezime, ime ustanove/organizacije i kontakt) na adresu kreativnaevropa@gmail.com.

Vidimo se u EU info centru!


Vesti

Desk na 4. KreNI konferenciju u Nišu

19/11/2018

KreNI konferencija kreativnih industrija je petodnevna konferencija koja će po četvrti put biti održana u Nišu, od 29. novembra do 3. decembra 2018. godine u Oficirskom domu. Tema ovogodišnje konferencije je “Digitalizacija kulturnog nasleđa”, а učesnici konferencije u saradnji s najboljim međunarodnim i domaćim ekspertima razvijaće ideje koje se tiču očuvanja kulturnog nasleđa Niša uz korišćenje kreativnih industrija.

Neki od predavači #KreNI4 konferencije biće Adam Frampton, arhitekta iz Njujorka i profesor sa Kolumbija Univerziteta, Francesko Rotondo, profesor sa Univerziteta u Bariju, Magdalena Latajade, menadžer u sektoru za kulturu grada Arla i menadžer projekta Museomix, Daniel Bernhard, direktor multimedijalnog studija „Grimmbabies Filmproduktion” u Austriji i Ivan Bjelajac, predsednik Serbian Blockchain Initiative, Predrag Babović, ekspert za digitalni marketing Erste banke, Dimitrije Tadić, rukovodilaca Deska Kreativna Evropa Srbija.

Zemlja domaćin #KreNI4 je Austrija i tokom konferencije u okviru austrijskog kutka biće prikazani uspešni primeri digitalizacije kulturnog nasleđa u Austriji.

KreNI konferenciju organizuju Mladi ambasadori uz podršku Austrijske ambasade i Austrijskog kulturnog foruma, Grada Niša, Ambasade SAD-a u Srbiji, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, EU info kutka, Erste banke, Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Nišu, Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.

KreNI konferencija je deo programa obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa.

Više infomacija o samoj konferenciji, predavačima, mentorima i dodatnom programu dostupno je na sajtu konferencije.


Vesti

Info-dan u Mokrinu

16/11/2018

S obzirom na to da je otvoren javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa, Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje Info dan u Mokrinu, 3. decembra sa početkom u 11 časova. Info dan će biti održan u prostoru Mokrin Hausa.

Info-dani su promotivni događaji Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija na kojima se predstavljaju aktivnosti Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, program Kreativna Evropa kao i aktuelni konkursi.

Tokom Info-dana, Antena će predstaviti prioritete i ciljeve programa, osnovne karakteristike i obavezne uslove za konkurisanje, značaj ovog programa za institucije i organizacije iz oblasti kulture iz Srbije i konkretne mogućnosti kada je u pitanju internacionalizacija aktivnosti i projekata iz kulture Srbije. Info dan je posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Kikinde i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Pozivamo vas da prisustvujete i učestvujete u razgovoru kako biste saznali više o mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture.


Vesti

Info-dan u Savremenoj galeriji Subotica

16/11/2018

S obzirom na to da je otvoren javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa, Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje Info dan u Subotici, 19. novembra sa početkom u 11 časova. Info dan će biti održan u Savremenoj galeriji Subotica.

Tokom Info-dana, Antena će predstaviti prioritete i ciljeve programa, osnovne karakteristike i obavezne uslove za konkurisanje, značaj ovog programa za institucije i organizacije iz oblasti kulture iz Srbije i konkretne mogućnosti kada je u pitanju internacionalizacija aktivnosti i projekata iz kulture Srbije. Info dan je posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Subotice i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Pozivamo vas da prisustvujete i učestvujete u razgovoru kako biste saznali više o mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture.

Info-dani su promotivni događaji Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija na kojima se predstavljaju aktivnosti Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, Program Kreativna Evropa kao i aktuelni konkursi.


Vesti

Saradnja deskova Makedonije i Srbije

16/11/2018

Desk Kreativna Evropa Makedonija organizuje dvodnevni događaj posvećen promociji evropskih projekata saradnje u ponedeljak, 20. novembra u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju, a u utorak 21. novembra u okviru Evropskog festivala književnosti biće održan panel Književni prevodi i EUPL.

U okviru događaja, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija će predstaviti iskustva učešća Srbije u programu Kreativna Evropa, prilike za uspostavljanje saradnje i razvoj zajedničkih projekata.

Zajednički događaji Deskova Kreativna Evropa Srbije i Makedonije realizuju se s idejom unapređenja saradnje ustanova i organizacija u kulturi u dve zemlje, s ciljem da ohrabrivanja kulturnih aktera da rade zajedno i razvijaju evropske projekte saradnje.

Mesto održavanja: Muzej savremene umetnosti Skoplje

Sesija 1:

12.00 Uvod – Prezentacija kreativne Evrope
Potprogram kultura – Evropski projekti saradnje 2019
Biljana Prentoska, Desk Kreativna Evropa Makedonija

12.30 Iskustvo Srbije sa potprogramom Kultura (primeri dobre prakse)
Dimitrije Tadić, Desk Kreativna Evropa Srbija

13.00 Branč

Sesija 2:

13.30 Radionica: Kako pripremiti uspešnu prijavu projekta?
(saveti i e-obrazac)
Dimitrije Tadić, Desk Kreativna Evropa Srbija
Biljana Prentoska, Desk Kreativna Evropa Makedonija

14.30 Pitanja i odgovori

15.00 Individualni konsultantski sastanci sa govornicima


Vesti

Evropski projekti ̶ od ideje do realizacije

06/11/2018

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS i Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Udruženjem vizuelnih umetnika Užice organizuju događaj “Evropski projekti – od ideje do realizacije” u petak 23. novembra u 12 časova u Galeriji Reflektor u Užicu.

Događaj je prilika da se razgovara o potencijalima projektnih ideja ustanova i organizacija iz Užica i okoline za međunarodno povezivanje i saradnju u okviru evropskih programa Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke. Pozivamo vas da se prijavite za učešće sa idejama za projekte koje biste želili da realizujete ili projektima koje već sprovodite.

Očekujemo predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva, biblioteka, pozorišta, izdavačkih kuća, galerija, muzeja, lokalnih samouprava, arhiva, zavoda iz Užica, Požege, Bajine Bašte, Čačka, Novog Pazara, Prijepolja, Gornjeg Milanovca, Ivanjice i drugih zainteresovanih strana.

Događaj je otvoren za sve zainteresovane, a ukoliko želite da učestvujete u razgovoru, molimo vas da do 16. novembra u podne, popunite prijavu i pošaljete na adresu: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Program događaja:

12.00 – 12.30 Predstavljanje programa Evropa za građane i građanke
Sanja Atanasković Opačić, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS

12.30 – 13.00 Predstavljanje programa Kreativna Evropa,
Nina Mihaljinac i Milan Đorđević, Desk Kreativna Evropa Srbija

13.00 – 14.30 Individualni razgovori o projektnim idejama

Program Evropa za građane i građanke (Europe for Citizens) ima za cilj promovisanje evropskog identiteta i evropskog građanstva, kao i jačanje učešća građana i građanki u svim vidovima života zajednice. Opšti ciljevi programa doprinose boljem razumevanju Evropske unije, njenih vrednosti, istorije i različitosti, kao i promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na evropskom nivou. Nacionalna kontakt tačka za Program je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije koja ga promoviše, organizuje info sesije, radionice i konferencije. Kancelarija takođe pruža podršku zainteresovanima u pripremi projektne aplikacije i pomoć u pronalaženju partnera u drugim državama učesnicama Programa.

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu za podršku projektima saradnje ustanova i organizacija u kulturi iz različitih evropskih zemalja. Programom se takođe podržavaju inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata. Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.


Vesti

Desk na „art+science:makers“ konferenciji

06/11/2018

Povodom početka projekta European ARTificial Intelligence Lab, Centar za promociju nauke organizuje konferenciju „art+science:makers“ u Beogradu, 14. novembra na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (Bulevar umetnosti br. 20).

Više od dvadeset umetnika, naučnika, mejkera i predstavnika uglednih organizacija i institucija, poput Ars elektronike iz Linca, univerziteta u Beču, Barseloni, Briselu i Bristolu, i najznačajnijih domaćih aktera, predstaviće nove uvide i inspirativne primere interdisciplinarne saradnje nauke i umetnosti. Pod kapom mejkers kulture razmatraće se sama priroda i raznovrsni modeli art+science kolaboracija, pitanje razvoja publike i brisanja granica među disciplinama, kao i integracija inovativnih i kreativnih praksi u formalne obrazovne procese.

U okviru opportunity making programa konferencije, Desk Kreativna Evropa Srbija predstaviće mogućnosti koje program Kreativna Evropa pruža za razvoj art&science projekata.

Učešće na konferenciji je besplatno i biće omogućeno isključivo na osnovu prijava i dobijene potvrde. Više informacija o konferenciji i načinu prijave možete pogledati ovde.


Vesti

BiH i Srbija – uspostavljanje saradnje kroz program Kreativna Evropa

01/11/2018

U ponedeljak, 5. novembra u Sarajevu, u organizaciji Deska kreativna Evropa Bosne i Hercegovine održava se radionica „Priprema aplikacija za projekte saradnje 2019“. Povod za održavanje događaja je upravo raspisan konkurs za evropske projekte saradnje, a pozivaju se svi predstavnici ustanova, organizacija i preduzeća u oblasti kulture iz Bosne i Hercegovine koji imaju nameru da konkurišu.

U okviru programa radionice, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska kreativna Evropa Srbija predstaviće mogućnosti uspostavljanja saradnje sa srpskim organizacijama u okviru evropskih projekata saradnje, dosadašnje rezultate učešća Srbije u programu Kreativna Evropa i instrumente podrške koje sprovodi Desk Kreativna Evropa Srbija.

Program radionice:

14:00-14:10 – Pozdravna reč, Biljana Čamur- Veselinović, Ministarstvo civilnih poslova BiH

14:10-14:30 – Evropski projekti saradnje- opšte informacije, tematski prioriteti, uputi za popunjavanje elektronskog formulara, pomoć pri traženju partnera- Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH

14:30-15:00 – Primjeri pozitivnih praksi: projekti nagrađeni na konkursima Kreativne Evrope u Srbiji. Aktivne potrage za partnerima na konkursu Kreativne Evrope u Srbiji- Dimitrije Tadić, savetnik u Ministarstvu za kulturu i informisanje Republike Srbije i rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

15:00-16:00 – Praktični saveti za aplikante na konkursu za projekte kulturne saradnje za 2019. godinu- pitanja i diskusija

Učestvuju:

Nihad Kreševljaković, direktor JU Teatarski festival MESS, ustanove koja je nagrađena na ovom konkursu za 2018. godinu
Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija
Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH
Radionica se realizuje kroz saradnju EU Info Centra i Deska Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina, uz podršku Evropske komisije i Ministarstva civilnih poslova BiH. Potrebno je potvrditi prisustvo događaju na e-mail adresu: aida.kalender@kreativnaevropa.ba najkasnije do petka 02. 11. 2018. godine do 17 časova.


Vesti

Desk na regionalnom inovacionom forumu UNLIMITED 2018

01/11/2018

U okviru panel razgovora “EU Funds foster innovation? Tell me more!”, u ponedeljak 5. novembra u Kino Meeting Point u Sarajevu, Branko Vučijak, Fakultet za mehanički inženjering BiH, Elona Goma, Albanska razvojna agencija za ulaganje (AIDA) Albanija, Darko Ivanović, Građanska alijansa Crna Gora i Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, govoriće o načinima kako do finansija kroz koje se mogu graditi i kreirati inovacije.

Panel će biti fokusiran na nacionalne i regionalne priče o najboljim praksama direktno od korisnika i ugovarača koji trenutno implementiraju ili su implementirali EU projekte. Poseban akcenat će se posvetiti sektorskoj saradnji, razvoju zajednice i preduzetništvu mladih. Predvidjeno je kao panel priče koji će istaknuti malo poznate priče iz Bosne i Hercegovine i regiona. Učesnici će biti ohrabreni da ispričaju svoje priče o uspehu i praktične informacije o procesu prijave sa fokusom na fondove EU koji promovišu inovacije.

Moderator razgovora je Mirela Rajković, SEEYN iz Crne Gore.

Više o događaju možete naći ovde.


Vesti

Rezultati poziva za učešće u obuci u Andrevlju

17/10/2018

Na ovogodišnji poziv za učešće u obuci za pisanje projekata, koju organizuje Antena Kultura deska Srbija, pristigao je veliki broj prijava iz cele zemlje. Zahvaljujemo se svima na interesovanju i poslatim prijavama.

Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave. Listu učesnika možete pogledati ovde. Radujemo se zajedničkom radu na projektima u okviru radionica i predavanja!

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. U okviru programa seminara predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija Nina Mihaljinac i Milan Đorđević, Mina Radmilović Pjevac, Dragana Srećkov i Jovana Rapajić, govoriće o prilikama koje pruža program Kreativna Evropa. Takođe, Marija Popović iz Studentkog kulturnog centra Novog Sada i predstavnica projekata Be SpectACTive! i Aerowaves, govoriće o finansijskom planiranju projekata, a Aleksandra Dobrin iz Kulturnog centra „Mladost“ Futog će predstaviti iskustvo konkurisanja i liderskog upravljanja projektom Make it new!, takođe podržanog programom Kreativna Evropa.

Pozivamo sve one koji se nisu našli među odabrnim učesnicima da nam se jave da zakažemo viđanje i razgovaramo o mogućnostima konkurisanja, kao i da prate najave naših narednih događaja koje ćemo organizovati u cilju što bolje pripreme projekata domaćih ustanova i organizaciju u kulturi.


Vesti

Javni poziv za podnošenje evropskih projekata saradnje 2019

17/10/2018

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:

– Evropski projekti saradnje malog obima (kategorija 1): minimum 3 partnerske organizacije (jedna iz EU), do 200.000€, što predstavlja 60% dozvoljenih troškova;

– Evropski projekti saradnje velikog obima (kategorija 2): minimum 6 partnerskih organizacija (jedna iz EU), do 2.000.000€, što predstavlja 50% dozvoljenih troškova;

U odnosu na dosadašnje pozive, ovogodišnji konkursni raspis se neznatno razlikuje u odnosu na standardni, jer su zadržani prioriteti koji su u vezi s obeležavanjem Evropske godine kulturnog nasleđa (preciznije naznačeno u navođenju prioriteta u daljem tekstu). Takođe, među novim zemljama koje učestvuju u programu su Jermenija i Kosovo*. Listu zemalja koje učestvuju u programu možete pogledati ovde.

Prilikom osmišljavanja projekata, projektnu ideju bi trebalo usmeriti ka jednom od tri cilja konkursa:

– Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora da deluju transnacionalno i na međunarodnom nivou, kao i promovisanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela; Transnacionalna mobilnost profesionalaca u kulturi, a naročito umetnika;

– Doprinos razvoju publike kroz osmišljavanje novih i inovativnih načina rada s publikom, kao i unapređenje dostupnosti kulturnih programa i sadržaja, s posebnim fokusom na decu, mlade ljude, osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe publike;

– Doprinos inovacijama i kreativnosti u oblasti kulture, kroz testiranje novih poslovnih modela i promociju novih uticaja na druge sektore.

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, konkursom su definisani sledeći prioriteti:

– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju uspostavljanja saradnje na međunarodnom nivou i internacionalizacije njihovog rada;

– Rad na razvoju publike kao sredstvu za unapređenje pristupa evropskim kulturnim i umetničkim delima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu, kao i stvaranje mogućnosti za bolji pristup kulturnim delima deci, mladima, osobama sa invaliditetom i predstavnicima marginalizovanih i društveno osetljivih grupa;

– Podrška izgradnji kapaciteta ustanova, organizacija i pojedinaca kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i testiranju inovativnih modela prihodovanja, menadžmenta i marketinga u kulturnom sektoru, a naročito u pogledu korišćenja digitalnih tehnologija i razvoju veština profesionalaca u oblasti kulture za primenu digitalnih alata;

– Unapređenje interkulturnog dijaloga, promovisanje zajedničkih vrednosti evropskog kulturnog prostora i međusobnog razumevanja; poštovanje drugih kultura, time doprinoseći društvenoj integraciji migranata i izbeglica;

– Kao legat obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa u 2018. godini, jedan od prioriteta ostaje podizanje svesti o zajedničkoj istoriji i vrednostima, kao i jačanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

Konkurs je otvoren do 11. decembra 2018. godine u podne po briselskom vremenu.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Više informacija o pozivu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.

Ukoliko imate spremnu projektnu ideju, a u potrazi ste za partnerima, savetujemo vam da razmotrite opcije koje nudimo u odeljku za traženje partnera na našem sajtu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da nam se obratite.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Kultura Deska Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri konkurisanju. Javite nam se da zakažemo sastanak i zajedno razmotrimo mogućnosti za konkursanje. Pozivamo vas i da pratite objave na našem sajtu o događajima koje ćemo organizovati u narednom periodu, a u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za konkursanje.

* Sve reference na Kosovo, bez obzira na teritoriju, institucije ili stanovništvo, u ovom tekstu treba shvatiti u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija i bez prejudiciranja statusa Kosova.


Vesti

Desk na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

17/10/2018

U okviru 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, u ponedeljak 22. oktobra u 18.00 časova u sali Ivo Andrić, Kultura Desk Srbija organizuje program predstavljanja uspešnih priča konkursa za prevode književnih dela, kao i najnovijih izdanja Deska.

Program će se odvijati u dve celine:

I Predstavljanje konkursa za prevode književnih dela i uspešnih priča

Marie Pierre Renson, EACEA, Evropska Komisija

Izdavačka kuća Heliks

Kontrast izdavaštvo

Izdavačka kuća Sezam Book

II Predstavljanje publikacije (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu

Anica Tucakov, istraživač, Annonymous: said

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Publikacija (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu proistekla je iz istraživanja Deska Kreativna Evropa Srbija koji je za temu imalo mapiranje regionalne kulturne saradnje. Istraživanje je sprovedeno kako bi se definisale preporuke za razvoj regiona Jugoistočne Evrope putem kulture. Analizirano je prisustvo umetnika iz regiona na relevatnim međunarodnim manifestacijama, najznačajnijih projekata i inicijativa iz domena regionalne saradnje, strateških dokumenata i pravnih okvira regionalne saradnje, kao i sadržaja turističkih promotivnih kampanja. Rezultati istraživanja ukazuju na stanje regionalne saradnje, kao i na referentne, uspešne, ali i problematične tačke u postojećim praksama.

Dođite da razgovaramo i da preuzmete svoj primerak knjige!


Vesti

Rezultati konkursa za književne prevode 2018

03/10/2018

Danas su objavljeni rezultati konkursa za književne prevode u 2018. godini. Izdavačke kuće iz Srbije su ponovo na vrhu liste dobitnika ̶ u kategoriji dvogodišnjih projekata saradnje najviše je podržanih projekata domaćih izdavačkih kuća.

To su izdavačka kuće Akademska knjiga sa projektom Modernity and tradition of European literature, Areté sa projektom Literary Migration: Spatial, Temporal and Spiritual Dislocation, Heliks sa projektom Creative Voyage: Destination Europe, Kontrast izdavaštvo sa projektom Literary Translation: Two-way Street i Štrik sa projektom From Sewing Machine to Facebook: Two Centuries of European Women’s Literature. Čestitamo svima na postignutim rezultatima, koji se nakon četiri vezane godine uspeha Srbije na ovom konkursu i očekuje!

Pored Srbije, među najuspešnijima su i Velika Britanija, Rumunija i Hrvatska sa po 4 podržana projekta.

Domaće izdavačke kuće nisu konkurisale u kategoriji višegodišnjih projekata prevoda. Ukupan iznos dodeljenih sredstava izdavačkim kućama iz Srbije u kategoriji dvogodišnjih projekata književnih prevoda iznosi 279,880.68€. Više informacija o rezultatima konkursa pogledajte na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Osmišljavanje i upravljanje aktivnostima umrežavanja i izgradnje kapaciteta za lokalitete sa Oznakom Evropske Baštine

15/09/2018

Aktivnosti koju ovaj poziv za učešće podrazumeva, trebalo bi da doprinesu opštim ciljevima akcije Oznake Evropske Baštine da „ojača osećaj pripadnosti Uniji kod evropskih građana, a naročito kod mladih ljudi, na osnovu zajedničkih vrednosti i elemenata evropske istorije i kulturnog nasleđa, kao i poštovanje nacionalnog i regionalnog diverziteta, i osnaživanja interkulturnog dijaloga“.

Cilj ovog poziva je odabir koordinatora (jednog pravnog lica ili konzorcijuma organizacija) u svrhu pokretanja aktivnosti umrežavanja, izgradnje kapaciteta i razmene najboljih praksi između OEB lokaliteta, kao i aktivnosti vezane za ovu akciju koje se tiču komunikacije i promocije, na taj način doprinoseći sledećim ciljevima:

Rok: 03/01/2019 – 13:00 po vremenu u Briselu

Više informacija možete da pronađete ovde.


Vesti

Javni poziv za učešće na obuci „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

14/09/2018

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“ koja će biti održana od 22-23. oktobra 2018. godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj CEPTOR na Andrevlju.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su: Prioriteti i ciljevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije; Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna; Finansijsko planiranje i upravljanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti;

Cilj obuke

Cilj obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet projektne ideje i potencijalnih partnerstava. Kvalitet projektne ideje meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 01. oktobra 2018. godine u 15.00 časova. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Književni prevodi u Kreativnoj Evropi

13/09/2018

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU info centrom i Srpskim književnim društvom organizuje predstavljanje iskustva učešća Srbije na konkursu za književne prevode u sredu, 26. septembra u 13 časova u prostoru Srpskog književnog društva (Francuska 7).

Povod za organizovanje događaja je obeležavanje Evropskog dana jezika, a u okviru programa će biti prestavljeni projekti domaćih izdavačkih kuća koje učestvuju u programu Kreativna Evropa:

Marija Vukosavljević iz Izdavačke kuće „Odiseja“ govoriće o višegodišnjem iskustvu konkurisanja i aktuelnom projektu „Stari kontinent, novi ljudi: pronalaženje sopstvenog mesta“.

Nina Gugleta iz Izdavačke kuće „Arete“ predstaviće prvi projekat književnih prevoda u okviru programa Kreativna Evropa, kao i nove naslove koji su upravo izdati kroz projekat „Evropska književnost danas: univerzalne priče o ličnim revolucijama“.

Dok će Ljubica Pupezin iz Izdavačke kuće „Štrik“ predstaviti projekat „Ženski Dekameron: za novu renesansu u evropskoj književnosti“, koji je takođe ostvario podršku programa u prošloj godini.

Razgovor će voditi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Deska Kreativna Evropa Srbija.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na Journées pour une Europe creative 2018

07/09/2018

Saradnja sa Deskom Kreativna Evropa Francuska realizovana je u okviru manifestacije Journées pour une Europe creative – Édition 2018 u Parizu 5. i 6. septembra 2018. godine. Događaj je bio usredsređen na prakse saradnje koje čine zajedničko evropsko kulturno dobro i koje neguju zajednički, slobodan i otvoren pristup. U najavi događaja, organizatori napominju da naša post-digitalna evropska društva moraju osmisliti nove načine za stvaranje zajedničkih resursa neophodnih za demokratski život, pravni prostor, kao i izvor evropske gostoljubivosti, svesne i sigurne u svietu. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija je učestvovao u #Conversations days sa ciljem da podeli iskustva Srbije u pogledu učešća u evropskim projektima.

Journées pour une Europe creative, događaj koji je pokrenut 2015. godine u Parizu od strane Relais Culture Europe, je prostor za razmene, debate, sastanke, razmišljanje i promišljanje novih praksi. Prostor za debatu se gradi zajedno sa akterima kako bi se suočili sa realnostima, iskustvima i eksperimentima o evropskoj kulturi danas i sutra. Efemerna laboratorija, ovo imenovanje želi da bude mesto gde treba da se vodi razgovor, da se stvore veze i da se otvore mogućnosti između aktera na celom evropskom kulturnom prostoru.


Vesti

Pokrećemo YouTube kanal: Partner Search Serbia

27/07/2018

Drage koleginice i kolege,

Želimo da povećamo vidljivost naših organizacija i stvorimo nove prilike za učešće u programu Kreativna Evropa.
Zato osnivamo novi Youtube kanal za prezentaciju organizacija iz Srbije koje žele da pronađu partntere za učešće u Kreativnoj Evropi.

Pozivamo vas da napravite svoj trominutni video koji sadrži:
1. kratko predstavljanje vaše organizacije i njenih najznačajnijih projekata
2. predlog saradnje (konkretan projekat ili polje u kom biste želeli da razvijate svoj rad)
3. s kim biste želeli da ostvarite partnersku saradnju (zemlje, tip organizacija…).

Ukoliko vam je tako lakše – video možemo da snimimo i u kancelariji Deska Kreativna Evropa Srbija, na vama je samo da pripremite šta biste rekli!

Video materijal slati na adresu kreativnaevropa@gmail.com.

Vaš tim Deska Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Objavljena lista učesnika seminara u Tršiću

25/07/2018

Predstavnici dvadeset četiri ustanove i organizacije iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru pripreme predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji se organizuje u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, od 1. do 4. avgusta.

Među njima je jedanaest javnih ustanova:

Istorijski arhiv u Pančevu; Muzikološki institut SANU, Beograd; Narodna biblioteka „Radislav Nikčević, Jagodina; Narodni muzej Toplice, Prokuplje; Pozorište mladih, Novi Sad; Biblioteka „Dimitrije Tucović, Lazarevac; Narodni muzej Leskovac; Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu; Etnografski muzej, Beograd; Lancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Loznica; Kulturni centar Šabac,

i dvanaest organizacija civilnog društva:

Udruženje građana „ARTYSH:LAB“, Beograd; Udruženje građana „Budi aktivan 16“, Preševo; Udruženje građana „Inkluzivna mreža“, Beograd; Udruženje građana „Da se zna!“, Beograd; Udruženje građana „Valjevska kulturna mreža (Vakum)“, Valjevo; Udruženje građana „InArt“, Beograd; Beogradsko salonsko pozorište, Beograd; Alternativni umetnički prostor „Kvaka 22“, Beograd; Udruženje građana „Muzikon“, Beograd; Pozorište lektira „Vladimir Jevtović“, Beograd; Udruženje građana „World Music Asocijacija Srbije“, Beograd i Izdavačka kuća „Evoluta“, Beograd.

Na otvoreni poziv za učešće u seminaru pristiglo je 48 prijava. Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave, i zato pozivamo predstavnike ustanova i organizacija koje nisu među ovogodišnjim učesnicima da se prate naredne događaje Deska. U oktobru ove godine Antena Deska Kreativna Evropa Srbija će organizovati seminar za pisanje projekata i to može biti nova prilika za sve zainteresovane.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju i prijavama, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama i ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Tršiću!

Ovde možete preuzeti program seminara i spisak učesnika


Vesti

Šema mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi

01/07/2018

Osnovni cilj tendera je da se pripremi teren za šemu mobilnosti u kreativnom i kulturnom sektoru, od 2021. godine nadalje, u sledećoj perspektivi programa EU. Specifični ciljevi tendera su:

1. da se istraže i analiziraju uslovi za uspostavljanje uspešne i održive šeme koja omogućava pojedincima da se uključe u projekat prekogranične mobilnosti,

2. predložiti i testirati šemu finansiranja za pojedinačnu mobilnost umetnika i / ili stručnjaka iz oblasti kulture,

3. pružiti zaključke i preporuke.

Rok za prijem ponuda: 31.08.2018. 12:00,

Više informacija možete naći ovde.


Vesti

Otvoreni poziv – turizam, kultura i kreativnost

29/06/2018

Podrška razvoju i promovisanju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda — eksploatisanje sinergije između turizma i kulturnih i kreativnih industrija

Ovaj poziv za predloge usmeren je ka podršci projektima koji su fokusirani na postojeća ili nova turistička iskustva zasnovana na kreativnom I potencijalu za inovacije KKI u razvijanju usluga i proizvoda. Želja Evropske Komisije je da podrži projekte koji su inovativni po pristupu, predlažu održiva rešenja i zasnovani su na bliskoj saradnji sa i uključivanju malih i srednjih preduzeća i profesionalaca u KKI.

Opšti cilj ove inicijative je istraživanje efekta prelivanja kulture i kreativnosti na turističke proizvode i usluge u sledećem smislu: \

– Revitalizacija turističkih atrakcija i destinacija i diversifikacija transnacionalnih turističkih iskustava
– Prolongiranje sezonalnosti EU destinacija i/ili unapređenje održivosti turističkih ponuda
– Podsticanje inovacija širom transnacionalnih turističkih lanaca vrednosti

Specifični ciljevi inicijative su:

– Razvoj inovativnih rešenja ili upravljačkih alata za turističke atrakcije ili destinacije putem saradnje između turizma i KKI malih i srednjih preduzeća
– Istraživanje novih načina privlačenja posetilaca, uz pomoć KKI kompanija ili profesionalaca, u cilju revitalizacije postojećih turističkih proizvoda /usluga i/ili stvaranja novih
– Uspostavljanje stabilnih javno-privatnih partnerstava u polju turizma i KKI i staranje o razmeni znanja i iskustava u okviru partnerstava

Uzimajući sve iznad pomenuto u obzir, ovaj poziv za predloge namenjen je sufinansiranju projekata naročito fokusiranih na transnacionalnu saradnju između turizma i KKI malih i srednjih preduzeća u cilju razvitka inovativnih, ali opipljivih turističkih ponuda. Ova vrsta turističkih ponuda trebalo bi da iskoristi kreativni potencijal KKI u cilju razvijanja inovativnih usluga i proizvoda i/ili upotrebe kulturnog ili kreativnog sadržaja zarad unapređenja postojećih ili razvijanja novih turističkih iskustava.

Podobnost aplikanata

Aplikanti moraju da budu pravna lica i da spadaju u definiciju makar jedne of ciljnih organizacija pomenutih u Odeljku 6 ovog poziva kao i da su aktivni u polju turizma, kulturnih i kreativnih industrija (KKI).

Podobni su isključivo aplikanti iz pravnih lica osnovanih u sledećim zemljama:

– Zemlje članice EU
– Zemlje učesnice COSME programa u skladu sa Članom 6 COSME Regulative

Za aplikante iz Velike Britanije: Molimo vas imajte u vidu da se kriterijumi podobnosti moraju poštovati tokom čitavog trajanja granta. Ukoliko se Ujedinjeno Kraljevstvo povuče iz EU tokom trajanja perioda granta, a da pritom ne potpiše ugovor sa EU koji specifično utvrđuje da su britanski aplikanti I dalje podobni, prestaće finansiranje od strane EU (dok će se, gde god moguće, vase učešće nastaviti) ili će biti zahtevano da napustite projekat na osnovu Člana 34.3.1(b) ugovora o grantu.

Molimo vas takođe imajte u vidu da konzorcijum mora da okuplja minimalno 6 a maksimalno 8 članova /partnera—različitih pravnih lica—koji pokrivaju minimalno 5 podobnih zemalja—kao što je navedeno u Odeljku 6.

Konzorcijum se mora sastojati minimalno od:

1. Četiri mala i srednja preduzeća: 2 aktivna u turizmu i 2 u KKI sektoru;
2. Jednog nacionalnog ili regionalnog ili lokalnog predstavnika javne vlasti

Za više detalja, molimo vas da se osvrnete na tekst poziva koji možete naći ispod.

Podnošenje predloga

Rok za elektronsko podnošenje je 19. jul 2018. godine u 17.00 časova (po briselskom vremenu).

Pristupite Portalu za učesnike za pisanje nacrta i podnošenje predloga. 

Važna napomena

U slučaju tehničkih problema pri upotrebi sistema za podnošenje predloga, molimo vas da kontaktirate podršku na: EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu Tel: +32 (2) 29 92222 (tokom radnog vremena).

Referentni kod ovog elektronskog podneska je COS-TOURSYN-2018-3-01.

Info događaj

Opšti “COSME Info Dan: Mogućnosti učešća u pozivima za predloge ” održan je 11. juna 2018. godine u EASME kancelarijama u Briselu. Dodatne informacije dostupne su na internet stranici

Pretraga partnera i prethodnih projekata

Ukoliko tražite partnere za prijavljivanje na ovaj poziv, uzmite u obzir korišćenje Cordis baze podataka gde ćete moći da napravite zahteve za partnerstvo. Oni koji već imaju Partner nalog u Cordis bazi podataka mogu da izaberu specifični COSME poziv kada kreiraju zahtev za partnerstvo. Posle ovoga svaki zahtev za partnerstvo biće prikazan kao povezan sa pozivom kako bi privukao ostale koji su zainteresovani za isti poziv.

U slučaju da nemate nalog, možete da ga napravite. Ukoliki budete imali poteškoće sa Cordis bazom podataka, molimo vas da kontaktirate Cordis korisničku podršku.

Takođe, možete da kontaktirate najbližeg Enterprise Europe Network eksperta koji će vam pomoći u pronalaženju potencijalnih partnera.

Još jedan koristan izvor informacija o prošlim i postojećim projektima koji se sufinansiraju u okviru COSME programa dostupan je putem COSME Hub-a.

Pitanja/Odgovori

Potencijalni aplikanti bi trebalo da upute sva pitanja vezana za sadržaj ovog poziva i-mejlom na EASME-COSME-TOURSYN-2018@ec.europa.eu . Odgovori će biti ponuđeni samo na pitanja poslata na ovu adresu.

Odgovori će biti objavljivani periodično i u razumnom vremenskom roku na ovoj stranici. (pogledajte Često postavljana pitanja ispod).

Rok za podnošenje pitanja vezana za sadržaj ovoh poziva je: 12. jul 2018. godine.

Informacije za aplikante o rezultatima evaluacije

EASME eksperti biće u mogućnosti da obaveste aplikante o ishodu evaluacija tokom decembra 2018. godine.


Vesti

Konkurs za organizaciju Evropske nagrade za kulturno nasleđe

27/06/2018

Svrha ovog poziva za podnošenje predloga je odabir organizacije/konzorcijuma koji može organizovati dodelu nagrade Evropske kulturne baštine za period 2019-2021. (od izdanja 2019. godine sa pripremnim radom u 2018. godini). Rad podrazumeva organizovanje procedura za izbor dobitnika nagrada, organizaciju dodele nagrada i promociju nagrada i njihovih pobednika. Treba naglasiti veću vidljivost nagrada putem komunikacije i mrežnih aktivnosti unutar sektora radi razmene informacija i najboljih praksi.

Cilj ovog poziva za podnošenje predloga je da se osigura nastavak dodeljivanja nagrade Evropske unije za kulturno nasleđe pod novim nazivom Evropska nagrada za kulturno nasleđe nakon izdanja iz 2018. godine, a u skladu sa ciljevima Evropske godine kulturnog nasleđa.

Rok za prijavu je 17. avgust 2018. godine. Više informacija pogledajte ovde.


Vesti

Poziv za Predloge – Organizacija Nagrade Evropske unije za književnost (EUPL)

05/06/2018

Cilj ovog poziva za predloge projekata je odabir organizacije ili konzorcijuma koji može da organizuje i implementira Nagradu Evropske unije za književnost (EUPL) tokom sledeće tri godine 2019-2021. godine.

EUPL je nagrada za književni talenat koja se svake godine dodeljuje novim evropskim autorima za nedavno objavljene književne radove iz oblasti fikcije. Nagradu je pokrenula Evropska komisija 2009. godine i ona je otvorena za sve zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.

EUPL ima za cilj da:

• prikaže i naglasi raznoliko bogatstvo evropske savremene fikcije;
• unapredi profil pisaca dobitnika nagrade van zemlje njihovog porekla i da im pomogne da pređu granice i dopru do šireg čitalaštva;
• podigne svest i stimuliše zainteresovanost u čitavom sektoru knjige za književnu raznovrsnost u Evropi;
• aktivno promoviše objavljivanje, prevod, prodaju i čitanje knjiga iz drugih evropskih zemalja;
• podstakne transnacionalnu cirkulaciju književnosti, kako u Evropi tako i na međunarodnom nivou.

Ukupni budžet za sufinansiranje u okviru EUPL za 2019. godinu procenjen je na 500.000,00 EUR. Ovaj EU grant ograničen je na maksimalni udeo sufinansiranja od 80%.

Rok: 14/09/2018 19:00 CET

Detalje poziva molimo pročitajte ovde.


Vesti

Radionica „Kulturno nasleđe u funkciji razvoja kulturnog turizma“

04/06/2018

U okviru trećeg dana Foruma Kreativna Evropa 2018, 22. juna u prostoru Vukove zadužbine, Kralja Milana br. 2 s početkom u 10 časova biće održana radionica „Kulturno nasleđe u funkciji razvoja kulturnog turizma“.

Kulturni turizam je jedan od najbrže rastućih vidova turizma današnjice sa učešćem od 40% u evropskom turizmu. Upravo kulturno nasleđe često predstavlja okosnicu razvoja turizma, dok turizam može doprineti njegovom očuvanju, revitalizaciji i promociji, i pored ekonomskog efekta, unaprediti svest i brigu o kulturnim resursima.

Radionica je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi i svim zainteresovanim za razvijanje projekata kulturnog turizma, a naročito onima koji se pripremaju za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Cilj radionice je da podstakne učesnike na razmišljanje u pravcu interpretacije i korišćenja kulturnog nasleđa za kreiranje novih turističkih sadržaja.

Učesnici radionice će se upoznati sa pojmom i značajem kulturnog turizma, kao i primerima projekata u Srbiji i Evropi. Glavni deo radionice biće posvećen radu u grupama u cilju osmišljavanja i razvijanja projektnih aktivnosti i načinu korišćenja kulturnog nasleđa u svrhu razvoja turizma, a na određenom primeru kulturnog resursa u Srbiji.

Radionicu vodi Lana Gunjić, diplomirani turizmolog i master menadžer u kulturi.

Kako biste se prijavili za učešće u radionici potrebno je da popunite prijavu koja se nalazi na ovom linku do nedelje 17. juna u 17 časova. Broj učesnika u radionici je ograničen.

Obaveštavamo vas da je 18. juna donesena odluka o rezultatima prijava za učešće u radionici. Spisak učesnika možete preuzeti ovde.

Lana Gunjić (Beograd, 1991), turizmolog i master kulturne politike i menadžmenta u kulturi, diplomirala je na Geografskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu – odsek turizmologija (2014), a potom završila interdisciplinarne studije na UNESKO-voj katedri Cultural Policy and Management, zajedničkom programu sa Univerzitetom Lion 2, u Francuskoj (2015). Predsednica je udruženja „Mladi za turizam“ (2015-) u kome je aktivna od 2011. godine, radeći na organizaciji seminara, vođenju radionica i realizaciji projekata. Radila je kao saradnica časopisa „Turistički putokaz“ (2011, 2012), prakse u Turističkoj organizaciji Beograda (2013) i Kulturnom centru Srbije u Parizu (2015). Bila je koordinator Beogradskog irskog festivala (2016). Saradnica na projektima u kulturi i turizmu, a trenutno angažovana na EU projektu „Supervision of works for rehabilitation of the Franciscan Monastery in Bač“ kao junior tourism expert. Radi kao koordinator u Asocijaciji nezavisna kulturna scena Srbije.


Vesti

Muzika pokreće Evropu

31/05/2018

Muzika pokreće Evropu je sveobuhvatno ime za inicijative Evropske komisije koje podržavaju evropski muzički sektor.

Objavljena su dva poziva i dva tendera u sklopu pilot projekta Muzika pokreće Evropu, koji prestavljaju pokušaj da se testiraju odgovarajuće akcije u cilju što bolje podrške Evropske unije oblasti muzike nakon 2020 godine:

Poziv: Projekti obuke za mlade muzičke profesionalce

Kroz ovaj poziv podržaće se do 10 pilot programa obuke za mlade profesionalce u muzičkom sektoru, koji testiraju male modele unapređenja kapaciteta i otpornosti sektora i doprineti njegovoj profesionalizaciji. Naučene lekcije iz ovih predloga pilot obuka trebalo bi da poboljšaju razumevanje sektora u kontekstu profesionalizacije.

Rok: 27. avgust 2018. god.

Poziv: Onlajn i oflajn distribucija

Opšti cilj ovog poziva je podrška evropskoj muzičkoj raznolikosti identifikovanjem i podrškom postojećih inovativnih metoda koji promovišu onlajn i oflajn distribucijske modele, kao i nove ideje kroz izbor 10 projekata.

Ovi predlozi treba da poboljšaju prekograničnu cirkulaciju muzičkog repertoara kako bi prevazišli postojeće prepreke koje nameću međunarodni hitovi ili druge prepreke, kao što su vidljivost, jezik i fragmentacija tržišta u muzičkom sektoru.

Rok: 10. septembar 2018. god.

Tender: Evropska strategija izvoza muzike

Opšti cilj ovog tendera je razviti predlog za Evropsku strategiju izvoza muzike koja bi promovisala muzičku raznolikost i talenat Evrope i povećala konkurentnost evropskog muzičkog sektora na međunarodnom tržištu. Strategija bi trebalo da pomogne kreatorima kulturnih politika da donose bolje informisane odluke o muzičkom izvozu i omogući donosiocima odluka u oblasti muzike da usklade svoje izbore u skladu s tim.

Rok: 29. jun 2018. god.

Tender: Opservatorija

Cilj je osmisliti studiju izvodljivosti za uspostavljanje evropske muzičke opservatorije i napraviti analizu potreba u pogledu finansiranja muzičkog sektora.
Rok: 2. jul 2018. god.

Pozivi i tenderi imaju različite smjernice i različite rokove. Više informacija možete pronaći ovde.


Vesti

Nova Evropska agenda za kulturu

22/05/2018

Evropska komisija je danas usvojila novu Evropsku agendu za kulturu kojom se preporučuje:

1) korišćenje potencijala kulture i kulturne raznolikosti za izgradnju socijalne kohezije i blagostanja, kroz podsticanje učešća u kulturi, mobilnosti umetnika i zaštitu nasleđa;

2) podsticanje zapošljavanja i rasta u kulturnom i kreativnom sektoru kroz promociju umetnosti i kulture u obrazovanju, jačanjem relevantnih veština i podsticanjem inovacija u kulturi i

3) jačanje međunarodnih kulturnih odnosa korišćenjem potencijala kulture za podsticanje održivog razvoja i mira.

Takođe, Agendom su predviđene akcije u okviru pet dimenzija:

Socijalnu dimenziju

Novi program za mobilnost umetnika u okviru Kreativne Evrope;

Aktivnosti vezane za socijalnu inkluziju kroz kulturu, uključujući i za izbeglice i migrante;

Projekat za razvoj kulturnih i kreativnih prostora u gradovima širom Evrope;

Istraživanje o uticaju kulture na zdravlje i blagostanje.

Ekonomsku dimenziju

Podsticanje umetničkog obrazovanja;

Master kursevi iz kreativnosti za zainteresovane univerzitete;

Dijalog sa kulturnim i kreativnim sektorom, uključujući muziku i audiovizuelne delatnosti.

Međunarodnu dimenziju

Povećana podrška kulturi u zemljama Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i afričkim  karipskim i pacifičkim zemljama;

Pokretanje Evropskih kuća kulture u partnerskim zemljama.

Dimenziju kulturnog nasleđa

Dva nova Akciona plana: u vezi sa političkom nasleđem Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 i borbom protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima;

U budućim programima EU, uključujući i kohezionu politiku, razvoj principa kvaliteta za restauraciju i konzervaciju kulturnog nasleđa.

Digital4Culture dimenzija

Stvaranje centara za digitalizaciju nasleđa širom Evropske unije;

Nova Nedelja EU filma kako bi se evropski filmovi učinili dostupnim školama širom Evrope;

Nova pan-evropska mreža Digitalnih kreativnih habova;

Mentorski programi za profesionalce iz audiovizuelne oblasti, posebno žene.


Vesti

Desk na European Capital of Culture forumu u Kaunasu

18/05/2018

Učešće u konferenciji European Capital of Culture Forum koja je organizovana u Kaunasu u Litvaniji realizovano je na poziv Deska Kreativna Evropa Litvanija.

U okviru konferencije koja se organizuje povodom projekta Evropske prestonice kulture Kaunas 2022, a u cilju predstvljanja kulturnih pejzaža Evrope, predstavljene su kulturne scene zemalja iz kojih dolaze predstavnici Deskova Kreativna Evropa, i to: Srbije, Hrvatske, Francuske, Norveške, Grčke, Švedske, Mađarske, Ukrajine, Slovenije, Letonije, Islanda i Češke.

Važan cilj ovih prezentacija je usmeren ka poveziovanju organizacija iz navedenih zemalja sa organizacijama iz Litvanije i unapređenje postojeće saradnje u okviru programa Kreativna Evropa. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, predstavio je rad krovnih organizacija u Srbiji, koje okupljaju veći broj organizacija aktivnih u polju kulture. Takođe, predstavio je i aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija koje mogu poslužiti kao svojevrsni vodič kroz kulturnu scenu Srbije – na prvom mestu, publikaciju „Razvoj publike u Srbiji“ i „Re-pozicioniranje regiona jugoistočne Evrope kroz kulturu“. Obe publikacije predstavljaju veliki broj organizacija i njihovih projekata koje se tiču razvoja publike i savremene kulture, kao važnih smernica programa Kreativna Evropa.


Vesti

Desk na stručnom skupu Biblioteke centri znanja o EU

15/05/2018

Na poziv Biblioteke u Lazarevcu i Delegacije Evropske unije u Srbiji, Milan Đorđević menadžer projekata Deska Kreativna Evropa Srbija govorio je o programu Kreativna Evropa na skupu Biblioteke centri znanja o EU, 15. maja u Lazarevcu.

Događaj je okupio predstavnike biblioteka iz više gradova i opština u Srbiji, predstavnike Narodne biblioteke Srbije, Fondacije Tempus, a veoma važni gosti bili su predstavnici Regionalne biblioteke Stilijan Čilingirov iz Šumena u Bugarskoj. Skup je za cilj imao sumiranje rezultata projekta EUteka, u kojem je većina biblioteka u Srbiji uspešno učestvovala, definisanje daljih smernica za zajednički i pojedinačni razvoj ovih ustanova a posebno ukazivanje na prilike koje nude evropski programi za kulturu i obrazovanje.

Otud je učestvovanje predstavnika programa Erazmus+ i Kreativna Evropa bilo od koristi predstavnicima biblioteka koji imaju nameru da konkuršu na konkurse programa. Predstavljene su osnovne smernice koji se programi vode, uslovi za konkurisanje i konkursne prilike, a poseban deo prezentacija i razgovora bio je posvećen uspešnim projektima.


Vesti

Projekti kulturne i kreativne industrije

08/05/2018

Finansije, učenje, inovacije i patenti za kulturne i kreativne industrije

Važnost kulturnih i kreativnih industrija prepoznata je u različitim dokumentima kulturne politike, kao i Rezoluciji Evropskog parlamenta o koherentnoj politici EU za kulturne i kreativne industrije donteoj u decembru 2016. godine. Rezolucija parlamenta naglašava važnost kulturnih i kreativnih industrija ( u nastavku KKI) u ekonomiji i stvaranju radnih mesta, promovisanju i očuvanju kulturne raznolikosti, jačanju socijalne kohezije i povećanju atraktivnosti Evrope na međunarodnom nivou. KKI igraju ključnu ulogu u Evropi u pogledu reindustrijalizacije i inovacija u mnogim drugim sektorima, od proizvodnje do obrazovanja ili socijalnog uključivanja.

Godišnji program rada 2018. godine za realizaciju Pilot projekta “Finansiranje, učenje, inovacije i patente za kulturne i kreativne industrije” predviđa uspostavljanje poziva za podnošenje predloga projekata, od kojih će jedan biti podržan sredstvima sa 1 milion evra.

Opšti cilj ovog pilot poziva je definisanje i testiranje politika i aktivnosti za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija i stvaranje međusektorskih prednosti i prepleta u različitim oblastima i sektorima s kojima se povezuju KKI.

Pilot projekat treba da pokriva naročito aspekte koji se tiču finansija, učenja, inovacija i patenata:

Finansije (izrada smernica, praćenje aktivnosti KKI u Evropi)
Učenje (sistem klasifikacije veština za podršku, definisanje smernica za razvoj veština u KKI, aktivnosti diseminacije)
Inovacije (smernice za razvoj KKI, primeri dobre prakse i manifestacije na inovativnim modelima, razmena između peer-to-peer hubova)
Patentiranje (analiza, studije slučaja i preporuke)

Ugovor o dodeli granta koji proizilazi iz ovog poziva za predloge će biti dodeljen jednom projektu. Cilj ovog poziva je odabrati organizaciju koja će koordinirati i organizovati različite aktivnosti sa kulturnim i kreativnim profesionalcima i preduzetnicima, posebno malim i sredžim preduzećima i mikro-preduzećima, kao i drugim zainteresovanim stranama.

Trajanje projekta je 28 meseci. Planirani datum početka trebalo bi da bude najkasnije do 1. marta 2019. godine. Više informacija možete pronaći ovde.


Vesti

Info dan u okviru BINE

08/05/2018

U petak, 11. maja na Arhitektonskom fakultetu (Bulevar kralja Aleksandra 73) u 16 časova u okviru programa Beogradske internacionalne nedelje arhitekture Kultura desk Srbija održaće info dan o programu Kreativna Evropa.

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike ustanova i organizacija u kulturi da iskoriste priliku da saznaju više o smernicama aktuelnih konkursnih poziva, kao i onih koji će biti raspisivani tokom godine, prioritetima programa, uslovima za konkursanje i specifičnim pitanjima koja se odnose na proces konkurisanja.

Za učešće se možete prijaviti slanjem prijave na mejl: office@bina.rs

Detaljan program BINE možete pogledati ovde.


Vesti

Desk na konferenciji Kulturno nasleđe – dodata vrednost za regione

25/04/2018

Po drugi put, Institut za evropske regije (IRE) organizuje međunarodnu stručnu konferenciju koja je posvećena temi “Kulturno nasleđe – dodatna vrednost za regije”. Konferencija će biti održana u petak 27. aprila u plenarnoj sali Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu.

Konferencije će predstaviti primere dobre prakse za očuvanje kulturne baštine u različitim evropskim regijama, posebno u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, u cilju razmene iskustava i znanja za konzervaciju i adekvatno čuvanje. Stoga će biti istaknuta važnost zaštite, održavanja i očuvanja kulturne baštine u sprezi sa jačanjem turizma u gradovima i ruralnim područjima. Na taj način kulturno nasleđe može biti osnova evropske vizije prosperiteta. Osim toga, biće diskutovano o inovativnim finansijskim mehanizmima za regionalne i lokalne aktivnosti za zaštitu kulturne baštine. Na konferenciji će učestvovati stručnjaci iz cele Evrope. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija biće jedan od govornika.

Više informacija i detaljan program možete naći ovde.


Vesti

Evropski projekti u kulturi, nauci i umetnosti

16/04/2018

U organizaciji Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU u saradnji sa Centrom za promociju nauke, Desk Kreativna Evropa Srbija održaće info dan o programu Kreativna Evropa u ponedeljak, 23. aprila u 10č prostorijama Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Pod nazivom Evropski projekti u kulturni, nauci i umetnosti, program događaja će obuhvatiti predstavljanje programa Kreativna Evropa, proces pisanja projekata za potprograme Kultura i MEDIA, kao i prezentaciju finansijskog i administrativnog upravljanja projektima.

Takođe, u posebnom delu programa biće predstavljene uspešne priče programa Kreativna Evropa i Erazmus+.

Program je prvenstveno namenjen zaposlenima i studentima Univerziteta umetnosti u Beogradu, a otvoren je i za sve zainteresovane predstavnike ustanova i organizacija u kulturi – rukovodioci i zaposleni u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva.

Detaljan program događaja možete preuzeti ovde.


« Previous PageNext Page »

Archives