Vizuelni Identitet

Identitet Deska Kreativna Evropa Srbija je koncipiran kao vizuelizacija povezanosti, energije, jezičkih i dijakritičkih simbola i kulturnog diverziteta, koji kao celina formiraju dinamičnu i atmosferičnu sliku o mogućnostima koje DKES kao organizacija može da pruži. Živahne i organske odaju utisak procesa, potencijala za ostvarenjem ideje, multimedijalnosti, umetnosti, dizajna i komunikacije, dozvoljavajući njihovo modularno kombinovanje kako bi izgradili različite oblike, time simbolišući nove kreacije, inventivnost i originalnost.

Kreativna direkcija: Nenad Dickov i Nova Iskra (www.novaiskra.com)

Nova iskra je jedinstveno mesto susreta vodećih kreativnih profesionalaca, i kompanija otvorenih ka inovativnim pristupima poslovanju i razvoju proizvoda. Nova Iskra upravlja dizajnom i primenjuje inovacije u cilju ostvarenja novih vrednosti u sferama kreativnog poslovanja, edukacije, društvenog razvoja i jačanja lokalnih zajednica.

Dizajn: Nenad Dickov

Diplomirao na odseku grafičko inženjerstvo i dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U toku i nakon studija se bavi dizajnom kao freelancer i dizajner u agencijama.

Oblasti interesovanja: branding, tipografija, ilustracija i produkt dizajn, ali kao i kako ih objediniti u jedinstveno iskustvo koje ide korak dalje od samog dizajna.

Radno iskustvo uključuje rad u agencijama kao što su Kitchen&GoodWolf, 7Oranges – Melbourne, Metaklinika i mnogi freelance projekti za klijente kao što su KC Grad, Kuhinjica, Teatar 34, kao i učešće u organizaciji PDP konferencije u Novom Sadu.

Nagrade: HOW Design international awards 2008 – award with merrit i European Design Awards 2008, 2nd finalist (CD/DVD cover).