O nama

Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa. Desk Kreativna Evropa Srbija implementira potprogram Kultura, koji funkcioniše u okviru programa Kreativna Evropa.

Potpisivanjem sporazuma o učešću u programu Kreativna Evropa, svaka država se obavezala da oformi implementaciono telo Programa Kreativna Evropa, koje deluje na nacionalnom planu. Republika Srbija potpisala je sporazum 19. juna 2014. godine u Briselu.

U cilju povećanja broja učesnika iz Srbije Desk Kreativna Evropa Srbija, kontinuirano će organizovati:

– Seminare, obuke i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za konkurisanje za finansijsku podršku;

– Konferencije iz oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta;

– Projekte animacije potencijalnih aplikanata iz Republike Srbije;

– Promocije programa Kreativna Evropa i drugih evropskih programa;

– Realizacija različitih vrsta projekata koji se tiču razvijanja publike, razvoja karijera, savremenih poslovnih i programskih modela, kao i drugih prioriteta programa Kreativna Evropa;

– Obuke u ustanovama kulture, u formi direktnog rada sa zaposlenima (In house obuke);

– Predstavljanje uspešnih projekata iz Srbije, regiona i Evrope;

– Osmišljavanje i realizacija razvojnih projekata u cilju unapređenja domaćeg kulturnog sistema i međunarodne saradnje (iniciranje, realizacija i prikupljanje postojećih istraživanja i statistika u kulturi);

– Izdavanje publikacija o programu Kreativna Evropa i aktivnostima Deska Kreativna Evropa Srbija (u cilju promocije programa i olakšavanja procesa konkurisanja domaćim kulturnim organizacijama).