Šta radimo?

Desk Kreativna Evropa Srbija pružaće stručnu pomoć i davati savete pri popunjavanju aplikacija, kao i informacije o potencijalnim regionalnim i evropskim partnerima. Takođe, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije sufinansiraće uspešne organizacije iz Srbije na konkursima programa Kreativna Evropa, kako bi na taj način, ne samo podstaklo veći broj domaćih učesnika, nego i pomoglo u podizanju međunarodnog ugleda kulturnih organizacija iz Srbije, čineći ih tako značajnim i poželjnim partnerima.

Važan deo aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija jeste i animiranje kulturnih organizacija javnog i civilnog sektora koje do sada nisu konkurisale za finansijska sredstva programa Kreativna Evropa, putem internet prezentacije deska, fejsbuk stranice, mejling liste, različitih publikacija koje promovišu program i dodatno pojašnjavaju programske procedure, medijskih nastupa, mapiranja kulturnih organizacija sa potencijalnim i postojećim kapacitetima za međunarodnu saradnju, kao i putem svih animacionih i edukativnih aktivnosti Deska.

Posebna aktivnost Deska Kreativna Evropa Srbija je pravljenje baze podataka o istraživanjima i statističkim podacima u kulturi, koji se direktno i indirektno tiču međunarodne saradnje, ali isto tako i pokretanje istraživanja i drugih projekata kojima se podstiče razvoj celokupnog sistema kulture u Srbiji.

Šta Desk Kreativna Evropa pruža ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva i profesionalcima u oblasti kulture?

– Informacije o programu Kreativna Evropa i konkursima programa;

– Informacije o programu Kreativna Evropa i konkursima programa;

– Pomoć u pisanju aplikacija za program Kreativna Evropa;

– Informacije o prioritetima programa Kreativna Evropa;

– Savete kako da se uspešno konkuriše za finansijska sredstva programa Kreativna Evropa;

– Pomoć u pronalaženju evropskih partnera;

– Pomoć u koncipiranju projekata;

– Informacije o evropskim ustanovama, organizacijama i mrežama kulture, kao i posredovanje u komunikaciji (pospešivanje kontakata između domaćih i evropskih kulturnih organizacija);

– Lobiranje za obezbeđivanje finansijskih sredstva iz drugih izvora;

– Pomoć u obezbeđivanju veće vidljivosti projekata;

– Informacije o drugim programima Evropske Unije.