Šta želimo?

Desk Kreativna Evropa Srbija želi da:

– Promoviše savremene koncepte međunarodne saradnje;

– Promoviše savremene programske i poslovne politike u oblasti kulture;

– Jača kapacitete domaćih ustanova kulture i organizacija civilnog sektora za međunarodnu saradnju;

– Podstiče interdisciplinarnost, interresornu i intersektorsku saradnju;

– Sarađuje sa svima javnim, civilnim i privatnim sektorom, pojedincima, neformalnim grupama i mrežama.

Vizija Deska Kreativna Evropa Srbija je da bude jedan od ključnih činilaca podrške i razvoja sistema kulture u Srbiji, mesto dinamične saradnje ustanova kulture, organizacija, mreža i pojedinaca, kao i njihov zastupnik i promoter u evropskim okvirima. Takođe, Desk Kreativna Evropa Srbija vidimo kao pokretača nekih od najznačajnih projekata iz oblasti menadžmenta i kulturne politike.