Tim

Desk Kreativna Evropa Srbija
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd

kreativnaevropa@kultura.gov.rs

Dimitrije Tadić
Rukovodilac Deska

Milan Đorđević
Projektni menadžer

Mirjana Žarković
Projektni menadžer

Đurđa Janićijević
Pravnik

Radmila Bulatović
Asistent

Antena kancelarija Kultura deska Srbija – Autonomna pokrajina Vojvodina
Fond Evropski poslovi Autonomne Pokrajine Vojvodina
Hajduk Veljkova 11, 21 000 Novi Sad

kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Mina Radmilović Pjevac
Koordinator Antena kancelarije

Jovana Rapajić
Projektni menadžer

Dragana Srećkov
Projektni menadžer