Evropske mrežeApliciraj

Priprema za kreiranje elektronskog formulara

Pre nego što konkurišete, pažljivo pročitajte sva uputstva vezana za konkurs programa Kreativna Evropa – EVROPSKE MREŽE, na sledećoj internet adresi.

Sledeći linkovi sa uputstvima za korisnike takođe mogu biti korisni:

Creative Europe / Culture Sub-programme – Support to European networks – guidelines,

Guide for applicants for European networks,

The e-Form User Guide.

Pravila koja se tiču segmenta programa EVROPSKE MREŽE moraju biti poštovana. U suprotnom, popunjavanje elektronskog formulara neće biti moguće.

Da bi konkurisale na Program Kreativna Evropa, organizacije i ustanove treba da naprave poseban EACAS nalog ((European Commission Authentication Service Account) pomoću kojeg će obaviti proces konkurisanja. To se ne odnosi na one organizacije i ustanove koje već imaju sopstveni nalog korišćen prilikom konkurisanja na prethodne programe EU.

Nakon svih provera i kreiranja naloga, svaka organizacija uključena u projekat za koji se konkuriše treba da se registruje na Portalu učesnikaposle čega će dobiti poseban identifikacioni kod (Participant Identification Code PIC). Ovaj kod koristi se pri ispunjavanju elektronskog formulara.

Kreiranje elektronskog formulara

Kreiranje elektronskog formulara (eForm) podrazumeva nekoliko koraka:

1. odabir programa finansijske podrške,

2. izbor jezika,

3. odabir organizacija koje učestvuju u projektu,

4. kreiranje konkursnog formulara,

5. pamćenje konkursnog formulara na kompjuteru ili na lokalnoj mreži,

6. popunjavanje i pamćenje formulara.

Ovi koraci detaljno su opisani u Priručniku za korisnike.

Treba imati na umu da koraci moraju biti izvršeni u kontinuitetu. Dakle, nije moguće prekinuti proces kreiranja elektronskog formulara, i nastaviti kasnije. U slučaju zatvaranja internet prozora u kom se popunjava formular, ili celog brauzera, uneti podaci biće izgubljeni i biće neophodno da se čitav porces ponovi. Stoga je veoma važno da svi da svi potrebni PIC brojevi budu pripremljeni, i da sva pravila vezana za EVROPSKE MREŽE budu poštovana.

Podnošenje aplikacije

Uz elektronski formular, neophodno je priložiti tražene anekse.

Nakon popunjavanja elektronskog formulara i dodavanja aneksa, treba potvditi sva priložena dokumenta. Potvrda pokreće automatsku proveru dokumenata, nakon koje sledi obaveštenje o tome da li je aplikacioni formular potpun. Ako jeste, formular se podnosi onlajn.

Nakon toga, dobićete elektronsko pismo potvde sa brojem podneska. Ukoliko ne primite ovo pismo, kontaktirajte Helpdesk putem ove adrese: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Takođe, u slučaju drugih tehničkih problema, treba se obratiti Helpdesku.

Za sva pitanja i asistenciju pri konkurisanju, treba se obratiti Desku Kreativna Evropa Srbija.