Evropske mrežeČemu je program namenjen?

Program Kreativna Evropa pruža podršku evropskim mrežama sa ciljem pospešivanja razvoja sektora kulture i kreativnih industrija u njihovom transnacionalnom funkcionisanju. U tom smislu posebno je važno podizanje njihovog kapaciteta i jačanje konkurentnosti.

Šta podržava?

Ovim putem podržavaju se evropske mreže u razvijanju sledećih projekata:

– Aktivnosti putem kojih se zaposlenima u sektoru kulture i kreativnim industrijama obezbeđuje prenos posebnih veština i iskustava, uključujući veštine vezane za digitalne tehnologije;

– Aktivnosti kojima se pruža podsticaj zaposlenima u organizacijama kulture i kreativnim industrijama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje i da razvijaju svoje karijere u Evropi i šire. Pored toga značajni su projekti razvoja inovativnih pristupa privlačenja publike, kao i novih modela poslovanja i upraljanja;

– Aktivnosti kojima se obezbeđuje jačanje sektora organizacija u kulturi i kreativnih industrija, kao i umrežavanje čiji je cilj stvaranje novih poslovnih prilika.