Evropske mrežeDostupna sredstva

U pozivu za dostavljanje prijava, koji je objavljen u decembru 2013. godine, određeno je trajanje sporazuma o podršci mrežama ne duže od tri godine. Najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni sporazum iznosio je 250 000 evra po godini. Finansijski doprinos iz EU ne sme preći 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Detaljne informacije o konkursima pogledajte ovde.