Evropske mrežeKo može da se prijavi?

Aktivne mreže u polju kulture i kreativnih industrija, koje se sastoje od najmanje 15 organizacija članova iz barem 10 različitih zemalja koje učestvuju u potprogramu Kultura. Barem 5 članica mreže treba da ima pravno sedište u 5 različitih država članica EU ili EFTA zemalja.

Kako se vrši odabir prijava?

Sve prijave se ocenjuju na osnovu kriterijuma zadovoljavanja uslova konkursa, kriterijuma selekcije i odobravanja, koji se odnose na:

– relevantnost projekta i usklađenost sa ciljevima i prioritetima ovog programa;

– kvalitet sadržaja i aktivnosti;

– komuniciranje, diseminacija aktivnosti i rezultata projekta;

– kvalitet evropske mreže.