Evropske nagrade

U cilju povećanja vidljivosti evropske kulture i audio-vizuelnog sektora, Evropska komisija podržava različite akcije i inicijative, među kojima su nagrade za dostignuća, postignutu izvrsnost u radu i podizanje svesti o značaju kulture i kulturnog nasleđa Evrope.

U skladu sa Evropskom agendom za kulturu, Evropska komisija, zajedno s nacionalnim organima, organizacijama u kulturi i drugim institucijama EU, ima za cilj da promoviše kulturnu raznolikost i dijalog, kulturu kao katalizator kreativnosti i inovacije, kao i kulturu kao deo međunarodnih veza Evropske unije. U okviru tih napora, nagrade služe da promovišu, prepoznaju i podstiču rad lokalnih zajednica,umetnika profesionalaca u kulturi, organizacija i gradova koji doprinose ovim ciljevima.